ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 28/02/2563 10.0068 -0.0767 | 0.7606 % N/A N/A 3,413,891,115.37
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 28/02/2563 9.9253 -0.0968 | 0.9659 % N/A N/A 996,693,376.13
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 26/03/2563 10.0221 +0.0127 | 0.1269 % 10.0723 10.0221 433,288,134.54
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 25/03/2563 8.9745 +0.1189 | 1.3427 % 9.0195 8.9745 2,905,628,466.46
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 27/03/2563 12.7717 -0.0081 | 0.0634 % 12.7718 12.7717 53,747,664,750.40
K-FIXEDPLUS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส
แนะนำ
27/03/2563 10.6401 -0.0067 | 0.0629 % 10.6402 10.6401 36,551,872,717.53
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 26/03/2563 9.9193 +0.0081 | 0.0817 % 9.9194 9.9193 3,985,719,343.44
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 26/03/2563 9.6232 +0.0054 | 0.0561 % 9.6714 9.6232 184,246,540.04
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
26/03/2563 9.6443 +0.2728 | 2.9110 % 9.7891 9.6443 1,998,438,824.05
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
26/03/2563 9.6445 +0.2728 | 2.9109 % 9.7893 9.6445 4,075,719,826.32
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 26/03/2563 8.5501 +0.5290 | 6.5951 % 8.6785 8.5501 519,632,007.90
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 26/03/2563 6.9398 +0.2163 | 3.2171 % 7.0440 6.9398 215,642,462.38
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/03/2563 10.3631 +0.0529 | 0.5131 % N/A 10.2336 2,967,590,205.32
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2563 10.0382 -0.2837 | 2.7485 % N/A N/A 2,555,338,518.05
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 25/03/2563 7.2426 +0.1833 | 2.5966 % 7.3513 7.2426 5,186,262,904.74
K-PROP กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 27/03/2563 8.5380 +0.1659 | 1.9816 % 8.6235 8.5380 23,349,498,921.49

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน