K-WealthPLUS Series

กลุ่มกองทุนผสม อัพเกรดใหม่!
จัดพอร์ตให้สำเร็จ เลือกได้ตามสไตล์

China Open Country

One-Stop Diversification

กองทุนเดียวได้ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือกทั่วโลก

China Open Country

การลงทุนเป็นพอร์ตสามารถรับความผันผวนของเศรษฐกิจได้ดีกว่า

การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว

การร่วมมือกับบลจ. ชั้นนำระดับโลก

J.P. Morgan Asset Management เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับทุก
ภาวะตลาด

ทำไมต้องเลือก K-WealthPLUS Series จากกสิกรไทย

กลุ่มกองทุนผสมที่จัดพอร์ตการลงทุนให้สำเร็จรูป
ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั้งในและต่างประเทศ เช่น ตราสารหนี้ หุ้น สินทรัพย์ทางเลือก
โดยพัฒนาโมเดลการลงทุนร่วมกับ J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) ทำให้สามารถ

ปรับพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทั่วโลก

ดูแลพอร์ตแบบ Look Through
(มองเห็นสินทรัพย์ทุกตัวในพอร์ต)

ทำให้สามารถประเมินโอกาสและความเสี่ยงจากการลงทุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 กองทุนแนะนำ
เลือกสัดส่วนหุ้นที่เหมาะกับสไตล์คุณ

K-WPBALANCED

ลงทุนผสมแบบบาลานซ์ในตราสารหนี้ 55-85% หุ้น 15-45%

ผลการดําเนินงานย้อนหลังกองทุน
K-WPBALANCED

ผลการดําเนินงานย้อนหลังกองทุน WP-LIGHT
สนใจลงทุน คลิก!

K-WPSPEEDUP

ลงทุนผสม เน้นสัดส่วนในหุ้นมากขึ้น 50-80%

ผลการดําเนินงานย้อนหลังกองทุน
K-WPSPEEDUP

ผลการดําเนินงานย้อนหลังกองทุน WP-LIGHT
สนใจลงทุน คลิก!

K-WPULTIMATE

ลงทุนผสม เพิ่มสัดส่วนหุ้นได้เต็มแม็กซ์ถึง 100%

ผลการดําเนินงานย้อนหลังกองทุน
K-WPULTIMATE

ผลการดําเนินงานย้อนหลังกองทุน WP-LIGHT
สนใจลงทุน คลิก!

กลุ่มกองทุน K-WealthPLUS Series ทั้งหมด

K-WPLIGHT

(ชื่อเดิม WP-LIGHT)

​ลงทุนผสม เ​​น้นตราสารหนี้

สัดส่วนการลงทุน

 • ตราสารหนี้ 70 - 100%
 • หุ้น 0 - 30%

ระดับความเสี่ยงกองทุน

5

K-WPBALANCED

(ชื่อเดิม WP-BALANCED)

ลงทุนผสมแบบบาลานซ์
ตราสารหนี้และหุ้น

สัดส่วนการลงทุน

 • ตราสารหนี้ 55 - 85%
 • หุ้น 15 - 45%

ระดับความเสี่ยงกองทุน

5

K-WPSPARK

(ชื่อเดิม WP-SPARK)

ลงทุนผสม เพิ่มหุ้น
มากขึ้น 30 - 60%

สัดส่วนการลงทุน

 • ตราสารหนี้ 40 - 70%
 • หุ้น 30 - 60%

ระดับความเสี่ยงกองทุน

5

K-WPSPEEDUP

(ชื่อเดิม WP-SPEEDUP)

ลงทุนผสม เน้นหุ้น
50 - 80%

สัดส่วนการลงทุน

 • ตราสารหนี้ 20 - 50%
 • หุ้น 50 - 80%

ระดับความเสี่ยงกองทุน

5

K-WPULTIMATE

(ชื่อเดิม WP-ULTIMATE)

ลงทุนผสม เพิ่มสัดส่วนในหุ้น
ได้มากถึง 100%

สัดส่วนการลงทุน

 • ตราสารหนี้ 0 - 30%
 • หุ้น 70 - 100%

ระดับความเสี่ยงกองทุน

6

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับกองทุนผสม

คือกองทุนที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ได้ทุกประเภท เช่น เงินฝาก ตราสารหนี้ หุ้น สินทรัพย์ทางเลือก เป็นต้น เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเดียว โดยมีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้จัดและปรับสัดส่วนสินทรัพย์แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น

 • หุ้น เป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็ตามมาด้วยความเสี่ยงสูงเช่นกัน
 • ตราสารหนี้ เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้น มีความมั่นคง เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ เป็นต้น ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอนและสม่ำเสมอ
 • สินทรัพย์ทางเลือก เช่น ทองคำ ช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตได้

ข้อดีคือ ผู้ลงทุนเลือกลงทุนเพียงกองทุนเดียว ก็จะได้กระจายความเสี่ยง ลดโอกาสขาดทุน และเพิ่มโอกาสทำกำไร เหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลาปรับพอร์ตด้วยตัวเอง เพราะจะมีผู้จัดการกองทุนที่คอยปรับสัดส่วนสินทรัพย์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด

เกี่ยวกับกลุ่มกองทุนผสม K-WealthPLUS

เนื่องจากเดิมกองทุนกลุ่ม WealthPLUS มีการเสนอขายบน Platform บริการ Wealth PLUS เท่านั้น (บริการแนะนำและบริหารจัดการการลงทุนในกองทุนรวมแบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นบริการประเภทหนึ่งบน K PLUS) ต่อมาได้มีการเสนอขายผ่านช่องทางอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ช่องทางธนาคารกสิกรไทย และช่องทางออนไลน์ (K PLUS, K-My Funds และ K-Cyber Invest) ซึ่งบริษัทจัดการมีแผนที่จะโปรโมทกองทุนดังกล่าวมากขึ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนรู้จัก เข้าใจ และเห็นประโยชน์ของการกระจายการลงทุน บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์ที่จะแก้ไขชื่อกองทุน โดยเพิ่ม K นำหน้า WealthPLUS (WP) ให้เหมือนกองทุนอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อไม่ให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดว่าเสนอขายเฉพาะ Platform บริการ Wealth PLUS เท่านั้น และยังคงชื่อ WealthPLUS (WP) ไว้ เพื่อไม่ให้กระทบการรับรู้ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

 • KAsset พัฒนาโมเดลการลงทุนร่วมกับ J.P. Morgan Asset Management เพื่อคัดเลือกและกำหนดน้ำหนักการลงทุนของสินทรัพย์ ให้บรรลุเป้าหมายสร้างผลตอบแทนในระยะยาว
 • ร่วมกันบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนหลัก (Core Portfolio) ที่กระจายลงทุนครอบคลุมในหลายสินทรัพย์ ในการหาผลตอบแทนที่ดีขึ้นและลดความผันผวนโดยรวมลง โดยทีมงานประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามมุมมองและภาวะการลงทุนของโลกได้อย่างใกล้ชิดและครบถ้วน
 • ร่วมกันพัฒนา Long-Term Capital Market Assumption (LTCMA) ของไทย เพื่อให้เข้าใจผลตอบแทนที่คาดจากการลงทุนในไทยเพื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก และนำมากำหนดเป็น Strategic Asset Allocation (SAA) เพื่อตั้งเป็น Core Portfolio นอกจากนั้น LTCMA ยังมีผลต่อการเลือกลักษณะกองทุนที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่ม Core Portfolio อีกด้วย
 • กระบวนการวิจัยการลงทุน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลที่เข้มงวดและเป็นระบบ
 • การดูแลพอร์ตการลงทุนแบบ Look Through ที่มองเห็นสินทรัพย์ทุกตัวในพอร์ตการลงทุน ทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดตาม Factor Exposure ในพอร์ต และ Sector Exposure เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม และเหมาะสมกับภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา
 • กองทุนมีนโยบายที่แตกต่างกันทั้งด้านสินทรัพย์/ภูมิภาค/ประเทศ/กลุ่มธุรกิจที่กองทุนลงทุน ราคาของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ
 • กลุ่มกองทุน K-WealthPLUS Series ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.kasikornasset.com

ซื้อกองทุน K-US500X ผ่าน