ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ 11/06/2567 10.6869 -0.0255 | 0.2380 % 10.6870 10.6869 730,870,839.36
K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ 11/06/2567 10.6535 -0.0252 | 0.2360 % 10.6536 10.6535 397,115,060.40
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 12/06/2567 27.8017 -0.0034 | 0.0122 % 27.8018 27.8017 7,158,675,967.10
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 11/06/2567 9.2459 +0.0055 | 0.0595 % 9.2460 9.2459 3,846,212,278.39
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 11/06/2567 4.6802 -0.0200 | 0.4255 % 4.6803 4.6802 4,153,425,907.89
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 11/06/2567 20.7622 +0.1062 | 0.5141 % 20.7623 20.7622 1,269,810,359.65
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
12/06/2567 16.3091 +0.0018 | 0.0110 % 16.3092 16.3091 11,747,969,091.61
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 12/06/2567 77.4059 -0.0512 | 0.0661 % 77.4060 77.4059 12,414,469,300.13
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ 11/06/2567 15.9787 -0.0261 | 0.1631 % 15.9788 15.9787 2,571,112,343.93
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 12/06/2567 14.9688 +0.0018 | 0.0120 % 14.9689 14.9688 11,237,885,743.15
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 12/06/2567 17.3355 +0.0048 | 0.0277 % 17.3356 17.3355 4,838,457,598.75
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 11/06/2567 13.9831 -0.0777 | 0.5526 % 13.9832 13.9831 3,241,772,463.90
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 11/06/2567 11.0976 -0.0738 | 0.6606 % 11.0977 11.0976 328,494,976.18
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
11/06/2567 10.5468 -0.0352 | 0.3326 % 10.5469 10.5468 426,502,900.35
KGTECHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 10/06/2567 12.3054 +0.1327 | 1.0901 % 12.3055 12.3054 180,032,446.61
KINDIARMF กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 11/06/2567 10.9741 -0.0235 | 0.2137 % 10.9742 10.9741 116,052,113.53
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 11/06/2567 18.3230 -0.0176 | 0.0960 % 18.3231 18.3230 667,167,556.65
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
12/06/2567 15.8940 -0.1134 | 0.7084 % 15.8941 15.8940 4,031,869,088.64
KPLANETRMF กองทุนเปิดเค Planetary Transition เพื่อการเลี้ยงชีพ 10/06/2567 11.0958 +0.0294 | 0.2657 % 11.0959 11.0958 21,710,392.25
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 12/06/2567 7.9223 -0.0402 | 0.5049 % 7.9224 7.9223 408,065,792.85
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 12/06/2567 11.2369 +0.0386 | 0.3447 % 11.2370 11.2369 3,422,100,614.98
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
12/06/2567 14.6129 +0.0005 | 0.0034 % 14.6130 14.6129 10,558,971,085.89
KSTARRMF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
12/06/2567 27.6372 -0.0228 | 0.0824 % 27.6373 27.6372 10,551,646,648.41
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ 12/06/2567 9.1723 +0.0065 | 0.0709 % 9.1724 9.1723 366,644,567.77
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
10/06/2567 6.8307 +0.0620 | 0.9160 % 6.8308 6.8307 1,429,342,761.90
KVIETNAMRMF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
12/06/2567 10.2549 +0.1633 | 1.6182 % 10.2550 10.2549 2,387,408,415.18
KWPBALRMF กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
11/06/2567 10.5379 -0.0093 | 0.0882 % 10.5380 10.5379 214,070,130.56
KWPULTIRMF กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
11/06/2567 10.8918 -0.0368 | 0.3367 % 10.8919 10.8918 159,180,855.64

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน