ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 23/01/2563 14.9550 +0.0032 | 0.0214 % 14.9551 14.9176 201,076,423.88
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 23/01/2563 16.6552 +0.0077 | 0.0463 % 16.6553 16.6136 161,027,694.38
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 23/01/2563 19.3806 +0.0081 | 0.0418 % 19.3807 19.3321 354,292,760.53
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 23/01/2563 21.1136 +0.0129 | 0.0611 % 21.1137 21.0608 566,257,914.13
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 23/01/2563 10.2571 +0.0421 | 0.4121 % 10.4111 10.2571 302,533,116.29
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 22/01/2563 9.8706 +0.0354 | 0.3599 % 10.0188 9.8706 1,234,135,114.93
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ 22/01/2563 13.6626 -0.0134 | 0.0980 % 13.8676 13.6626 2,667,515,145.20
K-CHANGE กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน 22/01/2563 12.2379 +0.1348 | 1.1138 % 12.4216 12.2379 1,195,588,762.90
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน 22/01/2563 10.8776 +0.0561 | 0.5184 % 11.0409 10.8776 8,248,440,017.39
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 23/01/2563 12.4551 -0.3157 | 2.4720 % 12.4739 12.4364 449,085,761.81
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
23/01/2563 17.0463 -0.0147 | 0.0862 % 17.2169 17.0463 4,185,031,899.04
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 22/01/2563 12.7424 +0.1241 | 0.9835 % 12.9336 12.7424 3,773,125,643.15
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 21/01/2563 10.7408 +0.0043 | 0.0401 % 10.9020 10.7408 257,788,989.28
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 22/01/2563 10.0116 -0.0456 | 0.4534 % 10.1619 10.0116 880,036,418.04
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 22/01/2563 13.2041 -0.0615 | 0.4636 % 13.2240 13.1843 347,021,504.98
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 23/01/2563 70.1770 +0.0422 | 0.0602 % 70.1771 69.4752 1,750,921,038.48
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 22/01/2563 10.1873 +0.0341 | 0.3359 % 10.2383 10.1364 131,642,844.78
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 22/01/2563 10.1241 +0.0208 | 0.2059 % 10.1748 10.0735 41,801,091.55
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 22/01/2563 10.2432 +0.0157 | 0.1535 % 10.2945 10.1920 9,548,761.83
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 22/01/2563 10.3662 +0.0362 | 0.3504 % 10.4181 10.3144 221,673,824.99
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 22/01/2563 11.6801 +0.0337 | 0.2894 % 11.8554 11.6801 6,432,947,678.68
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 22/01/2563 11.4354 +0.0741 | 0.6522 % 11.6070 11.4354 1,485,281,381.41
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 21/01/2563 10.4536 -0.0419 | 0.3992 % 10.6105 10.4536 6,708,766,215.19
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 22/01/2563 9.0514 +0.0262 | 0.2903 % 9.1873 9.0514 1,595,318,581.87
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 21/01/2563 11.3863 -0.0577 | 0.5042 % 11.5572 11.3863 4,548,423,046.77
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 21/01/2563 10.8095 -0.0081 | 0.0749 % N/A 10.8095 2,435,547,748.18
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 21/01/2563 10.5611 -0.0058 | 0.0549 % N/A 10.5611 3,567,408,413.52
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 22/01/2563 11.1049 +0.0039 | 0.0351 % 11.2716 11.1049 1,231,377,287.37
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 22/01/2563 10.6670 -0.0548 | 0.5111 % 10.8271 10.6670 1,736,017,196.83
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 22/01/2563 12.2927 +0.0557 | 0.4552 % 12.3112 12.2743 132,276,983.89
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 22/01/2563 10.2122 +0.0158 | 0.1550 % 10.3655 10.2122 3,041,093,757.71
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 23/01/2563 13.0714 -0.1266 | 0.9592 % 13.0911 13.0518 160,488,898.75
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 23/01/2563 13.6765 +0.0640 | 0.4702 % 13.8134 13.6765 1,812,856,203.66
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 23/01/2563 10.3259 -0.0750 | 0.7211 % 10.4293 10.3259 122,162,006.50
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
23/01/2563 15.9446 +0.0075 | 0.0471 % 16.0244 15.9446 1,820,686,639.31
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
23/01/2563 19.2728 +0.0164 | 0.0852 % 19.3693 19.2728 2,508,471,544.07
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 23/01/2563 8.1495 +0.0096 | 0.1179 % 8.2311 8.1495 744,428,549.75
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 22/01/2563 11.7716 +0.0648 | 0.5535 % 11.9483 11.7716 3,864,480,640.62
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 23/01/2563 34.5480 -0.0157 | 0.0454 % 34.5826 34.5135 6,399,538,396.90
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 21/01/2563 11.5752 -0.0010 | 0.0086 % 11.6621 11.5752 13,921,581,112.89
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
23/01/2563 40.2353 -0.0361 | 0.0896 % 40.4366 40.2353 1,356,357,146.04
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
23/01/2563 40.1756 -0.0360 | 0.0895 % 40.3766 40.1756 2,667,115,497.84
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
23/01/2563 40.1765 -0.0360 | 0.0895 % 40.3775 40.1765 1,282,206,037.66
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 23/01/2563 38.3592 +0.0416 | 0.1086 % 38.7429 38.3592 758,721,280.24
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/01/2563 16.4530 +0.1415 | 0.8675 % 16.6999 16.4530 425,217,183.27
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/01/2563 16.2300 +0.1396 | 0.8676 % 16.4736 16.2300 5,212,352,191.72
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/01/2563 17.4465 +0.0458 | 0.2632 % 17.4728 17.4203 1,221,149,441.66
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/01/2563 16.9622 +0.0442 | 0.2613 % 16.9877 16.9368 1,536,697,887.35
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 23/01/2563 6.5527 -0.0069 | 0.1052 % 6.6183 6.5527 3,679,992,273.78
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 22/01/2563 9.5934 +0.0547 | 0.5735 % 9.7374 9.5934 542,406,836.52
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 22/01/2563 9.9756 +0.0092 | 0.0923 % 9.9907 9.9606 110,836,517.31
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 23/01/2563 25.7926 +0.0253 | 0.0982 % 25.9217 25.6636 234,029,469.58
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 23/01/2563 6.9077 -0.0092 | 0.1330 % 6.9769 6.9077 357,048,931.24

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน