4/18/2024

สรุปภาวะตลาดและมุมมองการลงทุน

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

สถานการณ์การลงทุน ประจำวัน
วันที่ 18 เม.ย.​​​ 2​567 >> C​​l​​i​​c​​k
วันที่ 17 เม.ย.​​​ 2​567 >> C​​l​​i​​c​​k
วันที่ 11 เม.ย.​​​ 2​567 >> C​​l​​i​​c​​k
วันที่ 10 เม.ย.​​​ 2​567 >> C​​l​​i​​c​​k
วันที่ 9 เม.ย.​​​ 2​567 >> C​​l​​i​​c​​k
วันที่ 5 เม.ย.​​​ 2​567 >> C​​l​​i​​c​​k
วันที่ 4 เม.ย.​​​ 2​567 >> C​​l​​i​​c​​k
วันที่ 3 เม.ย.​​​ 2​567 >> C​​l​​i​​c​​k
วันที่ 2 เม.ย.​​​ 2​567 >> C​l​​i​​c​​k
วันที่ 1 เม.ย.​​​ 2​567 >> C​l​​i​​c​​k

วันที่ 29 มี.ค.​​​ 2​567 >>C​l​​i​​c​​k
วันที่ 28 มี.ค.​​​ 2​567 >>C​l​​i​​c​​k
วันที่ 27 มี.ค.​​​ 2​567 >>C​l​​i​​c​​k
วันที่ 26 มี.ค.​​​ 2​567 >>C​l​​i​​c​​k
วันที่ 25 มี.ค.​​​ 2​567 >>C​l​​i​​c​​k
วันที่ 22 ​มี.ค.​​​ 2​567 >>C​l​​i​​c​​k
วันที่ 21 มี.ค.​​​ 2​567 >>C​l​​i​​c​​k
วันที่ 20 มี.ค.​​​ 2​567 >>C​l​​i​​c​​k
วันที่ 19 มี.ค.​​​ 2​567 >>C​l​​i​​c​​k
วันที่ 18 มี.ค.​​​ 2​567 >>C​l​​i​​c​​k

 
สถานการณ์การลงทุน 
ประจำสัปดาห์
 

มุมมอง 17 - 19 เม.ย. 2567 >>Cl​​​​i​​​​​ck
มุมมอง 9 - 11 เม.ย. 2567 >>Cl​​​​i​​​​​ck
มุมมอง 1 - 5 เม.ย. 2567 >>Cl​​​​i​​​​​ck

มุมมอง 25 - 29​ มี.ค.​ 2567 >>Cl​​​​i​​​​​ck
มุมมอง 18 - 22 มี.ค.​ 2567 >>Cl​​​​i​​​​​ck
มุมมอง 11 - 15 มี.ค.​ 2567 >>Cl​​​i​​​​​ck
มุมมอง 4 - 8 มี.ค.​ 2567 >>Cl​​​i​​​​​ck
มุมมอง 27 ก.พ. - 1 มี.ค.​ 2567 >>Cl​​​i​​​​​ck

มุมมอง 19 - 23 ก.พ.​ 2567 >>Cl​​​i​​​​​ck
มุมมอง 12 - 16 ก.พ.​ 2567 >>Cl​​​i​​​​​ck
มุมมอง 5 - 9 ก.พ.​ 2567 >>Cl​​​i​​​​​ck
มุมมอง 29 ม.ค. - 2 ก.พ.​ 2567 >>Cl​​​i​​​​​ck

มุมมอง 22 - 26 ม.ค.​ 2567 >>Cl​​​i​​​​​ck
มุมมอง 15 - 19 ม.ค.​ 2567 >>Cl​​​i​​​​​ck
มุมมอง 8 - 14 ม.ค.​ 2567 >>Cl​​​i​​​​​ck
มุมมอง 2 - 7 ม.ค.​ 2567 >>Cl​​​i​​​​​ck


Investment Intelligence
By J.P. Morgan x KAsset​​​​​​​

ไตรมาส 1/2567​​ >>Click
​​​​​
Yes
4/18/2024
0