ดาวน์โหลดเอกสารกองทุน

วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
12/6/2566 ตารางแก้ไขโครงการ KAB24A-UI 241.9 KB
9/5/2566 ตารางแก้ไขโครงการ KUSARMF (เปลี่ยน Master Fund) 321.2 KB
9/5/2566 ตารางแก้ไขโครงการ K-USA (เปลี่ยน Master Fund) 317.3 KB
28/4/2566 ตารางการแก้ไขโครงการ K-CLIMATE (เปลี่ยนชื่อ) 288.2 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ K-FIXEDPLUS-A_SSF 93.6 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ K-FITXL 97.2 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ K-FITS 97.3 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ K-FITM 97.1 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ K-FITL 97.3 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ RKBC 98.7 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ K-FEQ 97.6 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ KFLRMF 95.2 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ K-FIXEDPRO 95.3 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ KPVDSF 93.2 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ KPVDFI 93.2 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ KPVDEQ 94.7 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ KPROPIRMF 100.9 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ K-PROPI-A(D) 98.3 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ K-PLAN3 97.6 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ K-PLAN2 97.5 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ WP-LIGHT 96.9 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ WP-BALANCED 96.9 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ WP-SPARK 96.9 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ WP-ULTIMATE 96.9 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ WP-SPEEDUP 96.9 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ K-CCTV-A(A) 90.7 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ KBLRMF 92.7 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ K-ASIACV-A(A) 92.7 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ K-AFIXED 95.2 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ K-2530 96.3 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ K-2520 96.1 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ K-2510 96.1 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ K-2500 96.1 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ K2040RMF 99.5 KB
27/4/2566 ตารางแก้ไขโครงการ K2035RMF 99.7 KB
31/3/2566 ตารางแก้ไขโครงการ K-AHYA-UI 282.1 KB
31/3/2566 ตารางแก้ไขโครงการ K-AHYB-UI 282.1 KB
31/3/2566 ตารางแก้ไขโครงการ K-AHYC-UI 281.9 KB
31/3/2566 ตารางแก้ไขโครงการ K-AHY-UI 281.9 KB
2/3/2566 ตารางแก้ไขโครงการ 6 กองทุน 143.2 KB
27/2/2566 ตารางแก้โครงการ KASF 501.1 KB
27/2/2566 ตารางแก้โครงการ KAEQ 348.1 KB
27/2/2566 ตารางแก้โครงการ KACB 457.2 KB
27/2/2566 ตารางแก้โครงการ KPVDSF 441.3 KB
27/2/2566 ตารางแก้โครงการ KPVDFI 440.3 KB
27/2/2566 ตารางแก้โครงการ KPVDEQ 442.1 KB
27/2/2566 ตารางแก้โครงการ ABFTH 479.7 KB
23/1/2566 ตารางแก้ไขโครงการ KVIETNAMRMF 269.5 KB
5/1/2566 ตารางแก้ไขโครงเการ K-ALLENHANCE-UI (แบ่งคลาส) 269.5 KB
5/1/2566 ตารางแก้ไขโครงเการ K-ALLROAD-UI (แบ่งคลาส) 258.8 KB
5/1/2566 ตารางแก้ไขโครงเการ K-APB (แบ่งคลาส) 325.6 KB
5/1/2566 ตารางแก้ไขโครงเการ K-CCTV (แบ่งคลาส) 249.0 KB
5/1/2566 ตารางแก้ไขโครงเการ K-CHANGE (เพิ่มคลาส) 254.8 KB
5/1/2566 ตารางแก้ไขโครงเการ K-CHINA (เพิ่มคลาส) 273.0 KB
5/1/2566 ตารางแก้ไขโครงเการ K-GA (เพิ่มคลาส) 252.3 KB
5/1/2566 ตารางแก้ไขโครงเการ K-GINCOME (เพิ่มคลาส) 351.1 KB
5/1/2566 ตารางแก้ไขโครงเการ K-ASIACV (แบ่งคลาส) 247.8 KB
5/1/2566 ตารางแก้ไขโครงเการ K-ALLGROWTH-UI (แบ่งคลาส) 259.4 KB
5/1/2566 ตารางแก้ไขโครงเการ K-CLIMATE (แบ่งคลาส) 251.8 KB
5/1/2566 ตารางแก้ไขโครงเการ K-GDBOND (แบ่งคลาส) 246.8 KB
5/1/2566 ตารางแก้ไขโครงเการ K-HIT (แบ่งคลาส) 272.3 KB
5/1/2566 ตารางแก้ไขโครงเการ K-JP (แบ่งคลาส) 245.8 KB
5/1/2566 ตารางแก้ไขโครงเการ K-PROPI (แบ่งคลาส) 228.2 KB
5/1/2566 ตารางแก้ไขโครงเการ K-SUSTAIN-UI (แบ่งคลาส) 254.6 KB
7/12/2565 ตารางแก้ไขโครงการ K-ALLGROWTH-UI (เพิ่ม Unit Linked) 190.7 KB
2/12/2565 ตารางแก้ไขโครงการ K-USXNDQ (เปลี่ยน Master Fund) 237.9 KB
4/11/2565 ตารางการแก้ไขโครงการ K-SF (แบ่งคลาส) 510.2 KB
1/11/2565 ตารางแก้ไขโครงการ KTHAICGRMF_(SRI Fund) 426.7 KB
21/10/2565 ตารางการแก้ไขโครงการ KHY24B-UI 267.9 KB
21/10/2565 ตารางการแก้ไขโครงการ KHY24A-UI 268.2 KB
21/10/2565 ตารางการแก้ไขโครงการ KHY23B-UI 224.4 KB
21/10/2565 ตารางการแก้ไขโครงการ KHY23A-UI 213.9 KB
17/10/2565 ตารางแก้ไขโครงการ K-US500X 300.3 KB
17/10/2565 ตารางแก้ไขโครงการ K-STAR 200.4 KB
17/10/2565 ตารางแก้ไขโครงการ K-JPX 311.6 KB
17/10/2565 ตารางแก้ไขโครงการ K-GOLD 204.5 KB
17/10/2565 ตารางแก้ไขโครงการ K-GINFRA 229.1 KB
17/10/2565 ตารางแก้ไขโครงการ K-GB 312.1 KB
3/8/2565 ตารางแก้ไขโครงการ K-GLOBE 94.1 KB
7/6/2565 ตารางแก้ไขโครงการ K-SUSTAIN-UI 430.4 KB
7/6/2565 ตารางแก้ไขโครงการ KAB22B 518.3 KB
7/6/2565 ตารางแก้ไขโครงการ KFF22J 421.2 KB
7/6/2565 ตารางแก้ไขโครงการ KFF22I 413.2 KB
10/5/2565 ตารางแก้ไขโครงการ KFF22H 503.6 KB
10/5/2565 ตารางแก้ไขโครงการ KFF22G 495.5 KB
10/5/2565 ตารางแก้ไขโครงการ KAB22A 485.7 KB
10/5/2565 ตารางแก้ไขโครงการ KGARMF (แก้ Benchmark) 293.7 KB
10/5/2565 ตารางแก้ไขโครงการ K-GA (แก้ Benchmark) 267.6 KB
9/5/2565 ตารางแก้ไขโครงการ K-EUROPE (เพิ่มคลาส) 383.4 KB
28/4/2565 ตารางแก้ไขโครงการ KAB22B (ขอมติผู้ถือหน่วย) 245.9 KB
28/4/2565 ตารางแก้ไขโครงการ KFF22L (ขอมติผู้ถือหน่วย) 244.8 KB
28/4/2565 ตารางแก้ไขโครงการ KFF22K (ขอมติผู้ถือหน่วย) 245.1 KB
28/4/2565 ตารางแก้ไขโครงการ KFF22J (ขอมติผู้ถือหน่วย) 249.8 KB
28/4/2565 ตารางแก้ไขโครงการ KFF22I (ขอมติผู้ถือหน่วย) 250.1 KB
5/4/2565 ตารางการแก้ไขโครงการ K-BANKING (4 เมย 65) 551.9 KB
15/3/2565 ตารางแก้ไขโครงการ K-ATECH (เปลี่ยน Benchmark) 343.9 KB
28/2/2565 ตารางแก้ไขโครงการ K-INDIA (เปลี่ยน Master Fund) 260.4 KB
23/2/2565 ตารางแก้ไขโครงการ K-CBOND (แบ่ง Class) 346.5 KB
23/2/2565 ตารางแก้ไขโครงการ K-FIXED (แบ่ง Class) 468.4 KB
2/2/2565 ตารางแก้ไขโครงการ K-GA 340.0 KB
29/10/2564 ตารางแก้ไขโครงการ K-GLAM-UI 309.8 KB
16/3/2564 ตารางการแก้ไขโครงการ K-USA 417.5 KB
16/3/2564 ตารางการแก้ไขโครงการ K-CHINA 388.7 KB
21/1/2564 ตารางแก้ไขโครงการ K-GPROP 95.8 KB
16/7/2563 ตารางการแก้ไขโครงการ K-GOLD 184.9 KB
14/4/2563 ตารางแก้ไขโครงการ K-STAR 343.0 KB
14/4/2563 ตารางแก้ไขโครงการ K-GINCOME 361.3 KB
14/4/2563 ตารางแก้ไขโครงการ K-FIXEDPLUS 395.5 KB
14/4/2563 ตารางแก้ไขโครงการ K-CHANGE 387.2 KB
7/4/2563 ตารางแก้ไขโครงการ K-PROP 250.5 KB