5/23/2024

​​​​มีให้เลือก 3 กองทุน ดังนี้

​1. K-GHEALTH

​สำหรับผู้ที่ต้องการลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน

มีนโยบายพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง

​เพิ่มเติม คลิก

​2. K-GHEALTH(UH)

​​สำหรับผู้ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศได้

มีนโยบายพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง

​เพิ่มเติม ​​คลิก​

​3. KGHRMF 

​สำหรับผู้ที่ต้องการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี​ เมื่อลงทุนตามเงื่อนไข     

​เพิ่มเติม คลิก


Yes
5/23/2024
23!กองทุนหุ้นต่างประเทศ!Foreign Investment Fund!RecDoc