ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 06/02/2566 15.2393 -0.0898 | 0.5858 % 15.3918 15.2393 17,242,821.73
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 06/02/2566 15.8129 -0.0132 | 0.0834 % 15.8130 15.7734 314,017,259.60
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 06/02/2566 17.8706 -0.0239 | 0.1336 % 17.8707 17.8259 181,903,375.90
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 06/02/2566 21.3893 -0.0389 | 0.1815 % 21.3894 21.3358 319,212,750.47
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 06/02/2566 23.9690 -0.0578 | 0.2406 % 23.9691 23.9091 507,041,550.43
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 06/02/2566 15.2805 -0.0672 | 0.4379 % 15.4334 15.2805 10,834,646.93
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 06/02/2566 10.4648 +0.1062 | 1.0252 % 10.6219 10.4648 141,848,671.81
K-ALLEN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/02/2566 9.3151 +0.1381 | 1.5048 % 9.4549 9.3151 1,186,304,755.17
K-ALLGR-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/02/2566 9.6953 +0.1118 | 1.1666 % 9.7924 9.6953 3,518,954,697.18
K-ALLRD-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/02/2566 9.3272 +0.0620 | 0.6692 % 9.3739 9.3272 1,681,994,423.74
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 03/02/2566 10.1919 -0.1628 | 1.5722 % 10.3449 10.1919 777,031,658.72
K-ASIACV-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/02/2566 6.6605 +0.0029 | 0.0436 % 6.7605 6.6605 2,205,536,479.73
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ
แนะนำ
03/02/2566 7.6138 -0.1259 | 1.6267 % 7.6215 7.6024 551,640,222.30
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน 03/02/2566 5.7197 -0.0361 | 0.6272 % 5.8056 5.7197 2,396,471,552.46
K-CCTV-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า 03/02/2566 12.0452 -0.1182 | 0.9718 % 12.2260 12.0452 7,851,745,946.63
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 03/02/2566 19.0225 +0.3892 | 2.0887 % 19.3079 19.0225 11,948,288,753.12
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 03/02/2566 19.0046 +0.3889 | 2.0891 % 19.0047 19.0046 4,393,340,866.06
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
03/02/2566 6.7171 -0.0742 | 1.0926 % 6.8180 6.7171 4,975,893,415.43
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
03/02/2566 6.6408 -0.0734 | 1.0932 % 6.7405 6.6408 18,127,265,918.43
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2566 6.6875 -0.0740 | 1.0944 % 6.6876 6.6875 4,620,473,793.43
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 03/02/2566 6.7423 -0.0744 | 1.0914 % 6.7424 6.7423 1,204,822,684.58
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
06/02/2566 11.6128 -0.2074 | 1.7546 % 11.6245 11.5954 2,806,708,763.05
K-CLIMATE-A(A) กองทุนเปิดเค Climate Transition-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/02/2566 11.2857 +0.1432 | 1.2852 % 11.4551 11.2857 2,434,263,970.34
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 06/02/2566 17.4979 -0.1072 | 0.6089 % 17.6730 17.4979 16,705,667.97
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 06/02/2566 33.8841 -0.2097 | 0.6151 % 34.2230 33.8841 1,746,164.39
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 06/02/2566 16.4108 -0.0962 | 0.5828 % 16.5750 16.4108 3,231,319,698.48
K-EUROPE-A(D) กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 03/02/2566 12.4349 +0.1812 | 1.4787 % 12.6215 12.4349 3,635,635,163.37
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 02/02/2566 9.9154 +0.1089 | 1.1105 % 10.0642 9.9154 180,264,813.60
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 03/02/2566 12.9162 +0.0030 | 0.0232 % 13.1100 12.9162 793,974,051.32
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 03/02/2566 16.0742 +0.0558 | 0.3483 % 16.0904 16.0501 860,234,624.45
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 06/02/2566 87.1188 -0.3072 | 0.3514 % 87.1189 86.2476 1,800,770,251.23
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 03/02/2566 9.3883 -0.0687 | 0.7264 % 9.4353 9.3414 224,815,024.57
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 03/02/2566 10.3515 -0.0232 | 0.2236 % 10.4034 10.2997 98,333,495.30
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 03/02/2566 10.3647 -0.0202 | 0.1945 % 10.4166 10.3129 44,184,658.00
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 03/02/2566 9.6000 -0.0767 | 0.7926 % 9.6481 9.5520 353,131,943.56
K-GA-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
03/02/2566 11.2931 -0.0535 | 0.4715 % 11.4626 11.2931 82,787,724.72
K-GA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
03/02/2566 11.2933 -0.0535 | 0.4715 % 11.4628 11.2933 14,219,696,187.24
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 03/02/2566 9.3856 -0.1146 | 1.2063 % 9.5265 9.3856 771,059,818.06
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 03/02/2566 9.8092 -0.0441 | 0.4476 % 9.9564 9.8092 1,712,476,271.24
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 06/02/2566 16.4638 -0.0885 | 0.5347 % 16.6285 16.4638 2,198,243.47
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 02/02/2566 10.6387 +0.0597 | 0.5643 % 10.7984 10.6387 1,567,252,870.04
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 02/02/2566 10.0561 +0.0045 | 0.0448 % N/A 10.0561 742,689,807.69
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 02/02/2566 9.8829 -0.0015 | 0.0152 % N/A 9.8829 904,015,078.11
K-HIT-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 03/02/2566 14.7368 -0.0165 | 0.1118 % 14.9580 14.7368 1,360,902,657.07
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 03/02/2566 10.2321 +0.0921 | 0.9083 % 10.3857 10.2321 1,112,307,206.56
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 03/02/2566 13.9716 +0.0512 | 0.3678 % 13.9857 13.9506 599,537,577.32
K-JP-A(D) กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 03/02/2566 10.4088 -0.0171 | 0.1640 % 10.5650 10.4088 2,911,978,888.35
K-JPX-A(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
06/02/2566 15.2822 +0.0630 | 0.4140 % 15.2976 15.2593 760,543,704.44
K-JPX-C(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-C ชนิดสะสมมูลค่า 06/02/2566 15.3437 +0.0633 | 0.4143 % 15.3591 15.3437 210.76
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 06/02/2566 18.1018 -0.0304 | 0.1677 % 18.2829 18.1018 888,901,347.63
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 06/02/2566 14.2246 -0.0240 | 0.1684 % 14.3669 14.2246 2,362,320.18
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 06/02/2566 10.8120 -0.0491 | 0.4521 % 10.9202 10.8120 79,398,178.92
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 06/02/2566 10.6654 -0.0481 | 0.4490 % 10.7722 10.6654 1,039,529.44
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
06/02/2566 16.9763 -0.0160 | 0.0942 % 17.0613 16.9763 2,156,418,086.98
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
06/02/2566 21.3440 -0.0410 | 0.1917 % 21.4508 21.3440 1,752,609,172.73
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 06/02/2566 12.2581 -0.0689 | 0.5589 % 12.2705 12.2458 9,948,781.31
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 06/02/2566 7.5695 -0.0379 | 0.4982 % 7.6453 7.5695 619,435,490.70
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 03/02/2566 10.1310 -0.1564 | 1.5203 % 10.2831 10.1310 909,092,054.05
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 06/02/2566 34.8235 -0.1956 | 0.5586 % 34.8584 34.7887 7,138,152,360.54
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 02/02/2566 10.1435 +0.0319 | 0.3155 % 10.2197 10.1435 2,004,342,180.77
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
06/02/2566 44.0904 -0.2395 | 0.5403 % 44.3110 44.0904 1,539,896,107.90
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
06/02/2566 44.0304 -0.2392 | 0.5403 % 44.2507 44.0304 2,068,437,417.89
K-STAR-C(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 06/02/2566 44.3607 -0.2412 | 0.5408 % 44.3608 44.3607 2,705.59
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
06/02/2566 44.0807 -0.2395 | 0.5404 % 44.3012 44.0807 105,003,401.02
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
06/02/2566 44.1859 -0.2396 | 0.5393 % 44.1860 44.1859 1,275,543,044.68
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 06/02/2566 45.0806 -0.2889 | 0.6368 % 45.5315 45.0806 511,936,791.02
K-STN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค Sustain ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 03/02/2566 8.2920 -0.0034 | 0.0410 % 8.3543 8.2920 273,868,268.73
K-US500X-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-A ชนิดสะสมมูลค่า 03/02/2566 9.3916 -0.0844 | 0.8907 % 9.4011 9.3775 1,655,875,030.97
K-US500X-C(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-C ชนิดสะสมมูลค่า 03/02/2566 9.4170 -0.0846 | 0.8904 % 9.4265 9.4170 1,119.99
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 03/02/2566 13.6648 -0.0752 | 0.5473 % 13.8699 13.6648 2,285,800,978.76
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 03/02/2566 11.6012 -0.0638 | 0.5469 % 11.7753 11.6012 5,085,994,642.59
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2566 5.4256 -0.0304 | 0.5572 % 5.4257 5.4256 806,682,431.95
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 03/02/2566 12.7476 -0.0701 | 0.5469 % 12.7477 12.7476 312,895,306.67
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 03/02/2566 23.1137 -0.3731 | 1.5886 % 23.1369 23.0790 2,028,772,901.94
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 03/02/2566 18.4072 -0.2971 | 1.5884 % 18.4257 18.3796 3,378,083,115.41
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 06/02/2566 5.7837 -0.0372 | 0.6391 % 5.8416 5.7837 2,603,032,809.33
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 06/02/2566 11.6067 +0.2252 | 1.9786 % 11.7809 11.6067 7,716,245,825.10
KVIETNAMRMF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
06/02/2566 8.2780 +0.1547 | 1.9044 % 8.2781 8.2780 1,287,726,446.39
K-VIETNAM-SSF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม
แนะนำ
06/02/2566 10.4054 +0.1949 | 1.9088 % 10.4055 10.4054 409,057,275.33
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 03/02/2566 11.2523 -0.1153 | 1.0143 % 11.2637 11.2354 4,076,186,828.06
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 06/02/2566 29.6788 -0.0872 | 0.2930 % 29.8273 29.5304 218,675,402.22
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 06/02/2566 6.6798 -0.0363 | 0.5405 % 6.7467 6.6798 304,707,862.64
WP-BALANCED กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ 03/02/2566 9.1191 -0.0148 | 0.1620 % 9.1648 9.1191 343,788,739.11
WP-LIGHT กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์ 03/02/2566 9.5627 -0.0080 | 0.0836 % 9.6106 9.5627 52,276,358.21
WP-SPARK กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค 03/02/2566 9.1302 -0.0222 | 0.2426 % 9.1760 9.1302 63,671,906.31
WP-SPEEDUP กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ 03/02/2566 8.4314 -0.0266 | 0.3145 % 8.4737 8.4314 508,136,476.27
WP-ULTIMATE กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท 03/02/2566 8.6522 -0.0287 | 0.3306 % 8.6956 8.6522 190,220,205.96

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน