22/09/2566

บลจ.กสิกรไทย ส่ง K-GTECH ลุยหุ้นเทคฯโลก

เสริมพอร์ตเติบโตตามกระแสเทคโนโลยีพุ่ง


บลจ.กสิกรไทย เผยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตและภาคธุรกิจ ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญต่อเศรษฐกิจโลก จึงได้จัดตั้งกองทุน K-GTECH เพื่อรับเทรนด์การเติบโตของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำ 50-80 ตัวทั่วโลก โดยให้น้ำหนักการลงทุนในสหรัฐฯ พร้อมรับโปรโมชั่น Fund Back สูงสุด 2,000 บาท ในช่วง IPO ระหว่างวันที่ 25 – 29 ก.ย. 66

 

นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์, CFA รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของผู้คนและอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี 5G, ระบบประมวลผล Big data และเทคโนโลยี AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ทั้งภาคการผลิต การขนส่ง การค้าและบริการ ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย เล็งเห็นถึงโอกาสการลงทุนเพื่อรับเทรนด์การเติบโตของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี จึงได้จัดตั้งกองทุนใหม่ชื่อว่า กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน (K-GTECH) โดยมีกำหนดเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 25 – 29 กันยายน 2566 เริ่มต้นลงทุนเพียง 500 บาท

 

นายวจนะกล่าวต่อไปว่า กองทุน K-GTECH มีนโยบายการลงทุนผ่านกองทุนหลัก Threadneedle (Lux) Global Technology, Class IU USD เน้นลงทุนในหุ้นเติบโต (Growth Stock) ของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก จำนวน 50-80 ตัว โดยให้น้ำหนักการลงทุนในสหรัฐฯ อาทิ Alphabet เจ้าของแพลตฟอร์ม Search Engine ยอดนิยมอย่าง Google, GoDaddy บริษัทผู้ให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ Synopsys บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผู้ออกแบบชิปทั่วโลกอย่าง Apple และ Nvidia เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนหลักบริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีมากกว่า 35 ปี และมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นติดอันดับ Overall Morningstar Rating 5 ดาว ในกลุ่ม EAA Fund Sector Equity Technology (ข้อมูล Morningstar ณ 31 ม.ค. 66)

 

“สำหรับปัจจัยสนับสนุนที่ช่วยให้การลงทุนในกองทุนหุ้นเทคโนโลยีกลับมามีความน่าสนใจ ได้แก่ 1) โอกาสการเกิดเศรษฐกิจถดถอยชะลอตัวลง จากตลาดแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่ง และรายได้ของผู้บริโภคที่ยังคงปรับตัวขึ้น 2) เงินเฟ้อทยอยลดลงและเข้าสู่กรอบเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นมีโอกาสปรับตัวขึ้น 3) รัฐบาลสหรัฐฯ ออกกฎหมาย CHIPS for America Act เพื่อดึงดูดการตั้งโรงงานและการผลิตชิปกลับเข้ามาในประเทศ ส่งผลบวกโดยตรงต่อหุ้นกลุ่ม Semiconductor และกลุ่ม Cybersecurity และ 4) จากการที่บริษัทเทคโนโลยีเร่งคุมต้นทุนในช่วงที่ผ่านมา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มีความแข็งแกร่งในระยะยาว" นายวจนะกล่าว

 

นายวจนะกล่าวเพิ่มเติมว่า บลจ.กสิกรไทย จัดโปรโมชั่นพิเศษในช่วง IPO ระหว่างวันที่ 25 - 29 ก.ย. 66 เมื่อลงทุนในกองทุน K-GTECH ผ่านทุกช่องทาง ทุก 100,000 บาท รับ Fund Back เป็นหน่วยลงทุน K-FIXEDPLUS-A มูลค่า 200 บาท สูงสุด 2,000 บาท

พร้อมทั้งยังได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกช่องทางของกสิกรไทย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888 หรือ ศึกษาข้อมูลเองที่เว็บไซต์ www.kasikornasset.com

 

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • การลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจมีราคาผันผวนตามสภาวะตลาดและค่าเงิน • กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน • เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้​​​

ประเภท