2/11/2019

​เลือกลงทุนในช่วงเศรษฐกิจหดตัว แต่เงินลงทุนไม่หด เลือก “กองทุนมีประกัน”

​​

​​​​

ลางบอกเหตุว่าเศรษฐกิจโลกมาถึงช่วงปลายวัฐจักร และกำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession)  เริ่มส่งสัญญาณชัดเจนขึ้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ทั้งความผันผวนของตลาดการลงทุนทั่วโลก ที่ดิ่งสู่แดนลบกันถ้วนหน้า ทั้งตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้   วัฐจักรเศรษฐกิจที่ว่านี้ เชื่อกันว่ามีวงจรอยู่ที่ประมาณ 10 ปี  แปลว่า ณ ตอนนี้เหตุการณ์ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง นับตั้งแต่วิกฤติซับไพรม์เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว และสภาพคล่องในตลาดโลกตอนนี้ค่อยๆ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นี่ยังไม่นับเรื่องปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่คาดว่ายังคงมีต่อเนื่องในปีนี้ ทั้งการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ที่คาดว่าจะปรับขึ้นอีก 2-3 ครั้งในปีนี้  รวมไปถึงความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนที่ยืดเยื้อและยังไม่สามารถตกลงกันได้ 


แต่ท้ายที่สุดแล้ว ภาวะตลาดในปีนี้จะเป็นออกมาอย่างไร คงไม่มีใครทำนายได้ แต่สิ่งที่จะบอกเราได้ดีที่สุด  คือควรเตรียมตัวรับมือกับเศรษฐกิจโลกในปีนี้อย่างไร หากสถานการณ์การลงทุนต่อจากนี้ไปยังคงมีภาวะผันผวนอยู่แบบนี้ นักลงทุนควรปรับตัวอย่างไรและมีการลงทุนประเภทไหนบ้างที่พอจะเหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบัน โดยเฉพาะนักลงทุนที่กังวลว่าลงทุนแล้วจะส่งผลขาดทุน

กองทุนที่เหมาะสมคงต้องเป็นกองทุนประเภทที่มีความเสี่ยงต่ำมากๆ และมีสภาพคล่องสูง อย่างเช่น กองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ที่นักลงทุนหลายท่านคงคุ้นเคยกันดี และมีจุดเด่นคือ การเน้นลงทุนในตราสารเงินระยะสั้นอายุไม่เกิน 90 วัน อาทิ เงินฝาก ตั๋วแลกเงิน บางกองทุนก็เพิ่มความมั่นคงเข้าไปอีกโดยการเน้นลงทุนเฉพาะในตราสารเงินภาครัฐเท่านั้น อาทิ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล  

 “แต่เมื่อการลงทุนมีความเสี่ยงต่ำมาก โอกาสในการได้รับผลตอบแทนก็จะลดลงตามไปด้วยเช่นเดียวกัน คงดีกว่าถ้ามีกองทุนที่สามารถให้ทั้งการรับประกันเงินลงทุนพร้อมทั้งโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีไปด้วย และยังมีสภาพคล่องในการลงทุน”

วันนี้ บลจ. กสิกรไทย มีนวัตกรรมการลงทุนที่พร้อมตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาความกังวลของผู้ลงทุนไปพร้อมๆกัน ซึ่งนั่นก็คือ การเปิดเสนอขายกองทุนใหม่ คือ กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B (KGT5YB) ซึ่งกองทุนนี้ได้กลับมาเปิดขายอีกครั้ง หลักจากที่กองทุนแรกได้เปิดเสนอขาย IPO ไปเมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมา และได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี โดยกองทุนนี้มีนโยบายที่สำคัญคือ เน้นสร้างผลตอบแทนให้งอกเงยผ่านการลงทุนหลากหลายประเภทสินทรัพย์ทั่วโลก (Multi-asset) อาทิ พันธบัตร ตราสารหนี้ และหุ้น ผ่านการลงทุนในกองทุนรวมดัชนีและ ETF เป็นหลัก  พร้อมทั้งมีการประกันเงินลงทุน (เฉพาะส่วนเงินต้นหลังหักค่าธรรมเนียม 0.25%) ให้กับผู้ลงทุน เมื่อครบกำหนดอายุโครงการ ซึ่งบลจ.กสิกรไทยถือเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทย ณ เวลานี้ ที่เปิดเสนอขายกองทุนรวมแบบที่มีการรับประกันเงินลงทุน 

AW-KGuaranteedB_Twitter992x512.jpg

 

กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B ลงทุนครบ 5 ปี  เงินต้นที่ลงทุนไม่หดหาย แถมให้ผลตอบแทนที่งอกเงย

 

หลายคนอาจสงสัยว่ากองทุนรวมมีป​ระกันมีข้อดีอย่างไร กองทุนรวมมีประกันก็คือกองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดให้มีสถาบันการเงินเป็นผู้ประกันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนว่าจะจ่ายเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน ตามจำนวนเงินที่ประกันไว้ (อาจจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อถือหน่วยลงทุนครบอายุตามระยะเวลาประกันที่กำหนด

สำหรับกองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B นี้มีการรับประกันเงินลงทุน (เฉพาะส่วนเงินต้นหลังหักค่าธรรมเนียม) โดยธนาคาร Credit Agricole ที่เป็นธนาคารขนาดใหญ่อันดับ 2 ของยุโรปและอันดับ 10 ของโลก และได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง A+ จากทั้ง S&P Global Ratings และ Fitch Ratings

และกองทุนนี้จะมีการบริหารแบบเชิงรุกเพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนโดยมีทีมผู้จัดการกองทุนระดับโลก Amundi Asset Management ซึ่งเป็น บริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก มารับหน้าที่เป็นOutsourced Fund Manager ของกองทุนโดยจะทำหน้าที่ปรับน้ำหนักและเลือกการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

มากไปกว่านั้นกองทุนนี้ยังมีสภาพคล่องให้กับผู้ลงทุนโดยสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในทุกวันทำการขายคืน เมื่อกองทุนมีกำไร หรือเมื่อผู้ลงทุนต้องการขายคืน ตามราคา NAV ณ วันนั้นได้เลย ทั้งนี้การขายคืนหน่วยลงทุนก่อนวันครบอายุโครงการจะไม่ได้รับสิทธิประกันเงินลงทุน​ดังนั้นสำหรับผู้ลงทุนที่กำลังมองหาการลงทุนที่มีความปลอดภัย (เงินต้นที่ลงทุนไม่หาย) พร้อมทั้งโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้งอกเงยไปพร้อมๆกัน กองทุนนี้ก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในช่วงสภาวะตลาดที่มีความผันผวนเช่นนี้

 

ผู้ที่สนใจลงทุนกับกองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B  สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือธนาคารทหารไทย และตัวแทนผู้สนับสนุนการขายอื่นๆ หรือซื้อได้ง่ายๆ ผ่าน App K-My Funds  เริ่มต้นลงทุนเพียง 500 บาท  เปิดเสนอขายครั้งเดียว 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 นี้เท่านั้น สอบถามเงื่อนไขการรับประกันและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 02-673-3888

 

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิการประกันเงินลงทุน 100% หลังหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 0.25%​


       
Yes
2/11/2019