ลงทุนเพื่อการออมระยะยาว (SSF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 04/06/2563 14.5880 +0.1616 | 1.1202 % 14.5881 N/A 9,533,537.16
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม 05/06/2563 10.5939 -0.0016 | 0.0151 % 10.5940 N/A 6,505,686.91
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม 04/06/2563 10.7804 +0.1249 | 1.1722 % 10.7805 N/A 9,808,142.94
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 05/06/2563 37.8360 +0.8124 | 2.1943 % 37.8361 N/A 12,244,981.81
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ
แนะนำ
05/06/2563 11.3914 +0.2301 | 2.0616 % 11.3915 N/A 655,810,115.54

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน