ลงทุนเพื่อการออมระยะยาว (SSF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 23/09/2565 16.9242 -0.3892 | 2.2480 % 16.9243 16.9242 3,403,180,057.60
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
23/09/2565 5.7194 -0.1273 | 2.1773 % 5.7195 5.7194 595,541,404.93
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม 26/09/2565 10.4927 -0.0292 | 0.2775 % 10.4928 10.4927 898,366,138.85
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
23/09/2565 10.9959 -0.1485 | 1.3325 % 10.9960 10.9959 1,448,404,656.21
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
26/09/2565 42.9837 -0.3373 | 0.7786 % 42.9838 42.9837 845,061,372.89
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 26/09/2565 12.2378 -0.0942 | 0.7639 % 12.2379 12.2378 2,404,885,801.20
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 23/09/2565 11.2809 -0.5078 | 4.3075 % 11.2810 11.2809 169,939,366.05

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน