​​​​​​​ ​​​

กองทุน

กองทุนรวมกสิกรไทย

ลงทุนง่าย ตอบโจทย์การลงทุนที่หลากหลาย
ด้วยกองทุน 5 ดาวคับคั่ง ​เพื่อผลตอบแทนที่ดีที่สุด
ตามเป้าหมายการลงทุน​​​

​​​
Linked Slide

​ให้กองทุนรวม
เป็นคำตอบในการลงทุน

  • จัดตั้งและบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่น่าเชื่อถือ
  • เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีข้อจำกัดด้านเงินทุนและเวลา
    ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายกองทุนรวมดีกว่าอย่างไรบริหารกองทุนโดยผู้เชี่ยวชาญและจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ

สร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

มีเงินหลักร้อยก็สามารถลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจได้

ลงทุนระยะยาว เพื่ออนาคต


เลือกกองทุนรวมที่เหมาะกับคุณ
ได้ทั้งตามประเภทสินทรัพย์ หรือตามเป้าหมายการลงทุน

กองทุนตามประเภทสินทรัพย์

เลือกลงทุนตามประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลาย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในระดับความเสี่ยงที่แตกต่าง


กองทุนตามเป้าหมายการลงทุน

ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุน
ด้วยกลุ่มกองทุนรวมที่จัดกลุ่มตามวัตถุประสงค์การลงทุน


เปิดบัญชีและซื้อขายกองทุนรวมกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

วิธีสมัคร
สาขาใกล้คุณ

สมัครด้วยตัวเองผ่าน

K PLUS

สมัครด้วยตัวเองผ่าน​​

K Cyber

ข้อมูลกองทุน


มูลค่าหน่วยลงทุน

ดูเพิ่มเติม


ผลการดำเนินงาน

ดูเพิ่มเติม

​​

ปฏิทินการลงทุน

ดูเพิ่มเติม

การจ่ายปันผล

ดูเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดูเพิ่มเติม


บริการ K-Saving Plan

ดูเพิ่มเติม