ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 17/01/2563 4.0334 +0.0357 | 0.8930 % 4.0396 4.0273 35,709,834.37
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 17/01/2563 9.7224 +0.0046 | 0.0473 % 9.7711 9.7224 870,704,650.85
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 20/01/2563 9.6891 -0.4700 | 4.6264 % 9.6989 9.6794 293,108,541.14
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 20/01/2563 14.9825 +0.0585 | 0.3920 % 14.9976 14.9675 340,575,640.40
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 17/01/2563 11.4797 +0.0520 | 0.4550 % 11.6520 11.4797 3,970,928,589.95
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 17/01/2563 10.8042 +0.0952 | 0.8890 % 10.9664 10.8042 537,606,885.19
K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด์ 17/01/2563 10.2934 +0.0182 | 0.1771 % 10.3089 10.2780 11,006,767,713.09
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2562 9.7273 -0.1944 | 1.9593 % N/A N/A 2,808,912,891.23
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 20/01/2563 8.6697 -0.0216 | 0.2485 % 8.6785 8.6610 175,489,317.85
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 17/01/2563 4.0784 +0.0204 | 0.5027 % 4.0846 4.0723 1,821,886,886.62

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน