11/27/2023

ประกาศเพิ่มกองทุนใหม่ในรายการส่งเสริมการขาย จำนวน 2 รายการ


แจ้งเพิ่มกองทุนใหม่ K-GTECH-RMF และ K-PLANET-RMF เข้าไปในรายการส่งเสริมการขาย จำนวน 2 รายการ ดังนี้


1. รายการส่งเสริมการขาย “กองทุน SSF/RMF กสิกรไทยที่ร่วมรายการ” รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก​​

2. รายการส่งเสริมการขาย “Point to Invest by SET” รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


ทั้งนี้ บริษัทจะคำนวณยอดลงทุนสุทธิ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป​
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566


Yes
11/27/2023
6!โปรโมชั่น!Promotion!market