ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB21A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A 30/07/2564 10.1675 +0.0406 | 0.4009 % N/A 10.1675 2,837,151,568.86
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 30/09/2564 9.8663 -0.2280 | 2.2587 % N/A 9.8663 3,232,176,577.24
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 30/09/2564 9.8014 -0.1084 | 1.0939 % N/A 9.8014 954,813,360.76
KAB24A-UI กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 9.8550 -0.2492 | 2.4663 % N/A 9.8550 1,936,694,521.67
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 20/10/2564 10.3783 +0.0067 | 0.0646 % 10.4303 10.3783 346,308,015.33
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 19/10/2564 11.0420 +0.0246 | 0.2233 % 11.0973 11.0420 2,152,250,919.83
KFF21A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A 30/07/2564 10.1455 +0.0076 | 0.0750 % N/A 10.1455 2,324,773,875.85
KFF21B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B 03/09/2564 10.1256 +0.0939 | 0.9360 % N/A 10.1256 3,134,634,150.59
KFF21C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021C 03/09/2564 10.1237 +0.0914 | 0.9111 % N/A 10.1237 3,137,264,670.70
KFF21D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021D 07/10/2564 10.0714 +0.0542 | 0.5411 % N/A 10.0714 3,808,707,994.01
KFF21E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021E 07/10/2564 10.0626 +0.0534 | 0.5335 % N/A 10.0626 3,731,213,180.41
KFF21F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021F 30/09/2564 10.0221 -0.0001 | 0.0010 % N/A N/A 3,322,790,306.51
KFF21G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G 30/09/2564 10.0159 -0.0222 | 0.2212 % N/A N/A 2,760,841,840.88
KFF21H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021H 30/09/2564 9.9227 -0.0817 | 0.8166 % N/A N/A 3,255,160,836.85
KFF21I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021I 30/09/2564 9.9165 -0.0885 | 0.8846 % N/A N/A 3,659,837,297.61
KFF21J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J 30/09/2564 9.9004 -0.0677 | 0.6792 % N/A N/A 4,645,229,644.67
KFF21K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021K 30/09/2564 9.8969 -0.0680 | 0.6824 % N/A N/A 4,638,375,888.80
KFF22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022A 30/09/2564 9.8305 -0.1363 | 1.3675 % N/A N/A 4,617,315,289.20
KFF22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022B 30/09/2564 9.8195 -0.0816 | 0.8242 % N/A N/A 4,518,021,130.63
KFF22C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C 30/09/2564 9.8945 -0.0725 | 0.7274 % N/A N/A 3,315,140,100.99
KFF22D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022D 30/09/2564 9.9025 -0.0637 | 0.6392 % N/A N/A 3,335,263,083.10
KFF22E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022E 30/09/2564 9.9245 -0.0649 | 0.6497 % N/A N/A 4,078,712,642.47
KFF22F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022F 30/09/2564 9.9255 -0.0629 | 0.6297 % N/A N/A 4,072,857,866.55
KFF22G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022G 30/09/2564 9.8787 -0.1475 | 1.4711 % N/A N/A 4,251,289,249.90
KFF22H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022H 30/09/2564 9.8850 -0.1377 | 1.3739 % N/A N/A 4,252,615,635.01
KFF22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022I 30/09/2564 9.9209 -0.0979 | 0.9772 % N/A N/A 4,284,372,035.91
KFF22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022J 30/09/2564 9.9031 -0.1072 | 1.0709 % N/A N/A 3,994,215,115.82
KFF22K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022K 30/09/2564 9.8979 -0.1460 | 1.4536 % N/A N/A 2,509,807,204.73
KFF22L กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022L 30/09/2564 9.8859 -0.1444 | 1.4396 % N/A N/A 1,956,890,665.44
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
แนะนำ
21/10/2564 12.9155 +0.0128 | 0.0992 % 12.9156 12.9155 56,757,870,764.23
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
21/10/2564 10.7461 +0.0122 | 0.1137 % 10.7462 10.7461 33,201,016,874.52
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/10/2564 10.7452 +0.0122 | 0.1137 % 10.7453 10.7452 621,041,982.85
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ
แนะนำ
20/10/2564 10.2450 -0.0051 | 0.0498 % 10.2451 10.2450 4,442,290,397.42
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 20/10/2564 10.1001 -0.0040 | 0.0396 % 10.1507 10.1001 277,827,330.44
K-GDBOND กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ 20/10/2564 10.0486 +0.0042 | 0.0418 % 10.0989 10.0486 241,523,061.66
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
20/10/2564 12.8191 +0.0199 | 0.1555 % 13.0115 12.8191 5,614,033,559.21
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
20/10/2564 12.8214 +0.0199 | 0.1555 % 13.0138 12.8214 5,648,863,962.61
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
20/10/2564 12.6157 +0.0196 | 0.1556 % 12.6158 12.6157 858,166,243.77
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 20/10/2564 10.8722 +0.0836 | 0.7749 % 11.0354 10.8722 1,108,108,220.54
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 20/10/2564 10.8511 +0.0186 | 0.1717 % 11.0140 10.8511 173,804,899.60
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 20/10/2564 10.1612 +0.0173 | 0.1705 % 10.3137 10.1612 511,571,700.76
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 10.4444 -0.2922 | 2.7215 % N/A N/A 2,777,936,353.99
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 9.7198 -0.3294 | 3.2779 % N/A N/A 2,346,158,509.33
KHY24A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 10.5924 -0.2401 | 2.2165 % N/A N/A 2,252,892,152.76
KHY24B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2564 9.8498 -0.2386 | 2.3651 % N/A N/A 1,961,266,272.89
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 19/10/2564 9.9631 -0.0462 | 0.4616 % 10.1126 9.9631 3,314,017,627.34
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 21/10/2564 9.8830 +0.0246 | 0.2495 % 9.9819 9.8830 18,161,297,053.13

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน