ลงทุนเพื่อการออมระยะยาว (SSF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
13/08/2563 16.5642 +0.1857 | 1.1338 % 16.5643 N/A 45,159,149.42
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
13/08/2563 10.6380 +0.0023 | 0.0216 % 10.6381 N/A 29,465,520.68
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
13/08/2563 11.2063 -0.0115 | 0.1025 % 11.2064 N/A 40,184,239.08
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
13/08/2563 35.9316 +0.2984 | 0.8374 % 35.9317 N/A 38,881,250.91
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 13/08/2563 10.8581 +0.0804 | 0.7460 % N/A N/A 2,147,490,998.52

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน