ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
20/10/2564 11.0848 +0.0242 | 0.2188 % 11.0849 11.0848 73,493,572.64
K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
20/10/2564 11.0599 +0.0243 | 0.2202 % 11.0600 11.0599 48,708,719.57
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2564 29.4961 +0.0523 | 0.1776 % 29.4962 29.4961 7,554,423,109.04
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/10/2564 12.7561 +0.1156 | 0.9145 % 12.7562 12.7561 2,491,148,441.53
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
20/10/2564 9.6860 +0.0968 | 1.0095 % 9.6861 9.6860 3,065,967,768.33
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
21/10/2564 33.7817 +0.0757 | 0.2246 % 33.7818 33.7817 11,332,907,464.03
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/10/2564 21.5995 +0.1639 | 0.7646 % 21.5996 21.5995 1,137,389,051.78
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
21/10/2564 15.7433 +0.0094 | 0.0597 % 15.7434 15.7433 9,221,351,997.53
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2564 90.8206 +0.3063 | 0.3384 % 90.8207 90.8206 14,733,408,362.70
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
20/10/2564 17.2898 +0.0660 | 0.3832 % 17.2899 17.2898 2,172,964,677.15
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2564 14.7121 +0.0082 | 0.0558 % 14.7122 14.7121 10,886,298,917.63
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2564 14.6261 +0.0710 | 0.4878 % 14.6262 14.6261 4,146,049,426.45
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/10/2564 14.4399 +0.1409 | 0.9854 % 14.4400 14.4399 2,583,078,586.35
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/10/2564 12.8752 +0.0978 | 0.7654 % 12.8753 12.8752 355,203,162.96
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/10/2564 15.5431 -0.0369 | 0.2368 % 15.5432 15.5431 534,781,971.37
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2564 19.0138 +0.0347 | 0.1828 % 19.0139 19.0138 4,734,477,210.42
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2564 9.4270 +0.0185 | 0.1966 % 9.4271 9.4270 364,383,699.94
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2564 12.7823 +0.0377 | 0.2958 % 12.7824 12.7823 2,975,041,817.60
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2564 14.1062 +0.0008 | 0.0057 % 14.1063 14.1062 4,949,751,337.01
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2564 11.1045 -0.0074 | 0.0666 % 11.1046 11.1045 315,936,167.38
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/10/2564 11.5458 +0.0473 | 0.4114 % 11.5459 11.5458 746,685,619.44

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน