ลงทุนเพื่อการออมระยะยาว (SSF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 03/02/2566 19.0046 +0.3889 | 2.0891 % 19.0047 19.0046 4,393,340,866.06
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 03/02/2566 6.7423 -0.0744 | 1.0914 % 6.7424 6.7423 1,204,822,684.58
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม 06/02/2566 10.7435 -0.0039 | 0.0363 % 10.7436 10.7435 1,309,317,106.35
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
03/02/2566 11.4685 -0.0075 | 0.0654 % 11.4686 11.4685 1,931,616,765.95
K-SF-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
06/02/2566 11.3265 +0.0006 | 0.0053 % 11.3266 11.3265 289,531,227.74
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
06/02/2566 44.1859 -0.2396 | 0.5393 % 44.1860 44.1859 1,275,543,044.68
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 06/02/2566 12.4529 -0.0720 | 0.5749 % 12.4530 12.4529 2,446,590,678.86
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 03/02/2566 12.7476 -0.0701 | 0.5469 % 12.7477 12.7476 312,895,306.67
K-VIETNAM-SSF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม
แนะนำ
06/02/2566 10.4054 +0.1949 | 1.9088 % 10.4055 10.4054 409,057,275.33

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน