ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 19/03/2562 9.6402 +0.0036 | 0.0374 % 9.6885 9.6402 1,306,452,778.15
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 18/03/2562 10.1329 +0.0231 | 0.2285 % 10.1837 10.1329 1,430,693,558.14
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 20/03/2562 12.3014 +0.0041 | 0.0333 % 12.3015 12.3014 46,782,714,624.90
K-FIXEDPLUS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
แนะนำ
20/03/2562 10.2708 +0.0029 | 0.0282 % 10.2709 10.2708 10,302,375,863.42
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 19/03/2562 9.4274 -0.0005 | 0.0053 % 9.4746 9.4274 187,642,193.24
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
19/03/2562 11.0138 +0.0041 | 0.0372 % 11.1791 11.0138 404,475,171.72
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
19/03/2562 11.0141 +0.0040 | 0.0363 % 11.1794 11.0141 7,320,446,668.02
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 19/03/2562 10.4010 +0.0219 | 0.2110 % 10.5571 10.4010 1,239,806,258.91
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 19/03/2562 10.1785 +0.0066 | 0.0649 % 10.3313 10.1785 408,770,258.32
K-PROP กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 20/03/2562 10.6366 +0.0211 | 0.1988 % 10.7431 10.6366 14,286,495,743.62

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน