ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 29/04/2563 9.2662 +0.2105 | 2.3245 % N/A N/A 3,138,565,217.59
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 29/04/2563 9.1641 +0.2841 | 3.1993 % N/A N/A 920,258,987.11
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 28/05/2563 10.1043 -0.0080 | 0.0791 % 10.1549 10.1043 398,594,761.31
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 27/05/2563 10.1155 +0.0152 | 0.1505 % 10.1662 10.1155 3,399,398,352.71
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 29/05/2563 12.6862 +0.0001 | 0.0008 % 12.6863 12.6862 48,895,263,319.22
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
29/05/2563 10.6077 +0.0008 | 0.0075 % 10.6078 10.6077 32,437,525,638.19
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม 29/05/2563 10.6079 +0.0008 | 0.0075 % 10.6080 N/A 5,607,710.71
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 28/05/2563 10.0762 -0.0018 | 0.0179 % 10.0763 10.0762 3,988,705,604.60
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 28/05/2563 10.0397 +0.0005 | 0.0050 % 10.0900 10.0397 211,218,816.34
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
28/05/2563 10.5665 +0.0417 | 0.3962 % 10.7251 10.5665 2,182,202,318.68
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
28/05/2563 10.5666 +0.0416 | 0.3952 % 10.7252 10.5666 4,294,895,158.35
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม 28/05/2563 10.5668 +0.0416 | 0.3952 % 10.5669 N/A 6,069,882.46
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 28/05/2563 9.4912 +0.1804 | 1.9375 % 9.6337 9.4912 599,172,446.59
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 28/05/2563 7.9254 +0.0310 | 0.3927 % 8.0444 7.9254 247,217,629.41
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 26/05/2563 9.3264 +0.0549 | 0.5921 % N/A 9.2098 2,640,885,561.54
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 08/05/2563 8.5812 +0.0085 | 0.0992 % N/A 8.5812 2,184,450,942.18
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/05/2563 8.0004 -0.0296 | 0.3686 % 8.1205 8.0004 5,672,437,622.57
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 29/05/2563 10.1162 +0.1898 | 1.9121 % 10.2175 10.1162 26,854,657,810.48

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน