ลงทุนเพื่อการออมระยะยาว (SSF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/10/2563 18.1700 -0.2449 | 1.3299 % 18.1701 N/A 110,800,057.71
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
22/10/2563 10.6809 +0.0036 | 0.0337 % 10.6810 N/A 60,640,133.60
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/10/2563 11.1910 -0.0160 | 0.1428 % 11.1911 N/A 77,972,256.65
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
22/10/2563 32.2711 -0.0616 | 0.1905 % 32.2712 N/A 72,534,075.91
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 22/10/2563 9.8297 -0.0162 | 0.1645 % N/A N/A 1,944,090,851.69

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน