03/04/2567

บลจ.กสิกรไทย คว้าแชมป์ Excellence in Innovation

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการลงทุน


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) คว้ารางวัล Excellence in Innovation จาก Fund Selector Asia Awards 2024 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านกองทุนรวมของไทยที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงนวัตกรรมด้านการลงทุนให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ พร้อมนำเสนอรูปแบบการลงทุนเพื่อให้สอดรับและทันกับทุกการเปลี่ยนแปลงตามเมกะเทรนด์โลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ บลจ.กสิกรไทย ที่ต้องการเห็นพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนมีความมั่นคงและมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืน โดยมีนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย (ซ้าย) และนายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย (ขวา) ร่วมยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้​

ประเภท