ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AB22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A 26/09/2565 9.3307 -0.0041 | 0.0439 % N/A 9.3307 1,414,206,170.81
K-AB22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B 26/09/2565 9.1653 +0.0000 | 0.0000 % N/A 9.1653 524,215,899.17
KAB24A-UI กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 8.5966 +0.1147 | 1.3523 % N/A N/A 1,642,226,154.15
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 23/09/2565 10.0190 -0.0086 | 0.0858 % 10.0692 10.0190 242,491,513.50
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 22/09/2565 8.4916 -0.0263 | 0.3088 % 8.5342 8.4916 1,495,049,954.02
K-DFIXED กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้ 26/09/2565 9.9654 -0.0066 | 0.0662 % 9.9655 9.9654 338,706,527.83
KFF22K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022K 12/07/2565 9.4848 -0.1550 | 1.6079 % N/A 9.4848 2,405,061,099.25
KFF22L กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022L 12/07/2565 9.4709 -0.1556 | 1.6164 % N/A 9.4709 1,874,745,080.11
K-FI22G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022G 26/09/2565 9.4234 -0.0042 | 0.0446 % N/A 9.4234 1,344,734,477.39
K-FI22H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022H 26/09/2565 9.4159 -0.0042 | 0.0446 % N/A 9.4159 1,164,877,995.75
K-FI22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022I 26/09/2565 9.5561 -0.0045 | 0.0471 % N/A 9.5561 1,466,616,802.34
K-FI22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022J 26/09/2565 9.5491 -0.0043 | 0.0450 % N/A 9.5491 1,134,215,226.03
K-FIXED-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
26/09/2565 12.6903 -0.0320 | 0.2515 % 12.6904 12.6903 37,558,508,473.51
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 26/09/2565 10.4954 -0.0288 | 0.2737 % 10.4955 10.4954 19,757,329,634.83
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม 26/09/2565 10.4927 -0.0292 | 0.2775 % 10.4928 10.4927 898,366,138.85
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 23/09/2565 9.7002 -0.0262 | 0.2694 % 9.7003 9.7002 1,597,125,197.36
K-FIXED-Z กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
แนะนำ
26/09/2565 12.7184 -0.0315 | 0.2471 % 12.7185 12.7184 664,178,164.87
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 23/09/2565 9.1802 -0.0247 | 0.2683 % 9.2262 9.1802 196,925,238.37
K-GDBOND กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ 23/09/2565 8.3681 -0.0589 | 0.6989 % 8.4100 8.3681 637,437,581.29
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
23/09/2565 11.1751 -0.1508 | 1.3315 % 11.3428 11.1751 4,951,903,072.44
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
23/09/2565 11.1736 -0.1508 | 1.3316 % 11.3413 11.1736 4,861,074,935.94
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
23/09/2565 10.9959 -0.1485 | 1.3325 % 10.9960 10.9959 1,448,404,656.21
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 23/09/2565 9.2083 -0.2748 | 2.8978 % 9.3465 9.2083 826,874,058.32
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 23/09/2565 8.1626 -0.0888 | 1.0762 % 8.2851 8.1626 113,233,921.33
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 23/09/2565 7.6436 -0.0832 | 1.0768 % 7.7584 7.6436 344,683,208.30
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 7.7216 +0.1623 | 2.1470 % N/A N/A 1,949,333,275.78
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 6.9855 +0.3047 | 4.5608 % N/A N/A 1,647,339,428.26
KHY24A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 7.9155 +0.4046 | 5.3868 % N/A N/A 1,614,559,545.57
KHY24B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/08/2565 7.3128 +0.3880 | 5.6030 % N/A N/A 1,400,989,980.99
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/09/2565 10.0166 +0.1420 | 1.4380 % 10.1670 10.0166 2,052,386,677.20
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 26/09/2565 8.9283 -0.0953 | 1.0561 % 9.0177 8.9283 15,949,527,674.17

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน