3/12/2024

​​

​​​​​​​​


มีให้เลือก 4 กองทุน ดังนี้

​1. K-USA-A(D) 

​สำหรับผู้ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล

มีนโยบายพิจารณาจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง 

​เพิ่มเติม คลิก

​2. K-USA-A(A)

​สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว    

​เพิ่มเติม ​​คลิก​

​3. K-USA-SSF 

​ลงทุนระยะยาว 10 ปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อลงทุนตามเงื่อนไข     

​เพิ่มเติม คลิก

​4. K-USA-RMF​

ลงทุนเติบโตเพื่อวัยเกษียณ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อลงทุนตามเงื่อนไข     

​เพิ่มเติม คลิก


Yes
3/12/2024
23!กองทุนหุ้นต่างประเทศ!Foreign Investment Fund!RecDoc