21/05/2567

​บลจ.กสิกรไทย พร้อมขายกองทุนการันตี KGSTEPA 20-28 พ.ค.นี้ ชูฟีเจอร์เด่นรับประกันเงินต้นและกลไกรับผลตอบแทนแบบ Step-up

บลจ.กสิกรไทย พร้อมเปิดขายกองทุน KGSTEPA มีนโยบายกระจายการลงทุนทั่วโลก ชูฟีเจอร์เด่นเน้นการรับประกันเงินต้น และกลไกรับผลตอบแทนแบบขั้นบันได (Step-up) เพื่อโอกาสที่มากกว่าในการทำกำไร ทั้งนี้ กองทุน KGSTEPA ได้รับความร่วมมือจาก 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ในยุโรปทั้ง Amundi Asset Management รับหน้าที่บริหารจัดการกองทุน และ Credit Agricole รับหน้าที่ประกันเงินลงทุนของกองทุน เปิดเสนอขายครั้งเดียว 20-28 พ.ค.นี้ เริ่มต้นที่ 500 บาท


นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์, CFA, Chief Investment Officer บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดเค การันตีสเตปอัป A หรือ K Guaranteed Step-up A Fund (KGSTEPA) จะเป็นทางเลือกการลงทุนที่ดีภายใต้สภาวะตลาดทั่วโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนและผันผวน ชวนผู้ลงทุนเข้าลงทุนพร้อมกันในระหว่างวันที่ 20 - 28 พฤษภาคม 2567 ผ่านทุกช่องทาง เริ่มต้นเพียง 500 บาท

นายวจนะกล่าวต่อไปว่า กองทุน KGSTEPA เป็นกองทุนที่มีฟีเจอร์การรับประกันเงินต้น พร้อมการรับผลตอบแทนแบบขั้นบันได (Step-up) เพื่อโอกาสที่มากกว่าในการทำกำไร โดยมีอายุโครงการประมาณ 4 ปี 9 เดือน และมีนโยบายเน้นกระจายการลงทุนในหลากหลายประเภทสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งพันธบัตร หุ้นกู้ และหุ้น ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ได้ร่วมมือกับ 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ในยุโรป ได้แก่ Amundi Asset Management ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในยุโรป ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน (Outsourced Fund Manager) และ Credit Agricole ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในยุโรป ทำหน้าที่เป็นผู้ประกันเงินลงทุนของกองทุน (Guarantor) อีกทั้งกองทุน KGSTEPA ยังมีสภาพคล่องสูง โดยผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ

“การรับประกันเงินต้นของกองทุน KGSTEPA จะไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) และจะมีการรับประกันเมื่อผู้ลงทุนถือหน่วยลงทุนครบตามอายุโครงการ 4 ปี 9 เดือนเท่านั้น ดังนั้น หากผู้ลงทุนขายคืนก่อนครบอายุโครงการ ผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนตาม NAV ณ วันที่ขายคืน ซึ่งอาจได้รับกำไรหรือขาดทุน โดยปราศจากการรับประกันเงินต้น ในขณะที่หากผู้ลงทุนถือหน่วยลงทุนครบอายุโครงการ 4 ปี 9 เดือน ผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนตาม NAV ที่ปรับขึ้น (ในกรณีที่ “NAV" มีราคาสูงกว่า “NAV ที่รับประกัน") หรือ ได้รับเงินคืนตาม NAV ที่รับประกัน (ในกรณีที่ “NAV" มีราคาต่ำกว่า “NAV ที่รับประกัน") ทั้งนี้ กองทุน KGSTEPA จะมีการใช้กลไกปรับราคา NAV ที่รับประกันแบบ Step-up ดังนั้น ผู้ลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนครบอายุโครงการ 4 ปี 9 เดือน จึงมีโอกาสได้สิทธิรับประกัน NAV มากกว่า 10 บาท" นายวจนะกล่าว

นายวจนะกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ลงทุนที่สนใจกองทุน KGSTEPA สามารถเริ่มต้นลงทุนเพียง 500 บาท ซื้อง่ายอย่างปลอดภัยด้วย App K PLUS และ K-My Funds หรือ ธนาคารกสิกรไทย และ ผู้แทนสนับสนุนการขาย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกช่องทางของกสิกรไทย หรือ ผู้แทนสนับสนุนการขาย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888 และศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองได้ที่ www.kasikornasset.com


ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแท​น ความเสี่ยง และขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนประเภท