ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/01/2564 15.4148 +0.0774 | 0.5046 % 15.5690 15.4148 6,606,893.68
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 19/01/2564 15.2182 +0.0166 | 0.1092 % 15.2183 15.1802 240,611,597.60
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 19/01/2564 16.9442 +0.0328 | 0.1940 % 16.9443 16.9018 155,235,632.50
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 19/01/2564 19.7469 +0.0577 | 0.2931 % 19.7470 19.6975 288,932,202.74
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 19/01/2564 21.4669 +0.0785 | 0.3670 % 21.4670 21.4132 498,077,635.87
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/01/2564 14.9830 +0.0356 | 0.2382 % 15.1329 14.9830 2,382,989.89
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 19/01/2564 9.5814 -0.0634 | 0.6573 % 9.7252 9.5814 235,926,770.37
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 15/01/2564 10.9986 -0.0772 | 0.6970 % 11.1637 10.9986 1,291,252,032.23
K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
14/01/2564 11.3736 +0.1003 | 0.8897 % 11.5443 11.3736 2,646,325,897.42
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
15/01/2564 18.6406 -0.0412 | 0.2205 % 18.9203 18.6406 9,566,027,606.94
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2564 21.7474 -0.0102 | 0.0469 % 22.0737 21.7474 11,014,479,108.65
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 15/01/2564 21.7572 -0.0102 | 0.0469 % 21.7573 21.7572 1,833,043,105.73
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน
แนะนำ
15/01/2564 11.9367 +0.0682 | 0.5746 % 12.1159 11.9367 11,565,396,477.72
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
15/01/2564 11.6668 +0.0678 | 0.5845 % 11.6669 11.6668 1,420,426,714.75
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
19/01/2564 16.6175 -0.0998 | 0.5970 % 16.6425 16.5926 1,516,852,969.41
K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition 14/01/2564 11.4139 +0.0079 | 0.0693 % 11.5852 11.4139 1,299,439,454.37
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/01/2564 16.9099 +0.0592 | 0.3513 % 17.0791 16.9099 4,845,008.57
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/01/2564 31.2797 +0.1122 | 0.3600 % 31.5926 31.2797 753,559.77
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 19/01/2564 15.5306 +0.0601 | 0.3885 % 15.6860 15.5306 3,473,445,951.83
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 15/01/2564 13.2930 -0.0681 | 0.5097 % 13.4925 13.2930 2,731,654,279.87
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 14/01/2564 10.1816 +0.0895 | 0.8868 % 10.3344 10.1816 211,197,441.01
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 15/01/2564 11.9896 -0.0322 | 0.2678 % 12.1695 11.9896 354,069,577.42
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 15/01/2564 12.8017 -0.1498 | 1.1566 % 12.8210 12.7825 518,921,183.49
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 19/01/2564 68.7776 +0.4556 | 0.6668 % 68.7777 68.0898 1,566,182,762.31
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 15/01/2564 11.2980 -0.0722 | 0.6350 % 11.3546 11.2415 145,347,942.81
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 15/01/2564 10.7480 -0.0356 | 0.3301 % 10.8018 10.6943 41,427,994.32
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 15/01/2564 10.5493 -0.0108 | 0.1023 % 10.6021 10.4966 19,299,869.37
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 15/01/2564 11.6991 -0.0609 | 0.5179 % 11.7577 11.6406 230,158,013.32
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
แนะนำ
15/01/2564 12.8396 -0.0587 | 0.4551 % 13.0323 12.8396 7,533,650,516.94
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 15/01/2564 13.0464 -0.0114 | 0.0873 % 13.2422 13.0464 1,323,673,724.35
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 14/01/2564 10.4466 +0.0244 | 0.2341 % 10.6034 10.4466 8,196,797,607.76
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 15/01/2564 10.1315 -0.0875 | 0.8562 % 10.2836 10.1315 1,150,408,542.51
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/01/2564 15.7417 +0.0633 | 0.4037 % 15.8992 15.7417 815,899.90
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 14/01/2564 11.1122 +0.0397 | 0.3585 % 11.2790 11.1122 4,163,002,020.62
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 14/01/2564 10.2719 +0.0029 | 0.0282 % N/A 10.2719 1,795,685,331.75
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 14/01/2564 10.1450 +0.0012 | 0.0118 % N/A 10.1450 2,074,763,062.15
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 15/01/2564 14.3120 -0.0144 | 0.1005 % 14.5268 14.3120 1,376,177,435.36
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 15/01/2564 11.1244 -0.1449 | 1.2858 % 11.2914 11.1244 1,507,460,449.73
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 15/01/2564 13.3368 -0.1963 | 1.4505 % 13.3569 13.3168 190,836,593.89
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 15/01/2564 10.7153 -0.1907 | 1.7486 % 10.8761 10.7153 2,514,843,767.60
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 19/01/2564 14.1449 +0.0338 | 0.2395 % 14.1662 14.1237 191,740,494.05
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 19/01/2564 13.9525 +0.1500 | 1.0868 % 14.0921 13.9525 1,345,090,728.33
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/01/2564 10.9273 +0.1262 | 1.1684 % 11.0367 10.9273 55,399.31
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 19/01/2564 8.8918 -0.0038 | 0.0427 % 8.9808 8.8918 88,393,465.74
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/01/2564 8.8467 -0.0037 | 0.0418 % 8.9353 8.8467 331,372.06
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2 19/01/2564 16.3859 +0.0129 | 0.0788 % 16.4679 16.3859 1,235,106,311.91
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3 19/01/2564 20.0526 +0.0488 | 0.2440 % 20.1530 20.0526 1,946,897,929.22
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/01/2564 11.1471 +0.0987 | 0.8933 % 11.1583 11.1360 1,679,721.10
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 19/01/2564 7.6340 +0.0398 | 0.5241 % 7.7104 7.6340 649,274,805.12
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 15/01/2564 13.9367 -0.1371 | 0.9742 % 14.1459 13.9367 1,785,918,058.13
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 19/01/2564 31.7177 +0.2803 | 0.8916 % 31.7495 31.6860 6,838,338,402.39
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 14/01/2564 11.3748 +0.0064 | 0.0563 % 11.4602 11.3748 8,238,491,672.60
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
19/01/2564 38.5466 +0.1531 | 0.3988 % 38.7394 38.5466 1,235,074,485.83
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
19/01/2564 38.4893 +0.1529 | 0.3988 % 38.6818 38.4893 2,279,016,216.30
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
19/01/2564 37.1650 +0.1477 | 0.3990 % 37.3509 37.1650 1,565,016,052.89
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
19/01/2564 38.5273 +0.1532 | 0.3992 % 38.5274 38.5273 348,984,709.29
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 19/01/2564 37.6036 +0.0995 | 0.2653 % 37.9797 37.6036 641,064,426.77
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2564 26.5168 -0.2596 | 0.9695 % 26.9147 26.5168 3,535,565,305.52
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 15/01/2564 24.4965 -0.2398 | 0.9694 % 24.8640 24.4965 8,021,659,155.92
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 15/01/2564 10.5013 -0.1048 | 0.9881 % 10.5014 10.5013 382,394,856.00
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2564 23.8963 -0.1737 | 0.7216 % 23.9322 23.8605 3,250,436,045.36
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 15/01/2564 21.5948 -0.1570 | 0.7218 % 21.6273 21.5624 3,245,808,443.49
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 19/01/2564 5.9995 +0.0206 | 0.3445 % 6.0596 5.9995 3,125,623,024.32
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
แนะนำ
19/01/2564 11.4534 -0.4205 | 3.5414 % 11.6253 11.4534 1,071,044,079.70
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 15/01/2564 11.1840 -0.1102 | 0.9757 % 11.2009 11.1672 2,385,586,408.97
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 19/01/2564 26.1885 +0.1108 | 0.4249 % 26.3195 26.0576 216,439,031.35
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 19/01/2564 6.7463 +0.0255 | 0.3794 % 6.8139 6.7463 324,398,123.27

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน