ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 12/04/2564 15.6282 -0.2608 | 1.6414 % 15.7846 15.6282 13,669,866.31
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 12/04/2564 15.4439 -0.0475 | 0.3066 % 15.4440 15.4053 219,684,758.76
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 12/04/2564 17.3356 -0.0815 | 0.4679 % 17.3357 17.2923 155,318,001.88
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 12/04/2564 20.4510 -0.1431 | 0.6949 % 20.4511 20.3999 296,478,135.30
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 12/04/2564 22.4372 -0.2000 | 0.8835 % 22.4373 22.3811 486,414,492.28
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 12/04/2564 14.9932 -0.1789 | 1.1791 % 15.1432 14.9932 3,568,579.28
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 12/04/2564 9.8699 -0.0316 | 0.3191 % 10.0181 9.8699 204,899,967.93
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 09/04/2564 11.7745 +0.0111 | 0.0944 % 11.9512 11.7745 1,133,263,367.04
K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
08/04/2564 11.2649 +0.0986 | 0.8830 % 11.4340 11.2649 3,566,602,215.11
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
09/04/2564 17.2009 -0.2941 | 1.6811 % 17.4590 17.2009 10,938,735,399.66
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 09/04/2564 21.2703 +0.3086 | 1.4722 % 21.5895 21.2703 14,329,969,005.19
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 09/04/2564 21.2579 +0.3084 | 1.4721 % 21.2580 21.2579 1,983,879,037.39
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
09/04/2564 10.7982 -0.2046 | 1.8595 % 10.9603 10.7982 20,400,074,670.20
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
09/04/2564 10.7253 -0.2054 | 1.8791 % 10.7254 10.7253 2,452,034,180.69
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 09/04/2564 10.7984 -0.2046 | 1.8595 % 10.7985 10.7984 27,320,392.87
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
12/04/2564 15.2046 -0.1882 | 1.2226 % 15.2275 15.1818 1,904,898,197.60
K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition 08/04/2564 11.9785 +0.0813 | 0.6834 % 12.1583 11.9785 2,230,621,068.11
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 12/04/2564 17.1485 -0.2899 | 1.6624 % 17.3201 17.1485 10,255,299.98
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 12/04/2564 32.2084 -0.5499 | 1.6787 % 32.5306 32.2084 943,501.52
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 12/04/2564 16.0350 -0.2685 | 1.6469 % 16.1955 16.0350 3,450,067,093.65
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 09/04/2564 14.3774 +0.1433 | 1.0067 % 14.5932 14.3774 2,783,240,548.14
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 08/04/2564 10.9527 +0.0488 | 0.4475 % 11.1171 10.9527 210,835,293.24
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 09/04/2564 13.2529 +0.0085 | 0.0642 % 13.4518 13.2529 1,653,203,515.07
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 09/04/2564 14.2307 +0.0003 | 0.0021 % 14.2521 14.2094 788,489,521.44
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 12/04/2564 75.5168 -1.3166 | 1.7136 % 75.5169 74.7616 1,630,958,152.31
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 09/04/2564 11.5326 +0.0001 | 0.0009 % 11.5904 11.4749 208,377,227.58
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 09/04/2564 11.0180 +0.0100 | 0.0908 % 11.0732 10.9629 63,499,181.90
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 09/04/2564 10.6335 +0.0008 | 0.0075 % 10.6868 10.5803 32,156,588.81
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 09/04/2564 11.9582 -0.0026 | 0.0217 % 12.0181 11.8984 319,254,725.31
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
แนะนำ
09/04/2564 12.9884 +0.0039 | 0.0300 % 13.1833 12.9884 10,521,590,488.02
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 09/04/2564 12.4782 -0.0630 | 0.5023 % 12.6655 12.4782 1,456,678,823.02
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 08/04/2564 10.3856 +0.0386 | 0.3731 % 10.5415 10.3856 5,996,347,094.25
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 09/04/2564 11.2072 +0.0198 | 0.1770 % 11.3754 11.2072 1,327,741,648.50
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 12/04/2564 16.0419 -0.2841 | 1.7402 % 16.2024 16.0419 1,185,423.22
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 08/04/2564 11.0558 +0.0668 | 0.6079 % 11.2217 11.0558 3,581,029,650.42
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 08/04/2564 10.1856 +0.0037 | 0.0363 % N/A 10.1856 1,651,807,694.01
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 08/04/2564 10.0413 +0.0022 | 0.0219 % N/A 10.0413 1,802,577,217.30
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 09/04/2564 14.3421 +0.1219 | 0.8572 % 14.5573 14.3421 1,591,951,003.35
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 09/04/2564 10.9557 -0.0867 | 0.7852 % 11.1201 10.9557 1,382,064,134.42
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 09/04/2564 13.5087 -0.0889 | 0.6538 % 13.5291 13.4884 562,948,325.78
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 09/04/2564 11.0640 +0.0995 | 0.9075 % 11.2301 11.0640 2,148,546,358.33
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 12/04/2564 14.9535 -0.0302 | 0.2016 % 14.9760 14.9311 223,454,759.56
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 12/04/2564 15.6236 -0.3624 | 2.2670 % 15.7799 15.6236 1,469,434,255.40
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 12/04/2564 12.2119 -0.2799 | 2.2407 % 12.3341 12.2119 959,615.77
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 12/04/2564 9.3082 -0.0981 | 1.0429 % 9.4014 9.3082 86,649,074.85
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 12/04/2564 9.2577 -0.0983 | 1.0507 % 9.3504 9.2577 395,483.14
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2 12/04/2564 16.6730 -0.0400 | 0.2393 % 16.7565 16.6730 1,140,211,097.06
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3 12/04/2564 20.8119 -0.1133 | 0.5415 % 20.9161 20.8119 1,643,426,163.67
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 12/04/2564 11.0591 -0.1721 | 1.5323 % 11.0703 11.0480 2,698,640.99
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 12/04/2564 7.8497 -0.1445 | 1.8076 % 7.9283 7.8497 640,761,568.22
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 09/04/2564 13.8316 -0.1348 | 0.9652 % 14.0392 13.8316 1,529,908,063.33
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 12/04/2564 31.4297 -0.4893 | 1.5329 % 31.4612 31.3983 6,857,667,644.27
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 08/04/2564 11.1841 +0.0164 | 0.1469 % 11.2681 11.1841 6,383,004,054.85
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
12/04/2564 40.1801 -0.6814 | 1.6676 % 40.3811 40.1801 1,308,746,795.44
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
12/04/2564 40.1203 -0.6804 | 1.6676 % 40.3210 40.1203 2,342,637,582.10
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
12/04/2564 38.7399 -0.6570 | 1.6676 % 38.9337 38.7399 1,148,792,170.42
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
12/04/2564 40.1717 -0.6808 | 1.6665 % 40.1718 40.1717 386,929,775.01
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 12/04/2564 39.6127 -0.7120 | 1.7657 % 40.0089 39.6127 523,654,193.38
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 09/04/2564 26.8341 -0.0773 | 0.2872 % 27.2367 26.8341 3,998,874,296.11
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 09/04/2564 24.2869 -0.0700 | 0.2874 % 24.6513 24.2869 8,736,617,263.43
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 09/04/2564 10.6334 -0.0309 | 0.2898 % 10.6335 10.6334 542,270,902.74
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 09/04/2564 25.9100 +0.1558 | 0.6049 % 25.9490 25.8711 2,855,293,660.99
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 09/04/2564 22.9950 +0.1383 | 0.6051 % 23.0296 22.9605 3,266,494,544.28
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 12/04/2564 6.1731 -0.1155 | 1.8367 % 6.2349 6.1731 3,136,409,116.14
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
แนะนำ
12/04/2564 12.7753 +0.2567 | 2.0505 % 12.9670 12.7753 2,244,268,171.70
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 09/04/2564 11.9514 +0.0541 | 0.4547 % 11.9694 11.9335 3,025,620,971.99
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 12/04/2564 27.5449 -0.2836 | 1.0191 % 27.6827 27.4072 220,102,111.82
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 12/04/2564 7.0215 -0.1272 | 1.7793 % 7.0918 7.0215 334,198,523.97

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน