ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 02/07/2563 3.2945 -0.0109 | 0.3298 % 3.2995 3.2896 22,000,643.18
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 02/07/2563 10.1959 +0.0079 | 0.0775 % 10.2470 10.1959 604,411,931.69
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 03/07/2563 7.2437 -0.1165 | 1.5828 % 7.2510 7.2365 285,469,632.36
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 03/07/2563 13.1168 +0.1551 | 1.1966 % 13.1300 13.1037 343,293,482.22
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 02/07/2563 11.5182 +0.3579 | 3.2069 % 11.6911 11.5182 3,575,121,478.12
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 02/07/2563 11.0688 +0.4090 | 3.8368 % 11.2349 11.0688 404,921,438.73
K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด์ 02/07/2563 11.2573 -0.0868 | 0.7652 % 11.2743 11.2404 9,668,988,884.40
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2563 9.8237 -0.0020 | 0.0204 % N/A N/A 2,836,756,139.68
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 03/07/2563 7.9303 -0.0455 | 0.5705 % 7.9383 7.9224 163,455,195.79
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 02/07/2563 2.7880 +0.0308 | 1.1171 % 2.7923 2.7838 2,285,752,474.21

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน