ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KAB21A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A 31/07/2563 9.9691 +0.0934 | 0.9458 % N/A N/A 2,781,794,920.87
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 31/07/2563 9.8757 +0.0738 | 0.7529 % N/A N/A 3,322,644,771.19
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 31/07/2563 9.7053 +0.0758 | 0.7872 % N/A N/A 968,660,586.47
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 11/08/2563 10.3024 -0.0036 | 0.0349 % 10.3540 10.3024 408,242,363.01
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 11/08/2563 10.9722 +0.0365 | 0.3338 % 11.0272 10.9722 3,768,057,221.28
KFF21A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A 31/07/2563 9.9774 -2.7470 | 21.5884 % N/A N/A 2,286,255,092.57
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 13/08/2563 12.7244 +0.0039 | 0.0307 % 12.7245 12.7244 47,379,139,377.31
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
13/08/2563 10.6377 +0.0023 | 0.0216 % 10.6378 10.6377 30,246,193,350.73
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
13/08/2563 10.6380 +0.0023 | 0.0216 % 10.6381 N/A 29,465,520.68
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 11/08/2563 10.2519 -0.0054 | 0.0526 % 10.2520 10.2519 4,690,525,609.74
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 13/08/2563 10.2458 +0.0107 | 0.1045 % 10.2971 10.2458 198,389,423.00
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
11/08/2563 11.2176 +0.0629 | 0.5639 % 11.3860 11.2176 2,326,000,784.96
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
11/08/2563 11.2176 +0.0628 | 0.5630 % 11.3860 11.2176 4,389,681,882.01
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
11/08/2563 11.2178 +0.0629 | 0.5639 % 11.2179 N/A 39,078,332.24
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 13/08/2563 9.8957 +0.0364 | 0.3692 % 10.0442 9.8957 611,127,769.04
K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน 13/08/2563 8.6952 +0.0034 | 0.0391 % 8.8257 8.6952 273,088,293.73
KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/08/2563 9.9746 +0.0526 | 0.5301 % N/A 9.8499 2,824,410,715.43
KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/08/2563 9.6521 +0.0123 | 0.1276 % N/A 9.6521 2,431,998,557.71
KHY24A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 10.0702 +1.9415 | 23.8845 % N/A N/A 2,214,977,582.75
K-MBOND กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/08/2563 8.1287 +0.0780 | 0.9689 % 8.2507 8.1287 5,711,544,922.25
K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 13/08/2563 9.9760 +0.0911 | 0.9216 % 10.0759 9.9760 25,230,146,417.28

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน