11/21/2023

เทคนิค Core-Satellite พอร์ตปลอดภัยได้ทุกช่วงเวลา

สำหรับตอนนี้ จะเป็นตอนที่ 3 ของซีรีย์ “การจัดพอร์ตแบบ Core-Satellite Portfolio” โดยในตอนนี้ เราจะเล่าถึงหลักการเลือกกองทุนที่จะเข้ามาอยู่ใน Core Portfolio ซึ่งเป็นหัวใจที่กำหนดผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน  

Core-Satellite คือ การจัดพอร์ตแบบยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับการลงทุนในระยะยาว ในขณะเดียวกันก็สามารถแสวงหาผลตอบแทนเพิ่มให้ระยะสั้นได้ พอร์ต Core-Satellite จะช่วยสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาว และลดความผันผวนของพอร์ตด้วย เนื่องจากมีการกระจายความเสี่ยง 

ส่วนหลัก คือ Core Portfolio คิดเป็นประมาณ 80% ของพอร์ต 
มีเป้าหมายเพื่อการลงทุนในระยะยาว และมีการกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ต่างๆ ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก 

บลจ.กสิกรไทย เสนอการจัด Core Portfolio เป็นสองทางเลือก
messageImage_1701326562860.jpg

1. Simple Core Portfolio เป็นการจัดแบบง่ายๆ โดยที่ใช้พอร์ต Asset Allocation ที่ชื่อ Wealth PLUS สามารถซื้อได้เลยใน Application K PLUS หรือ K-My Funds เพื่อมาเป็นส่วนหลักของพอร์ต 

สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาจับจังหวะตลาด หรือไม่สามารถมีเวลามาจัดการการลงทุนมากนัก ควรใช้ Simple Core 
2. DIY Core Portfolio สำหรับท่านที่มีเวลาจัดการการลงทุน และต้องการมีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจ ควรใช้แบบ DIY Core Portfolio ซึ่งจะแบ่งการลงทุนเป็นหุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก 

ส่วนเสริม คือส่วน Satellite สัดส่วนจะอยู่ที่ประมาณ 20% ของพอร์ต เน้นการลงทุนที่มีเป้าหมายระยะสั้นถึงกลาง สามารเลือกสินทรัพย์ได้หลากหลาย โดย KAsset เสนอวิธีเลือกกองทุนมาอยู่ในส่วนเสริม ดังนี้
messageImage_1701317673044.jpg

แบบที่ ​1 ส่วนเสริมที่มาช่วยเพิ่มผลตอบแทนของพอร์ต (Return Seeking) เน้นการจับจังหวะตลาด เพื่อหาผลตอบแทนระยะสั้น แนะนำเลือกลงทุน 2 กองทุน อย่างละ 5% เช่น K-GTECH และ K-VIETNAM​ 

แบบที่ 2 ส่วนเสริมที่มาช่วยลดความผันผวน (Diversifying) ลดความเสี่ยงให้กับกองทุน โดยที่เป็นกองทุนที่มีความสัมพันธ์กับพอร์ตหลักค่อนข้างต่ำ แนะนำเลือกลงทุน 2 กองทุน อย่างละ 5% เช่น K-GHEALTH และK-HIT​
 
ตัวอย่างพอร์ต Simple Core-Satellite Portfolio และสัดส่วนกองทุนที่ KAsset แนะนำ
messageImage_1701317778030.jpg
ตัวอย่างพอร์ต DIY Core-Satellite Portfolio และสัดส่วนกองทุนที่ KAsset แนะนำ​

messageImage_1701317847066.jpg
คำแนะนำในการจัดพอร์ตการลงทุน
• ปรับพอร์ตตามน้ำหนักด้วยการ Rebalancing ทุกไตรมาส
• แบ่งเงินออกมาลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
• รักษาวินัยในการลงทุน ผ่านการทำ DCA ตามโมเดลพอร์ต หรือพยายามควบคุมไม่ให้มีกองทุนใดกองทุนหนึ่งมีน้ำหนักที่มากเกินไป

นับเป็นขั้นตอนง่ายๆ ที่จะทำให้ท่านได้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ โดยที่ความเสี่ยงไม่ได้มากเกินไป​

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยศึกษานโยบายกองทุนและความเสี่ยงได้ที่ www.kasikornasset.com

บทความโดย 
คุณมทินา วัชรวราทร,CFA, Head of Investment Strategy 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2023

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
จัดพอร์ตลงทุนด้วยกลยุทธ์ Core-Satellite Portfolio​​ >>Click​
เมื่อ Fed ขึ้นดอกเบี้ย ...แต่ไม่ชัดว่าเป็นครั้งสุดท้าย​ >>Click
สรุปสัญญาณ จากประชุม Politburo ของจีน​​ >>Click​
GDP จีนไตรมาสแรกขยายตัว 4.5% สูงกว่าคาด >>Click​​

K-PLAN ,K-PLAN2 , K-PLAN3, K-SF,K-SF-A,K-SF-SSF, K-GINCOME, K-GINCOME-A(A), K-GINCOME-A(R), K-GINCOME-SSF, K-GINCOME-RMF, กองทุนแนะนำ, กองทุนผลตอบแทนดี, กองทุนรวม, กองทุนรวม ตัวไหนดี , กองทุน กสิกร 
 
Yes
11/21/2023
0