ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 18/01/2562 14.6528 +0.0025 | 0.0171 % 14.6529 14.6162 219,091,284.42
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 18/01/2562 16.2396 +0.0045 | 0.0277 % 16.2397 16.1990 183,953,185.18
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 18/01/2562 18.8655 +0.0086 | 0.0456 % 18.8656 18.8183 397,766,295.97
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 18/01/2562 20.5887 +0.0075 | 0.0364 % 20.5888 20.5372 655,367,101.09
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 18/01/2562 10.2524 +0.0728 | 0.7152 % 10.4063 10.2524 353,853,832.33
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 17/01/2562 9.8489 -0.0642 | 0.6476 % 9.9967 9.8489 1,434,183,882.64
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ 17/01/2562 10.0837 -0.0647 | 0.6375 % 10.2351 10.0837 163,313,654.25
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน
แนะนำ
17/01/2562 10.6921 -0.0277 | 0.2584 % 10.8526 10.6921 9,771,058,569.52
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 18/01/2562 10.1532 +0.1842 | 1.8477 % 10.1685 10.1380 315,138,041.82
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
18/01/2562 17.1482 +0.0373 | 0.2180 % 17.3198 17.1482 4,354,501,482.02
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน
แนะนำ
17/01/2562 10.1661 -0.0008 | 0.0079 % 10.3187 10.1661 5,032,237,975.64
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 16/01/2562 9.0005 +0.0536 | 0.5991 % 9.1356 9.0005 334,358,823.71
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 17/01/2562 8.6538 +0.0177 | 0.2050 % 8.7837 8.6538 1,372,379,725.02
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 17/01/2562 10.5496 -0.0371 | 0.3504 % 10.5655 10.5338 196,427,242.14
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 18/01/2562 69.3005 +0.1236 | 0.1787 % 69.3006 68.6075 1,877,942,597.14
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 17/01/2562 9.5578 -0.0189 | 0.1974 % 9.6057 9.5100 114,421,863.47
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 17/01/2562 9.7135 -0.0155 | 0.1593 % 9.7622 9.6649 41,489,460.11
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 17/01/2562 9.9429 -0.0068 | 0.0683 % 9.9927 9.8932 8,461,172.48
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 17/01/2562 9.6968 -0.0025 | 0.0258 % 9.7454 9.6483 171,427,729.77
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 17/01/2562 10.6598 -0.0189 | 0.1770 % 10.8198 10.6598 8,039,521,546.01
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 17/01/2562 9.3802 +0.0160 | 0.1709 % 9.5210 9.3802 2,181,375,610.31
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 17/01/2562 7.9039 +0.0176 | 0.2232 % 8.0226 7.9039 1,540,911,425.36
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 16/01/2562 9.6278 +0.0069 | 0.0717 % N/A 9.6278 4,548,388,709.08
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 16/01/2562 10.0657 +0.0129 | 0.1283 % N/A 10.0657 4,876,954,741.47
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 17/01/2562 10.1695 +0.0385 | 0.3800 % 10.3221 10.1695 1,964,432,185.87
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 17/01/2562 11.3498 +0.0286 | 0.2526 % 11.3669 11.3328 182,144,645.76
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 17/01/2562 9.0535 -0.0463 | 0.5088 % 9.1894 9.0535 3,939,657,133.23
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 18/01/2562 11.5450 +0.0955 | 0.8341 % 11.5624 11.5277 229,381,710.40
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 18/01/2562 13.4404 -0.0310 | 0.2301 % 13.5749 13.4404 2,277,225,422.76
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 18/01/2562 10.3411 +0.0043 | 0.0416 % 10.4446 10.3411 165,193,258.82
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
18/01/2562 15.4014 +0.0059 | 0.0383 % 15.4785 15.4014 3,033,534,599.95
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
18/01/2562 18.7038 +0.0160 | 0.0856 % 18.7974 18.7038 3,405,893,717.38
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 18/01/2562 7.8707 +0.0331 | 0.4223 % 7.9495 7.8707 788,782,552.57
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 17/01/2562 10.0270 +0.0150 | 0.1498 % 10.1775 10.0270 6,265,540,448.56
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 18/01/2562 33.7156 +0.1001 | 0.2978 % 33.7494 33.6819 5,364,679,275.41
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 16/01/2562 10.6488 +0.0140 | 0.1316 % 10.8086 10.6488 24,821,806,809.85
K-STADE กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล 07/11/2561 6.0880 +0.0173 | 0.2850 % N/A 6.0880 809,406,363.63
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
18/01/2562 39.3344 +0.0799 | 0.2035 % 39.5312 39.2361 1,181,147,019.79
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
18/01/2562 39.2902 +0.0794 | 0.2025 % 39.4868 39.1920 2,512,578,368.25
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 18/01/2562 36.5619 +0.1652 | 0.4539 % 36.9276 36.5619 477,539,880.60
K-USA กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน 17/01/2562 14.0340 -0.0382 | 0.2715 % 14.2446 14.0340 6,400,294,111.98
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 17/01/2562 13.4271 +0.0923 | 0.6922 % 13.4473 13.4070 1,164,377,920.20
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 18/01/2562 6.6893 +0.0237 | 0.3556 % 6.7563 6.6893 4,087,758,087.99
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 18/01/2562 9.7774 +0.0277 | 0.2841 % 9.9242 9.7774 169,367,723.52
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 18/01/2562 25.1680 +0.0196 | 0.0779 % 25.2939 25.0422 267,194,108.77
RKF2 กองทุนเปิดรวงข้าว 2 05/11/2561 12.8904 -0.0987 | 0.7599 % N/A 12.8904 1,175,188,688.09
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 18/01/2562 6.9728 +0.0199 | 0.2862 % 7.0426 6.9728 380,325,534.42
RKF-HI2 กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 07/11/2561 4.4298 +0.0113 | 0.2557 % N/A 4.4298 280,477,090.94

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน