ลงทุนเพื่อการออมระยะยาว (SSF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 30/07/2564 23.4739 -0.0475 | 0.2019 % 23.4740 23.4739 2,367,427,943.49
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
30/07/2564 9.9945 -0.2099 | 2.0570 % 9.9946 9.9945 112,514,032.82
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
02/08/2564 10.8574 +0.0032 | 0.0295 % 10.8575 10.8574 587,432,162.10
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
30/07/2564 12.5755 +0.0018 | 0.0143 % 12.5756 12.5755 778,082,577.14
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
02/08/2564 39.1681 +0.0785 | 0.2008 % 39.1682 39.1681 435,782,516.68
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 02/08/2564 11.3593 +0.0305 | 0.2692 % 11.3594 11.3593 2,238,988,622.97
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 30/07/2564 26.9059 -0.4136 | 1.5139 % 26.9060 26.9059 27,400,417.49

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน