ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB21A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A 30/12/2563 10.0321 +0.0521 | 0.5220 % N/A N/A 2,799,366,933.81
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 30/12/2563 10.1112 -0.0304 | 0.2998 % N/A N/A 3,379,481,371.97
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 30/12/2563 9.9856 -0.0206 | 0.2059 % N/A N/A 990,625,503.24
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 21/01/2564 10.3990 +0.0070 | 0.0674 % 10.4511 10.3990 368,646,204.89
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 20/01/2564 11.3358 +0.0121 | 0.1069 % 11.3926 11.3358 3,252,074,762.39
KFF21A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A 30/12/2563 10.0328 +0.0422 | 0.4224 % N/A N/A 2,298,956,540.68
KFF21B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B 30/12/2563 9.9913 +0.0524 | 0.5272 % N/A N/A 3,093,040,485.69
KFF21C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021C 30/12/2563 9.9920 +0.0524 | 0.5272 % N/A N/A 3,096,450,169.47
KFF21D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021D 30/12/2563 10.0697 +0.0544 | 0.5432 % N/A N/A 3,808,073,962.21
KFF21E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021E 30/12/2563 10.0615 +0.0461 | 0.4603 % N/A N/A 3,730,810,433.73
KFF21F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021F 30/12/2563 10.0518 +0.0510 | 0.5100 % N/A N/A 3,332,632,893.38
KFF21G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G 30/12/2563 10.0560 +0.0548 | 0.5479 % N/A N/A 2,771,901,860.96
KFF21H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021H 30/12/2563 10.0313 +0.0531 | 0.5322 % N/A N/A 3,290,786,843.83
KFF21I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021I 30/12/2563 10.0308 +0.0508 | 0.5090 % N/A N/A 3,702,014,970.34
KFF21J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J 30/12/2563 9.9883 +0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 4,686,483,326.43
KFF21K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021K 30/12/2563 9.9861 +0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 4,680,211,979.28
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 22/01/2564 12.9304 +0.0055 | 0.0426 % 12.9305 12.9304 49,680,672,199.91
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
22/01/2564 10.7693 +0.0042 | 0.0390 % 10.7694 10.7693 35,637,367,539.95
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
22/01/2564 10.7696 +0.0041 | 0.0381 % 10.7697 10.7696 541,345,249.96
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ
แนะนำ
21/01/2564 10.3084 +0.0054 | 0.0524 % 10.3085 10.3084 4,654,576,088.06
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 21/01/2564 10.1276 -0.0081 | 0.0799 % 10.1783 10.1276 248,180,309.64
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
21/01/2564 12.0039 -0.0021 | 0.0175 % 12.1841 12.0039 1,706,772,007.61
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
21/01/2564 12.0036 -0.0021 | 0.0175 % 12.1838 12.0036 4,306,804,363.90
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/01/2564 12.0054 -0.0021 | 0.0175 % 12.0055 12.0054 607,552,496.40
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 21/01/2564 10.0741 -0.0128 | 0.1269 % 10.2253 10.0741 597,894,113.09
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 21/01/2564 9.0585 +0.0330 | 0.3656 % 9.1945 9.0585 351,152,466.03
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2563 10.5438 +0.1425 | 1.3700 % N/A N/A 2,929,076,042.13
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2563 10.2890 +0.1715 | 1.6951 % N/A N/A 2,543,038,875.93
KHY24A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2563 10.5979 +0.1547 | 1.4813 % N/A N/A 2,311,396,022.94
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/01/2564 9.5970 +0.0695 | 0.7295 % N/A 9.5970 4,884,818,463.27
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 22/01/2564 9.7689 -0.0554 | 0.5639 % 9.8667 9.7689 21,407,819,435.12

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน