1/16/2024

​​​​


มีให้เลือก 3 กองทุน ดังนี้

​1. K-INDIA-A(A) 

​แบบสะสมมูลค่า

ลงทุนแบบสะสมผลตอบแทนต่อเนื่อง เพื่อให้เงินทุนเติบโตในระยะยาว

​เพิ่มเติม คลิก

​2. K-INDIA-A(D)

แบบจ่ายเงินปันผล

สำหรับผู้ที่ต้องการรับผลตอบแทนระหว่างลงทุน กองทุนมีนโยบายพิจารณาจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง   

​เพิ่มเติม ​​คลิก​

​3. K-INDIA-RMF

​แบบเพื่อการเลี้ยงชีพ

​ลงทุนระยะยาวเพื่อวัยเกษียณ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อลงทุนตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด     


​เพิ่มเติม คลิกYes
1/16/2024