ลงทุนเพื่อการออมระยะยาว (SSF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 15/01/2564 21.7572 -0.0102 | 0.0469 % 21.7573 21.7572 1,833,043,105.73
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
19/01/2564 10.7609 -0.0018 | 0.0167 % 10.7610 10.7609 540,604,550.56
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
15/01/2564 11.9542 -0.0245 | 0.2045 % 11.9543 11.9542 601,744,866.22
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
19/01/2564 38.5273 +0.1532 | 0.3992 % 38.5274 38.5273 348,984,709.29
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 19/01/2564 11.5148 +0.0451 | 0.3932 % 11.5149 11.5148 2,275,410,199.90

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน