ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/11/2562 27.4438 -0.0564 | 0.2051 % 27.4439 27.4438 7,039,992,672.98
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
20/11/2562 32.1016 -0.2432 | 0.7519 % 32.1017 32.1016 8,706,066,662.00
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/11/2562 14.7303 +0.0938 | 0.6409 % 14.7304 14.7303 332,534,692.75
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/11/2562 15.2886 +0.0052 | 0.0340 % 15.2887 15.2886 7,452,514,626.30
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/11/2562 82.3025 -0.5735 | 0.6920 % 82.3026 82.3025 14,348,725,252.02
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/11/2562 13.4542 +0.0136 | 0.1012 % 13.4543 13.4542 1,030,457,934.49
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/11/2562 14.4617 +0.0048 | 0.0332 % 14.4618 14.4617 9,708,882,959.42
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/11/2562 12.3096 +0.0670 | 0.5473 % 12.3097 12.3096 4,336,358,371.66
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/11/2562 10.4726 +0.0056 | 0.0535 % 10.4727 10.4726 1,058,153,233.05
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/11/2562 11.5770 -0.0520 | 0.4472 % 11.5771 11.5770 246,748,683.13
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/11/2562 12.9246 +0.0059 | 0.0457 % 12.9247 12.9246 439,935,376.00
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/11/2562 14.4187 -0.1117 | 0.7687 % 14.4188 14.4187 3,833,657,940.27
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/11/2562 13.4422 -0.1065 | 0.7861 % 13.4423 13.4422 2,601,963,577.83
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/11/2562 13.7916 +0.0013 | 0.0094 % 13.7917 13.7916 3,994,066,451.15
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/11/2562 9.8132 -0.0687 | 0.6952 % 9.8133 9.8132 219,055,592.37

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน