เลือกลงทุนกับ
SSF/RMF กสิกรไทย
ลงทุนที่เดียวจบ
ครบทุกสินทรัพย์

icons

จังหวะสะสมกองทุนดี ราคาถูก

จากราคาที่ปรับลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว

icons

อยากเติบโตไปกับหุ้น ก็มีให้เลือกครบ

ทั้งลงทุนรายประเทศ ภูมิภาค หรือทั่วโลก

icons

อยากกระจายความเสี่ยง มีกองทุนผสม
และกองทุนตราสารหนี้มากมาย

ไม่เหนื่อยปรับพอร์ตและคอยตามตลาด
เลือกกองทุนผสม เน้นความเซฟ
ลดความผันผวนพอร์ต เลือกกองทุนตราสารหนี้

กองทุน SSF / RMF

ลงทุนได้ทุกสินทรัพย์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พร้อมลดหย่อนภาษีได้ในปีที่ลงทุน

SSF

RMF

Super Saving Fund Retirement Mutual Fund
กองทุนเพื่อการออมระยะยาว
ไม่สามารถขายคืนได้ก่อน 10 ปี นับจากวันซื้อ
โดยไม่ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี
กองทุนเพื่อวัยเกษียณ
ไม่สามารถขายคืนได้ก่อนอายุ 55 ปี
โดยต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี
เหมาะกับวัยทำงานที่ถึงเกณฑ์เสียภาษี
(รายได้เดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป
หรือรายได้ต่อปีมากกว่า 300,000 บาท)
และต้องการให้เงินลงทุนเติบโตระยะยาว
เหมาะกับวัยที่เริ่มวางแผนเกษียณ
ต้องการให้เงินลงทุนเติบโตเป็นเงินก้อนใหญ่
เพื่อไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณ
เงื่อนไขการลงทุน SSF เพิ่มเติม เงื่อนไขการลงทุน RMF เพิ่มเติม

SSF

 • ไม่เกิน 30% ของรายได้
  ที่ต้องเสียภาษีต่อปี
 • สูงสุด 200,000 บาท
  นับรวมกลุ่มเกษียณทั้งหมด
  ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • ลงทุนสินทรัพย์ได้ทุกประเภท
 • 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ
เงื่อนไขการลงทุน SSF เพิ่มเติม

RMF

 • ไม่เกิน 30% ของรายได้
  ที่ต้องเสียภาษีต่อปี
 • สูงสุด 500,000 บาท
  นับรวมกลุ่มเกษียณทั้งหมด
  ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • ลงทุนสินทรัพย์ได้ทุกประเภท
 • 5 ปี และอายุครบ 55 ปี
เงื่อนไขการลงทุน RMF เพิ่มเติม

สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนลงทุน คือ อายุ
ฐานภาษี และระยะเวลาที่สามารถลงทุนได้
เพื่อเลือกประเภทกองทุนที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายการลงทุน


กองทุน SSF
มีกองทุนที่มีนโยบายปันผล

ดูกองทุน SSF ทั้งหมด

ทุกกองทุน
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ดูกองทุน RMF ทั้งหมด

จำนวนเงินที่สามารถลงทุนในกองทุน ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด

ช่วงเริ่มต้นทำงาน นี่แหละ โอกาสทองของการรีบเก็บเงิน

ข้อดีอีกมากจากการรีบลงทุน

วัยสร้างครอบครัว
ค่าใช้จ่ายมากมาย ให้กองทุน SSF / RMF เป็นตัวช่วย

ตัวช่วยลดภาระภาษีอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ได้เวลา Move on
จาก LTF ลงทุนไปต่อที่ SSF
ก่อนหมดปี

ลงทุนแล้วเงินเติบโตแค่ไหน

เลือกลงทุนกับกองทุน SSF / RMF กสิกรไทย
เลือกได้หลากหลายเทรนด์ ผลตอบแทนระดับ Top

ลงทุนหุ้นต่างประเทศ
ความเสี่ยงสูง

ลงทุนในหุ้นจีนที่จดทะเบียนในประเทศต่างๆ
ทั่วโลก (All China)
เน้นหุ้นกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ (New Economy)
ที่ได้ประโยชน์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากรัฐบาล
เช่น กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
กลุ่มอุปโภคบริโภค และสุขภาพ
ผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD

โอกาสดีในการเข้าลงทุน จากระดับราคาหุ้นจีนถูก

และมีโอกาสเติบโตสูง

icon

ประเทศจีนจะก้าวเป็นเบอร์ 1 นำหน้าสหรัฐฯ ในปี 2031
(ที่มา J.P. Morgan Asset Management เม.ย. 65)

icon

ตัวอย่างหุ้นบริษัทที่
กองทุน K-CHINA ลงทุน

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 65)

Meituan

MPNGF

กองทุน K-CHINA-A(D) และK-CHINA-A(A) ผลตอบแทนดี ติดอันดับ 5 ดาว Morningstar

กองทุนหลักติดอันดับ 5 ดาว Morningstar*

*JPMorgan Funds – China Fund,
Class JPM China I (acc) - USD
ติดอันดับ 5 ดาว ณ วันที่ 31 พ.ค. 65

ผู้จัดการกองทุนหลักได้รับการจัดอันดับสูงสุด
เรทติ้ง AAA***
โดยมีประสบการณ์ในการลงทุนมากกว่า 27 ปี
**ที่มา Citywire 31 พ.ค. 65

Rebecca Jiang

Executive Director

Howard Wang

Managing Director

เลือกลงทุนได้ 2 รูปแบบ

K-CHINA-SSF

แบบเพื่อการออม ลงทุนระยะยาว 10 ปี
ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

ลดหย่อนภาษีกับ SSF และ RMF กสิกรไทย รวมกองทุนระดับโลก ผลตอบแทนระดับท๊อป มีครบทุกเทรนด์ พร้อมโปรจัดเต็ม ซื้อเลยผ่าน K PLUS

กองทุนรวม

ต้นปีถึงปัจจุบัน

-21.61%

3 เดือน

-0.52%

6 เดือน

-20.52%

1 ปี (ต่อปี)

-40.42%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

-31.01%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึงปัจจุบัน

-13.67%

3 เดือน

1.75%

6 เดือน

-15.93%

1 ปี (ต่อปี)

-30.69%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

-26.26%

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 65
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) : MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันอนาคต

สนใจลงทุน คลิก!

KCHINARMF

แบบเพื่อการเลี้ยงชีพ
ลงทุนเติบโตเพื่อวัยเกษียณ
ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

ลดหย่อนภาษีกับ SSF และ RMF กสิกรไทย รวมกองทุนระดับโลก ผลตอบแทนระดับท๊อป มีครบทุกเทรนด์ พร้อมโปรจัดเต็ม ซื้อเลยผ่าน K PLUS

กองทุนรวม

ต้นปีถึงปัจจุบัน

-21.34%

3 เดือน

-0.41%

6 เดือน

-20.38%

1 ปี (ต่อปี)

-40.35%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

-22.08%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึงปัจจุบัน

-13.67%

3 เดือน

1.75%

6 เดือน

-15.93%

1 ปี (ต่อปี)

-30.69%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

-18.03%

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 65
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) : MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันอนาคต

สนใจลงทุน คลิก!

ลงทุนหุ้นเวียดนามชั้นนำ เน้นกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตสูง
ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

ผู้จัดการกองทุนเดียวกันกับ
K-VIETNAM

ที่ทําผลงานโดดเด่นเอาชนะดัชนีชี้วัดอย่างสม่ําเสมอ เป็นโอกาสทํากําไรโตเพื่อวัยเกษียณ

icon

เวียดนามกลายเป็นฐานการผลิตแห่งใหม่ของโลก

สามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจาก
ต่างชาติได้อีกมาก ทําให้เศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นไปอีกหลายปี

icon

โอกาสดีในการเข้าลงทุนจากระดับราคาหุ้นที่ยังถูก

และมีโอกาสเติบโตสูงจากการเตรียมถูกปรับสถานะเป็นตลาดเกิดใหม่ Emerging Markets
(ปัจจุบันเป็น Frontier Markets)

icon

ผลตอบแทนย้อนหลัง
K-VIETNAM-RMF

กองทุนรวม

ต้นปีถึงปัจจุบัน

-4.90%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

-4.90%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึงปัจจุบัน

-4.24%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

-4.24%

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 65
ดัชนีชี้วัด MSCI Vietnam Net Total Return USD Index
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันอนาคต

ตัวอย่างหุ้นบริษัทที่กองทุน
K-VIETNAM-RMF ลงทุน

(ข้อมูลกสิกรไทย ณ วันที่ 15 ก.ค. 65)

สนใจลงทุน คลิก!

เน้นลงทุนในหุ้นเติบโตสูงทั่วโลก ที่มุ่งเน้นให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)

โอกาสดีในการเข้าลงทุน

จากระดับราคาหุ้นที่ปรับตัวลง

icon

การลงทุนในธีมรักษ์โลก
จะอยู่ในเทรนด์ไปอีกนาน

และมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปได้เรื่อย ๆ

icon

ตัวอย่างหุ้นบริษัทที่
กองทุน K-CHANGE ลงทุน

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 65)

กองทุน K-CHINA-A(D) และK-CHINA-A(A) ผลตอบแทนดี ติดอันดับ 5 ดาว Morningstar

กองทุนหลักติดอันดับ 5 ดาว Morningstar*

ข้อมูล Morningstar มิ.ย. 65

คัดเลือกหุ้นทั่วโลกที่มีการดำเนินธุรกิจ ซึ่งส่ง
ผลบวกต่อสังคม
(Positive Impact) หรือสนับสนุนให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้นใน 4 ด้าน ได้แก่

 • 1. ความครอบคลุมทางสังคมและการศึกษา
 • 2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • 3. การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต
 • 4. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เลือกลงทุนได้ 2 รูปแบบ

K-CHANGE-SSF

แบบเพื่อการออม ลงทุนระยะยาว 10 ปี
ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

ลดหย่อนภาษีกับ SSF และ RMF กสิกรไทย รวมกองทุนระดับโลก ผลตอบแทนระดับท๊อป มีครบทุกเทรนด์ พร้อมโปรจัดเต็ม ซื้อเลยผ่าน K PLUS

กองทุนรวม

ต้นปีถึงปัจจุบัน

-27.39%

3 เดือน

-15.65%

6 เดือน

-20.12%

1 ปี (ต่อปี)

-26.77%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

9.05%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึงปัจจุบัน

-9.39%

3 เดือน

-4.21%

6 เดือน

-7.31%

1 ปี (ต่อปี)

-2.38%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

15.58%

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 65 /ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันอนาคต

ดูกองทุน K-CHANGE-SSF
สนใจลงทุน คลิก!

K-CHANGE-RMF

แบบเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงทุนเติบโตเพื่อวัยเกษียณ
ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

ลดหย่อนภาษีกับ SSF และ RMF กสิกรไทย รวมกองทุนระดับโลก ผลตอบแทนระดับท๊อป มีครบทุกเทรนด์ พร้อมโปรจัดเต็ม ซื้อเลยผ่าน K PLUS

กองทุนรวม

ต้นปีถึงปัจจุบัน

-27.26%

3 เดือน

-15.55%

6 เดือน

-19.97%

1 ปี (ต่อปี)

-26.63%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

-7.88%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึงปัจจุบัน

-9.39%

3 เดือน

-4.21%

6 เดือน

-7.31%

1 ปี (ต่อปี)

-2.38%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

-10.62%

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 65 /ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันอนาคต

ดูกองทุน K-CHANGE-RMF
สนใจลงทุน คลิก!

ลงทุนหุ้นญี่ปุ่นไม่จํากัดขนาดทั้งใหญ่ กลาง เล็ก เพื่อเพิ่มโอกาสทํากําไรในหลากหลายอุตสาหกรรม
ผ่านกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc (JPY)

หุ้นญี่ปุ่นมีความผันผวนน้อยกว่า
ประเทศในเอเชียอื่นๆ

เหมาะกับการลงทุนระยะยาว

icon

จากระดับราคาหุ้นที่ปรับตัวลง พร้อมโอกาสเติบโตสูง
ไปกับประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 3 ของโลก

จากระดับราคาหุ้นที่ปรับตัวลง พร้อมโอกาสเติบโตสูง
ไปกับประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 3 ของโลก

icon
ดูกองทุน K-JP-RMF

ผลตอบแทนย้อนหลัง
K-JP-RMF

ลดหย่อนภาษีกับ SSF และ RMF กสิกรไทย รวมกองทุนระดับโลก ผลตอบแทนระดับท๊อป มีครบทุกเทรนด์ พร้อมโปรจัดเต็ม ซื้อเลยผ่าน K PLUS

กองทุนรวม

ต้นปีถึงปัจจุบัน

-5.63%

3 เดือน

1.32%

6 เดือน

-4.93%

1 ปี (ต่อปี)

-4.00%

3 ปี (ต่อปี)

6.21%

5 ปี (ต่อปี)

3.68%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

4.73%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึงปัจจุบัน

-6.13%

3 เดือน

1.30%

6 เดือน

-5.59%

1 ปี (ต่อปี)

-3.40%

3 ปี (ต่อปี)

8.27%

5 ปี (ต่อปี)

5.30%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

6.58%

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 65 /ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันอนาคต

icon

Nippon Telegraph & Telephone Corp

หรือ NTT บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของญี่ปุ่น

icon

Mitsubishi UFJ Financial Group

สถาบันการเงินชั้นนำของญี่ปุ่น หนึ่งในบริษัทหลักของมิตซูบิชิกรุ๊ป

icon

Tokio Marine Holdings

บริษัทกลุ่มประกันทรัพย์สิน ประกันวินาศภัยที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

icon

SONY Group Corp

ผู้นำผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลที่เป็นที่นิยม เช่น สมาร์ททีวี เครื่องเสียง กล้องวิดิโอกล้องถ่ายรูป และสมาร์ทโฟน

icon

Keyence Corp

บริษัทผลิตเซนเซอร์ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ ในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก มาแรงด้วยกระแสการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงาน

(ข้อมูลกสิกรไทย ณ วันที่ 31 พ.ค. 65)

ตัวอย่างหุ้น

ที่กองทุน K-JP-RMF ลงทุน

icon

Nippon Telegraph & Telephone Corp

หรือ NTT บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของญี่ปุ่น

icon

Mitsubishi UFJ Financial Group

สถาบันการเงินชั้นนำของญี่ปุ่น หนึ่งในบริษัทหลักของมิตซูบิชิกรุ๊ป

icon

Tokio Marine Holdings

บริษัทกลุ่มประกันทรัพย์สิน ประกันวินาศภัยที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

icon

SONY Group Corp

ผู้นำผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลที่เป็นที่นิยม เช่น สมาร์ททีวี เครื่องเสียง กล้องวิดิโอกล้องถ่ายรูป และสมาร์ทโฟน

icon

Keyence Corp

บริษัทผลิตเซนเซอร์ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ ในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก มาแรงด้วยกระแสการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงาน

(ข้อมูลกสิกรไทย ณ วันที่ 31 พ.ค. 65)

ดูกองทุน K-JP-RMF
สนใจลงทุน คลิก!
สนใจลงทุน คลิก!

ลงทุนหุ้นไทย
ความเสี่ยงสูง

ลงทุนหุ้นไทยเติบโตสูง อนาคตไกล
ผู้จัดการกองทุนเดียวกันกับ
K-STAR-A(R) ที่ได้ 5 ดาว
Morningstar (ณ มิ.ย. 65)
ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

ทางเลือกใหม่ของสายลงทุน LTF

ลงทุนหุ้นไทย ราคาดี เพื่อโอกาสทำกำไรระยะยาว

icon

ทีมบริหารมีประสบการณ์สูงในตลาดหุ้นไทย
และได้รับรางวัลชั้นนำจากงาน

Morningstar Fund Award 2022

 • Best Thailand Equity Large-Cap Fund
 • Best Retirement Mutual Fund-Equity
icon

ผลตอบแทนย้อนหลัง
K-STAR-SSF

ลดหย่อนภาษีกับ SSF และ RMF กสิกรไทย รวมกองทุนระดับโลก ผลตอบแทนระดับท๊อป มีครบทุกเทรนด์ พร้อมโปรจัดเต็ม ซื้อเลยผ่าน K PLUS

กองทุนรวม

ต้นปีถึงปัจจุบัน

-7.77%

3 เดือน

-7.69%

6 เดือน

-7.54%

1 ปี (ต่อปี)

1.91%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

9.74%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึงปัจจุบัน

-5.97%

3 เดือน

-7.83%

6 เดือน

-6.81%

1 ปี (ต่อปี)

0.25%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

12.24%

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 65
ดัชนีชี้วัด SET TRI
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันอนาคต

ลงทุนหุ้นไทยเติบโตสูง อนาคตไกล
ผู้จัดการกองทุนเดียวกันกับ
K-STAR-A(R) ที่ได้ 5 ดาว
Morningstar (ณ มิ.ย. 65)
ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล

จังหวะดีในการลงทุนหุ้นไทย

จากราคาที่ปรับตัวลง เป็นโอกาสในการทำกำไรระยะยาว

icon

ทีมบริหารมีประสบการณ์สูงในตลาดหุ้นไทย
และได้รับรางวัลชั้นนำจากงาน

Morningstar Fund Award 2022

 • Best Thailand Equity Large-Cap Fund
 • Best Retirement Mutual Fund-Equity
icon

ผลตอบแทนย้อนหลัง
KEQRMF

ลดหย่อนภาษีกับ SSF และ RMF กสิกรไทย รวมกองทุนระดับโลก ผลตอบแทนระดับท๊อป มีครบทุกเทรนด์ พร้อมโปรจัดเต็ม ซื้อเลยผ่าน K PLUS

กองทุนรวม

ต้นปีถึงปัจจุบัน

-7.67%

3 เดือน

-7.54%

6 เดือน

-7.36%

1 ปี (ต่อปี)

1.60%

3 ปี (ต่อปี)

-1.90%

5 ปี (ต่อปี)

2.63%

10 ปี (ต่อปี)

4.46%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

7.70%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึงปัจจุบัน

-5.97%

3 เดือน

-7.83%

6 เดือน

-6.81%

1 ปี (ต่อปี)

0.25%

3 ปี (ต่อปี)

-0.98%

5 ปี (ต่อปี)

2.47%

10 ปี (ต่อปี)

5.66%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

9.28%

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 65
ดัชนีชี้วัด SET TRI
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันอนาคต

ลงทุนผสม
ความเสี่ยงปานกลาง

กระจายลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก
กว่า 3,000 ตัว ได้ทั้งหุ้นและตราสารหนี้
ไม่ต้องจัดพอร์ตเอง
เน้นสินทรัพย์ที่จ่ายผลตอบแทนสม่ำเสมอ เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาดแม้ช่วงวิกฤต
ช่วยลดความผันผวนในการลงทุนระยะยาว
ผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)

มีกลยุทธ์การลงทุนกว่า 550 กลยุทธ์

และมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเภทสินทรัพย์กว่า 50 คน
ทำหน้าที่มุ่งหาโอกาสลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายรับอย่างสม่ำเสมอ

icon

มีนโยบายจ่ายปันผล

ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง
(ดูประวัติการจ่ายปันผล)

icon

ผลตอบแทนย้อนหลัง
K-GINCOME-SSF

ลดหย่อนภาษีกับ SSF และ RMF กสิกรไทย รวมกองทุนระดับโลก ผลตอบแทนระดับท๊อป มีครบทุกเทรนด์ พร้อมโปรจัดเต็ม ซื้อเลยผ่าน K PLUS

กองทุนรวม

ต้นปีถึงปัจจุบัน

-12.02%

3 เดือน

-7.54%

6 เดือน

-11.49%

1ปี (ต่อปี)

-9.81%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

5.12%

ดัชนีชี้วัด

ต้นปีถึงปัจจุบัน

-16.54%

3 เดือน

-10.26%

6 เดือน

-15.18%

1ปี (ต่อปี)

-12.96%

ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)

5.99%

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 65
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันอนาคต

สนใจลงทุน คลิก!
พิเศษ!
ลูกค้าใหม่

รับสิทธิ 2 ต่อ

ต่อที่ 1:
เปิดบัญชีกองทุนครั้งแรกผ่าน
K PLUS หรือ K-My Funds
รับเลย หน่วยลงทุน K-CASH มูลค่า 200 บาท

ต่อที่ 2:
ลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการผ่าน
K PLUS และ/หรือ K-My Funds
รับเพิ่ม หน่วยลงทุน K-CASH สูงสุด 2,000 บาท/ท่าน

ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. - 30 ก.ย. 65

ลดหย่อนภาษีปีนี้กับ กองทุน SSF / RMF จากกสิกรไทย

มาแรงรับเทรนด์โลก ผลตอบแทนระดับ TOP เวลานี้ต้องมีติดพอร์ต

เริ่มต้นเพียง 500 บาท

ลงทุนเลย

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้แนะนำการลงทุน โทร. 02-6733888 กด 1

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับกองทุนลดหย่อนภาษี

สามารถลงทุนได้ แต่ส่วนที่เกิน 200,000 บาท จะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และกำไรที่ได้รับจากการขายคืน (เฉพาะส่วนที่เกินสิทธิ) จะถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืน ซึ่งต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วยแม้จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 10 ปีก็ตาม

เงินลงทุนแต่ละครั้ง จะนับ 10 ปีเต็ม เช่น ลงทุนวันที่ 1 พ.ย. 2565 เงินลงทุนจะครบ 10 ปีเต็ม วันที่ 30 ต.ค. 2575 และขายคืนได้วันที่ 1 พ.ย. 2575

สามารถสับเปลี่ยนได้ โดยหากสับเปลี่ยนมายังกองทุน SSF ภายใน บลจ.กสิกรไทย จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม แต่หากสับเปลี่ยนออกไปกองทุน SSF บลจ. อื่น มีค่าธรรมเนียม Switching Out Fee 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

 1. ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นทั้งหมดทันที พร้อมจ่ายเงินเพิ่มให้รัฐ 1.50% ต่อเดือน โดยคิดย้อนหลังตั้งแต่เดือน เม.ย. ของปีที่เคยยื่นขอลดหย่อนภาษีไว้ จนถึงวันที่ยื่นคืนภาษี
 2. กำไรที่ได้จากการขายคืนถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืน ซึ่งต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วย โดย บลจ.กสิกรไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 3. หากขายคืนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่ำกว่า 1 ปี จะเสีย Exit Fee 1.50% ของมูลค่าซื้อขาย เงื่อนไขการลงทุน SSF เพิ่มเติม https://www.kasikornasset.com/th/LTFRMFcondition/Pages/SSF.aspx

ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของผู้ลงทุน และจำนวนเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงผู้ลงทุนควรพิจารณาระยะเวลาที่สามารถลงทุนได้ เนื่องจากกองทุน SSF ห้ามขายคืนก่อน 10 ปี และกองทุน RMF ห้ามขายคืนก่อนอายุ 55 ปี

ควรพิจารณาการเลือกรับผลตอบแทนในอนาคต เช่น หากต้องการผลตอบแทนสูง ควรเลือกลงทุนกองทุนหุ้น แต่หากไม่ต้องการความเสี่ยงมาก ก็ควรเลือกกองทุนตราสารหนี้


หากต้องการสะสมผลตอบแทนเพื่อรับเงินก้อน ให้เลือกกองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล แต่ถ้าต้องการผลตอบแทนระหว่างลงทุน ควรเลือกกองทุนที่มีโนบายจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ กองทุน RMF ทุกกองทุนในตลาด ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

เกี่ยวกับการลงทุนทั่วไป

สามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมได้เองทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องไปสาขา โดยเตรียมเลขที่บัญชีออมทรัพย์ และข้อมูลตามบัตรประชาชนให้เรียบร้อย

 • หากมีบัญชีออมทรัพย์ KBank และมีแอป K PLUS แล้ว กดเปิดบัญชีผ่านเมนู “ลงทุน” ได้เลย
 • หากมีบัญชีออมทรัพย์ SCB, KTB เลือกเปิดบัญชีกองทุนผ่าน K-My Funds
 • หากไม่มีบัญชีออมทรัพย์ KBank สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ E –Saving ผ่าน แอป K PLUS พร้อมเปิดบัญชีกองทุนได้เลย หรือ คลิก

สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนรวมอยู่แล้ว กดซื้อได้เลยง่ายๆ ผ่านแอป K PLUS หรือ K-My Funds และช่องทางออนไลน์ที่ K-Cyber Invest หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

K PLUS และ K-My Funds สามารถทำรายการซื้อ-ขาย กองทุนรวมของ กองทุนรวมของ KAsset ได้ทั้ง 2 แอปพลิเคชัน

K-My Funds เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับกองทุนรวมโดยเฉพาะ ดังนั้นจะมีข้อมูลและฟังก์ชันเชิงลึกมากกว่า เช่น พอร์ตการลงทุนแนะนำตามความเสี่ยง การแจ้งเตือนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกองทุนที่ถืออยู่ และการปรับพอร์ตลงทุน พร้อมทั้งยังมี โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี และ การแสดงยอดเงินลงทุนกองทุน RMF/SSF/LTF รายปี เป็นต้น

K PLUS ช่วยรวบรวมข้อมูลการลงทุนของคุณใน app เดียว ทั้งเงินฝาก กองทุน และหุ้น และยังมีฟังก์ชันช่วยวางแผนการลงทุนผ่าน Wealth Plus บริการช่วยวางแผนการลงทุนส่วนตัว โดยจะช่วยกำหนดเป้าหมายการลงทุน ช่วยเลือกกองทุนที่พิจารณาแล้วว่ามีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนที่ดี มีโอกาสทำกำไร และมีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของแผนการลงทุนที่เลือก ทั้งยังคอยดูแลแผนการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายตลอดเวลาอีกด้วย

 • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 • กองทุนมีนโยบายที่แตกต่างกันทั้งด้านสินทรัพย์/ภูมิภาค/ประเทศ/กลุ่มธุรกิจที่กองทุนลงทุน ราคาของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ
 • ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 • สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.kasikornasset.com