เปิดบัญชีกองทุน

สมัครใช้บริการ K-My Funds

1. เลือกสมัครใช้งาน
2. กรอกข้อมูลเพื่อใช้ยืนยันตัวตน
ผ่าน K PLUS
3. ตั้งรหัสผ่าน
4. เชื่อมบัญชีธนาคารเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน
(กรณีไม่มีบัญชีของ 3 ธนาคาร ก็สามารถสมัครใช้งานได้)
5. เมื่อทำครบทุกขั้นตอน ระบบจะแสดงหน้า
ยินดีต้อนรับสู่ K-My Funds
6. เริ่มต้นใช้งาน ทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยน ได้เลยทันที

สรุปช่วงเวลาซื้อ/ขายกองทุน

ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ซื้อได้ถึงเวลา ขายคืนได้ถึงเวลา วันรับเงิน

ดูช่วงเวลาซื้อ/ขายทั้งหมด

การโอนย้ายกองทุน Tax saving

การรับโอนหน่วยลงทุน SSF/RMF/LTF
มายัง บลจ.กสิกรไทย

เรียนรู้เพิ่มเติม

การรับโอนหน่วยลงทุน SSF/RMF/LTF
ไปยัง บลจ.อื่น

เรียนรู้เพิ่มเติม

RMF for PVD

มนุษย์เงินเดือนต้องรู้...ออกจากงานแล้ว
เงินเก็บยังโตต่อได้เพียงย้าย PVD มา RMF

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) เพื่อเป็น ทางเลือกให้กับผู้ที่ลาออกหรือย้ายงานก่อนวัยเกษียณ ได้โอนย้ายเงินจาก PVD มาลงทุนต่อเนื่องใน RMFโดยมุ่งสร้างผลตอบแทนสำหรับไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

คำถามที่พบบ่อย