ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB21A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A 30/07/2564 10.1675 +0.0406 | 0.4009 % N/A 10.1675 2,837,151,568.86
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 30/07/2564 10.0053 -0.0156 | 0.1557 % N/A N/A 3,277,709,588.22
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 30/07/2564 9.8180 -0.0502 | 0.5087 % N/A N/A 956,435,447.77
KAB24A-UI กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/07/2564 9.8023 -0.0835 | 0.8446 % N/A N/A 1,926,351,224.96
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 30/07/2564 10.4610 -0.0029 | 0.0277 % 10.5134 10.4610 362,959,029.05
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 29/07/2564 11.3663 -0.0518 | 0.4537 % 11.4232 11.3663 2,632,255,595.44
KFF21A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A 30/07/2564 10.1455 +0.0076 | 0.0750 % N/A 10.1455 2,324,773,875.85
KFF21B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B 30/07/2564 10.0393 +0.0074 | 0.0738 % N/A N/A 3,107,903,275.34
KFF21C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021C 30/07/2564 10.0399 +0.0074 | 0.0738 % N/A N/A 3,111,295,728.74
KFF21D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021D 30/07/2564 10.0603 -0.0079 | 0.0785 % N/A N/A 3,804,529,412.85
KFF21E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021E 30/07/2564 10.0549 -0.0137 | 0.1361 % N/A N/A 3,728,345,792.96
KFF21F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021F 30/07/2564 10.0405 -0.0213 | 0.2117 % N/A N/A 3,328,898,149.50
KFF21G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G 30/07/2564 10.0372 -0.0160 | 0.1592 % N/A N/A 2,766,730,383.25
KFF21H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021H 30/07/2564 9.9521 -0.0252 | 0.2526 % N/A N/A 3,264,799,708.81
KFF21I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021I 30/07/2564 9.9537 -0.0237 | 0.2375 % N/A N/A 3,673,593,423.89
KFF21J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J 30/07/2564 9.9276 -0.0161 | 0.1619 % N/A N/A 4,657,985,272.09
KFF21K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021K 30/07/2564 9.9244 -0.0162 | 0.1630 % N/A N/A 4,651,280,406.97
KFF22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022A 30/07/2564 9.9214 -0.0412 | 0.4135 % N/A N/A 4,660,049,585.26
KFF22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022B 30/07/2564 9.9169 -0.0536 | 0.5376 % N/A N/A 4,562,872,927.22
KFF22C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C 30/07/2564 9.9560 -0.0118 | 0.1184 % N/A N/A 3,335,740,225.54
KFF22D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022D 30/07/2564 9.9529 -0.0172 | 0.1725 % N/A N/A 3,352,237,815.63
KFF22E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022E 30/07/2564 9.9721 -0.0188 | 0.1882 % N/A N/A 4,098,264,047.27
KFF22F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022F 30/07/2564 9.9712 -0.0183 | 0.1832 % N/A N/A 4,091,602,446.70
KFF22G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022G 30/07/2564 9.9656 -0.0076 | 0.0762 % N/A N/A 4,288,683,698.81
KFF22H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022H 30/07/2564 9.9610 -0.0104 | 0.1043 % N/A N/A 4,285,302,153.80
KFF22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022I 30/07/2564 9.9588 +0.0015 | 0.0151 % N/A N/A 4,300,721,016.19
KFF22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022J 30/07/2564 9.9612 +0.0044 | 0.0442 % N/A N/A 4,017,661,819.40
KFF22K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022K 30/07/2564 9.9829 -0.0149 | 0.1490 % N/A N/A 2,531,362,760.25
KFF22L กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022L 30/07/2564 9.9849 -0.0059 | 0.0591 % N/A N/A 1,976,493,122.13
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
แนะนำ
02/08/2564 13.0491 +0.0011 | 0.0084 % 13.0492 13.0491 51,643,617,042.24
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
02/08/2564 10.8581 +0.0032 | 0.0295 % 10.8582 10.8581 32,055,143,294.76
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
02/08/2564 10.8574 +0.0032 | 0.0295 % 10.8575 10.8574 587,432,162.10
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ
แนะนำ
30/07/2564 10.3203 +0.0007 | 0.0068 % 10.3204 10.3203 4,705,899,348.09
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 30/07/2564 10.2601 +0.0072 | 0.0702 % 10.3115 10.2601 281,565,862.39
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
30/07/2564 12.7768 +0.0018 | 0.0141 % 12.9686 12.7768 4,285,442,762.67
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
30/07/2564 12.7801 +0.0018 | 0.0141 % 12.9719 12.7801 4,867,449,636.52
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
30/07/2564 12.5755 +0.0018 | 0.0143 % 12.5756 12.5755 778,082,577.14
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 30/07/2564 10.9343 -0.0212 | 0.1935 % 11.0984 10.9343 976,822,657.85
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 30/07/2564 11.0144 +0.0375 | 0.3416 % 11.1797 11.0144 144,639,886.67
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 30/07/2564 11.0140 +0.0375 | 0.3416 % 11.1793 11.0140 482,136,896.80
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/07/2564 10.5771 -0.0965 | 0.9041 % N/A N/A 2,892,623,489.57
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/07/2564 10.0251 -0.0283 | 0.2815 % N/A N/A 2,430,930,418.68
KHY24A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/07/2564 10.8428 +0.0566 | 0.5247 % N/A N/A 2,325,547,930.04
KHY24B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/07/2564 10.0964 +0.0472 | 0.4697 % N/A N/A 2,021,899,067.08
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/07/2564 10.1066 -0.0122 | 0.1206 % N/A 10.1066 3,655,617,940.51
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 02/08/2564 10.1022 -0.0592 | 0.5826 % 10.2033 10.1022 18,716,888,334.74

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน