ลงทุนเพื่อการออมระยะยาว (SSF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 20/09/2564 25.0671 -0.4093 | 1.6066 % 25.0672 25.0671 2,629,503,493.38
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
20/09/2564 9.0386 -0.2545 | 2.7386 % 9.0387 9.0386 162,356,116.61
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/09/2564 10.8131 +0.0044 | 0.0407 % 10.8132 10.8131 610,597,947.24
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
20/09/2564 12.5078 -0.1140 | 0.9032 % 12.5079 12.5078 816,737,790.23
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/09/2564 42.1796 +0.5728 | 1.3767 % 42.1797 42.1796 482,117,291.90
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 21/09/2564 12.2133 +0.1647 | 1.3670 % 12.2134 12.2133 2,405,028,213.02
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 20/09/2564 26.4818 -0.4555 | 1.6910 % 26.4819 26.4818 37,686,370.73

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน