ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 17/09/2562 3.7556 -0.0298 | 0.7872 % 3.7613 3.7500 62,579,866.46
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 17/09/2562 9.7965 +0.0264 | 0.2702 % 9.8456 9.7965 1,147,814,229.20
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 18/09/2562 11.0867 +0.0609 | 0.5523 % 11.0979 11.0756 260,825,497.90
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 18/09/2562 14.4438 -0.2968 | 2.0135 % 14.4583 14.4294 360,299,678.45
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 17/09/2562 10.1174 +0.0404 | 0.4009 % 10.2693 10.1174 6,188,996,021.31
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 17/09/2562 9.3461 +0.0588 | 0.6331 % 9.4864 9.3461 572,327,424.17
K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด์ 18/09/2562 10.4093 +0.0234 | 0.2253 % 10.4250 10.3937 10,677,948,383.10
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/06/2562 9.9687 +0.3138 | 3.2502 % N/A N/A 2,878,607,963.41
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 18/09/2562 9.6549 +0.0662 | 0.6904 % 9.6647 9.6452 159,553,229.75
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 17/09/2562 3.9259 -0.1373 | 3.3791 % 3.9319 3.9200 1,784,437,538.20

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน