ลงทุนเพื่อการออมระยะยาว (SSF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 20/10/2564 23.9967 +0.2158 | 0.9075 % 23.9968 23.9967 2,641,344,614.29
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
20/10/2564 9.7579 +0.0983 | 1.0176 % 9.7580 9.7579 210,043,205.05
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/10/2564 10.7452 +0.0122 | 0.1137 % 10.7453 10.7452 621,041,982.85
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
20/10/2564 12.6157 +0.0196 | 0.1556 % 12.6158 12.6157 858,166,243.77
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/10/2564 43.7590 +0.1056 | 0.2419 % 43.7591 43.7590 516,567,567.15
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 21/10/2564 12.6675 +0.0300 | 0.2374 % 12.6676 12.6675 2,494,100,103.64
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 20/10/2564 27.1689 +0.1128 | 0.4169 % 27.1690 27.1689 50,563,580.04

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน