ลงทุนเพื่อการออมระยะยาว (SSF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 19/04/2567 17.1130 -0.1765 | 1.0209 % 17.1131 17.1130 4,435,358,195.50
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 19/04/2567 4.2636 -0.0592 | 1.3695 % 4.2637 4.2636 1,145,812,975.48
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
22/04/2567 10.9681 -0.0002 | 0.0018 % 10.9682 10.9681 1,789,719,738.23
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม 19/04/2567 11.4576 -0.0091 | 0.0794 % 11.4577 11.4576 2,298,463,286.04
K-SF-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม 22/04/2567 11.5491 +0.0006 | 0.0052 % 11.5492 11.5491 797,347,606.79
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
22/04/2567 36.6075 +0.5809 | 1.6124 % 36.6076 36.6075 1,421,901,084.23
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 22/04/2567 10.0606 +0.1726 | 1.7456 % 10.0607 10.0606 1,971,590,189.54
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
18/04/2567 15.2195 -0.0940 | 0.6138 % 15.2196 15.2195 655,048,934.22
K-VIETNAM-SSF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม
แนะนำ
22/04/2567 11.6050 +0.1754 | 1.5346 % 11.6051 11.6050 897,146,341.94

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน