9/1/2023

​ประกาศวันหยุดทำการซื้อขายเพิ่มเติม

ของกองทุนจำนวน 7 กองทุน

​​​​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนเพิ่มเติมในวันที่ 1 กันยายน 2566 เนื่องจากฮ่องกงได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น สำหรับกองทุนดังต่อไปนี้​

1
K-ATECH
กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน
2
K-CHINA-A(A)
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
​3
​K-CHINA-A(D)
​กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
​4
​KCHINARMF
​กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
​5
​K-CHINA-SSF
​กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
6
K-CHX
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
7
K-STN-UI-A(A)กองทุนเปิดเค Sustain ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า​

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.comบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน​ 2​566

Yes
9/1/2023
5!วันหยุดกองทุน!Trading Holidays!market