11/26/2018

​ปิดความเสี่ยงและเปิดโอกาสรับผลตอบแทนผ่าน “กองทุนแบบมีประกัน”​

​​​ความผันผวนของตลาดการลงทุนทั่วโลกในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมานี้ทำให้หลายประเภทสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนเป็นบวกมาตลอดในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 กลายมาเป็นติดลบ อาทิ ดัชนีตลาดหุ้น Dow Jones Industrial Average หรือแม้กระทั้งดัชนี NASDAQ ก็ผันผวนลงมาเหลือกำไรเพียงเล็กน้อ​ยเท่านั้น ซึ่งความผันผวนที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีนี้เกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนที่ยืดเยื้อและยังไม่สามารถตกลงกันได้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ที่ปรับขึ้นมากกว่าการคาดการณ์ของตลาดจาก 3 ครั้ง เป็น 4 ครั้ง รวมไปถึงราคาน้ำมันที่ยังคงผันผวนอยู่

คำถามต่อมาก็คือ ถ้าสถานการณ์การลงทุนต่อจากนี้ไปยังคงมีภาวะผันผวนแบบนี้อยู่ นักลงทุนควรปรับตัวอย่างไรและมีการลงทุนประเภทไหนบ้างที่พอจะเหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุนปัจจุบัน โดยเฉพาะนักลงทุนที่กังวลว่าลงทุนแล้วจะขาดทุน

จะว่าไปแล้วสำหรับนักลงทุนที่มีความกังวลว่าลงทุนแล้วจะขาดทุน กองทุนที่เหมาะสมคงต้องเป็นกองทุนประเภทที่มีความเสี่ยงต่ำมากๆอย่างเช่น กองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ที่นักลงทุนหลายท่านคงคุ้นเคยกันดี ที่มีจุดเด่นคือ เน้นลงทุนตราสารเงินระยะสั้นอายุไม่เกิน 90 วัน ซึ่งบางกองทุนก็เพิ่มความมั่​นคงเข้าไปอีกโดยการเน้นลงทุนเฉพาะในตราสารเงินภาครัฐเท่านั้น

หรือจะเป็นกองทุนอีกประเภทหนึ่งที่หลายคงเคยได้ยินมาคือ กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น (capital protected fund) ที่เป็นกองทุนรวมที่บริษัทจัดการวางแผนการลงทุนเพื่อให้ความคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเน้นลงทุนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมาก เช่น พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น แต่ก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่าจะไม่ขาดทุนอยู่ดี

ทั้งนี้ปัญหาก็คือ เมื่อการลงทุนมีความเสี่ยงต่ำมาก โอกาสในการได้รับผลตอบแทนก็จะลดลงตามไปด้วยเช่นเดียวกัน แต่คงดีกว่าถ้ามีกองทุนที่สามารถให้ทั้งการรับประกันเงินลงทุนพร้อมทั้งโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีไปด้วย"

วันนี้ บลจ. กสิกรไทย มีนวัตกรรมการลงทุนใหม่ที่พร้อมตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาความกังวลของผู้ลงทุนไปพร้อมๆกัน ซึ่งนั้นก็คือ การเปิดตัวกองทุนใหม่ที่ชื่อว่า กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A (KGT5YA) ซึ่งมีนโยบายที่สำคัญคือ เน้นสร้างผลตอบแทนให้งอกเงยผ่านการลงทุนหลากหลายประเภทสินทรัพย์ทั่วโลก (Multi-asset) อาทิ พันธบัตร ตราสารหนี้ และหุ้น ผ่านการลงทุนในกองทุนรวมดัชนีและ ETF เป็นหลัก  พร้อมทั้งมีการประกันเงินลงทุน (เฉพาะส่วนเงินต้นหลังหักค่าธรรมเนียม) ให้กับผู้ลงทุน เมื่อครบกำหนดอายุโครงการ ซึ่งถือเป็นกองทุนเดียวที่มีการรับประกัน*ในประเทศไทย ณ เวลานี้


ทำความรู้จักกองทุนรวมมีประกัน?

กองทุนรวมมีประกันคือ กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดให้มีสถาบันการเงินเป็นผู้ประกัน (ซึ่งตรงนี้ถือเป็นความต่างและข้อได้เปรียบที่มีเหนือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น) ต่อผู้ถือหน่​วยลงทุนว่า จะจ่ายเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน ตามจำนวนเงินที่ประกันไว้ (อาจจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อถือหน่วยลงทุนครบอายุตามระยะเวลาประกันที่กำหนด

ซึ่งสำหรับกองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A นี้มีการรับประกันเงินลงทุน (เฉพาะส่วนเงินต้นหลังหักค่าธรรมเนียม) โดยธนาคาร Credit Agricole ที่เป็นธนาคารขนาดใหญ่อันดับ 2 ของยุโรปและอันดับ 10 ของโลก และได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง A+ จากทั้ง S&P Global Ratings และ Fitch Ratings

และกองทุนนี้จะมีการบริหารแบบเชิงรุกเพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนโดยมีทีมผู้จัดการกองทุนระดับโลก Amundi Asset Management (ซึ่งเป็น บริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก) รับหน้าที่เป็นOutsourced Fund Manager ของกองทุนโดยจะทำหน้าที่ปรับน้ำหนักและเลือกการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

มากไปกว่านั้นกองทุนนี้ยังมีสภาพคล่องให้กับผู้ลงทุนโดยสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในทุกวันทำการขายคืน ที่ราคา NAV ณ วันนั้นได้เลย (ทั้งนี้การขายคืนหน่วยลงทุนก่อนวันครบอายุโครงการจะไม่ได้รับสิทธิประกัน​)​

ดังนั้นสำหรับผู้ลงทุนที่กำลังมองหาการลงทุนที่มีความปลอดภัย (เงินลงทุนต้นไม่หาย) พร้อมทั้งโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้งอกเงยไปพร้อมๆกัน ก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ กับกองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A โดยสามารถติดต่อขอรับข้อมูลหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมและศึกษาเงื่อนไขในการรับประกันได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา บลจ. กสิกรไทย และตัวแทนผู้สนับสนุนการขายอื่นๆ ลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาท  เปิดเสนอขายครั้งเดียว 26-30 พฤศจิกายน 2561 นี้เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 02-673-3888


ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
จัดทำ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยนายกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย)


Yes
11/26/2018