เงื่อนไขการลงทุนในกองทุน SSF​

ลงทุนให้ถูกต้องตามสิทธิ ได้รับประโยชน์ทางภาษีอย่างครบถ้วน​


​​​เงื่อนไขการลงทุนในกองทุน SSF
​​​
ระยะเวลาลงทุนถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ
ความต่อเนื่องในการลงทุนไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี ลงทุนปีไหนก็ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ในปีนั้น(ระยะเวลาที่ใช้ลดหย่อน ภายในปี 2563-2567)
จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำต่อปีไม่กำหนด​​
จำนวนเงินลงทุนขั้นสูงสุดต่อปีไม่เกิน 30% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี และต้องไม่เกิน 200,000 บาท
กรณีผิดเงื่อนไขการลงทุนรอประกาศจากสรรพากร
ข้อปฏิบัติหากผิดเงื่อนไขการลงทุนรอประกาศจากสรรพากร​
​​