ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB21A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A 30/09/2563 9.9997 -0.0307 | 0.3061 % N/A N/A 2,790,322,958.15
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 30/09/2563 10.0061 +0.0459 | 0.4608 % N/A 10.0061 3,366,539,898.10
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 30/09/2563 9.8032 -0.0467 | 0.4741 % N/A 9.8032 978,430,527.47
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 21/10/2563 10.3173 +0.0026 | 0.0252 % 10.3690 10.3173 389,504,509.73
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 20/10/2563 10.9334 -0.0017 | 0.0155 % 10.9882 10.9334 3,521,225,052.40
KFF21A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A 30/09/2563 10.0022 -0.0207 | 0.2065 % N/A N/A 2,291,938,023.09
KFF21B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B 30/09/2563 9.9498 -0.0356 | 0.3565 % N/A N/A 3,080,190,386.30
KFF21C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021C 30/09/2563 9.9506 -0.0355 | 0.3555 % N/A N/A 3,083,612,741.08
KFF21D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021D 30/09/2563 10.0034 -0.0024 | 0.0240 % N/A N/A 3,782,999,786.41
KFF21E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021E 30/09/2563 10.0058 -2.7994 | 21.8614 % N/A N/A 3,710,131,330.22
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 22/10/2563 12.8052 +0.0043 | 0.0336 % 12.8053 12.8052 46,643,898,443.19
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
22/10/2563 10.6806 +0.0036 | 0.0337 % 10.6807 10.6806 29,706,370,432.79
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
22/10/2563 10.6809 +0.0036 | 0.0337 % 10.6810 N/A 60,640,133.60
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 21/10/2563 10.2288 -0.0056 | 0.0547 % 10.2289 10.2288 4,315,949,698.24
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 21/10/2563 10.0286 +0.0172 | 0.1718 % 10.0788 10.0286 217,870,280.59
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
21/10/2563 11.1911 -0.0160 | 0.1428 % 11.3591 11.1911 2,499,797,355.57
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
21/10/2563 11.1910 -0.0160 | 0.1428 % 11.3590 11.1910 4,189,068,748.99
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/10/2563 11.1910 -0.0160 | 0.1428 % 11.1911 N/A 77,972,256.65
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 21/10/2563 9.7191 -0.0304 | 0.3118 % 9.8650 9.7191 587,993,747.07
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 21/10/2563 8.5125 -0.0311 | 0.3640 % 8.6403 8.5125 264,119,053.21
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.0700 -0.0748 | 0.7373 % N/A N/A 2,819,221,648.29
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 9.7811 -0.0837 | 0.8485 % N/A N/A 2,440,554,313.60
KHY24A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.1876 -0.0026 | 0.0255 % N/A N/A 2,240,786,070.78
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/10/2563 8.5721 -0.0388 | 0.4506 % 8.7008 8.5721 5,739,287,629.74
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 22/10/2563 9.3212 -0.0902 | 0.9584 % 9.4145 9.3212 22,527,747,793.46

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน