5/3/2022

กลยุทธ์การลงทุนช่วงการปรับตัวลงของกองทุนตราสารหนี้

​​​สถานการณ์ตลาดตราสารหนี้ในช่วงเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา ที่เงินเฟ้อสหรัฐฯดีดตัวขึ้นจากผลของราคาน้ำมัน และ Fed ส่งสัญญาณเพิ่มความเข้มงวดในนโยบายการเงินอย่างรวดเร็ว โดยคณะกรรมการที่มีสิทธิออกเสียง (Voters) หลายคนได้ออกมาสนับสนุนการปรับเร่งขึ้นดอกเบี้ยถึง 50-75bps ในการประชุมบางรอบ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เดิม 

 

โดยคาดว่าในระยะข้างหน้าความผันผวนจะลดลงอย่างมีนัยยะจากช่วงต้นปี เนื่องจากตลาดได้รับรู้ปัจจัยลบไปส่วนใหญ่แล้ว และตลาดพันธบัตรสหรัฐฯปัจจุบันได้สะท้อนถึงการขึนดอกเบี้ยได้อีก 9 ครั้งในปีนี้ รวมทั้งยังคาดการณ์ว่าจากราคาน้ำมันที่กลับมายืนตัวได้ในช่วง 100 –120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และเงินเฟ้อกำลังทยอยปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุด ส่งผลให้แรงกดดันต่อ Fed ในการเร่งขึ้นดอกเบี้ยมีลดลงในระยะถัดไป  

 

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น : K-SFPLUS

ได้รับผลกระทบทางลบ จาก....

- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ปรับตัวขึ้นตามพันธบัตรสหรัฐฯ (Yield ปรับตัวขึ้น ราคาจะปรับตัวลง เคลื่อนไหวทิศทางตรงกันข้าม) 

- แม้ว่ากองทุน Duration สั้นเพียง 9 เดือน แต่ยังคงได้รับผลกระทบเชิงลบต่อหุ้นกู้เอกชนช่วงอายุ 1 - 2 ปี ที่กองทุนมีการลงทุนอยู่ในพอร์ตประมาณ 10 - 15%  ซึ่งการเคลื่อนไหว NAV ของ K-SFPLUS ดัวกล่าวเป็นไปทิศทางเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม (กองประเภท Duration 6 - 12 เดือน)

 

• กลยุทธ์การลงทุนในระยะนี้...

- บริหารพอร์ตมี Duration 9 – 12 เดือน ซึ่งถือว่าเป็นกองทุน Duration ไม่ยาว ความผันผวนอาจมีบ้างในระยะสั้นแต่ถือว่าความแกว่งตัวเป็นไปอย่างจำกัดมาก แนะนำให้ถือลงทุนอย่างน้อย 6 เดือนจะให้ผลตอบแทนดีกว่ากองทุนตลาดเงิน (Duration ไม่เกิน 3เดือน)

- มีการติดตามดูแลทั้งในส่วนสภาพคล่องและเครดิต อย่างใกล้ชิด โดยรักษาน้ำหนักพันธบัตรที่ 20% – 30% เพื่อใช้เป็นสภาพคล่อง และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนโดยนโยบายการลงทุนต่างประเทศเป็น Fully Hedged ทั้งหมด 

 

กองทุนตราสารหนี้ระยะกลาง : K-CBOND

ได้รับผลกระทบทางลบ จาก...

- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ปรับตัวขึ้นตามพันธบัตรสหรัฐฯ (Yield ปรับตัวขึ้น ราคาจะปรับตัวลง เคลื่อนไหวทิศทางตรงกันข้าม)

 

กลยุทธ์การลงทุนในระยะนี้

- ลดกรอบ Duration ลงมาอยู่ที่ 1.5 - 2.0 ปี เพื่อลดความผันผวนในระยะสั้น-กลาง ยังคงมุมมองเชิงบวกในหุ้นกู้เอกชนในประเทศ รักษาสัดส่วนหุ้นกู้เพื่อให้ไปอยู่ในกรอบเป้าหมายที่ 75 – 85% เน้นช่วงอายุ 1 - 4 ปี Rating ตั้งแต่ A- ขึ้นไป

 

กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว : K-FIXED 

ได้รับผลกระทบทางลบ จาก...

- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ปรับตัวขึ้นตามพันธบัตรสหรัฐฯ (Yield ปรับตัวขึ้น ราคาจะปรับตัวลง เคลื่อนไหวทิศทางตรงกันข้าม)

- ปริมาณพันธบัตรระยะยาวที่ประกาศออกมามากกว่าที่ตลาดคาดอย่างมีนัยยะ (ส่งผลกระทบทางลบต่อราคา)

 

กลยุทธ์การลงทุนในระยะนี้

- ปรับลดกรอบ Duration มาอยู่ที่ 2.5 - 3 ปี โดยช่วงต้นปีมีการลดสัดส่วนพันธบัตรไทยที่มีอายุมากกว่า 10 ปี เพื่อลดความผันผวนพอร์ต ยังคงมุมมองเชิงบวกในหุ้นกู้เอกชนในประเทศ โดยทยอยเพิ่มสัดส่วนหุ้นกู้ไทย 3 - 5 ปี Rating ตั้งแต่ A- ขึ้นไป เพิ่มผลตอบแทนให้พอร์ต

 

บทความโดย ฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บลจ.กสิกรไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 2565

 

หมายเหตุ “ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน"​


Yes
5/3/2022