ลงทุนเพื่อการออมระยะยาว (SSF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
29/11/2566 16.9139 -0.0137 | 0.0809 % 16.9140 16.9139 4,136,683,134.96
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
30/11/2566 4.7409 +0.0137 | 0.2898 % 4.7410 4.7409 1,021,828,989.70
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
30/11/2566 10.8561 +0.0058 | 0.0535 % 10.8562 10.8561 1,449,670,677.55
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
29/11/2566 11.1260 +0.0704 | 0.6368 % 11.1261 11.1260 2,022,524,336.71
K-SF-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
30/11/2566 11.4622 -0.0006 | 0.0052 % 11.4623 11.4622 430,609,115.82
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
30/11/2566 37.7275 -0.1813 | 0.4783 % 37.7276 37.7275 1,308,720,090.14
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 30/11/2566 10.3605 -0.0473 | 0.4545 % 10.3606 10.3605 2,032,964,583.21
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
29/11/2566 13.9227 +0.0523 | 0.3771 % 13.9228 13.9227 412,367,629.82
K-VIETNAM-SSF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม
แนะนำ
30/11/2566 10.2719 +0.0215 | 0.2097 % 10.2720 10.2719 551,412,949.04

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน