7/3/2023


  ​​

 


เงื่อนไขการแลกคะแนน K Point เป็นเครดิตเงินคืน (Cash Back)

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย เมื่อลงทุนในกองทุนรวมกสิกรไทย ผ่าน K PLUS และ/หรือ K-My Funds และส่ง SMS ลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนน K Point เป็นเครดิตเงินคืน (Cash Back) โดยทุก 1,000 คะแนน รับ Cash Back 100 บาท (ไม่จำกัดครั้งในการแลกคะแนน) ในระหว่างวันที่ 3 ก.ค. 66 – 28 ธ.ค. 66

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น ทั้งนี้ บัตรเครดิตที่ไม่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท

 • คะแนนสะสมจะถูกตัดออกจากบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก จะไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี

 • รายการที่จะนำมาคำนวนเครดิตเงินคืน คิดจากรายการที่ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิแลกคะแนนฯ โดยต้องทำรายการซื้อกองทุนด้วยตนเอง และชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามขั้นตอนปกติ ซึ่งจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเครดิตภายใน 7 วันทำการ

 • ในกรณีที่ลูกค้ามีคะแนนไม่เพียงพอสำหรับทำรายการเครดิตเงินคืนตามจำนวนที่ขอแลกมา ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ดำเนินการเครดิตคืนเงินจากการแลกคะแนน

 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นสิ้นสุด            

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02 888 8888


เงื่อนไขการรับ Starbucks e-Coupon

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนแลกคะแนนของโครงการ Point to Invest และได้เปิดบัญชีกองทุนรวมกสิกรไทยครั้งแรก พร้อมเริ่มต้นลงทุน 500 บาท ในระหว่างวันที่ 3 ก.ค. 66 – 28 ธ.ค. 66

 • ผู้ที่มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon ต้องไม่เคยมีบัญชีกองทุนรวมกสิกรไทยก่อน 3 ก.ค. 66 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นกิจกรรม และได้ทำรายการเปิดบัญชีกองทุนรวมกสิกรไทยด้วยตนเองผ่านสาขาธนาคารกสิกรไทย หรือผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS และ/หรือ K-My Funds ในช่วงเปิดบัญชีกองทุน โดยได้รับอนุมัติการเปิดบัญชีสำเร็จภายใน 28 ธ.ค. 66 เท่านั้น

 • สงวนสิทธิการรับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 100 บาท/ท่าน โดยพิจารณาจากเลขที่บัตรประชาชนเดียวกัน (ไม่นับยอดลงทุนสุทธิของบัญชีร่วม บัญชีในนามคณะบุคคล นิติบุคคล และผู้ลงทุนที่ซื้อขายแบบไม่เปิดเผยชื่อ-Omnibus Account) 

 • สิทธิการรับ Starbucks e-Coupon มีจำนวนจำกัดเพียง 3,000 สิทธิ ตามระยะเวลาของโครงการ Point to Invest กรณีที่มีผู้ได้รับสิทธิเกินกว่า 3,000 ราย ธนาคารจะพิจารณามอบของสมนาคุณให้แก่ผู้ที่ได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จตามช่วงเวลาลงทะเบียนที่กำหนดไว้เป็นสำคัญ 

 • ธนาคารจะจัดส่งรหัส Starbucks e-Coupon ตามรอบการตัดบัญชี ทุกสิ้นเดือนก่อนหน้า รอบที่ 1 เดือนก.ย. รอบ2 เดือน พ.ย.66 และรอบสุดท้าย เดือน ก.พ. 67 โดยนำส่งทาง K PLUS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าใช้ลงทะเบียนร่วมโครงการ Point to Invest ทั้งนี้ สามารถนำ รหัส Starbucks e-Coupon ได้รับไปสแกนเพื่อใช้สิทธิได้ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขา โดยจะต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น และสามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ระบุไว้ใน Starbucks e-Coupon

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด


กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน


Yes
7/3/2023