ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/10/2563 12.7909 -0.0170 | 0.1327 % 12.9189 12.7909 3,723,077.32
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 22/10/2563 14.6373 +0.0005 | 0.0034 % 14.6374 14.6007 188,676,705.49
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 22/10/2563 16.0121 +0.0004 | 0.0025 % 16.0122 15.9721 150,235,188.54
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 22/10/2563 18.1308 -0.0030 | 0.0165 % 18.1309 18.0855 277,051,585.36
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 22/10/2563 19.3265 -0.0070 | 0.0362 % 19.3266 19.2782 479,853,814.68
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/10/2563 13.1956 -0.0199 | 0.1506 % 13.3277 13.1956 1,719,072.51
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 22/10/2563 8.3069 +0.0010 | 0.0120 % 8.4316 8.3069 216,416,427.78
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 22/10/2563 9.1813 +0.0239 | 0.2610 % 9.3191 9.1813 980,884,797.94
K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
21/10/2563 10.1418 +0.0405 | 0.4009 % 10.2940 10.1418 2,030,185,068.93
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
แนะนำ
21/10/2563 16.5017 +0.0302 | 0.1833 % 16.7493 16.5017 7,268,240,925.95
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/10/2563 18.1699 -0.2448 | 1.3294 % 18.4426 18.1699 4,038,437,596.24
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/10/2563 18.1700 -0.2449 | 1.3299 % 18.1701 N/A 110,800,057.71
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน 22/10/2563 10.1570 -0.0188 | 0.1848 % 10.3095 10.1570 7,037,614,426.68
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
22/10/2563 14.6816 +0.0368 | 0.2513 % 14.7037 14.6596 1,075,484,837.03
K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition 21/10/2563 10.2370 -0.0095 | 0.0927 % 10.3907 10.2370 765,406,507.04
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/10/2563 14.1760 -0.0349 | 0.2456 % 14.3179 14.1760 2,566,362.39
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/10/2563 26.2462 -0.0634 | 0.2410 % 26.5088 26.2462 2,876,516.78
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
22/10/2563 13.0671 -0.0325 | 0.2481 % 13.1979 13.0671 3,030,559,095.52
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน
แนะนำ
22/10/2563 12.3907 -0.0216 | 0.1740 % 12.5767 12.3907 2,682,836,411.78
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 21/10/2563 9.3023 -0.1145 | 1.2159 % 9.4419 9.3023 196,196,670.09
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 21/10/2563 9.6479 -0.0757 | 0.7785 % 9.7927 9.6479 557,170,514.08
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป
แนะนำ
21/10/2563 11.3678 -0.1491 | 1.2946 % 11.3850 11.3507 569,242,297.01
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 22/10/2563 57.8292 +0.0086 | 0.0149 % 57.8293 57.2509 1,353,426,283.12
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 21/10/2563 10.4269 -0.0244 | 0.2335 % 10.4791 10.3748 123,078,196.05
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 21/10/2563 10.0685 -0.0002 | 0.0020 % 10.1189 10.0182 32,802,779.85
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 21/10/2563 10.2687 +0.0003 | 0.0029 % 10.3201 10.2174 10,380,462.49
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 21/10/2563 10.7445 -0.0115 | 0.1069 % 10.7983 10.6908 194,188,292.66
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 21/10/2563 12.0043 +0.0052 | 0.0433 % 12.1845 12.0043 5,706,696,538.40
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 21/10/2563 10.7921 +0.0572 | 0.5328 % 10.9541 10.7921 1,156,684,662.03
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 21/10/2563 9.9840 -0.0116 | 0.1161 % 10.1339 9.9840 9,367,846,821.77
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 21/10/2563 9.3857 -0.0214 | 0.2275 % 9.5266 9.3857 1,104,970,926.57
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/10/2563 13.0442 -0.0163 | 0.1248 % 13.1747 13.0442 399,382.01
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 21/10/2563 10.5503 -0.0234 | 0.2213 % 10.7087 10.5503 4,279,599,864.54
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 21/10/2563 10.2700 +0.0016 | 0.0156 % N/A 10.2700 1,902,696,942.09
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 21/10/2563 10.1551 -0.0002 | 0.0020 % N/A 10.1551 2,319,115,838.82
K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน 21/10/2563 12.4626 -0.1515 | 1.2010 % 12.6496 12.4626 983,836,390.33
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 22/10/2563 9.3915 -0.0179 | 0.1902 % 9.5325 9.3915 1,303,802,345.02
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 21/10/2563 11.3833 +0.0133 | 0.1170 % 11.4005 11.3662 162,121,037.14
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 22/10/2563 9.7084 -0.0600 | 0.6142 % 9.8541 9.7084 2,528,022,358.28
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 22/10/2563 12.3748 -0.1344 | 1.0744 % 12.3935 12.3562 155,586,154.71
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 22/10/2563 11.8398 +0.0787 | 0.6692 % 11.9583 11.8398 1,213,791,500.15
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/10/2563 9.2690 +0.0554 | 0.6013 % 9.3618 9.2690 147,849.14
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 22/10/2563 8.0520 +0.0245 | 0.3052 % 8.1326 8.0520 81,893,794.19
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/10/2563 7.9880 +0.0249 | 0.3127 % 8.0680 7.9880 165,511.76
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
22/10/2563 15.4407 -0.0005 | 0.0032 % 15.5180 15.4407 1,399,750,764.48
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
22/10/2563 18.1651 -0.0071 | 0.0391 % 18.2560 18.1651 2,132,334,551.28
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/10/2563 8.9152 -0.0284 | 0.3175 % 8.9242 8.9063 615,541.93
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 22/10/2563 6.3515 -0.0077 | 0.1211 % 6.4151 6.3515 555,640,032.70
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 21/10/2563 11.8102 +0.0338 | 0.2870 % 11.9875 11.8102 2,240,215,377.83
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 22/10/2563 25.3957 -0.0807 | 0.3168 % 25.4212 25.3703 6,139,690,522.32
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท
แนะนำ
21/10/2563 11.3135 -0.0142 | 0.1254 % 11.3985 11.3135 9,356,471,300.93
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
22/10/2563 32.2984 -0.0617 | 0.1907 % 32.4600 32.2984 1,067,196,955.91
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
22/10/2563 32.2504 -0.0617 | 0.1910 % 32.4118 32.2504 2,001,428,290.98
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
22/10/2563 32.2516 -0.0617 | 0.1909 % 32.4130 32.2516 1,358,115,601.79
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
22/10/2563 32.2711 -0.0616 | 0.1905 % 32.2712 N/A 72,534,075.91
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 22/10/2563 31.2164 +0.0204 | 0.0654 % 31.5287 31.2164 559,246,714.61
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/10/2563 24.3211 -0.3699 | 1.4981 % 24.6860 24.3211 2,197,663,938.35
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/10/2563 22.7913 -0.3466 | 1.4980 % 23.1333 22.7913 5,952,845,143.04
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/10/2563 21.9380 +0.0008 | 0.0036 % 21.9710 21.9051 4,070,893,941.64
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/10/2563 20.1581 +0.0008 | 0.0040 % 20.1884 20.1279 2,840,941,246.25
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 22/10/2563 5.0499 +0.0036 | 0.0713 % 5.1005 5.0499 2,759,419,031.93
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 22/10/2563 9.8835 +0.0902 | 0.9210 % 10.0319 9.8835 643,041,664.88
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 22/10/2563 10.0013 +0.0315 | 0.3160 % 10.0164 9.9863 1,651,444,170.30
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 22/10/2563 23.1055 -0.0108 | 0.0467 % 23.2211 22.9900 198,268,663.74
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 22/10/2563 5.5713 -0.0076 | 0.1362 % 5.6271 5.5713 274,721,614.66

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน