ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/05/2562 27.0976 +0.0263 | 0.0972 % 27.0977 27.0976 6,993,300,121.31
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
24/05/2562 31.5827 +0.0861 | 0.2734 % 31.5828 31.5827 8,111,743,301.05
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/05/2562 13.2703 -0.1800 | 1.3383 % 13.2704 13.2703 308,390,386.78
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/05/2562 14.9942 -0.0006 | 0.0040 % 14.9943 14.9942 6,905,894,496.59
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/05/2562 82.8259 +0.1717 | 0.2077 % 82.8260 82.8259 14,716,960,838.24
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/05/2562 12.7702 -0.0759 | 0.5908 % 12.7703 12.7702 973,059,401.85
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/05/2562 14.1826 -0.0009 | 0.0063 % 14.1827 14.1826 9,304,056,773.87
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/05/2562 10.8646 +0.0574 | 0.5311 % 10.8647 10.8646 4,044,268,675.03
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/05/2562 9.7701 -0.0483 | 0.4919 % 9.7702 9.7701 999,817,759.63
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/05/2562 11.0276 -0.0624 | 0.5627 % 11.0277 11.0276 175,923,202.89
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/05/2562 11.5365 -0.1498 | 1.2818 % 11.5366 11.5365 418,133,129.57
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/05/2562 14.7806 +0.0761 | 0.5175 % 14.7807 14.7806 3,965,032,177.44
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/05/2562 13.3296 +0.0196 | 0.1473 % 13.3297 13.3296 2,401,749,247.44
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/05/2562 13.6469 -0.0001 | 0.0007 % 13.6470 13.6469 3,986,780,551.76
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/05/2562 9.5220 +0.0273 | 0.2875 % 9.5221 9.5220 201,099,542.97

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน