7/27/2023

​ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
​กองทุนเปิดเค บริหารเงิน

​​​​​​​

          ​​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของกองทุนเปิดเค บริหารเงิน (K-CASH) ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

รายละเอียด

อัตราค่าธรรมเนียม​​ ​
​(รวม vat 7%)
เดิม​ใหม่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.1605% ต่อปี0.2140% ต่อปี
​ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
0.01​​605% ต่อปี​0.0214% ต่อปี​​

          ​​ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail:​ ka.customer@kasikornasset.com  

 

                                                                            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

                                                                                       ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566​

Yes
7/27/2023