ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 21/06/2564 4.2848 +0.0141 | 0.3302 % 4.2913 4.2784 52,890,511.46
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 21/06/2564 9.6933 +0.0328 | 0.3395 % 9.7419 9.6933 299,615,640.74
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 22/06/2564 9.0861 +0.0523 | 0.5789 % 9.0953 9.0770 452,182,906.06
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 22/06/2564 14.1247 +0.0007 | 0.0050 % 14.1389 14.1106 293,497,684.05
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 21/06/2564 12.9653 +0.0513 | 0.3972 % 13.1599 12.9653 4,185,230,109.38
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 21/06/2564 12.6503 +0.1218 | 0.9722 % 12.8402 12.6503 398,440,304.33
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/06/2564 11.4139 +0.0008 | 0.0070 % 11.4311 11.3968 1,454,645,796.13
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/06/2564 10.8932 +0.0004 | 0.0037 % 10.9096 10.8769 7,656,767,083.84
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 19/04/2564 10.2794 -0.0205 | 0.1990 % N/A 10.2794 2,968,350,698.62
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 9.8756 -0.0542 | 0.5458 % N/A N/A 1,802,993,795.30
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 22/06/2564 8.2799 -0.0227 | 0.2734 % 8.2883 8.2716 145,359,130.70
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 21/06/2564 4.8382 +0.0897 | 1.8890 % 4.8456 4.8309 2,373,984,166.64

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน