ลงทุนเพื่อการออมระยะยาว (SSF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 07/06/2566 18.4753 +0.0208 | 0.1127 % 18.4754 18.4753 4,344,641,335.97
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
07/06/2566 5.3984 +0.0532 | 0.9953 % 5.3985 5.3984 1,029,385,186.60
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
08/06/2566 10.7822 -0.0068 | 0.0630 % 10.7823 10.7822 1,348,617,932.91
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
07/06/2566 11.2353 +0.0329 | 0.2937 % 11.2354 11.2353 1,938,120,439.26
K-SF-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
08/06/2566 11.3646 +0.0000 | 0.0000 % 11.3647 11.3646 326,512,901.08
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
08/06/2566 40.9319 +0.6750 | 1.6767 % 40.9320 40.9319 1,267,123,838.91
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 08/06/2566 11.3904 +0.1916 | 1.7109 % 11.3905 11.3904 2,236,615,062.45
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 06/06/2566 13.0190 -0.0103 | 0.0791 % 13.0191 13.0190 335,122,874.56
K-VIETNAM-SSF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม 08/06/2566 10.5803 -0.0855 | 0.8016 % 10.5804 10.5803 448,448,944.28

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน