ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/01/2564 27.5862 +0.0733 | 0.2664 % 27.5863 27.5862 7,281,207,887.17
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 15/01/2564 11.5500 -0.0054 | 0.0467 % 11.5501 11.5500 1,485,795,246.33
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
15/01/2564 11.6668 +0.0678 | 0.5845 % 11.6669 11.6668 1,420,426,714.75
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
19/01/2564 29.7398 +0.1165 | 0.3933 % 29.7399 29.7398 10,477,875,336.97
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 15/01/2564 17.5897 -0.0899 | 0.5085 % 17.5898 17.5897 684,568,148.60
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/01/2564 15.6152 -0.0011 | 0.0070 % 15.6153 15.6152 9,027,497,513.18
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/01/2564 78.2592 +0.4037 | 0.5185 % 78.2593 78.2592 13,502,056,860.09
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
15/01/2564 16.3318 -0.0744 | 0.4535 % 16.3319 16.3318 1,754,663,501.57
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/01/2564 14.7477 -0.0005 | 0.0034 % 14.7478 14.7477 11,351,629,056.10
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/01/2564 15.0807 -0.0735 | 0.4850 % 15.0808 15.0807 4,489,840,827.78
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 15/01/2564 14.0975 +0.0745 | 0.5313 % 14.0976 14.0975 2,327,878,115.83
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 15/01/2564 11.5498 -0.0752 | 0.6469 % 11.5499 11.5498 324,425,848.50
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 15/01/2564 14.1729 -0.2508 | 1.7388 % 14.1730 14.1729 453,325,317.79
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/01/2564 14.7174 +0.1714 | 1.1783 % 14.7175 14.7174 3,865,843,802.14
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/01/2564 9.2191 +0.0326 | 0.3549 % 9.2192 9.2191 267,633,584.20
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/01/2564 12.1447 +0.1075 | 0.8931 % 12.1448 12.1447 2,980,899,893.98
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/01/2564 14.0130 +0.0004 | 0.0029 % 14.0131 14.0130 4,530,822,323.83
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/01/2564 10.1896 +0.0656 | 0.6480 % 10.1897 10.1896 312,677,396.41
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 15/01/2564 10.5013 -0.1048 | 0.9881 % 10.5014 10.5013 382,394,856.00

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน