ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 13/08/2563 26.3404 +0.1343 | 0.5125 % 26.3405 26.3404 6,778,738,054.20
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
13/08/2563 27.7398 +0.2334 | 0.8485 % 27.7399 27.7398 9,178,740,375.91
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 13/08/2563 15.8412 +0.1716 | 1.0951 % 15.8413 15.8412 536,769,514.37
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 13/08/2563 15.3882 +0.0040 | 0.0260 % 15.3883 15.3882 8,019,078,341.28
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 13/08/2563 71.8999 +0.9278 | 1.3073 % 71.9000 71.8999 12,371,630,946.46
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 13/08/2563 14.7175 +0.0373 | 0.2541 % 14.7176 14.7175 1,255,442,274.03
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 13/08/2563 14.6190 +0.0026 | 0.0178 % 14.6191 14.6190 10,709,616,636.72
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 13/08/2563 15.8856 -0.4565 | 2.7934 % 15.8857 15.8856 4,721,930,302.55
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 13/08/2563 12.2224 +0.0989 | 0.8158 % 12.2225 12.2224 1,588,930,365.06
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 13/08/2563 11.0731 +0.0408 | 0.3698 % 11.0732 11.0731 301,952,567.23
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 13/08/2563 12.2753 +0.1962 | 1.6243 % 12.2754 12.2753 394,853,645.16
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 13/08/2563 13.1223 -0.2054 | 1.5412 % 13.1224 13.1223 3,455,757,690.31
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 13/08/2563 9.2966 +0.0833 | 0.9041 % 9.2967 9.2966 222,490,489.61
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 13/08/2563 11.1774 +0.1647 | 1.4955 % 11.1775 11.1774 2,531,469,503.64
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 13/08/2563 13.9008 +0.0009 | 0.0065 % 13.9009 13.9008 4,268,859,800.52
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 13/08/2563 9.1048 +0.0688 | 0.7614 % 9.1049 9.1048 244,729,452.03

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน