ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 04/03/2564 4.0607 -0.0112 | 0.2751 % 4.0669 4.0546 54,911,779.81
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 04/03/2564 9.4013 +0.0047 | 0.0500 % 9.4484 9.4013 315,200,424.08
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 05/03/2564 9.8730 +0.2639 | 2.7464 % 9.8830 9.8631 442,603,272.80
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 05/03/2564 14.0165 +0.1050 | 0.7548 % 14.0306 14.0025 352,785,849.02
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 04/03/2564 12.0137 -0.1676 | 1.3759 % 12.1940 12.0137 3,898,310,363.96
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 04/03/2564 11.3223 -0.1554 | 1.3539 % 11.4922 11.3223 366,986,881.60
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 05/03/2564 10.8438 -0.1089 | 0.9943 % 10.8602 10.8275 1,404,151,249.78
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 05/03/2564 10.3540 -0.1040 | 0.9945 % 10.3696 10.3385 7,611,232,232.82
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2563 9.6951 +0.1927 | 2.0279 % N/A N/A 2,799,617,049.23
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2563 9.9298 -0.0580 | 0.5807 % N/A N/A 1,812,883,762.71
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 05/03/2564 7.6394 -0.0209 | 0.2728 % 7.6471 7.6318 158,454,870.83
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 04/03/2564 4.1650 +0.1547 | 3.8576 % 4.1713 4.1588 2,406,828,041.16

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน