ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 29/05/2563 14.7366 +0.0212 | 0.1441 % 14.7367 14.6998 193,333,672.33
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 29/05/2563 16.1838 +0.0323 | 0.2000 % 16.1839 16.1433 148,761,972.35
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 29/05/2563 18.4862 +0.0552 | 0.2995 % 18.4863 18.4400 307,310,106.02
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 29/05/2563 19.8507 +0.0730 | 0.3691 % 19.8508 19.8011 514,443,045.64
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 29/05/2563 8.0623 +0.1115 | 1.4024 % 8.1833 8.0623 224,026,041.49
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 28/05/2563 7.5210 -0.0337 | 0.4461 % 7.6339 7.5210 894,666,419.91
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ 28/05/2563 13.1244 -0.0174 | 0.1324 % 13.3214 13.1244 3,768,289,448.45
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 28/05/2563 14.1658 +0.0114 | 0.0805 % 14.3784 14.1658 1,249,071,438.86
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 28/05/2563 14.1659 +0.0114 | 0.0805 % 14.1660 N/A 7,304,758.03
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน 28/05/2563 9.1307 +0.0258 | 0.2834 % 9.2678 9.1307 7,131,448,295.96
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 29/05/2563 11.9623 -0.0135 | 0.1127 % 11.9803 11.9444 543,335,694.49
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
29/05/2563 14.7815 +0.0919 | 0.6256 % 14.9294 14.7815 3,465,863,745.80
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 28/05/2563 11.3166 +0.1263 | 1.1287 % 11.4865 11.3166 2,331,997,503.06
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 27/05/2563 9.1009 -0.0979 | 1.0643 % 9.2375 9.1009 194,815,851.87
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 28/05/2563 8.0710 -0.0487 | 0.5998 % 8.1922 8.0710 533,199,549.73
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 28/05/2563 10.9012 +0.1635 | 1.5227 % 10.9177 10.8848 460,314,206.69
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 29/05/2563 61.5200 +0.3996 | 0.6538 % 61.5201 60.9048 1,486,975,289.42
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 28/05/2563 9.4019 +0.0702 | 0.7523 % 9.4490 9.3549 112,409,968.64
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 28/05/2563 9.7451 +0.0450 | 0.4639 % 9.7939 9.6964 38,245,670.77
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 28/05/2563 10.0273 +0.0272 | 0.2720 % 10.0775 9.9772 9,019,868.50
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 28/05/2563 9.6083 +0.0972 | 1.0220 % 9.6564 9.5603 184,494,823.56
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 28/05/2563 11.2083 +0.1195 | 1.0777 % 11.3765 11.2083 5,617,063,542.74
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 28/05/2563 8.9437 -0.0011 | 0.0123 % 9.0780 8.9437 1,040,717,765.46
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/05/2563 9.5210 -0.0041 | 0.0430 % 9.6639 9.5210 9,206,870,330.48
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 28/05/2563 8.4720 +0.0508 | 0.6032 % 8.5992 8.4720 1,548,371,677.35
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 27/05/2563 10.3089 -0.0060 | 0.0582 % 10.4636 10.3089 4,350,603,847.52
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 27/05/2563 10.3021 -0.0033 | 0.0320 % N/A 10.3021 2,053,753,863.73
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 27/05/2563 10.1824 +0.0134 | 0.1318 % N/A 10.1824 2,592,773,300.89
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 28/05/2563 10.8504 -0.0420 | 0.3856 % 11.0133 10.8504 1,082,959,155.13
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 28/05/2563 7.3666 +0.1429 | 1.9782 % 7.4772 7.3666 1,229,358,674.80
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 28/05/2563 8.7700 +0.1399 | 1.6211 % 8.7833 8.7568 130,268,692.45
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 28/05/2563 9.2532 +0.0800 | 0.8721 % 9.3921 9.2532 2,616,515,667.62
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 29/05/2563 11.8883 -0.1402 | 1.1656 % 11.9062 11.8705 130,944,911.68
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 29/05/2563 11.9037 +0.0416 | 0.3507 % 12.0228 11.9037 1,399,981,388.73
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 29/05/2563 8.8619 +0.0490 | 0.5560 % 8.9506 8.8619 92,453,347.12
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
29/05/2563 15.3357 +0.0202 | 0.1319 % 15.4125 15.3357 1,506,992,918.00
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
29/05/2563 18.0599 +0.0458 | 0.2542 % 18.1503 18.0599 2,205,184,291.29
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 29/05/2563 7.0825 +0.0675 | 0.9622 % 7.1534 7.0825 636,316,532.11
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 28/05/2563 9.3914 -0.0106 | 0.1127 % 9.5324 9.3914 2,542,154,486.89
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 29/05/2563 29.6625 +0.2358 | 0.8013 % 29.6923 29.6328 6,103,550,625.38
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 27/05/2563 11.1569 +0.0031 | 0.0278 % 11.2407 11.1569 9,988,211,279.61
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
29/05/2563 35.2417 +0.2581 | 0.7378 % 35.4180 35.2417 1,173,435,152.27
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
29/05/2563 35.1894 +0.2577 | 0.7377 % 35.3654 35.1894 2,246,578,251.66
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
29/05/2563 35.1907 +0.2577 | 0.7377 % 35.3668 35.1907 1,481,878,169.76
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 29/05/2563 35.1923 +0.2578 | 0.7380 % 35.1924 N/A 7,557,962.14
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 29/05/2563 32.9774 +0.2935 | 0.8980 % 33.3073 32.9774 621,802,659.21
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 28/05/2563 18.4716 +0.5760 | 3.2187 % 18.7488 18.4716 882,766,130.70
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 28/05/2563 17.6049 +0.5490 | 3.2188 % 17.8691 17.6049 4,172,747,537.18
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 28/05/2563 17.8598 -0.0219 | 0.1225 % 17.8867 17.8330 1,658,097,401.60
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 28/05/2563 16.9848 -0.0207 | 0.1217 % 17.0104 16.9593 2,121,021,779.29
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 29/05/2563 5.6917 +0.0567 | 1.0062 % 5.7487 5.6917 3,232,152,740.09
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 29/05/2563 8.9614 +0.0441 | 0.4945 % 9.0959 8.9614 527,397,378.52
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 28/05/2563 8.7682 +0.0068 | 0.0776 % 8.7815 8.7550 548,336,442.31
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 29/05/2563 23.8400 +0.1004 | 0.4229 % 23.9593 23.7208 207,957,867.70
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 29/05/2563 6.0121 +0.0340 | 0.5687 % 6.0723 6.0121 298,063,549.49

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน