12/07/2566

บลจ.กสิกรไทย เปิดโผ 4 กองทุนหุ้นเติบโตเด่น
เน้นจังหวะเข้าทำกำไร เสริมพอร์ตแกร่งในระยะยาว​

บลจ.กสิกรไทย มองหุ้นกลุ่มเติบโตสูง (Growth Stock) กลับมาน่าสนใจอีกครั้ง เห็นโอกาสการลงทุนจากแนวโน้มการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้น แนะ 4 กองทุนเด่น นำโดย K-VIETNAM รับเศรษฐกิจฟื้นตัวช่วงครึ่งปีหลัง K-GHEALTH รับเทรนด์สุขภาพมาแรงทั่วโลก K-CCTV และ K-CHX รับตลาดหุ้นจีน A-Shares กลับมามีเสถียรภาพ พร้อมพบโปรโมชั่นพิเศษรับ Fund Back สูงสุด 2,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 ก.ย. 66
 
นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลก โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเติบโตสูง (Growth Stock) ได้รับแรงกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อย่างไรก็ดี ในปีนี้แรงกดดันดังกล่าวเริ่มลดลง ทำให้หุ้น Growth Stock กลับมามีความน่าสนใจอีกครั้ง ในฐานะหุ้นกำไรเติบโตสูงและมีพื้นฐานดี ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย มองจังหวะนี้เป็นโอกาสลงทุนในกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวดีต่อเนื่อง และในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดประเทศทั่วโลก ผ่านธีมการลงทุน “หุ้นเติบโตสูง” ซึ่งประกอบไปด้วยกองทุน K-VIETNAM, K-GHEALTH, K-CCTV และ K-CHX
 
นายสุรเดชกล่าวต่อไปว่า ตลาดเวียดนามยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ และมีบริษัทชั้นนำระดับโลกหลายแห่งเลือกใช้เป็นฐานการผลิต ด้วยมีปัจจัยสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปฏิรูปตลาดเงินตลาดทุน และการดำเนินนโยบายทางการค้ากับนานาประเทศ รวมถึงมีประชากรวัยแรงงานเป็นจำนวนมาก ประกอบกับตลาดหุ้นเวียดนามยังมีความน่าสนใจในแง่การประเมินมูลค่าหุ้น (Valuation) ที่ถือว่ายังไม่แพง โดยคาดการณ์การเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS Growth) ในปี 66 ไว้ที่ 9.6% สำหรับกองทุน K-VIETNAM เน้นลงทุนหุ้นในกลุ่มธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ผ่านการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management) ซึ่งที่ผ่านมากองทุนสามารถเอาชนะดัชนีชี้วัดได้อย่างสม่ำเสมอในทุกช่วงเวลา อีกทั้งยังติด 1st Quartile ในกลุ่ม Thailand OE Vietnam Equity นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน และได้รับการจัดอันดับ 4 ดาว Morningstar (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 66)
 
ด้านตลาดหุ้น Healthcare บลจ.กสิกรไทย ยังมีมุมมองที่เป็นบวกในระยะยาว โดยเฉพาะมูลค่าหุ้นกลุ่ม Biotech ที่อยู่ในระดับน่าสนใจเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต ซึ่ง K-GHEALTH มีสัดส่วนของหุ้นกลุ่ม Biotech อยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่สนับสนุนนวัตกรรมด้านสุขภาพ และเทรนด์ดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้หุ้น Healthcare มีโอกาสเติบโตในระยะยาว สำหรับกองทุน K-GHEALTH มีนโยบายเน้นลงทุนหุ้นกลุ่มสุขภาพ (Healthcare) ทั่วโลกใน 4 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ 1.ยา (Pharmaceuticals) 2.เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 3.เทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology) และ 4.ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ (Healthcare Services) ผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์การลงทุนในหุ้น Healthcare กว่า 24 ปี และได้รับการจัดอันดับ 4 ดาว Morningstar (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 66)
 
ในขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจจีนมีการฟื้นตัวภายหลังเปิดประเทศโดยเฉพาะภาคบริการ และการบริโภคจะฟื้นตัวได้แรงในปีนี้จากเงินออมของประชากรจีนที่สูงเป็นประวัติการณ์ และความคาดหวังเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ดี มุมมองต่อตลาดหุ้นจีนในระยะสั้นจะยังมีความผันผวน ส่วนในระยะยาวยังคงมีความน่าสนใจ จากการที่จีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก และหากเศรษฐกิจจีนเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลบวกต่อดัชนีหุ้นจีนต่างๆ โดยเฉพาะตลาดหุ้น A-Shares​ ทั้งนี้ กองทุน K-CCTV และ K-CHX มีนโยบายลงทุนในหุ้นจีน A-Shares เท่านั้น โดย K-CCTV เน้นการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management) ในหุ้น New Economy มุ่งสร้างผลตอบแทนให้ชนะดัชนีชี้วัด พร้อมกลไกควบคุมความผันผวน ส่วน K-CHX เน้นการบริหารแบบเชิงรับ (Passive Management) ในหุ้นกลุ่มอุปโภคบริโภคและการเงิน มุ่งสร้างผลตอบแทนตามดัชนี FTSE China A50 และได้รับการจัดอันดับ 4 ดาว Morningstar (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 66)
 
นายสุรเดชกล่าวเพิ่มเติมว่า ธีมการลงทุนหุ้นเติบโตสูง เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนในต่างประเทศ สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนได้ และมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทชั้นนำระดับโลกต่างๆ ซึ่งมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีโอกาสเติบโตในระยะยาว ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับผู้ที่ลงทุนในกองทุน K-VIETNAM, K-GHEALTH, K-CCTV และ K-CHX ผ่านทุกช่องทาง โดยทุก 100,000 บาท รับหน่วยลงทุน K-FIXEDPLUS-A 200 บาท สูงสุด 2,000 บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 ก.ย. 66 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บลจ.กสิกรไทย กำหนด หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888
 
ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • K-VIETNAM ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน • K-GHEALTH, K-CCTV และ K-CHX ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ • การลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจมีความผันผวนตามสภาวะตลาดและค่าเงิน • กองทุนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ประเภท