10/26/2021เงื่อนไขรายการส่งเสริมการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย**ที่ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี SSF และ RMF กสิกรไทยที่ร่วมรายการ* ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 – 30 ธ.ค. 64 และส่ง SMS ลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนเป็นเงินคืน (Cash Back) ตามระยะเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 – 30 ธ.ค. 64​

 • สามารถแลกรับเครดิตเงินคืนทุกๆ 1,000 คะแนนรับเครดิตเงินคืนได้ 100 บาท *ไม่จำกัดครั้งในการแลกคะแนน อัตราการแลกคะแนนคือ ขั้นต่ำ 1,000 คะแนนและทวีคูณทีละ 1,000 คะแนน

 • **สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ร่วมรายการ ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น ทางธนาคารขอสงวนสิทธิบัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการนี้ คือ บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม, บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท​

 • คะแนนสะสมจะถูกตัดออกจากบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก จะไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี

 • รายการที่จะนำมาคำนวนเครดิตเงินคืนตามยอดที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิแลกคะแนนด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย สำหรับกองทุนที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิแลกคะแนนฯ ต้องทำรายการซื้อกองทุนด้วยตนเองโดยชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามขั้นตอนปกติ และจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัญชีเครดิตภายใน 7 วันทำการ

 • ในกรณีที่ลูกค้ามีคะแนนไม่เพียงพอสำหรับทำรายการเครดิตเงินคืนตามจำนวนที่ขอแลกมา ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ดำเนินการเครดิตคืนเงินจากการแลกคะแนน

 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นสิ้นสุด

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02 888 8888


เงื่อนไขการรับ Starbucks e-Coupon ​​100 บาท เมื่อเปิดบัญชีกองทุนครั้งแรก

 • สิทธิพิเศษนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาที่ได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนแลกคะแนนของโครงการ Point to Invest เพื่อใช้คะแนน KBank Reward Point แลกคะแนนเป็นเงินคืน (Cash Back) สำหรับการซื้อกองทุน SSF/RMF กสิกรไทย ระหว่าง 1 พ.ย. 64 – 30 ธ.ค. 64 (ช่วงเวลาลงทะเบียน) และได้เปิดบัญชีกองทุนรวมกสิกรไทยครั้งแรกตามเงื่อนไขที่กำหนดในช่วงเวลาระหว่าง 1 พ.ย.64 – 30 ธ.ค. 64 (ช่วงเปิดบัญชีกองทุนฯ) เท่านั้น

 • ผู้ที่มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon ต้องไม่เคยมีบัญชีกองทุนรวมกสิกรไทยก่อน 1 พ.ย. 64 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นกิจกรรม และได้ทำรายการเปิดบัญชีกองทุนรวมกสิกรไทยด้วยตนเองผ่านสาขาธนาคารกสิกรไทย หรือผ่านแอปพลิเคชัน K Plus /K-My Funds ในช่วงเปิดบัญชีกองทุนฯ  โดยต้องได้รับการอนุมัติให้เปิดบัญชีสำเร็จภายใน 30 ธ.ค. 64 เท่านั้น

 • สงวนสิทธิรับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 100 บาท/ท่าน โดยพิจารณาจากเลขที่บัตรประชาชนเดียวกัน (ไม่นับยอดลงทุนสุทธิของบัญชีร่วม บัญชีในนามคณะบุคคล นิติบุคคล และผู้ลงทุนที่ซื้อขายแบบไม่เปิดเผยชื่อ-Omnibus Account)  ​

 • ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัดเพียง 6,000 สิทธิตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรมตามเงื่อนไขของโครงการ Point to Invest ซึ่งเป็นโครงการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  กรณีที่มีผู้ได้รับสิทธิเกินกว่า 6,000 ราย ธนาคารจะพิจารณามอบของสมนาคุณตามลำดับของผู้ที่ได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนร่วมโครงการ Point to Invest สำเร็จเพื่อใช้คะแนน KBank Reward Point แลกคะแนนเป็นเงินคืน (Cash Back) สำหรับการซื้อกองทุน SSF/RMF กสิกรไทยตามช่วงเวลาลงทะเบียนที่กำหนดไว้เป็นสำคัญ ​

 • ธนาคารจะจัดส่งรหัส Starbucks e-Coupon ภายในเดือนก.พ. 65  โดยนำส่งทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าใช้ลงทะเบียนร่วมโครงการ Point to Invest ทั้งนี้ สามารถนำรหัส Starbucks e-Coupon ได้รับไปสแกนเพื่อใช้สิทธิได้ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขา โดยจะต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น และสามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ระบุไว้ใน Starbucks e-Coupon​

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

 

Yes
10/26/2021