ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 31/10/2562 9.9681 -0.0404 | 0.4037 % N/A N/A 3,400,687,741.50
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 19/11/2562 10.0085 +0.0017 | 0.0170 % 10.0586 10.0085 721,799,658.76
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 18/11/2562 10.7856 +0.0076 | 0.0705 % 10.8396 10.7856 2,018,045,367.50
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 20/11/2562 12.6290 +0.0030 | 0.0238 % 12.6291 12.6290 50,047,463,673.86
K-FIXEDPLUS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
แนะนำ
20/11/2562 10.5296 +0.0019 | 0.0180 % 10.5297 10.5296 22,502,956,327.28
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 19/11/2562 10.0222 +0.0036 | 0.0359 % 10.0223 10.0222 2,571,802,135.29
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 19/11/2562 9.8226 +0.0041 | 0.0418 % 9.8718 9.8226 240,261,965.20
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
19/11/2562 11.3958 +0.0040 | 0.0351 % 11.5668 11.3958 1,613,843,256.10
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
19/11/2562 11.3958 +0.0040 | 0.0351 % 11.5668 11.3958 5,736,532,182.40
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 19/11/2562 10.7420 -0.0479 | 0.4439 % 10.9032 10.7420 949,982,988.66
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 19/11/2562 10.0202 +0.0360 | 0.3606 % 10.1706 10.0202 345,500,005.16
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/11/2562 10.2041 +0.0116 | 0.1138 % N/A N/A 2,980,059,490.17
K-PROP กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 20/11/2562 10.9639 -0.0226 | 0.2057 % 11.0736 10.9639 33,277,509,810.40

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน