ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 20/03/2562 14.7521 -0.0018 | 0.0122 % 14.7522 14.7152 220,469,276.78
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 20/03/2562 16.3925 -0.0031 | 0.0189 % 16.3926 16.3515 184,031,730.70
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 20/03/2562 19.1116 -0.0066 | 0.0345 % 19.1117 19.0638 397,277,664.82
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 20/03/2562 20.9030 -0.0152 | 0.0727 % 20.9031 20.8507 610,886,248.24
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 20/03/2562 10.1585 +0.0092 | 0.0906 % 10.3110 10.1585 330,063,940.64
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 19/03/2562 10.8922 -0.0259 | 0.2372 % 11.0557 10.8922 1,696,937,873.90
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ 19/03/2562 11.8848 -0.0607 | 0.5081 % 12.0632 11.8848 287,857,970.83
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน
แนะนำ
19/03/2562 11.5389 +0.0174 | 0.1510 % 11.7121 11.5389 10,369,785,057.38
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 20/03/2562 11.8559 +0.0040 | 0.0337 % 11.8738 11.8381 415,874,149.21
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
20/03/2562 17.6442 -0.0178 | 0.1008 % 17.8207 17.6442 4,496,045,475.66
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน
แนะนำ
19/03/2562 11.3704 +0.0308 | 0.2716 % 11.5411 11.3704 5,409,463,677.71
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 18/03/2562 9.7583 -0.0138 | 0.1412 % 9.9048 9.7583 356,932,298.74
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 19/03/2562 9.3192 +0.0538 | 0.5807 % 9.4591 9.3192 1,434,124,944.09
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 19/03/2562 11.6580 +0.0666 | 0.5746 % 11.6756 11.6405 169,145,200.66
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 20/03/2562 71.1485 -0.1452 | 0.2037 % 71.1486 70.4370 1,917,378,134.82
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 19/03/2562 10.0243 +0.0194 | 0.1939 % 10.0745 9.9742 126,042,774.63
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 19/03/2562 10.0877 +0.0133 | 0.1320 % 10.1382 10.0373 42,654,301.64
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 19/03/2562 10.0765 +0.0054 | 0.0536 % 10.1270 10.0261 8,356,641.21
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 19/03/2562 10.3054 +0.0199 | 0.1935 % 10.3570 10.2539 186,416,325.65
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 19/03/2562 11.1361 +0.0169 | 0.1520 % 11.3032 11.1361 8,125,899,614.27
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 19/03/2562 10.0148 +0.0465 | 0.4665 % 10.1651 10.0148 2,104,385,131.88
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 19/03/2562 8.3910 +0.0004 | 0.0048 % 8.5170 8.3910 1,749,854,614.91
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 18/03/2562 10.2140 +0.0484 | 0.4761 % N/A 10.2140 4,775,845,820.31
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 18/03/2562 10.2641 +0.0001 | 0.0010 % N/A 10.2641 3,900,412,737.13
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 18/03/2562 10.0381 -0.0003 | 0.0030 % N/A 10.0381 6,023,704,337.04
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 19/03/2562 10.9648 -0.0214 | 0.1948 % 11.1294 10.9648 2,125,639,079.99
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 19/03/2562 12.1918 -0.0627 | 0.5116 % 12.2102 12.1735 191,778,951.04
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 19/03/2562 9.5311 -0.0211 | 0.2209 % 9.6742 9.5311 3,850,472,548.48
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 20/03/2562 11.9500 +0.0273 | 0.2290 % 11.9680 11.9321 238,971,416.12
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 20/03/2562 14.1622 -0.0226 | 0.1593 % 14.3039 14.1622 2,420,604,023.79
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 20/03/2562 11.1016 +0.0219 | 0.1977 % 11.2127 11.1016 171,878,082.26
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
20/03/2562 15.5673 -0.0005 | 0.0032 % 15.6452 15.5673 2,986,768,499.02
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
20/03/2562 19.0273 -0.0094 | 0.0494 % 19.1225 19.0273 3,409,771,701.11
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 20/03/2562 8.1096 +0.0008 | 0.0099 % 8.1908 8.1096 796,963,221.81
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 19/03/2562 10.6221 +0.0102 | 0.0961 % 10.7815 10.6221 6,636,878,728.27
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 20/03/2562 34.6461 -0.0740 | 0.2131 % 34.6808 34.6115 5,896,694,552.61
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 18/03/2562 10.9760 +0.0220 | 0.2008 % 11.1407 10.9760 24,473,761,702.13
K-STADE กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล 07/11/2561 6.0880 +0.0173 | 0.2850 % N/A 6.0880 809,406,363.63
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
20/03/2562 40.4168 -0.0392 | 0.0969 % 40.6190 40.3158 1,291,130,758.85
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
20/03/2562 40.3668 -0.0392 | 0.0970 % 40.5687 40.2659 2,578,389,070.72
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 20/03/2562 37.6982 -0.0283 | 0.0750 % 38.0753 37.6982 491,695,751.89
K-USA กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน 19/03/2562 15.0994 +0.0033 | 0.0219 % 15.3260 15.0994 6,180,805,981.89
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/03/2562 14.3607 +0.0455 | 0.3178 % 14.3823 14.3392 1,260,735,481.41
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 20/03/2562 6.9971 -0.0021 | 0.0300 % 7.0672 6.9971 4,221,603,407.12
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 20/03/2562 10.5820 -0.0439 | 0.4131 % 10.7408 10.5820 149,689,962.09
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 20/03/2562 25.5939 -0.0182 | 0.0711 % 25.7220 25.4659 268,669,667.08
RKF2 กองทุนเปิดรวงข้าว 2 05/11/2561 12.8904 -0.0987 | 0.7599 % N/A 12.8904 1,175,188,688.09
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 20/03/2562 7.2405 -0.0041 | 0.0566 % 7.3130 7.2405 388,458,849.12
RKF-HI2 กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 07/11/2561 4.4298 +0.0113 | 0.2557 % N/A 4.4298 280,477,090.94

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน