09/06/2564

​บลจ.กสิกรไทย เปย์ปันผล K-SELECT กว่า 40 ล้าน หวังภาคส่งออก-ท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

​บลจ.กสิกรไทย จ่ายปันผล K-SELECT กว่า 40 ล้าน ขานรับหุ้นไทยปรับตัวขึ้นจากการเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศ เผยในช่วงที่ผ่านมาภาคการส่งออกของไทยช่วยหนุนเศรษฐกิจได้ หวังรอภาคการท่องเที่ยวกลับมาเพื่อเสริมให้เศรษฐกิจดีขึ้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรับเงินปันผลพร้อมกัน 14 มิ.ย.นี้


นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต, CFA, Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย จ่ายปันผลกองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน (K-SELECT) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในอัตรา 0.54 บาทต่อหน่วย โดยมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 มูลค่าทั้งสิ้น 43.53 ล้านบาท

นางสาวธิดาศิริกล่าวต่อไปว่า กองทุน K-SELECT มีนโยบายที่เน้นลงทุนในหุ้นรายตัวประมาณ 20-25 ตัว (High Conviction) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีศักยภาพในการทำกำไรและเติบโตได้ในระยะยาว ทั้งนี้ กองทุนได้รับการจัดอันดับ 4 ดาว Morningstar ในประเภท Overall Rating (ข้อมูล Morningstar ณ วันที่ 30 เม.ย. 64) โดยผู้ลงทุนสามารถพิจารณาผลการจัดอันดับเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ดี บลจ.กสิกรไทย มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการบริหารกองทุน เพื่อสร้างผลการดำเนินให้ดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมภายใต้ความผันผวนของตลาดด้วยเช่นกัน

“มุมมองต่อตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวดีจากแรงหนุนของความหวังการเร่งฉีดวัคซีนในประเทศ และมาตรการภาครัฐที่ออกมาเพิ่มเติม รวมถึงกลุ่มพลังงานปรับตัวดีตามราคาน้ำมันโลกที่สูงขึ้น ด้านเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการระบาดรอบล่าสุดค่อนข้างมาก และนักวิเคราะห์ต่างปรับลดคาดการณ์ GDP ลงมาที่ต่ำกว่า 2% มีเพียงภาคการส่งออกช่วยหนุนเศรษฐกิจได้จากการค้าโลกที่ฟื้นตัว ทั้งนี้ ความเร็วในการฉีดวัคซีนจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้ เนื่องจากจะมีผลต่อการเปิดประเทศ เพราะเศรษฐกิจไทยขึ้นอยู่กับภาคการท่องเที่ยวค่อนข้างมากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนต้องติดตามข่าวการควบคุมการระบาด รวมทั้งการปรับแผนเร่งฉีดวัคซีนให้ผู้อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลซึ่งมีการแพร่ระบาดมากกว่าจังหวัดอื่น หากสามารถทำได้สำเร็จตามเป้าหมายเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ก็จะช่วยให้สามารถเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ตามแผน” นางสาวธิดาศิริกล่าว

นางสาวธิดาศิริกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ลงทุนที่สนใจกองทุน K-SELECT สามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่าน App K PLUS, K-My Funds และธนาคารกสิกรไทย รวมถึงผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน


ประเภท