ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
29/11/2566 9.5589 +0.0029 | 0.0303 % 9.5590 9.5589 523,827,899.94
K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
29/11/2566 9.5313 +0.0025 | 0.0262 % 9.5314 9.5313 230,298,599.07
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 29/11/2566 28.0803 -0.0566 | 0.2012 % 28.0804 28.0803 7,367,450,736.59
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
29/11/2566 9.0012 -0.0073 | 0.0810 % 9.0013 9.0012 3,626,036,034.57
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
29/11/2566 4.6992 -0.0801 | 1.6760 % 4.6993 4.6992 3,633,366,786.77
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 29/11/2566 17.7167 +0.2382 | 1.3628 % 17.7168 17.7167 1,064,814,231.02
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 29/11/2566 16.0421 +0.0091 | 0.0568 % 16.0422 16.0421 10,731,211,159.74
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 29/11/2566 80.4129 -0.6070 | 0.7492 % 80.4130 80.4129 13,179,623,944.75
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
29/11/2566 14.7962 +0.1077 | 0.7332 % 14.7963 14.7962 2,249,581,785.65
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 29/11/2566 14.7550 +0.0173 | 0.1174 % 14.7551 14.7550 10,939,518,526.14
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 29/11/2566 15.5921 +0.1884 | 1.2231 % 15.5922 15.5921 4,345,827,350.20
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 29/11/2566 12.4182 +0.1151 | 0.9355 % 12.4183 12.4182 2,827,888,411.61
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 29/11/2566 11.0668 +0.0554 | 0.5031 % 11.0669 11.0668 337,533,673.83
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
29/11/2566 9.9194 +0.0612 | 0.6208 % 9.9195 9.9194 267,241,569.98
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 29/11/2566 16.7427 +0.0576 | 0.3452 % 16.7428 16.7427 585,004,601.50
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 29/11/2566 16.3499 -0.1446 | 0.8767 % 16.3500 16.3499 4,242,853,203.70
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 29/11/2566 8.0230 +0.0365 | 0.4570 % 8.0231 8.0230 400,539,503.61
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 29/11/2566 11.6475 -0.1130 | 0.9608 % 11.6476 11.6475 3,372,742,467.91
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
29/11/2566 14.4175 +0.0015 | 0.0104 % 14.4176 14.4175 8,629,068,905.50
KSTARRMF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
29/11/2566 29.1985 -0.1891 | 0.6435 % 29.1986 29.1985 11,084,811,619.23
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ 29/11/2566 9.7346 -0.0618 | 0.6308 % 9.7347 9.7346 366,339,243.01
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 28/11/2566 5.8992 -0.0084 | 0.1422 % 5.8993 5.8992 968,672,703.11
KVIETNAMRMF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 29/11/2566 8.1531 +0.0306 | 0.3767 % 8.1532 8.1531 1,499,510,768.10
WPBALANCEDRMF กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
29/11/2566 9.9658 -0.0077 | 0.0772 % 9.9659 9.9658 12,440,563.47
WPULTIMATERMF กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
29/11/2566 9.9425 -0.0101 | 0.1015 % 9.9426 9.9425 6,791,236.78

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน