เลือกลงทุนกับ
SSF/RMF กสิกรไทย
ลงทุนที่เดียวจบ
ครบทุกสินทรัพย์

icons

จังหวะสะสมกองทุนดี ราคาน่าสนใจ

จากราคาที่ปรับลงมาใกล้เคียงค่าเฉลี่ยระยะยาว

icons

อยากเติบโตไปกับหุ้น ก็มีให้เลือกครบ

ทั้งลงทุนรายประเทศ ภูมิภาค หรือทั่วโลก

icons

อยากกระจายความเสี่ยง มีกองทุนผสม
และกองทุนตราสารหนี้มากมาย

ไม่เหนื่อยปรับพอร์ตและคอยตามตลาด
เลือกกองทุนผสม เน้นความเซฟ
ลดความผันผวนพอร์ต เลือกกองทุนตราสารหนี้

เลือกลงทุนกับกองทุน SSF / RMF แนะนำ
เลือกได้ครบทุกสินทรัพย์

ลงทุนหุ้นต่างประเทศ
ความเสี่ยงสูง

ลงทุนในหุ้นจีนที่จดทะเบียนในทุกตลาด
(All China)
เน้น หุ้นกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ (New Economy)
ที่ได้ประโยชน์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากรัฐบาล
เช่น กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
และกลุ่มอุปโภคบริโภค
ผ่าน กองทุนหลัก JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD

ตัวอย่างหุ้นบริษัทที่
กองทุน K-CHINA ลงทุน

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 66)

Tencent

1 ใน 10 อันดับบริษัทเทคโนโลยี
ที่มีมูลค่าบริษัท (Market Cap.) สูงสุดของโลก
เจ้าของ Application WeChat ที่มีคนใช้บริการมากกว่า 1 พันล้านคน

icon

Alibaba

บริษัทจีน หนึ่งในผู้นำธุรกิจครบวงจร
ครอบคลุมตั้งแต่ E-commerce เช่น Lazada ธุรกิจ Cloud Service ธุรกิจ Fintech เช่น Alipay

icon

Meituan

เจ้าของ Application สั่งอาหารอันดับหนึ่งของจีน ครอบคลุมทั้งเรื่องอาหาร ที่พัก และการเดินทาง

icon

JD.com

บริษัท E-Commerce อันดับ 2 ของจีน รองจาก Alibaba

icon

Pinduoduo

บริษัท E-Commerce อันดับ 3 ของจีน มีโมเดลที่ให้ผู้ซื้อสินค้า
สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพื่อมาซื้อสินค้าในราคาที่ถูกกว่า

icon
กองทุน K-CHINA-A(D) และK-CHINA-A(A) ผลตอบแทนดี ติดอันดับ 5 ดาว Morningstar

กองทุนหลักติดอันดับ 4 ดาว Morningstar

ณ วันที่ 28 ก.พ. 66

ผู้จัดการกองทุนหลักที่มากประสบการณ์กว่า 28 ปี
ที่มา: J.P. Morgan Asset Management 31 ธ.ค. 65

icon

โอกาสดีในการเข้าลงทุน จากระดับราคาหุ้นจีนถูก

และมีโอกาสเติบโตสูง

icon

ประเทศจีนจะก้าวเป็นเบอร์ 1
นำหน้าสหรัฐฯ ในปี 2031
(ที่มา J.P. Morgan Asset Management เม.ย. 65)

เลือกลงทุนได้ 2 รูปแบบ

K-CHINA-SSF

แบบเพื่อการออม ลงทุนระยะยาว 10 ปี
ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

ลดหย่อนภาษีกับ SSF และ RMF กสิกรไทย รวมกองทุนระดับโลก ผลตอบแทนระดับท๊อป มีครบทุกเทรนด์ พร้อมโปรจัดเต็ม ซื้อเลยผ่าน K PLUS
สนใจลงทุน คลิก!

K-CHINA-RMF

แบบเพื่อการเลี้ยงชีพ
ลงทุนเติบโตเพื่อวัยเกษียณ
ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

ลดหย่อนภาษีกับ SSF และ RMF กสิกรไทย รวมกองทุนระดับโลก ผลตอบแทนระดับท๊อป มีครบทุกเทรนด์ พร้อมโปรจัดเต็ม ซื้อเลยผ่าน K PLUS
สนใจลงทุน คลิก!

ลงทุนหุ้นกลุ่มสุขภาพทั่วโลก ผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Funds – Global
Healthcare Fund, Class A (acc) – USD

ตัวอย่างหุ้นบริษัทที่กองทุน
K-GH-RMF ลงทุน

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 66)

UnitedHealth

บริษัทประกันสุขภาพและให้บริการจัดการระบบสุขภาพที่ใหญ่
ที่สุดในสหรัฐฯ

icon

AbbVie

บริษัทสหรัฐฯ ผู้วิจัยและพัฒนาสินค้าด้านเภสัชกรรม
โดยเฉพาะการรักษาโรคเฉพาะทาง

icon

AstraZeneca

บริษัทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ของอังกฤษ-สวีเดน
หนึ่งในผู้ผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

icon

Thermo Fisher Scientific

บริษัทสัญชาติอเมริกัน
ผู้นำระดับโลกด้านการให้บริการทางวิทยาศาสตร์

icon

Novo Nordisk

บริษัทผู้นำด้านนวัตกรรมยาและเวชภัณฑ์สัญชาติเดนมาร์ก br มีความเชี่ยวชาญโรคเบาหวาน

icon
กองทุน K-CHINA-A(D) และK-CHINA-A(A) ผลตอบแทนดี ติดอันดับ 5 ดาว Morningstar

กองทุนติดอันดับ 4 ดาว Morningstar

ณ วันที่ 31 มี.ค. 66

K-GH-RMF

แบบเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงทุนเติบโตเพื่อวัยเกษียณ ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

ผลการดําเนินงานย้อนหลังกองทุน K-GH-RMF

K-VIETNAM-RMF

แบบเพื่อการเลี้ยงชีพ
ลงทุนเติบโตเพื่อวัยเกษียณ
ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

กองทุนรวม

ต้นปีถึงปัจจุบัน

-1.22%

3 เดือน

1.98%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

-1.22%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึงปัจจุบัน

-1.10%

3 เดือน

4.60%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

-1.10%

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 65
ดัชนีชี้วัด MSCI Vietnam Net Total Return USD Index
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันอนาคต

สนใจลงทุน คลิก!

เน้นลงทุนในหุ้นเติบโตสูงทั่วโลก ที่มุ่งเน้นให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางบวกต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)

ตัวอย่างหุ้นบริษัทที่
กองทุน K-CHANGE ลงทุน

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 66)

MercadoLibre

ผู้ประกอบการการค้าออนไลน์และมีระบบการชำระเงินที่ใหญ่
ที่สุดในละตินอเมริกา

icon

ASML

ผู้นำด้านการผลิจชิ้นส่วนที่สำคัญให้แก่อุตสาหกรรม
Semiconductor ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

icon

Moderna

บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพและเวชภัณฑ์ที่สามารถคิดค้นวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 ได้ถึง 94.5%

icon

TSMC

บริษัทผู้ผลิต Semiconductor ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
มีนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ช่วยลดต้นทุนในการผลิต

icon

Deere & Co

บริษัทผู้นำด้านการผลิตเครื่องจักรการเกษตร
รายใหญ่สัญชาติอเมริกา ลดการใช้สารเคมี ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง
ทำให้ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค

icon
กองทุน K-CHINA-A(D) และK-CHINA-A(A) ผลตอบแทนดี ติดอันดับ 5 ดาว Morningstar

กองทุนหลักติดอันดับ 5 ดาว Morningstar

ณ วันที่ 31 มี.ค. 66

คัดเลือกหุ้นทั่วโลกที่มีการดำเนินธุรกิจ ซึ่งส่ง
ผลบวกต่อสังคม
(Positive Impact) หรือสนับสนุนให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้นใน 4 ด้าน ได้แก่

 • 1. ความครอบคลุมทางสังคมและการศึกษา
 • 2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • 3. การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต
 • 4. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
icon

โอกาสดีในการเข้าลงทุน

จากระดับราคาหุ้นที่ปรับตัวลง

icon

การลงทุนในธีมรักษ์โลก จะอยู่ในเทรนด์ไปอีกนาน

และมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปได้เรื่อย ๆ

เลือกลงทุนได้ 2 รูปแบบ

K-CHANGE-SSF

แบบเพื่อการออม ลงทุนระยะยาว 10 ปี
ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

ลดหย่อนภาษีกับ SSF และ RMF กสิกรไทย รวมกองทุนระดับโลก ผลตอบแทนระดับท๊อป มีครบทุกเทรนด์ พร้อมโปรจัดเต็ม ซื้อเลยผ่าน K PLUS

K-CHANGE-RMF

แบบเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงทุนเติบโตเพื่อวัยเกษียณ
ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

ลดหย่อนภาษีกับ SSF และ RMF กสิกรไทย รวมกองทุนระดับโลก ผลตอบแทนระดับท๊อป มีครบทุกเทรนด์ พร้อมโปรจัดเต็ม ซื้อเลยผ่าน K PLUS
สนใจลงทุน คลิก!

ลงทุนหุ้นญี่ปุ่นไม่จํากัดขนาดทั้งใหญ่ กลาง เล็ก เพื่อเพิ่มโอกาสทํากําไรในหลากหลายอุตสาหกรรม
ผ่านกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc (JPY)

หุ้นญี่ปุ่นมีความผันผวนน้อยกว่า
ประเทศในเอเชียอื่นๆ

เหมาะกับการลงทุนระยะยาว

icon

จากระดับราคาหุ้นที่ปรับตัวลง พร้อมโอกาสเติบโตสูง
ไปกับประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 3 ของโลก

จากระดับราคาหุ้นที่ปรับตัวลง พร้อมโอกาสเติบโตสูง
ไปกับประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 3 ของโลก

icon
ดูกองทุน K-JP-RMF

ผลตอบแทนย้อนหลัง
K-JP-RMF

ลดหย่อนภาษีกับ SSF และ RMF กสิกรไทย รวมกองทุนระดับโลก ผลตอบแทนระดับท๊อป มีครบทุกเทรนด์ พร้อมโปรจัดเต็ม ซื้อเลยผ่าน K PLUS

กองทุนรวม

ต้นปีถึงปัจจุบัน

-5.63%

3 เดือน

1.32%

6 เดือน

-4.93%

1 ปี (ต่อปี)

-4.00%

3 ปี (ต่อปี)

6.21%

5 ปี (ต่อปี)

3.68%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

4.73%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึงปัจจุบัน

-6.13%

3 เดือน

1.30%

6 เดือน

-5.59%

1 ปี (ต่อปี)

-3.40%

3 ปี (ต่อปี)

8.27%

5 ปี (ต่อปี)

5.30%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

6.58%

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 65 /ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันอนาคต

icon

Nippon Telegraph & Telephone Corp

หรือ NTT บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของญี่ปุ่น

icon

Mitsubishi UFJ Financial Group

สถาบันการเงินชั้นนำของญี่ปุ่น หนึ่งในบริษัทหลักของมิตซูบิชิกรุ๊ป

icon

Tokio Marine Holdings

บริษัทกลุ่มประกันทรัพย์สิน ประกันวินาศภัยที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

icon

SONY Group Corp

ผู้นำผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลที่เป็นที่นิยม เช่น สมาร์ททีวี เครื่องเสียง กล้องวิดิโอกล้องถ่ายรูป และสมาร์ทโฟน

icon

Keyence Corp

บริษัทผลิตเซนเซอร์ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ ในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก มาแรงด้วยกระแสการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงาน

(ข้อมูลกสิกรไทย ณ วันที่ 31 พ.ค. 65)

ตัวอย่างหุ้น

ที่กองทุน K-JP-RMF ลงทุน

icon

Nippon Telegraph & Telephone Corp

หรือ NTT บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของญี่ปุ่น

icon

Mitsubishi UFJ Financial Group

สถาบันการเงินชั้นนำของญี่ปุ่น หนึ่งในบริษัทหลักของมิตซูบิชิกรุ๊ป

icon

Tokio Marine Holdings

บริษัทกลุ่มประกันทรัพย์สิน ประกันวินาศภัยที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

icon

SONY Group Corp

ผู้นำผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลที่เป็นที่นิยม เช่น สมาร์ททีวี เครื่องเสียง กล้องวิดิโอกล้องถ่ายรูป และสมาร์ทโฟน

icon

Keyence Corp

บริษัทผลิตเซนเซอร์ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ ในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก มาแรงด้วยกระแสการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงาน

(ข้อมูลกสิกรไทย ณ วันที่ 31 พ.ค. 65)

ดูกองทุน K-JP-RMF
สนใจลงทุน คลิก!
สนใจลงทุน คลิก!

ลงทุนหุ้นไทย
ความเสี่ยงสูง

ลงทุนหุ้นไทยเติบโตสูง อนาคตไกล
ผู้จัดการกองทุนเดียวกันกับ
K-STAR-A(R) ที่ได้ 5 ดาว Morningstar
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 66)

จังหวะดีในการลงหุ้นไทย

จากราคาที่ปรับตัวลง เป็นโอกาสในการทำกำไรระยะยาว
เกาะจังหวะการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย

icon

ทีมบริหารมีประสบการณ์สูง
ในตลาดหุ้นไทย
และได้รับรางวัลชั้นนำจากงาน

Morningstar Fund Award 2022

 • Best Thailand Equity Large-Cap Fund (K-STEQ)
 • Best Retirement Mutual Fund-Equity (KEURMF)
icon

เลือกลงทุนได้ 2 รูปแบบ

K-STAR-SSF

แบบเพื่อการออม
ลงทุนระยะยาว 10 ปี
ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

ลดหย่อนภาษีกับ SSF และ RMF กสิกรไทย รวมกองทุนระดับโลก ผลตอบแทนระดับท๊อป มีครบทุกเทรนด์ พร้อมโปรจัดเต็ม ซื้อเลยผ่าน K PLUS
สนใจลงทุน คลิก!

K-STAR-RMF
(ชื่อเดิม KEQRMF)

แบบเพื่อการเลี้ยงชีพ
ลงทุนเติบโตเพื่อวัยเกษียณ
ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

ลดหย่อนภาษีกับ SSF และ RMF กสิกรไทย รวมกองทุนระดับโลก ผลตอบแทนระดับท๊อป มีครบทุกเทรนด์ พร้อมโปรจัดเต็ม ซื้อเลยผ่าน K PLUS
สนใจลงทุน คลิก!

ลงทุนหุ้นไทยเติบโตสูง อนาคตไกล
ผู้จัดการกองทุนเดียวกันกับ
K-STAR-A(R) ที่ได้ 5 ดาว
Morningstar (ณ มิ.ย. 65)
ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

จังหวะดีในการลงทุนหุ้นไทย

จากราคาที่ปรับตัวลง เป็นโอกาสในการทำกำไรระยะยาว

icon

ทีมบริหารมีประสบการณ์สูงในตลาดหุ้นไทย
และได้รับรางวัลชั้นนำจากงาน

Morningstar Fund Award 2022

 • Best Thailand Equity Large-Cap Fund
 • Best Retirement Mutual Fund-Equity
icon

ผลตอบแทนย้อนหลัง
KEQRMF

ลดหย่อนภาษีกับ SSF และ RMF กสิกรไทย รวมกองทุนระดับโลก ผลตอบแทนระดับท๊อป มีครบทุกเทรนด์ พร้อมโปรจัดเต็ม ซื้อเลยผ่าน K PLUS

กองทุนรวม

ต้นปีถึงปัจจุบัน

-7.67%

3 เดือน

-7.54%

6 เดือน

-7.36%

1 ปี (ต่อปี)

1.60%

3 ปี (ต่อปี)

-1.90%

5 ปี (ต่อปี)

2.63%

10 ปี (ต่อปี)

4.46%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

7.70%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึงปัจจุบัน

-5.97%

3 เดือน

-7.83%

6 เดือน

-6.81%

1 ปี (ต่อปี)

0.25%

3 ปี (ต่อปี)

-0.98%

5 ปี (ต่อปี)

2.47%

10 ปี (ต่อปี)

5.66%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

9.28%

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 65
ดัชนีชี้วัด SET TRI
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันอนาคต

ลงทุนผสม
ความเสี่ยงปานกลาง

กระจายลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก
โดยมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงหุ้นโลก
ด้วยความเสี่ยงที่ต่ำกว่า
ผ่านกองทุนหลัก BGF Global Allocation Fund A2 USD

ตัวอย่างหุ้นบริษัทที่
กองทุน K-GA-RMF ลงทุน

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 66)

APPLE

ผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น iPhone, iPad, Mac, Apple Watch และ Apple TV

icon

MICROSOFT

ผู้ให้บริการ Software ระบบปฏิบัติการที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก คือระบบ Windows และ Office

icon

ALPHABET

บริษัทแม่ของ Google

icon

AMAZON

E-Commerce รายใหญ่ที่สุดในโลก

icon

UNITEDHEALTH GROUP

บริษัทประกันสุขภาพและให้บริการจัดการระบบสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ

icon
กองทุน K-CHINA-A(D) และK-CHINA-A(A) ผลตอบแทนดี ติดอันดับ 5 ดาว Morningstar

กองทุนติดอันดับ 5 ดาว Morningstar

ณ วันที่ 31 มี.ค. 66

icon

ลงทุนในหลายสินทรัพย์ที่สามารถสร้าง ผลตอบแทนได้ดีในแต่ละสถานการณ์

เพิ่มโอกาสได้กำไร ลดโอกาสขาดทุน

icon

สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ใกล้เคียงกับหุ้นโลก

แต่มีความผันผวนที่ต่ำกว่า จากการกระจายลงทุนและปรับสัดส่วนอย่างยืดหยุ่น

icon

ไม่ต้องจัดพอร์ตเอง

มีผู้เชี่ยวชาญเลือกลงทุนสินทรัพย์ดีๆ ครบจบในกองทุนเดียว

icon

สามารถลงทุนได้ตลอดเวลา

ไม่ต้องจับจังหวะการลงทุนเอง

K-GA-RMF

แบบเพื่อการเลี้ยงชีพ
ลงทุนเติบโตเพื่อวัยเกษียณ
ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

ลดหย่อนภาษีกับ SSF และ RMF กสิกรไทย รวมกองทุนระดับโลก ผลตอบแทนระดับท๊อป มีครบทุกเทรนด์ พร้อมโปรจัดเต็ม ซื้อเลยผ่าน K PLUS
สนใจลงทุน คลิก!

กระจายลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก
กว่า 3,000 ตัว ได้ทั้งหุ้นและตราสารหนี้
ไม่ต้องจัดพอร์ตเอง
เน้นสินทรัพย์ที่จ่ายผลตอบแทนสม่ำเสมอ
เพื่อโอกาสทํากําไรและลดความผันผวน
ในระยะยาว

ผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)

ตัวอย่างสินทรัพย์ที่
กองทุน K-GINCOME ลงทุน

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 66)

ตราสาร High Yield

ตราสารหนี้ที่ให้ดอกเบี้ยสูง แต่มีความเสี่ยงสูงกว่าตราสารหนี้แบบ Investment Grade

icon

หุ้นโลกกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและ REITs

อาทิ หุ้นบริษัททางด่วน คลังสินค้าให้เช่า และระบบสาธารณูปโภคที่มีสัญญาการจ่าย ผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่ำเสมอ

icon

หุ้นปันผลสูง

หุ้นบริษัทต่างประเทศที่มี ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สามารถจ่ายปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ

icon

มีผู้เชี่ยวชาญคอยปรับสัดส่วนการลงทุน

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด

icon

กองทุน SSF ผสม
ผลการดำเนินงานอันดับ 1*

ในกลุ่ม Thailand OE Global Allocation กลุ่ม SSF
*ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล Morningstar ณ 28 ก.พ. 66

icon

เลือกลงทุนได้ 2 รูปแบบ

K-GINCOME-SSF

แบบเพื่อการออม
ลงทุนระยะยาว 10 ปี

มีนโยบายจ่ายปันผล
ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง
(ดูประวัติการจ่ายปันผล)

ลดหย่อนภาษีกับ SSF และ RMF กสิกรไทย รวมกองทุนระดับโลก ผลตอบแทนระดับท๊อป มีครบทุกเทรนด์ พร้อมโปรจัดเต็ม ซื้อเลยผ่าน K PLUS
สนใจลงทุน คลิก!

K-GINCOME-RMF

แบบเพื่อการเลี้ยงชีพ
ลงทุนเติบโตเพื่อวัยเกษียณ
ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

กองทุนรวม

ต้นปีถึงปัจจุบัน

0.16%

3 เดือน

-1.46%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

-1.23%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึงปัจจุบัน

4.65%

3 เดือน

2.48%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

2.72%

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค. 66
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันอนาคต

สนใจลงทุน คลิก!

ลงทุนตราสารหนี้
ความเสี่ยงต่ำ

หลบความผันผวนมาลงทุนในเงินฝาก
ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
เน้นตราสารหนี้ระยะสั้น เครดิตดี

ทีมบริหารมีประสบการณ์สูง
ในตลาดตราสารหนี้ไทย
และได้รับรางวัลชั้นนำทั้งในไทยและสากล

รางวัล Top Investment Houses in Asian Local Currency Bond (8 ปีซ้อน)
จากงาน The Asset Benchmark Research Awards 2021
รางวัล Most Prominent Fund House in Corporate Bond Market (5 ปีซ้อน)
จากงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2021
รางวัล Best Fund Domestic Fixed Income
จาก Morningstar Fund Awards House 2022

K-SF-SSF

แบบเพื่อการออม
ลงทุนระยะยาว 10 ปี
ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

กองทุนรวม

ต้นปีถึงปัจจุบัน

0.21%

3 เดือน

0.22%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

0.34%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึงปัจจุบัน

0.56%

3 เดือน

0.67%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

0.82%

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค. 66
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันอนาคต

เซฟพอร์ตเกษียณด้วยการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน
เน้นตราสารหนี้ไทยระยะสั้นที่มีเครดิตดี

ทีมบริหารมีประสบการณ์สูง
ในตลาดตราสารหนี้ไทย
และได้รับรางวัลชั้นนำทั้งในไทยและสากล

รางวัล Top Investment Houses in Asian Local Currency Bond (8 ปีซ้อน)
จากงาน The Asset Benchmark Research Awards 2021
รางวัล Most Prominent Fund House in Corporate Bond Market (5 ปีซ้อน)
จากงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2021
รางวัล Best Fund Domestic Fixed Income
จาก Morningstar Fund Awards House 2022

K-SF-RMF

แบบเพื่อการเลี้ยงชีพ
ลงทุนเติบโตเพื่อวัยเกษียณ
ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

ลดหย่อนภาษีกับ SSF และ RMF กสิกรไทย รวมกองทุนระดับโลก ผลตอบแทนระดับท๊อป มีครบทุกเทรนด์ พร้อมโปรจัดเต็ม ซื้อเลยผ่าน K PLUS

เน้นลงทุนตราสารหนี้ระยะกลาง – ยาว คุณภาพดี
พร้อมปรับสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อโอกาสหาผลตอบแทนที่มากขึ้น

ทีมบริหารมีประสบการณ์สูง
ในตลาดตราสารหนี้ไทย
และได้รับรางวัลชั้นนำทั้งในไทยและสากล

รางวัล Top Investment Houses in Asian Local Currency Bond (8 ปีซ้อน)
จากงาน The Asset Benchmark Research Awards 2021
รางวัล Most Prominent Fund House in Corporate Bond Market (5 ปีซ้อน)
จากงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2021
รางวัล Best Fund Domestic Fixed Income
จาก Morningstar Fund Awards House 2022

K-FIXEDPLUS-SSF

แบบเพื่อการออม ลงทุนระยะยาว 10 ปี

ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

ลดหย่อนภาษีกับ SSF และ RMF กสิกรไทย รวมกองทุนระดับโลก ผลตอบแทนระดับท๊อป มีครบทุกเทรนด์ พร้อมโปรจัดเต็ม ซื้อเลยผ่าน K PLUS

ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน
รวมถึงเงินฝาก ในประเทศเท่านั้น

กองทุน K-GH-RMF ลงทุน ผลตอบแทนดี ติดอันดับ 4 ดาว Morningstar

กองทุนติดอันดับ 4 ดาว Morningstar

ณ วันที่ 28 เม.ย. 66

ทีมบริหารมีประสบการณ์สูง
ในตลาดตราสารหนี้ไทย
และได้รับรางวัลชั้นนำทั้งในไทยและสากล

รางวัล Top Investment Houses in Asian Local Currency Bond (8 ปีซ้อน)
จากงาน The Asset Benchmark Research Awards 2021
รางวัล Most Prominent Fund House in Corporate Bond Market (5 ปีซ้อน)
จากงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2021
รางวัล Best Fund Domestic Fixed Income
จาก Morningstar Fund Awards House 2022

K-FI-RMF

แบบเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงทุนเติบโตเพื่อวัยเกษียณ
ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

ลดหย่อนภาษีกับ SSF และ RMF กสิกรไทย รวมกองทุนระดับโลก ผลตอบแทนระดับท๊อป มีครบทุกเทรนด์ พร้อมโปรจัดเต็ม ซื้อเลยผ่าน K PLUS

ลงทุนกองทุน SSF/RMF กสิกรไทยปีนี้

อย่าลืม! ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ ลดหย่อนภาษี ตามกฎใหม่

คลิกเลย

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้แนะนำการลงทุน โทร. 02-6733888 กด 1

SSF

RMF

Super Saving Fund Retirement Mutual Fund
กองทุนเพื่อการออมระยะยาว
ไม่สามารถขายคืนได้ก่อน 10 ปี นับจากวันซื้อ
โดย ไม่ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี
กองทุนเพื่อวัยเกษียณ
ไม่สามารถขายคืนได้ก่อนอายุ 55 ปี
โดย ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี
เหมาะกับวัยทำงานที่ถึงเกณฑ์เสียภาษี
(รายได้เดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป
หรือรายได้ต่อปีมากกว่า 300,000 บาท)
และต้องการให้ เงินลงทุนเติบโตระยะยาว
เหมาะกับวัยที่เริ่มวางแผนเกษียณ
ต้องการให้เงินลงทุนเติบโตเป็นเงินก้อนใหญ่
เพื่อไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณ
เงื่อนไขการลงทุน SSF เพิ่มเติม เงื่อนไขการลงทุน RMF เพิ่มเติม

SSF

 • ไม่เกิน 30% ของรายได้
  ที่ต้องเสียภาษีต่อปี
 • สูงสุด 200,000 บาท
  นับรวมกลุ่มเกษียณทั้งหมด
  ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • ลงทุนสินทรัพย์ได้ทุกประเภท
 • 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ
เงื่อนไขการลงทุน SSF เพิ่มเติม

RMF

 • ไม่เกิน 30% ของรายได้
  ที่ต้องเสียภาษีต่อปี
 • สูงสุด 500,000 บาท
  นับรวมกลุ่มเกษียณทั้งหมด
  ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • ลงทุนสินทรัพย์ได้ทุกประเภท
 • 5 ปี และอายุครบ 55 ปี
เงื่อนไขการลงทุน RMF เพิ่มเติม

สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนลงทุน คือ อายุ
ฐานภาษี และระยะเวลาที่สามารถลงทุนได้
เพื่อเลือกประเภทกองทุนที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายการลงทุน


กองทุน SSF
มีกองทุนที่มีนโยบายปันผล

ดูกองทุน SSF ทั้งหมด

กองทุน RMF ทุกกองทุน
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ดูกองทุน RMF ทั้งหมด

จำนวนเงินที่สามารถลงทุนในกองทุน ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด

ช่วงเริ่มต้นทำงาน นี่แหละ โอกาสทองของการรีบเก็บเงิน

ข้อดีอีกมากจากการรีบลงทุน

วัยสร้างครอบครัว
ค่าใช้จ่ายมากมาย ให้กองทุน SSF / RMF เป็นตัวช่วย

ตัวช่วยลดภาระภาษีอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ได้เวลา Move on
จาก LTF ลงทุนไปต่อที่ SSF
ก่อนหมดปี

ลงทุนแล้วเงินเติบโตแค่ไหน

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี

สามารถลงทุนได้ แต่ส่วนที่เกิน 200,000 บาท จะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และกำไรที่ได้รับจากการขายคืน (เฉพาะส่วนที่เกินสิทธิ) จะถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืน ซึ่งต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วยแม้จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 10 ปีก็ตาม

เงินลงทุนแต่ละครั้ง จะนับ 10 ปีเต็ม (โดยนับแยกตามการซื้อเป็นรายครั้ง มิใช่รายปี) เช่น ลงทุนวันที่ 1 พ.ย. 2565 เงินลงทุนจะครบ 10 ปีเต็ม วันที่ 30 ต.ค. 2575 และขายคืนได้วันที่ 1 พ.ย. 2575

สามารถสับเปลี่ยนได้ โดยหากสับเปลี่ยนมายังกองทุน SSF ภายใน บลจ.กสิกรไทย จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม แต่หากสับเปลี่ยนออกไปกองทุน SSF บลจ. อื่น มีค่าธรรมเนียม Switching Out Fee 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

 1. ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นทั้งหมดทันที พร้อมจ่ายเงินเพิ่มให้รัฐ 1.50% ต่อเดือน โดยคิดย้อนหลังตั้งแต่เดือน เม.ย. ของปีที่เคยยื่นขอลดหย่อนภาษีไว้ จนถึงวันที่ยื่นคืนภาษี
 2. กำไรที่ได้จากการขายคืนถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืน ซึ่งต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วย โดย บลจ.กสิกรไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 3. หากขายคืนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่ำกว่า 1 ปี จะเสีย Exit Fee 1.50% ของมูลค่าซื้อขาย เงื่อนไขการลงทุน SSF เพิ่มเติม https://www.kasikornasset.com/th/LTFRMFcondition/Pages/SSF.aspx

ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของผู้ลงทุน และจำนวนเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงผู้ลงทุนควรพิจารณาระยะเวลาที่สามารถลงทุนได้ เนื่องจากกองทุน SSF ห้ามขายคืนก่อน 10 ปี และกองทุน RMF ห้ามขายคืนก่อนอายุ 55 ปี

ควรพิจารณาการเลือกรับผลตอบแทนในอนาคต โดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนแต่ละท่านยอมรับได้ เช่น หากต้องการผลตอบแทนสูง ยอมรับความผันผวนระหว่างการลงทุนได้ ควรเลือกลงทุนกองทุนหุ้น แต่หากไม่ต้องการความเสี่ยงมาก ก็ควรเลือกกองทุนตราสารหนี้ หากต้องการสะสมผลตอบแทนเพื่อรับเงินก้อน ให้เลือกกองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล แต่ถ้าต้องการผลตอบแทนระหว่างลงทุน ควรเลือกกองทุนที่มีโนบายจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตามกองทุน RMF ทุกกองทุนในตลาด ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

คือการแจ้งความประสงค์ยินยอมให้ บลจ. นำส่งข้อมูลการลงทุนในกองทุน SSF และ/หรือ RMF แก่กรมสรรพากร เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ เนื่องจากกรมสรรพากรจะยอมรับหลักฐานการซื้อหน่วยลงทุนจาก บลจ. โดยตรง แทนการยื่นหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามกฎใหม่กรมสรรพากร ปี 2565 โดยเริ่มนับการลงทุนตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป สำหรับผู้ซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กสิกรไทย สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางเว็บไซต์
https://k-invest.kasikornbankgroup.com/TaxConsent/ หากผู้ลงทุนไม่แจ้งความประสงค์ จะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการลงทุนใน SSF และ RMF ได้

ควรแจ้งประสงค์ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 เพื่อให้บลจ.นำส่งข้อมูลการซื้อ SSF และ RMF ของปีภาษี 2565 ได้ทันการยื่นภาษีของผู้ลงทุน

เมื่อผู้ลงทุนกด “ยืนยัน” ในขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ และถึงขั้นตอน “จบขั้นตอน” จะถือว่าแจ้งความประสงค์สำเร็จ (หน้าจอจะแสดงข้อความตามที่แจ้งความประสงค์ไว้) โดยไม่มีการแจ้งผลผ่านช่องทางอื่น

ไม่ต้อง ผู้ลงทุนแจ้งความประสงค์เพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้สิทธิได้ตลอดไป

สามารถทำได้ โดย
1. กรณีเคยแจ้งมีความประสงค์ให้นำส่งและเปิดเผยข้อมูล
>> สามารถถอนความประสงค์ เพื่อไม่ให้นำส่งและเปิดเผยข้อมูลได้
2. กรณีเคยแจ้งไม่มีความประสงค์ให้นำส่งและเปิดเผยข้อมูล
>> สามารถเปลี่ยนความประสงค์ เพื่อให้นำส่งและเปิดเผยข้อมูลได้

เกี่ยวกับกองทุนลดหย่อนภาษี

ขึ้นอยู่กับว่าเป็นกองทุนสินทรัพย์ใด และควรยึดหลักกระจายการลงทุนที่เหมาะสม ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หากอยากสับเปลี่ยนเนื่องจากเห็นโอกาสที่ดีกว่าก็สามารถทำได้

ถ้าเป็นกองทุนภายในบลจ.กสิกรไทย จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม แต่หากสับเปลี่ยนออกไปกองทุนบลจ.อื่น จะมีค่าธรรมเนียม

เกี่ยวกับการลงทุนทั่วไป

สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมได้เองทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องไปสาขา โดยเตรียมเลขที่บัญชีออมทรัพย์ และข้อมูลตามบัตรประชาชนให้เรียบร้อย

 • หากมีบัญชีออมทรัพย์ KBank และมีแอป K PLUS แล้ว กดเปิดบัญชีผ่านเมนู “ลงทุน” ได้เลย
 • หากมีบัญชีออมทรัพย์ SCB, KTB เลือกเปิดบัญชีกองทุนผ่าน K-My Funds
 • หากไม่มีบัญชีออมทรัพย์ KBank สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ E –Saving ผ่าน แอป K PLUS พร้อมเปิดบัญชีกองทุนได้เลย หรือ คลิก

สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนรวมอยู่แล้ว กดซื้อได้เลยง่ายๆ ผ่านแอป K PLUS หรือ K-My Funds และช่องทางออนไลน์ที่ K-Cyber Invest หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

K PLUS และ K-My Funds สามารถทำรายการซื้อ-ขาย กองทุนรวมของ กองทุนรวมของ KAsset ได้ทั้ง 2 แอปพลิเคชัน

K-My Funds เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับกองทุนรวมโดยเฉพาะ ดังนั้นจะมีข้อมูลและฟังก์ชันเชิงลึกมากกว่า เช่น พอร์ตการลงทุนแนะนำตามความเสี่ยง การแจ้งเตือนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกองทุนที่ถืออยู่ และการปรับพอร์ตลงทุน พร้อมทั้งยังมี โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี และ การแสดงยอดเงินลงทุนกองทุน RMF/SSF/LTF รายปี เป็นต้น

K PLUS ช่วยรวบรวมข้อมูลการลงทุนของคุณใน app เดียว ทั้งเงินฝาก กองทุน และหุ้น และยังมีฟังก์ชันช่วยวางแผนการลงทุนผ่าน Wealth Plus บริการช่วยวางแผนการลงทุนส่วนตัว โดยจะช่วยกำหนดเป้าหมายการลงทุน ช่วยเลือกกองทุนที่พิจารณาแล้วว่ามีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนที่ดี มีโอกาสทำกำไร และมีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของแผนการลงทุนที่เลือก ทั้งยังคอยดูแลแผนการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายตลอดเวลาอีกด้วย

 • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 • กองทุนมีนโยบายที่แตกต่างกันทั้งด้านสินทรัพย์/ภูมิภาค/ประเทศ/กลุ่มธุรกิจที่กองทุนลงทุน ราคาของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ
 • ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 • สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.kasikornasset.com