ลงทุนเพื่อการออมระยะยาว (SSF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
12/05/2565 16.1092 -0.5750 | 3.4464 % 16.1093 16.1092 3,081,384,933.94
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 12/05/2565 6.0654 -0.1477 | 2.3772 % 6.0655 6.0654 539,530,493.45
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม 13/05/2565 10.4430 +0.0033 | 0.0316 % 10.4431 10.4430 853,156,922.52
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
12/05/2565 11.5864 -0.0818 | 0.7011 % 11.5865 11.5864 1,439,416,794.64
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
13/05/2565 42.6637 +0.1570 | 0.3694 % 42.6638 42.6637 783,028,810.74
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 13/05/2565 12.1376 +0.0425 | 0.3514 % 12.1377 12.1376 2,387,296,320.92
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 12/05/2565 10.8416 -0.7115 | 6.1585 % 10.8417 10.8416 130,940,544.66

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน