ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ALPHA-AGG-UI กองทุนเปิด Alpha-Aggressive ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 13/05/2567 10.4880 -0.0235 | 0.2236 % 10.6979 10.3831 308,637,745.54
ALPHA-MOD-UI กองทุนเปิด Alpha-Moderate ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 13/05/2567 10.4772 -0.0180 | 0.1715 % 10.6083 10.3724 512,240,813.00
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/05/2567 13.0646 -0.0427 | 0.3258 % 13.1953 13.0646 21,188,671.36
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 21/05/2567 15.8046 -0.0117 | 0.0740 % 15.8047 15.7651 441,108,250.79
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 21/05/2567 17.4497 -0.0270 | 0.1545 % 17.4498 17.4061 152,964,218.17
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 21/05/2567 20.5732 -0.0478 | 0.2318 % 20.5733 20.5218 244,425,399.91
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 21/05/2567 22.7231 -0.0539 | 0.2366 % 22.7232 22.6663 524,531,139.28
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/05/2567 13.7348 -0.0552 | 0.4003 % 13.8722 13.7348 9,186,059.29
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 21/05/2567 10.9598 +0.0327 | 0.2993 % 11.1243 10.9598 134,174,720.36
K-ALLBASIC กองทุนเปิดเค ALL-BASIC 16/05/2567 11.2616 +0.0041 | 0.0364 % 11.3180 11.2616 1,452,125,331.73
K-ALLEN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 16/05/2567 10.6167 +0.0099 | 0.0933 % 10.7761 10.6167 7,680,098,268.93
K-ALLEN-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า 16/05/2567 10.6172 +0.0099 | 0.0933 % 10.6173 10.6172 504,550,815.95
K-ALLGR-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 16/05/2567 10.8343 +0.0072 | 0.0665 % 10.9427 10.8343 6,874,949,782.04
K-ALLGR-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า 16/05/2567 10.8352 +0.0072 | 0.0665 % 10.8353 10.8352 117,915,632.16
K-ALLRD-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 16/05/2567 10.0442 -0.0010 | 0.0100 % 10.0945 10.0442 1,711,838,769.55
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 20/05/2567 10.8950 +0.0799 | 0.7388 % 11.0585 10.8950 790,322,958.70
K-ASIACV-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า 16/05/2567 6.1842 +0.0885 | 1.4518 % 6.2771 6.1842 1,778,893,209.62
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ 20/05/2567 7.7402 -0.0439 | 0.5640 % 7.7480 7.7286 376,947,208.29
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน 20/05/2567 6.0294 +0.0007 | 0.0116 % 6.1199 6.0294 2,273,232,839.14
K-CCTV-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า 17/05/2567 9.2644 +0.1021 | 1.1143 % 9.4035 9.2644 5,576,899,154.15
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 20/05/2567 17.4718 -0.0563 | 0.3212 % 17.7340 17.4718 9,238,772,418.16
K-CHANGE-C(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 20/05/2567 17.6667 -0.0570 | 0.3216 % 17.6668 17.6667 5,796,958.38
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 20/05/2567 17.4517 -0.0563 | 0.3216 % 17.4518 17.4517 4,530,753,007.51
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 20/05/2567 5.0410 -0.0143 | 0.2829 % 5.1167 5.0410 4,680,800,035.40
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 20/05/2567 4.9840 -0.0140 | 0.2801 % 5.0589 4.9840 13,432,464,485.15
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 20/05/2567 5.0367 -0.0146 | 0.2890 % 5.0368 5.0367 4,445,901,807.04
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 20/05/2567 5.0576 -0.0143 | 0.2819 % 5.0577 5.0576 1,383,787,803.04
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 21/05/2567 10.9588 -0.0697 | 0.6320 % 10.9699 10.9424 2,176,224,245.35
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/05/2567 15.2567 -0.0791 | 0.5158 % 15.4094 15.2567 20,703,121.45
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/05/2567 29.5243 -0.1531 | 0.5159 % 29.8196 29.5243 1,327,949.30
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 21/05/2567 14.2336 -0.0592 | 0.4142 % 14.3760 14.2336 2,667,883,855.15
K-EUROPE-A(D) กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 17/05/2567 12.7673 -0.1550 | 1.1995 % 12.9589 12.7673 3,567,975,792.50
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 16/05/2567 10.5609 +0.0216 | 0.2049 % 10.7194 10.5609 144,298,704.66
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 17/05/2567 14.5468 -0.0144 | 0.0989 % 14.7651 14.5468 596,313,831.32
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 20/05/2567 19.7885 +0.0578 | 0.2929 % 19.8084 19.7588 1,517,452,375.36
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 21/05/2567 75.3498 -0.3354 | 0.4432 % 75.3499 74.5963 1,462,468,334.58
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 17/05/2567 10.3756 +0.0231 | 0.2231 % 10.4276 10.3237 231,707,373.56
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 17/05/2567 11.1583 +0.0163 | 0.1463 % 11.2142 11.1025 114,707,074.65
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 17/05/2567 10.8693 +0.0037 | 0.0341 % 10.9237 10.8150 32,192,956.06
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 17/05/2567 10.7042 +0.0279 | 0.2613 % 10.7578 10.6507 358,903,818.79
K-GA-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า 17/05/2567 12.2590 -0.0195 | 0.1588 % 12.4430 12.2590 511,402,826.54
K-GA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 17/05/2567 11.8377 -0.0188 | 0.1586 % 12.0154 11.8377 11,185,433,944.29
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 20/05/2567 9.6578 -0.0186 | 0.1922 % 9.8028 9.6578 687,129,405.73
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้
แนะนำ
20/05/2567 12.3456 -0.0489 | 0.3945 % 12.5309 12.3456 5,336,210,316.98
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/05/2567 13.8855 -0.0575 | 0.4124 % 14.0245 13.8855 2,560,694.29
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 20/02/2567 10.0000 +0.0374 | 0.3754 % N/A 10.0000 801,128,471.47
K-GTECH กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน
แนะนำ
16/05/2567 12.5869 -0.0882 | 0.6959 % 12.7758 12.5869 293,736,927.64
KGTECHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
16/05/2567 12.0004 -0.0884 | 0.7313 % 12.0005 12.0004 155,625,816.29
K-HIT-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 17/05/2567 16.2166 -0.0312 | 0.1920 % 16.4600 16.2166 1,646,153,767.92
K-INDIA-A(A) กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
17/05/2567 12.8781 +0.1280 | 1.0039 % 13.0714 12.8781 429,807,975.58
K-INDIA-A(D) กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
17/05/2567 12.4636 +0.1239 | 1.0041 % 12.6507 12.4636 2,128,559,612.37
KINDIARMF กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
17/05/2567 10.7149 +0.1024 | 0.9649 % 10.7150 10.7149 84,179,297.50
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 20/05/2567 16.2731 +0.0065 | 0.0400 % 16.2895 16.2487 720,078,642.55
K-JP-A(D) กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 20/05/2567 11.4222 +0.0744 | 0.6556 % 11.5936 11.4222 1,861,242,295.57
K-JPX-A(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/05/2567 21.6526 -0.0718 | 0.3305 % 21.6744 21.6201 765,783,479.02
K-JPX-C(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-C ชนิดสะสมมูลค่า 21/05/2567 22.1669 -0.0754 | 0.3390 % 22.1892 22.1669 14.71
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน
แนะนำ
21/05/2567 15.6610 +0.0157 | 0.1003 % 15.8177 15.6610 641,760,210.05
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/05/2567 12.2146 +0.0112 | 0.0918 % 12.3368 12.2146 1,798,021.66
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 21/05/2567 10.0131 -0.0600 | 0.5956 % 10.1133 10.0131 70,319,551.23
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/05/2567 9.8639 -0.0587 | 0.5916 % 9.9626 9.8639 873,796.17
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
21/05/2567 17.1474 +0.0105 | 0.0613 % 17.2332 17.1474 2,896,754,682.30
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
21/05/2567 21.2077 +0.0341 | 0.1610 % 21.3138 21.2077 2,383,189,390.07
K-PLANET-A(A) กองทุนเปิดเค Planetary Transition-A ชนิดสะสมมูลค่า 16/05/2567 11.3318 -0.0177 | 0.1560 % 11.5019 11.3318 2,114,537,315.17
KPLANETRMF กองทุนเปิดเค Planetary Transition เพื่อการเลี้ยงชีพ 16/05/2567 11.2560 -0.0189 | 0.1676 % 11.2561 11.2560 20,939,642.68
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/05/2567 10.7665 -0.0773 | 0.7128 % 10.7774 10.7557 12,377,919.85
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 21/05/2567 6.1574 -0.0070 | 0.1136 % 6.2191 6.1574 479,030,702.13
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 20/05/2567 10.7206 -0.0551 | 0.5113 % 10.8815 10.7206 1,212,988,594.41
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 21/05/2567 30.6524 -0.2204 | 0.7139 % 30.6832 30.6217 7,365,353,707.73
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 16/05/2567 10.3338 +0.0394 | 0.3827 % 10.4114 10.3338 650,346,749.88
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
21/05/2567 37.2705 -0.1318 | 0.3524 % 37.4570 37.2705 3,017,185,447.00
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
21/05/2567 37.2342 -0.1317 | 0.3525 % 37.4205 37.2342 1,741,443,808.17
K-STAR-C(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
21/05/2567 36.8952 -0.1303 | 0.3519 % 36.8953 36.8952 427.55
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
21/05/2567 37.2816 -0.1319 | 0.3525 % 37.4681 37.2816 265,451,140.70
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/05/2567 37.4260 -0.1323 | 0.3523 % 37.4261 37.4260 1,458,041,856.70
K-STEQ-A(A) กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/05/2567 36.9161 -0.1917 | 0.5166 % 37.2854 36.9161 399,391,554.20
K-STEQ-C(A) กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 21/05/2567 34.7124 -0.1655 | 0.4745 % 34.7125 34.7124 8.39
K-STN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค Sustain ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 20/05/2567 8.4387 +0.0054 | 0.0640 % 8.5021 8.4387 180,310,815.42
KTFT6 กองทุนเปิดเค ไทย เฟล็กซิเบิ้ล ทริกเกอร์ 6 21/05/2567 8.8022 -0.0629 | 0.7095 % N/A 8.8022 293,266,313.22
K-TNZ-A(A) กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/05/2567 9.8214 -0.0704 | 0.7117 % 9.8215 9.8214 23,259,477.41
K-TNZ-ThaiESG กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน 21/05/2567 9.8204 -0.0704 | 0.7118 % 9.8205 9.8204 1,477,801,942.82
K-US500X-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-A ชนิดสะสมมูลค่า 20/05/2567 11.7710 +0.0004 | 0.0034 % 11.7829 11.7533 2,887,014,183.18
K-US500X-C(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-C ชนิดสะสมมูลค่า 20/05/2567 11.8516 +0.0004 | 0.0034 % 11.8636 11.8516 265,010,481.09
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
17/05/2567 17.1416 +0.0178 | 0.1039 % 17.3988 17.1416 3,187,784,540.65
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
17/05/2567 13.5871 +0.0141 | 0.1039 % 13.7910 13.5871