ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 19/01/2565 4.8325 +0.0799 | 1.6812 % 4.8398 4.8253 52,494,550.03
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 19/01/2565 10.3154 +0.1079 | 1.0571 % 10.3671 10.3154 223,260,916.67
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 19/01/2565 10.7314 -0.1241 | 1.1432 % 10.7422 10.7207 535,559,710.71
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 19/01/2565 15.2068 +0.1435 | 0.9526 % 15.2221 15.1916 266,989,051.68
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 19/01/2565 12.1755 +0.0337 | 0.2776 % 12.3582 12.1755 4,752,035,960.90
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 19/01/2565 12.3744 +0.0538 | 0.4367 % 12.5601 12.3744 531,876,164.43
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/01/2565 11.5949 +0.0274 | 0.2369 % 11.6066 11.5833 1,449,571,145.36
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/01/2565 10.8585 +0.0255 | 0.2354 % 10.8695 10.8476 7,457,135,882.63
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2564 14.3321 -0.1429 | 0.9872 % N/A N/A 3,945,962,016.69
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2564 10.3766 +0.0923 | 0.8975 % N/A N/A 1,894,462,499.48
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 19/01/2565 11.3290 +0.0478 | 0.4237 % 11.3404 11.3177 163,206,521.87
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 19/01/2565 5.6907 +0.0085 | 0.1496 % 5.6965 5.6822 2,064,278,958.59

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน