11/11/2019

เปลี่ยน ตึกให้เป็นตังค์ เพื่อชีวิตหลังเกษียณที่ดี

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เทศกาลลดหย่อนภาษีอย่างเป็นทางการ ภายในระยะเวลาที่เหลืออีกเพียง 2 เดือนสุดท้ายเท่านั้นที่ผู้ลงทุนจะมีเวลาเลือกสรรผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีประจำปี 2562 กัน ซึ่งแน่นอนว่า กองทุน LTF/RMF” น่าจะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ที่ผู้ลงทุนนึกถึงเป็นแน่

ถึงแม้ว่ากองทุน LTF จะเป็นที่นิยมสำหรับผู้ลงทุนส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับกองทุน RMF ด้วยเหตุผลที่ว่ามีระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่สั้นกว่า และมีหลักเกณฑ์ไม่เยอะเท่า RMF แต่ด้วยปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่ผู้ลงทุนจะลงทุนใน LTF ได้ จึงทำให้หลายคนหันมามอง RMF กันมากขึ้น ซึ่งต้องขอบอกเลยว่า ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่ยาวนานของ  RMF ไม่ได้เป็นข้อจำกัดของกองทุนประเภทนี้แต่อย่างใด ในทางกลับกันกลับถือเป็นจุดขายของ RMF ด้วยซ้ำ เพราะเป้าหมายของการลงทุนใน RMF ก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในยามเกษียณ และที่สำคัญยังช่วยสร้างวินัยการออมให้กับเราตั้งแต่เนิ่นๆ ในวันที่เรายังมีแรงทำเงินอยู่ โดยกองทุน RMF มีให้เลือกหลากนโยบายการลงทุน หลายระดับความเสี่ยงให้ผู้ลงทุนได้เลือกสรร

วันนี้ KAsset ขอแนะนำกองทุน RMF น้องใหม่ชื่อว่า กองทุนเปิดเค  Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ (KPROPIRMF) ที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ทั้งในและต่างประเทศ (โดยเฉพาะสิงคโปร์) โดยผู้ลงทุนในกองทุน KPROPIRMF จะได้รับประโยชน์ถึง 3 ต่อ!!!

ต่อที่ 1: ได้ลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้าง Passive Income

สินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เปรียบเสมือนหลุมหลบภัยให้กับผู้ลงทุนในยามที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมถึงอัตราดอกเบี้ยเป็นช่วงขาลง เนื่องจาก สินทรัพย์ประเภทนี้จะสร้างกระแสเงินสดจากรายได้/ค่าเช่าในระยะยาวได้ค่อนข้างสม่ำเสมอ (Passive Income)  ดังนั้น กองทุน KPROPIRMF ซึ่งลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ จะนำรายได้ที่ได้รับกลับเข้าไปลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสะสมผลกำไรให้กับผู้ลงทุนไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ

ทั้งนี้ กองทุน KPROPIRMF มีการบริหารจัดการโดยทีมผู้จัดการกองทุนชุดเดียวกันกับกองทุน K-PROP ซึ่งมีผลการดำเนินงานย้อนหลังนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อปี 59 อยู่ที่ 13.98% ต่อปี อีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับ Overall Morningstar Rating 5 ดาว ในกลุ่ม Thailand Fund Property – Indirect Global (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 62)

ต่อที่ 2: ได้รับเงินก้อนสำหรับการเกษียณ

คนหนุ่มสาวในวัยทำงาน มักมองข้ามการลงทุนในกองทุน RMF เพราะกว่าจะได้เงินก้อนนี้มาใช้ต้องรอไปจนถึงอายุ 55 ปี จึงเลือกไปลงทุนในทางเลือกอื่นกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเมื่อถึงวัยเกษียณอาจไม่มีเงินเพียงพอต่อการใช้ชีวิตได้ ดังนั้น ในวันนี้ที่เรายังมีแรงทำเงินอยู่ จึงควรวางแผนเกษียณกันตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อการมีชีวิตในวัยเกษียณที่ เป็นสุข

ต่อที่ 3: ได้รับกำไรจากการลดหย่อนภาษี

กำไรที่ได้จากการลงทุนในกองทุน KPROPIRMF ที่เห็นได้เร็วที่สุด โดยไม่ต้องรอถึงอายุ 55 ปี คือ เงินคืนภาษีนั่นเอง ซึ่งเราสามารถนำเงินส่วนนี้ไปหาผลตอบแทนเพิ่มเติมด้วยการออมและการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ ได้อีก

กองทุน KPROPIRMF จะเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 12 – 20 พ.ย.นี้ ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถซื้อง่ายๆ ผ่าน K PLUS และ K-My Funds โดยเริ่มต้นเพียง 500 บาท คุณก็สามารถสะสมกำไรจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตในวัยเกษียณได้


ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน

Yes
11/11/2019