ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 20/09/2564 4.3911 -0.0432 | 0.9742 % 4.3978 4.3845 53,539,827.24
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/09/2564 10.1340 -0.0424 | 0.4167 % 10.1848 10.1340 277,830,305.46
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 21/09/2564 9.2958 +0.2420 | 2.6729 % 9.3052 9.2865 512,368,319.29
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 21/09/2564 14.2512 +0.1508 | 1.0695 % 14.2656 14.2369 277,667,074.54
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 20/09/2564 13.0819 +0.0103 | 0.0788 % 13.2782 13.0819 4,718,160,919.37
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 20/09/2564 13.3667 +0.0494 | 0.3709 % 13.5673 13.3667 548,072,205.99
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/09/2564 11.2900 +0.0718 | 0.6400 % 11.3014 11.2787 1,475,033,801.93
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/09/2564 10.7731 +0.0684 | 0.6390 % 10.7840 10.7623 7,487,211,321.26
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2564 11.7554 +1.4760 | 14.3588 % N/A N/A 3,328,508,565.45
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2564 9.7089 -0.1667 | 1.6880 % N/A N/A 1,772,554,092.40
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 21/09/2564 9.5381 +0.1639 | 1.7484 % 9.5477 9.5286 148,633,391.39
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 20/09/2564 4.9222 -0.0717 | 1.4358 % 4.9272 4.9148 2,019,344,835.08

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน