28/11/2566

บลจ.กสิกรไทย ส่ง RMF ใหม่เสริมพอร์ตเกษียณ

ชวนลดหย่อนให้เต็มสิทธิ์ผ่าน SSF/RMF และ ThaiESG เร็วๆนี้


บลจ.กสิกรไทย เพิ่ม 2 กองทุน RMF ใหม่ ชวนรับโอกาสทำกำไรจากการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีกับ K-GTECH-RMF และเสริมพอร์ตยั่งยืนด้วยหุ้นกลุ่มรักษ์โลกที่ช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงของอากาศกับ K-PLANET-RMF พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ เสนอขายครั้งแรก 27 พ.ย. – 1 ธ.ค.นี้

 

นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็น 2 Megatrends ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ธุรกิจที่มีแนวคิดสอดคล้องกับ 2 สิ่งนี้ยังมีแนวโน้มเติบโตได้อีกมาก ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย เล็งเห็นโอกาสทำกำไรในระยะยาว จึงจัดตั้ง 2 กองทุน RMF ใหม่ ได้แก่ กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (K-GTECH-RMF) และกองทุนเปิดเค Planetary Transition เพื่อการเลี้ยงชีพ (K-PLANET-RMF) โดยเปิดเสนอขายครั้งแรกในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 เริ่มต้นลงทุน 500 บาท

 

นายสุรเดชกล่าวต่อไปว่า กองทุน K-GTECH-RMF เน้นสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก 50-80 ตัว โดยให้น้ำหนักการลงทุนในสหรัฐฯ ผ่านกองทุนหลัก Threadneedle (Lux) Global Technology, Class IU USD ซึ่งจัดพอร์ตการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีกว่า 35 ปี ทำให้กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นติดอันดับ Overall Morningstar Rating 5 ดาว ในกลุ่ม EAA Fund Sector Equity Technology (ข้อมูล Morningstar ณ 31 ส.ค. 66)

 

ด้านกองทุน K-PLANET-RMF เน้นลงทุนในหุ้นคุณค่า (Value) และหุ้นเติบโต (Growth) ทั่วโลก 40-50 ตัว ในกลุ่มธุรกิจหรือบริการที่มีส่วนช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะหนุนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวผ่าน 3 ธีมหลัก ได้แก่ 1) วัสดุ การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ลดขยะให้เป็นศูนย์ 2) พลังงาน การเพิ่มพลังงานทางเลือกอย่างพลังงานลม เปลี่ยนระบบพลังงานเป็นพลังงานไฟฟ้า และ 3) พื้นดินและมหาสมุทร การคืนพื้นที่ทำกินกลับสู่ธรรมชาติและเพิ่มเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้แนวคิดการผลิตที่ยั่งยืน ผ่านกองทุนหลัก LO Funds – Planetary Transition, (USD), I Class A

 

“กองทุน K-GTECH-RMF และ K-PLANET-RMF เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างทางเลือกให้พอร์ตเกษียณ โดยกระจายการลงทุนไปในกองทุนใหม่ที่มีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกัน เพื่อโอกาสทำกำไรในระยะยาวตามเทรนด์โลก อีกทั้งยังได้เซฟภาษีปลายปีนี้ด้วย และเป็นที่ทราบกันดีว่าในปีนี้ผู้ลงทุนจะได้วงเงินลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมจากกองทุน ThaiESG อีก 100,000 บาท และเมื่อนับรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ ก็จะลดหย่อนได้สูงสุดถึง 600,000 บาท ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย จึงขอเชิญชวนผู้ลงทุนใช้สิทธิ์ลดหย่อนให้เต็มสิทธิ์กับกองทุน SSF/RMF จากกสิกรไทย และเตรียมพบกับกองทุน ThaiESG จากกสิกรไทย ที่จะเปิดเสนอขายในเร็วๆ นี้" นายสุรเดชกล่าว

 

นายสุรเดชกล่าวเพิ่มเติมว่า ปลายปีนี้ บลจ.กสิกรไทย จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับผู้ที่ลงทุนในกองทุน SSF/RMF กสิกรไทยที่ร่วมรายการ รวมถึงกองทุน RMF ใหม่ทั้ง K-GTECH-RMF และ K-PLANET-RMF โดยลงทุนครบทุก 50,000 บาท รับ Fund Back หน่วยลงทุน K-FIXEDPLUS-A 100 บาท (สูงสุด 1,000 บาท) โปรโมชั่นสิ้นสุดวันที่ 28 ธ.ค. 66 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกช่องทางของกสิกรไทย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888 หรือ ศึกษาข้อมูลเองที่เว็บไซต์ www.kasikornasset.com

 

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • การลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจมีราคาผันผวนตามสภาวะตลาดและค่าเงิน • กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน • เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ประเภท