ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB21A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A 31/03/2564 10.0458 +0.0003 | 0.0030 % N/A N/A 2,803,190,811.04
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 31/03/2564 9.9601 -0.0884 | 0.8797 % N/A 9.9601 3,307,144,110.86
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 31/03/2564 9.8332 -0.0864 | 0.8710 % N/A 9.8332 969,690,387.88
KAB24A-UI กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 9.8833 -0.0490 | 0.4933 % N/A N/A 1,958,700,727.24
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 09/04/2564 10.4047 -0.0058 | 0.0557 % 10.4568 10.4047 354,613,015.17
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 08/04/2564 11.2913 +0.0066 | 0.0585 % 11.3479 11.2913 2,705,071,768.49
KFF21A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A 31/03/2564 10.0449 +0.0018 | 0.0179 % N/A N/A 2,301,727,728.51
KFF21B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B 31/03/2564 9.9853 -0.0226 | 0.2258 % N/A N/A 3,091,189,641.16
KFF21C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021C 31/03/2564 9.9860 -0.0226 | 0.2258 % N/A N/A 3,094,595,745.40
KFF21D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021D 31/03/2564 10.0332 -0.0366 | 0.3635 % N/A N/A 3,794,277,824.35
KFF21E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021E 31/03/2564 10.0432 -0.0273 | 0.2711 % N/A N/A 3,724,014,623.56
KFF21F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021F 31/03/2564 10.0609 -0.0031 | 0.0308 % N/A N/A 3,335,659,569.95
KFF21G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G 31/03/2564 10.0518 -0.0034 | 0.0338 % N/A N/A 2,770,758,767.22
KFF21H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021H 31/03/2564 9.9705 -0.0332 | 0.3319 % N/A N/A 3,270,837,234.58
KFF21I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021I 31/03/2564 9.9754 -0.0252 | 0.2520 % N/A N/A 3,681,598,013.27
KFF21J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J 31/03/2564 9.9295 -0.0396 | 0.3972 % N/A N/A 4,658,862,941.80
KFF21K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021K 31/03/2564 9.9268 -0.0398 | 0.3993 % N/A N/A 4,652,387,579.68
KFF22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022A 31/03/2564 9.9810 -0.0011 | 0.0110 % N/A N/A 4,688,045,520.28
KFF22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022B 31/03/2564 10.0057 +0.0086 | 0.0860 % N/A N/A 4,603,713,179.15
KFF22C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C 31/03/2564 10.0137 +0.0089 | 0.0890 % N/A N/A 3,355,084,004.58
KFF22D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022D 31/03/2564 10.0063 -0.0017 | 0.0170 % N/A N/A 3,370,227,203.23
KFF22E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022E 31/03/2564 10.0033 +0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 4,111,117,494.47
KFF22F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022F 31/03/2564 10.0061 +0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 4,105,939,866.50
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 12/04/2564 12.8868 +0.0014 | 0.0109 % 12.8869 12.8868 46,405,770,501.98
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
12/04/2564 10.7238 +0.0016 | 0.0149 % 10.7239 10.7238 31,544,201,317.30
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
12/04/2564 10.7237 +0.0016 | 0.0149 % 10.7238 10.7237 549,747,848.21
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ
แนะนำ
09/04/2564 10.2346 -0.0071 | 0.0693 % 10.2347 10.2346 4,793,332,427.64
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 09/04/2564 10.0508 -0.0154 | 0.1530 % 10.1012 10.0508 249,140,879.15
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
09/04/2564 12.2861 +0.0007 | 0.0057 % 12.4705 12.2861 1,702,168,745.67
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
09/04/2564 12.2901 +0.0016 | 0.0130 % 12.4746 12.2901 4,343,484,009.95
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
09/04/2564 12.2917 +0.0006 | 0.0049 % 12.2918 12.2917 667,758,464.74
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 09/04/2564 10.5322 -0.0415 | 0.3925 % 10.6903 10.5322 610,588,124.17
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 09/04/2564 9.6091 -0.0309 | 0.3205 % 9.7533 9.6091 36,657,177.12
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 09/04/2564 9.6089 -0.0308 | 0.3195 % 9.7531 9.6089 371,003,385.26
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.4456 -0.0892 | 0.8467 % N/A N/A 2,878,685,948.59
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.0230 -0.1462 | 1.4377 % N/A N/A 2,453,911,775.63
KHY24A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.6070 +0.0045 | 0.0424 % N/A N/A 2,294,047,620.63
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 08/04/2564 9.8604 +0.0003 | 0.0030 % N/A 9.8604 3,999,283,071.33
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 12/04/2564 9.9088 -0.0551 | 0.5530 % 10.0080 9.9088 19,023,852,698.61

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน