ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
30/07/2564 10.8765 -0.0622 | 0.5686 % 10.8766 10.8765 40,563,424.86
K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
30/07/2564 10.8563 -0.0626 | 0.5733 % 10.8564 10.8563 23,084,853.16
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 02/08/2564 28.3602 -0.0131 | 0.0462 % 28.3603 28.3602 7,315,746,435.03
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 30/07/2564 12.4840 -0.0247 | 0.1975 % 12.4841 12.4840 2,172,128,488.93
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
30/07/2564 9.9246 -0.2093 | 2.0653 % 9.9247 9.9246 2,719,906,989.29
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
02/08/2564 30.2521 +0.0762 | 0.2525 % 30.2522 30.2521 10,294,744,788.77
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 30/07/2564 21.6883 -0.0633 | 0.2910 % 21.6884 21.6883 1,010,765,281.88
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
02/08/2564 15.8555 +0.0050 | 0.0315 % 15.8556 15.8555 9,093,293,196.50
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 02/08/2564 81.5047 -0.0481 | 0.0590 % 81.5048 81.5047 13,492,900,895.34
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
30/07/2564 17.3216 -0.0286 | 0.1648 % 17.3217 17.3216 2,090,809,577.96
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 02/08/2564 14.8283 +0.0029 | 0.0196 % 14.8284 14.8283 10,937,681,342.33
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 02/08/2564 14.8326 -0.1990 | 1.3239 % 14.8327 14.8326 4,268,158,259.50
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 30/07/2564 14.6195 -0.0487 | 0.3320 % 14.6196 14.6195 2,530,481,549.51
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 30/07/2564 12.7066 -0.0253 | 0.1987 % 12.7067 12.7066 356,034,121.45
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 30/07/2564 14.6390 -0.1355 | 0.9171 % 14.6391 14.6390 475,441,678.96
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 02/08/2564 17.9470 +0.0110 | 0.0613 % 17.9471 17.9470 4,496,645,160.89
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 02/08/2564 9.4569 -0.0615 | 0.6461 % 9.4570 9.4569 358,954,536.46
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 02/08/2564 11.7265 +0.0457 | 0.3912 % 11.7266 11.7265 2,789,338,796.84
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 02/08/2564 14.1001 +0.0012 | 0.0085 % 14.1002 14.1001 4,836,179,927.79
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 02/08/2564 10.0277 +0.0195 | 0.1948 % 10.0278 10.0277 288,460,056.54
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 30/07/2564 11.4415 -0.1757 | 1.5124 % 11.4416 11.4415 681,100,568.86

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน