ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 30/11/2566 13.1765 -0.0515 | 0.3893 % 13.3084 13.1765 21,637,242.06
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 30/11/2566 15.6690 -0.0024 | 0.0153 % 15.6691 15.6298 800,510,503.69
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 30/11/2566 17.3393 -0.0099 | 0.0571 % 17.3394 17.2960 196,034,856.85
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 30/11/2566 20.4174 -0.0149 | 0.0729 % 20.4175 20.3664 282,789,207.35
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 30/11/2566 22.5312 -0.0214 | 0.0949 % 22.5313 22.4749 551,782,262.77
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 30/11/2566 13.6755 -0.0130 | 0.0950 % 13.8124 13.6755 8,910,380.93
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 30/11/2566 9.7331 +0.0550 | 0.5683 % 9.8792 9.7331 129,068,541.40
K-ALLBASIC กองทุนเปิดเค ALL-BASIC 29/11/2566 10.6029 +0.0190 | 0.1795 % 10.6560 10.6029 972,641,057.48
K-ALLEN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 9.2474 +0.0512 | 0.5568 % 9.3862 9.2474 2,852,067,672.11
K-ALLEN-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 9.2479 +0.0512 | 0.5567 % 9.2480 9.2479 216,192,502.75
K-ALLGR-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 9.6461 +0.0434 | 0.4520 % 9.7427 9.6461 6,306,788,848.73
K-ALLGR-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 9.6467 +0.0434 | 0.4519 % 9.6468 9.6467 179,937,703.23
K-ALLRD-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 9.3331 +0.0216 | 0.2320 % 9.3799 9.3331 1,943,359,047.30
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 30/11/2566 9.8946 -0.0125 | 0.1262 % 10.0431 9.8946 701,861,487.09
K-ASIACV-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 5.5458 -0.0109 | 0.1962 % 5.6291 5.5458 1,748,214,840.38
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ 30/11/2566 6.9398 +0.0037 | 0.0533 % 6.9468 6.9294 572,707,094.69
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน 29/11/2566 5.3669 +0.0135 | 0.2522 % 5.4475 5.3669 2,124,682,609.26
K-CCTV-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 9.4318 -0.0419 | 0.4423 % 9.5734 9.4318 6,133,919,327.71
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 16.9320 -0.0137 | 0.0808 % 17.1861 16.9320 10,057,062,475.50
K-CHANGE-C(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 17.1209 -0.0138 | 0.0805 % 17.1210 17.1209 2,327,132.62
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
29/11/2566 16.9139 -0.0137 | 0.0809 % 16.9140 16.9139 4,136,683,134.96
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
30/11/2566 4.7244 +0.0137 | 0.2908 % 4.7954 4.7244 4,177,335,535.96
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
30/11/2566 4.6708 +0.0135 | 0.2899 % 4.7410 4.6708 13,074,781,468.14
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
29/11/2566 4.6992 -0.0801 | 1.6760 % 4.6993 4.6992 3,633,366,786.77
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
30/11/2566 4.7409 +0.0137 | 0.2898 % 4.7410 4.7409 1,021,828,989.70
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
30/11/2566 10.1541 +0.0819 | 0.8131 % 10.1644 10.1389 2,243,709,596.56
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 30/11/2566 15.1684 -0.0210 | 0.1383 % 15.3202 15.1684 20,408,152.61
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 30/11/2566 29.3579 -0.0403 | 0.1371 % 29.6516 29.3579 1,495,180.87
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 30/11/2566 14.0648 -0.0491 | 0.3479 % 14.2055 14.0648 2,761,962,378.90
K-EUROPE-A(D) กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 29/11/2566 11.5292 +0.1565 | 1.3761 % 11.7022 11.5292 3,078,236,311.48
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 29/11/2566 9.4907 +0.0496 | 0.5254 % 9.6332 9.4907 158,766,307.61
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 29/11/2566 11.8376 +0.1300 | 1.1104 % 12.0153 11.8376 576,361,837.07
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 30/11/2566 16.8522 +0.0410 | 0.2439 % 16.8692 16.8269 1,125,551,903.18
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 30/11/2566 75.3821 -0.1908 | 0.2525 % 75.3822 74.6283 1,539,938,272.45
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 29/11/2566 9.3423 -0.0039 | 0.0417 % 9.3891 9.2956 220,256,446.97
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 29/11/2566 10.2786 +0.0046 | 0.0448 % 10.3301 10.2272 103,006,951.08
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 29/11/2566 10.3282 +0.0166 | 0.1610 % 10.3799 10.2766 36,321,298.69
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 29/11/2566 9.5230 -0.0067 | 0.0703 % 9.5707 9.4754 340,242,238.89
K-GA-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
29/11/2566 11.2670 +0.0819 | 0.7322 % 11.4361 11.2670 104,899,662.09
K-GA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
29/11/2566 11.0679 +0.0805 | 0.7327 % 11.2340 11.0679 12,172,454,604.19
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 30/11/2566 8.6699 +0.0116 | 0.1340 % 8.8001 8.6699 657,661,408.16
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 29/11/2566 10.7702 -0.0271 | 0.2510 % 10.9319 10.7702 2,973,953,785.29
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 30/11/2566 13.7385 -0.0484 | 0.3511 % 13.8760 13.7385 2,387,682.50
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 29/11/2566 10.1087 +0.0050 | 0.0495 % N/A N/A 661,954,197.37
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 29/11/2566 9.9386 +0.0063 | 0.0634 % N/A 9.9386 815,322,811.93
K-GTECH กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน
แนะนำ
29/11/2566 10.6635 +0.0726 | 0.6855 % 10.8236 10.6635 54,072,806.86
K-HIT-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
29/11/2566 14.1414 -0.0089 | 0.0629 % 14.3536 14.1414 1,493,252,164.39
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน
แนะนำ
30/11/2566 11.3750 +0.0904 | 0.8011 % 11.5457 11.3750 1,557,979,400.73
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 30/11/2566 15.0853 +0.0829 | 0.5526 % 15.1005 15.0627 1,088,367,388.14
K-JP-A(D) กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 29/11/2566 10.8451 +0.0375 | 0.3470 % 11.0079 10.8451 1,953,426,705.85
K-JPX-A(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
30/11/2566 18.5390 +0.1079 | 0.5854 % 18.5576 18.5112 1,006,245,166.75
K-JPX-C(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-C ชนิดสะสมมูลค่า 30/11/2566 18.6900 +0.1087 | 0.5850 % 18.7088 18.6900 10,484,036.80
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 30/11/2566 15.2878 -0.1311 | 0.8503 % 15.4408 15.2878 739,799,911.63
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 30/11/2566 11.9580 -0.1035 | 0.8581 % 12.0777 11.9580 2,065,170.89
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 30/11/2566 9.8854 -0.0330 | 0.3327 % 9.9844 9.8854 69,154,713.49
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 30/11/2566 9.7492 -0.0323 | 0.3302 % 9.8468 9.7492 882,630.08
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
30/11/2566 16.7344 +0.0155 | 0.0927 % 16.8182 16.7344 4,558,651,638.08
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
30/11/2566 20.5011 +0.0209 | 0.1020 % 20.6037 20.5011 3,682,423,891.60
K-PLANET-A(A) กองทุนเปิดเค Planetary Transition-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 10.0624 +0.0471 | 0.4703 % 10.2134 10.0624 2,231,669,121.23
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 30/11/2566 10.6768 -0.0620 | 0.5773 % 10.6876 10.6661 11,647,801.86
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 30/11/2566 6.2720 -0.0382 | 0.6054 % 6.3348 6.2720 508,641,146.48
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 29/11/2566 9.7173 -0.0683 | 0.6980 % 9.8632 9.7173 961,153,622.26
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 30/11/2566 30.3721 -0.1761 | 0.5765 % 30.4026 30.3417 7,701,983,435.23
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 29/11/2566 9.8900 +0.0144 | 0.1458 % 9.9643 9.8900 1,116,757,868.39
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
30/11/2566 37.5948 -0.1808 | 0.4786 % 37.7829 37.5948 1,526,972,366.45
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
30/11/2566 37.5574 -0.1806 | 0.4786 % 37.7453 37.5574 1,810,531,070.64
K-STAR-C(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 30/11/2566 37.8542 -0.1817 | 0.4777 % 37.8543 37.8542 1,287.57
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
30/11/2566 37.6036 -0.1808 | 0.4785 % 37.7917 37.6036 267,744,174.67
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
30/11/2566 37.7275 -0.1813 | 0.4783 % 37.7276 37.7275 1,308,720,090.14
K-STEQ-A(A) กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 30/11/2566 37.0529 -0.2199 | 0.5900 % 37.4235 37.0529 432,804,666.67
K-STEQ-C(A) กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 30/11/2566 37.3189 -0.2069 | 0.5514 % 37.3190 37.3189 9.02
K-STN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค Sustain ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/11/2566 8.1295 +0.0007 | 0.0086 % 8.1906 8.1295 205,367,373.66
KTFT6 กองทุนเปิดเค ไทย เฟล็กซิเบิ้ล ทริกเกอร์ 6 30/11/2566 8.6851 -0.0887 | 1.0110 % N/A N/A 338,632,230.71
K-US500X-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-A ชนิดสะสมมูลค่า 30/11/2566 10.2229 +0.0462 | 0.4540 % 10.2332 10.2076 2,233,558,950.03
K-US500X-C(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-C ชนิดสะสมมูลค่า 30/11/2566 10.2887 +0.0468 | 0.4569 % 10.2991 10.2887 71,056,237.63
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
29/11/2566 14.9290 +0.0561 | 0.3772 % 15.1530 14.9290 2,462,275,730.69
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
29/11/2566 12.2501 +0.0461 | 0.3777 % 12.4340 12.2501 5,685,319,032.56
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 29/11/2566 5.9211 +0.0219 | 0.3712 % 5.9212 5.9211 973,142,402.01
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
29/11/2566 13.9227 +0.0523 | 0.3771 % 13.9228 13.9227 412,367,629.82
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
30/11/2566 28.7031 -0.0374 | 0.1301 % 28.7319 28.6600 2,624,556,725.51
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
30/11/2566 21.4222 -0.3282 | 1.5089 % 21.4437 21.3901 4,803,506,258.12
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 30/11/2566 4.9560 -0.0307 | 0.6156 % 5.0057 4.9560 2,170,988,507.05
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
แนะนำ
30/11/2566 11.4802 +0.0296 | 0.2585 % 11.6525 11.4802 7,777,713,153.32
KVIETNAMRMF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 30/11/2566 8.1703 +0.0172 | 0.2110 % 8.1704 8.1703 1,504,886,099.09
K-VIETNAM-SSF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม
แนะนำ
30/11/2566 10.2719 +0.0215 | 0.2097 % 10.2720 10.2719 551,412,949.04
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 30/11/2566 11.8000 +0.0414 | 0.3521 % 11.8119 11.7823 4,017,199,262.29
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 30/11/2566 27.4018 -0.0431 | 0.1570 % 27.5389 27.2648 197,011,761.35
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 30/11/2566 5.7174 -0.0208 | 0.3625 % 5.7747 5.7174 254,183,135.13
WP-BALANCED กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ 29/11/2566 9.0897 -0.0111 | 0.1220 % 9.1352 9.0897 702,019,657.87
WPBALANCEDRMF กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
29/11/2566 9.9658 -0.0077 | 0.0772 % 9.9659 9.9658 12,440,563.47
WP-LIGHT กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์ 29/11/2566 9.5516 -0.0008 | 0.0084 % 9.5995 9.5516 248,128,809.98
WP-SPARK กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค 29/11/2566 9.1078 -0.0137 | 0.1502 % 9.1534 9.1078 248,723,446.29
WP-SPEEDUP กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ 29/11/2566 8.4580 -0.0162 | 0.1912 % 8.5004 8.4580 884,695,500.42
WP-ULTIMATE กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท 29/11/2566 8.6601 -0.0163 | 0.1879 % 8.7035 8.6601 383,912,050.31
WPULTIMATERMF กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
29/11/2566 9.9425 -0.0101 | 0.1015 % 9.9426 9.9425 6,791,236.78

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน