ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/09/2565 8.4044 -0.1639 | 1.9129 % 8.4045 8.4044 319,215,889.00
K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/09/2565 8.3654 -0.1654 | 1.9389 % 8.3655 8.3654 122,714,906.04
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/09/2565 28.8173 -0.1392 | 0.4807 % 28.8174 28.8173 7,396,792,167.57
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/09/2565 9.0073 -0.2067 | 2.2433 % 9.0074 9.0073 3,190,959,631.23
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
23/09/2565 5.6845 -0.1271 | 2.1870 % 5.6846 5.6845 2,914,476,532.99
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
26/09/2565 33.1274 -0.2508 | 0.7514 % 33.1275 33.1274 11,249,532,910.49
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/09/2565 14.4243 -0.5425 | 3.6247 % 14.4244 14.4243 853,329,252.58
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/09/2565 15.5859 -0.0210 | 0.1346 % 15.5860 15.5859 9,767,667,784.68
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 26/09/2565 87.8903 -0.8188 | 0.9230 % 87.8904 87.8903 14,123,939,720.03
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/09/2565 13.8971 -0.2653 | 1.8733 % 13.8972 13.8971 1,902,910,718.12
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 26/09/2565 14.5179 -0.0226 | 0.1554 % 14.5180 14.5179 10,704,648,814.20
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/09/2565 13.3602 -0.2237 | 1.6468 % 13.3603 13.3602 3,739,096,602.55
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/09/2565 12.7094 -0.0957 | 0.7474 % 12.7095 12.7094 2,573,319,548.52
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/09/2565 11.4125 -0.3488 | 2.9657 % 11.4126 11.4125 342,133,902.31
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 22/09/2565 14.2478 -0.1917 | 1.3276 % 14.2479 14.2478 508,713,040.45
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 26/09/2565 18.5153 -0.1759 | 0.9411 % 18.5154 18.5153 4,708,697,512.59
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/09/2565 8.5270 -0.0928 | 1.0766 % 8.5271 8.5270 380,078,937.10
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/09/2565 12.9492 -0.0796 | 0.6110 % 12.9493 12.9492 3,117,261,896.98
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 26/09/2565 14.1466 -0.0007 | 0.0049 % 14.1467 14.1466 6,255,020,676.49
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ 26/09/2565 10.8004 -0.0705 | 0.6485 % 10.8005 10.8004 341,685,552.48
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/09/2565 4.8007 -0.2162 | 4.3094 % 4.8008 4.8007 560,510,827.76
KVIETNAMRMF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
26/09/2565 9.5267 -0.1483 | 1.5328 % 9.5268 9.5267 239,980,555.53

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน