ลงทุนเพื่อการออมระยะยาว (SSF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 09/04/2564 21.2579 +0.3084 | 1.4721 % 21.2580 21.2579 1,983,879,037.39
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 09/04/2564 10.7984 -0.2046 | 1.8595 % 10.7985 10.7984 27,320,392.87
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
12/04/2564 10.7237 +0.0016 | 0.0149 % 10.7238 10.7237 549,747,848.21
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
09/04/2564 12.2917 +0.0006 | 0.0049 % 12.2918 12.2917 667,758,464.74
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
12/04/2564 40.1717 -0.6808 | 1.6665 % 40.1718 40.1717 386,929,775.01
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 12/04/2564 11.6186 -0.1962 | 1.6606 % 11.6187 11.6186 2,292,198,701.20

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน