ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 22/07/2562 14.9067 -0.0106 | 0.0711 % 14.9068 14.8694 205,805,042.88
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 22/07/2562 16.6689 -0.0204 | 0.1222 % 16.6690 16.6272 169,336,026.88
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 22/07/2562 19.5470 -0.0323 | 0.1650 % 19.5471 19.4981 360,933,526.23
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 22/07/2562 21.5505 -0.0455 | 0.2107 % 21.5506 21.4966 592,775,035.83
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 22/07/2562 10.4517 -0.0275 | 0.2624 % 10.6086 10.4517 325,841,085.74
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 19/07/2562 10.2496 +0.0342 | 0.3348 % 10.4034 10.2496 1,397,421,899.39
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ 19/07/2562 12.2912 +0.0462 | 0.3773 % 12.4757 12.2912 1,613,646,405.40
K-CHANGE กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน 19/07/2562 10.6122 +0.0912 | 0.8668 % 10.7715 10.6122 1,038,355,019.92
K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน 19/07/2562 10.7593 +0.0839 | 0.7859 % 10.9208 10.7593 9,353,983,217.10
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 22/07/2562 12.3543 -0.0705 | 0.5674 % 12.3729 12.3358 286,356,421.44
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
22/07/2562 18.4772 -0.1036 | 0.5576 % 18.6621 18.4772 4,483,941,805.77
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 19/07/2562 11.5461 +0.1097 | 0.9592 % 11.7194 11.5461 4,690,193,955.04
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 18/07/2562 10.0317 +0.0043 | 0.0429 % 10.1823 10.0317 328,307,651.30
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 19/07/2562 9.4954 -0.0155 | 0.1630 % 9.6379 9.4954 1,288,021,479.22
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 19/07/2562 12.1517 -0.0092 | 0.0757 % 12.1700 12.1335 117,959,828.66
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 22/07/2562 74.8343 -0.3726 | 0.4954 % 74.8344 74.0860 1,907,085,906.85
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 19/07/2562 10.2125 +0.0506 | 0.4979 % 10.2637 10.1614 129,421,659.73
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 19/07/2562 10.2169 +0.0374 | 0.3674 % 10.2681 10.1658 47,517,215.64
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 19/07/2562 10.2121 +0.0149 | 0.1461 % 10.2633 10.1610 12,128,093.33
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 19/07/2562 10.2630 +0.0304 | 0.2971 % 10.3144 10.2117 205,587,263.85
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 19/07/2562 11.3709 +0.0456 | 0.4026 % 11.5416 11.3709 7,601,770,790.55
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 19/07/2562 10.5254 +0.0655 | 0.6262 % 10.6834 10.5254 2,107,196,277.99
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 19/07/2562 8.3778 -0.0654 | 0.7746 % 8.5036 8.3778 1,781,177,319.99
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 18/07/2562 10.8461 +0.0170 | 0.1570 % 11.0089 10.8461 4,322,450,126.40
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 18/07/2562 10.5594 +0.0069 | 0.0654 % N/A 10.5594 3,008,192,733.68
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 18/07/2562 10.3537 +0.0085 | 0.0822 % N/A 10.3537 4,544,763,469.67
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน 19/07/2562 10.5300 -0.1097 | 1.0310 % 10.6881 10.5300 1,909,432,784.73
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 19/07/2562 11.9927 -0.2653 | 2.1643 % 12.0108 11.9747 162,727,723.95
K-JP กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน 19/07/2562 9.3090 +0.1072 | 1.1650 % 9.4487 9.3090 3,766,907,410.26
K-JPX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น 22/07/2562 11.6714 -0.0616 | 0.5250 % 11.6890 11.6539 238,884,129.95
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 22/07/2562 15.1747 -0.0663 | 0.4350 % 15.3265 15.1747 2,328,068,288.50
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 22/07/2562 11.5007 -0.0254 | 0.2204 % 11.6158 11.5007 156,390,233.75
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
22/07/2562 15.9809 -0.0233 | 0.1456 % 16.0609 15.9809 2,287,201,120.43
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
22/07/2562 19.6843 -0.0531 | 0.2690 % 19.7828 19.6843 2,880,233,897.51
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 22/07/2562 8.7169 -0.0652 | 0.7424 % 8.8042 8.7169 808,391,875.87
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 19/07/2562 10.7437 -0.0007 | 0.0065 % 10.9050 10.7437 5,984,843,895.82
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 22/07/2562 36.7637 -0.2328 | 0.6292 % 36.8006 36.7269 5,779,628,508.18
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 18/07/2562 11.3314 -0.0088 | 0.0776 % 11.5015 11.3314 21,135,051,691.39
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
22/07/2562 43.3850 -0.2294 | 0.5260 % 43.6020 43.3850 1,253,930,825.93
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
22/07/2562 43.3207 -0.2290 | 0.5258 % 43.5374 43.3207 2,546,547,972.38
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 22/07/2562 40.5780 -0.2814 | 0.6887 % 40.9839 40.5780 455,059,730.08
K-USA กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน 19/07/2562 16.3980 +0.1248 | 0.7669 % 16.6441 16.3980 5,064,642,137.56
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/07/2562 14.9937 -0.1103 | 0.7303 % 15.0163 14.9712 2,043,425,061.86
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 22/07/2562 7.5035 -0.0087 | 0.1158 % 7.5786 7.5035 4,085,259,800.01
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน 22/07/2562 9.8690 +0.0322 | 0.3273 % 10.0171 9.8690 317,616,319.39
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 22/07/2562 26.5265 -0.0778 | 0.2924 % 26.6592 26.3939 263,814,138.75
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 22/07/2562 7.7269 -0.0341 | 0.4394 % 7.8043 7.7269 398,160,980.11

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน