​​​​​​

บริการ

K-Saving Plan

หักเงินลงทุนอัตโนมัติ เท่า ๆ กันทุกเดือน
สะสมเงินลงทุนจากหลักร้อยสู่หลักล้าน

Linked Slide

ลงทุนได้สบายใจ
ไม่ต้องใช้เงินก้อน ไม่ต้องจับจังหวะตลาด

ลงทุนได้สม่ำเสมอทุกเดือน

แค่เลือกหักบัญชีเงินฝากหรือตัดบัตรเครดิต ตั้งแต่วันที่ 15 ถึงวันที่ 31 ของทุกเดือน

เพียง 500 บาท ก็ลงทุนได้

มูลค่าการหักบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท / ครั้ง / กองทุน

ไม่ต้องกังวลกับความผันผวน

ช่วยเฉลี่ยต้นทุนในทุกสภาวะตลาด

สมัครบริการ K-Saving Plan ง่าย ๆ ได้ที่บลจ.กสิกรไทย


เลือกกองทุนที่ต้องการหักบัญชีอัตโนมัติ

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการลงทุนในแต่ละงวด

เลือกวันที่ต้องการให้หักบัญชีอัตโนมัติ

เลือกบัญชีเงินฝากได้ 6ธนาคาร หรือ บัตรเครดิตกสิกรไทยหมายเหตุ:

 • เลือกบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันได้ 6ธนาคาร ได้แก่ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงศรี ทหารไทย กรุงเทพ และกรุงไทย
 • เจ้าของบัญชีเงินฝาก / บัตรเครดิตกสิกรไทย ต้องตรงกับชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
 • กรณีสมัครให้หักจากบัตรเครดิต ทำได้เฉพาะกองทุน RMF และ SSF มูลค่าขั้นต่ำ 500 บาท / ครั้ง / กองทุน และจะไม่ได้คะแนนสะสมจากบัตรเครดิต

เงื่อนไข​การสมัครบริการ

รายละเอียด
 • ต้องมีการลงทุนในกองทุนที่ต้องการสมัคร K-Saving Plan มาก่อน​
 • เลือกกองทุนที่ต้องการสมัครได้เกือบทุกกองทุน
  ยกเว้น กองทุนเปิดขายครั้งเดียว ดูรายชื่อกองทุนที่สมัครบริการได้ที่นี่
 • หากสมัครก่อนวันที่ 5 ของเดือน ธนาคารจะเริ่มหักเงินเพื่อซื้อกองทุนได้ครั้งแรกในเดือนที่ทำการสมัครบริการ
 • หากวันที่เลือกหักบัญชีเป็นวันหยุด ระบบจะเลื่อนการหักบัญชีเป็นวันที่ทำการก่อนหน้า
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ K-Saving Plan สำหรับช่องทาง K-Contact Center (ธนาคารกสิกรไทย)คลิกที่นี่
ช่องทางการสมัคร​​

 • บลจ.กสิกรไทย
 • K-Contact Center โทร 02-8888888 กด4 กด1 (โปรดเตรียมเลขที่บัญชีกองทุน, เลขที่บัญชีออมทรัพย์/บัตรเครดิต)​​
 • ผู้สนับสนุนการขาย
หลักฐานก​ารสมัครใช้บริการ​​​
 • แบบฟอร์มคำขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่ ​ผู้สนับสนุนการขาย หรือ ดาวน์โหลดที่นี่)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเจ้าของบัญชีเงินฝาก ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาด้านหน้าสมุดบัญชีกองทุนและบัญชีเงินฝากธนาคารลงนามรับรองสำเนาถูกต้องคำถามที่พบบ่อย

บัญชีเงินฝากประเภทใดบ้างที่สามารถการสมัครบริการ K-Saving Plan ?
หากต้องการเป​ลี่ยนแปลงจำน​วนเงินลงทุนแต่ละงวด ผู้ลงทุนจ​ะต้องทำอย่างไร ?
บัญชีเงินฝาก 1 บัญชี สามารถสมัครบริการ K-Saving Plan ได้กี่กองทุน ?
จะมีวิธีการเช็คได้อย่างไรว่ามีการหักเงินในบัญชีไปแล้ว ?
ถ้ากรณีเงินในบัญชีเงินฝากไม่พอหัก จะมีผลอย่างไรบ้าง ?
หากต้องการยกเลิกบริการ K-Saving Plan จะต้องทำอย่างไร ?
​​​

​​