ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/03/2562 26.9975 -0.0066 | 0.0244 % 26.9976 26.9975 6,987,121,205.60
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
20/03/2562 31.3561 -0.0338 | 0.1077 % 31.3562 31.3561 8,044,824,698.18
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/03/2562 13.1132 +0.0356 | 0.2722 % 13.1133 13.1132 308,070,066.90
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/03/2562 14.9099 +0.0058 | 0.0389 % 14.9100 14.9099 6,754,289,783.76
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/03/2562 82.8852 -0.1201 | 0.1447 % 82.8853 82.8852 14,851,308,681.39
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/03/2562 12.9248 +0.0195 | 0.1511 % 12.9249 12.9248 993,330,302.09
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/03/2562 14.1087 +0.0052 | 0.0369 % 14.1088 14.1087 9,269,179,795.60
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/03/2562 11.0608 -0.0323 | 0.2912 % 11.0609 11.0608 4,088,491,269.54
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/03/2562 10.2077 -0.0081 | 0.0793 % 10.2078 10.2077 1,038,026,796.20
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/03/2562 11.0207 +0.0230 | 0.2091 % 11.0208 11.0207 165,529,106.93
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 19/03/2562 12.0744 -0.0268 | 0.2215 % 12.0745 12.0744 433,911,373.35
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/03/2562 14.7735 -0.0205 | 0.1386 % 14.7736 14.7735 3,977,111,720.13
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/03/2562 13.3508 -0.0287 | 0.2145 % 13.3509 13.3508 2,389,719,373.09
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/03/2562 13.5999 +0.0013 | 0.0096 % 13.6000 13.5999 3,920,611,345.20
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/03/2562 9.4803 -0.0123 | 0.1296 % 9.4804 9.4803 193,408,512.98

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน