ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 09/04/2564 10.4712 +0.0152 | 0.1454 % 10.4713 10.4712 14,737,977.30
K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 09/04/2564 10.4521 +0.0150 | 0.1437 % 10.4522 10.4521 9,335,821.48
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 12/04/2564 28.4311 -0.1762 | 0.6159 % 28.4312 28.4311 7,383,678,820.72
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 09/04/2564 11.3040 +0.1640 | 1.4722 % 11.3041 11.3040 1,839,276,832.60
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
09/04/2564 10.7253 -0.2054 | 1.8791 % 10.7254 10.7253 2,452,034,180.69
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
12/04/2564 30.9520 -0.5240 | 1.6648 % 30.9521 30.9520 10,571,751,887.70
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 09/04/2564 19.3090 +0.1914 | 1.0012 % 19.3091 19.3090 779,712,431.42
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 12/04/2564 15.6275 +0.0001 | 0.0006 % 15.6276 15.6275 8,839,943,519.67
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 12/04/2564 84.0309 -1.3048 | 1.5290 % 84.0310 84.0309 14,049,633,912.74
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
09/04/2564 16.7793 +0.0048 | 0.0286 % 16.7794 16.7793 1,894,594,792.41
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 12/04/2564 14.6832 -0.0011 | 0.0075 % 14.6833 14.6832 10,974,712,917.72
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 12/04/2564 14.2734 -0.0638 | 0.4450 % 14.2735 14.2734 4,145,327,921.54
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 09/04/2564 13.3331 -0.0445 | 0.3326 % 13.3332 13.3331 2,222,942,690.44
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 09/04/2564 12.0781 -0.0481 | 0.3967 % 12.0782 12.0781 324,776,939.42
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 09/04/2564 14.9627 +0.1334 | 0.8996 % 14.9628 14.9627 489,926,272.29
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 12/04/2564 16.4714 -0.3800 | 2.2550 % 16.4715 16.4714 4,173,592,706.55
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 12/04/2564 9.2312 -0.0462 | 0.4980 % 9.2313 9.2312 307,716,518.00
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 12/04/2564 12.0271 -0.1874 | 1.5342 % 12.0272 12.0271 2,855,053,887.76
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 12/04/2564 14.0449 +0.0010 | 0.0071 % 14.0450 14.0449 4,733,650,321.69
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 12/04/2564 10.6082 -0.2253 | 2.0797 % 10.6083 10.6082 317,015,362.82
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 09/04/2564 10.6334 -0.0309 | 0.2898 % 10.6335 10.6334 542,270,902.74

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน