ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 19/03/2562 4.0792 -0.0096 | 0.2348 % 4.0854 4.0731 89,182,432.32
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 19/03/2562 9.9140 +0.0066 | 0.0666 % 9.9637 9.9140 1,665,456,125.66
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 20/03/2562 11.8849 -0.0485 | 0.4064 % 11.8969 11.8730 290,345,830.85
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 20/03/2562 13.7014 -0.0384 | 0.2795 % 13.7152 13.6877 422,800,195.02
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 19/03/2562 10.4439 -0.0083 | 0.0794 % 10.6007 10.4439 7,912,934,064.16
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 19/03/2562 9.9056 -0.0072 | 0.0726 % 10.0543 9.9056 987,623,506.04
K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด์ 20/03/2562 9.1695 -0.0269 | 0.2925 % 9.1834 9.1557 10,093,462,120.13
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 20/03/2562 7.9773 -0.0142 | 0.1777 % 7.9854 7.9693 129,626,947.31
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 19/03/2562 4.1383 -0.0193 | 0.4642 % 4.1446 4.1321 2,149,251,586.19

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน