11/1/2023

​​

​​​​​​​​​​​​


ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

K-PLAN2, K-PLAN3 และ K-GB-A(D) >> คลิก

K-GINCOME-A(A), K-GINCOME-A(R), K-GHEALTH, K-VIETNAM และ K-HIT-A(A)​ >> คลิก​

กลุ่มกองทุนเปิดเวลธ์พลัส >> คลิก​


​​

Yes
11/1/2023