ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/01/2562 26.7415 +0.0063 | 0.0236 % 26.7416 26.7415 6,941,908,164.28
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
18/01/2562 30.5132 +0.0724 | 0.2378 % 30.5133 30.5132 7,806,495,157.85
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 17/01/2562 11.7303 +0.0003 | 0.0026 % 11.7304 11.7303 284,092,385.80
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/01/2562 14.8695 -0.0011 | 0.0074 % 14.8696 14.8695 6,726,504,108.85
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/01/2562 81.2019 -0.0012 | 0.0015 % 81.2020 81.2019 14,647,957,536.35
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 17/01/2562 12.3756 -0.0220 | 0.1775 % 12.3757 12.3756 960,549,101.36
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/01/2562 14.0757 -0.0015 | 0.0107 % 14.0758 14.0757 9,282,336,994.05
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/01/2562 10.9997 -0.0396 | 0.3587 % 10.9998 10.9997 4,115,692,470.92
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 17/01/2562 9.7353 -0.0371 | 0.3796 % 9.7354 9.7353 995,869,933.39
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 17/01/2562 10.1020 +0.0087 | 0.0862 % 10.1021 10.1020 157,881,480.23
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 17/01/2562 11.4701 -0.0589 | 0.5109 % 11.4702 11.4701 420,110,456.26
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/01/2562 14.0287 -0.0329 | 0.2340 % 14.0288 14.0287 3,778,162,746.07
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/01/2562 12.9961 +0.0390 | 0.3010 % 12.9962 12.9961 2,297,134,670.51
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/01/2562 13.5615 +0.0003 | 0.0022 % 13.5616 13.5615 3,861,998,887.46
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/01/2562 9.2525 +0.0327 | 0.3547 % 9.2526 9.2525 180,760,215.13

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน