ดาวน์โหลดเอกสารกองทุน

ชื่อย่อกองทุน เรื่อง ดาวน์โหลด
ABFTH รายงานประจำปี 5.9 MB
K20SLTF รายงานประจำปี 6.0 MB
K-2500 รายงานประจำปี 10.9 MB
K-2510 รายงานประจำปี 11.1 MB
K-2520 รายงานประจำปี 7.3 MB
K-2530 รายงานประจำปี 6.7 MB
K70LTF รายงานประจำปี 11.4 MB
KACB รายงานประจำปี 9.8 MB
K-AEC รายงานประจำปี 5.7 MB
KAEQ รายงานประจำปี 6.1 MB
K-AFIXED รายงานประจำปี 6.4 MB
K-AGRI รายงานประจำปี 5.2 MB
K-APB รายงานประจำปี 8.1 MB
K-ART รายงานประจำปี 5.7 MB
KASF รายงานประจำปี 5.9 MB
K-ASIA รายงานประจำปี 6.1 MB
K-BANKING รายงานประจำปี 5.8 MB
KBLRMF รายงานประจำปี 8.2 MB
K-CASH รายงานประจำปี 5.6 MB
K-CBOND รายงานประจำปี 6.3 MB
K-CHINA รายงานประจำปี 6.1 MB
K-CHX รายงานประจำปี 6.1 MB
KCR3YA-UI รายงานประจำปี 6.1 MB
KDLTF รายงานประจำปี 6.2 MB
K-ENERGY รายงานประจำปี 8.6 MB
KEQLTF รายงานประจำปี 6.2 MB
KEQRMF รายงานประจำปี 7.3 MB
K-EQUITY รายงานประจำปี 7.1 MB
KEURMF รายงานประจำปี 12.2 MB
K-EUROPE รายงานประจำปี 6.0 MB
K-EUSAGE รายงานประจำปี 5.9 MB
K-EUSMALL รายงานประจำปี 5.4 MB
K-EUX รายงานประจำปี 9.0 MB
K-EUX รายงานประจำปี 9.0 MB
K-FEQ รายงานประจำปี 7.1 MB
KFF1YCT รายงานประจำปี 3.2 MB
KFF1YCU รายงานประจำปี 3.1 MB
KFF1YCV รายงานประจำปี 2.2 MB
KFF1YCW รายงานประจำปี 2.2 MB
KFF1YCX รายงานประจำปี 5.9 MB
KFF1YCY รายงานประจำปี 5.9 MB
KFF1YCZ รายงานประจำปี 4.2 MB
KFF1YDA รายงานประจำปี 5.9 MB
KFF1YDB รายงานประจำปี 5.9 MB
KFF1YDC รายงานประจำปี 5.7 MB
KFF1YDD รายงานประจำปี 5.0 MB
KFF1YDE รายงานประจำปี 5.2 MB
KFF1YDF รายงานประจำปี 6.2 MB
KFF1YDG รายงานประจำปี 2.3 MB
KFF1YDH รายงานประจำปี 5.6 MB
KFF1YDI รายงานประจำปี 2.4 MB
KFF1YDJ รายงานประจำปี 2.3 MB
KFF1YDK รายงานประจำปี 2.3 MB
KFF1YDL รายงานประจำปี 2.4 MB
KFF1YDM รายงานประจำปี 1.5 MB
KFF1YDN รายงานประจำปี 2.4 MB
KFF1YDO รายงานประจำปี 1.3 MB
KFF1YDP รายงานประจำปี 1.3 MB
KFF1YDQ รายงานประจำปี 1.3 MB
KFF1YDR รายงานประจำปี 1.3 MB
KFF1YDS รายงานประจำปี 1.3 MB
KFF1YDT รายงานประจำปี 1.3 MB
KFF1YDU รายงานประจำปี 1.3 MB
KFF1YDV รายงานประจำปี 1.4 MB
KFF1YDW รายงานประจำปี 1.4 MB
KFF1YDX รายงานประจำปี 1.3 MB
KFF1YDY รายงานประจำปี 1.3 MB
KFF1YDZ รายงานประจำปี 1.3 MB
KFF1YED รายงานประจำปี 1.3 MB
KFF1YEE รายงานประจำปี 1.3 MB
KFF1YEF รายงานประจำปี 3.2 MB
KFF1YEG รายงานประจำปี 3.3 MB
KFF1YEH รายงานประจำปี 1.4 MB
KFF1YEI รายงานประจำปี 5.5 MB
KFF1YEJ รายงานประจำปี 1.3 MB
KFF1YEK รายงานประจำปี 1.4 MB
KFF1YEL รายงานประจำปี 1.3 MB
KFF1YEM รายงานประจำปี 1.4 MB
KFF1YEN รายงานประจำปี 1.4 MB
KFF1YEO รายงานประจำปี 1.4 MB
KFF1YEP รายงานประจำปี 1.3 MB
KFF1YEQ รายงานประจำปี 3.3 MB
KFF1YER รายงานประจำปี 1.4 MB
KFF1YES รายงานประจำปี 1.4 MB
KFI3YA รายงานประจำปี 5.4 MB
KFI3YA-AI รายงานประจำปี 5.7 MB
KFI60MA รายงานประจำปี 1.9 MB
KFIRMF รายงานประจำปี 6.3 MB
K-FITL รายงานประจำปี 5.8 MB
K-FITM รายงานประจำปี 4.7 MB
K-FITS รายงานประจำปี 4.8 MB
K-FITXL รายงานประจำปี 5.8 MB
K-FIXED รายงานประจำปี 11.5 MB
K-FIXEDPLUS รายงานประจำปี 13.9 MB
KFLRMF รายงานประจำปี 7.3 MB
K-GA รายงานประจำปี 5.8 MB
KGARMF รายงานประจำปี 5.9 MB
K-GB รายงานประจำปี 6.7 MB
KGBRMF รายงานประจำปี 6.2 MB
KGDRMF รายงานประจำปี 5.3 MB
K-GEMO รายงานประจำปี 5.2 MB
KGF3 รายงานประจำปี 3.1 MB
KGF4 รายงานประจำปี 16.0 MB
KGFIN รายงานประจำปี 15.1 MB
K-GHEALTH รายงานประจำปี 5.6 MB
K-GHEALTH(UH) รายงานประจำปี 8.6 MB
KGHRMF รายงานประจำปี 5.6 MB
KGIFRMF รายงานประจำปี 5.5 MB
K-GINCOME รายงานประจำปี 7.4 MB
K-GINCOME-A(A) รายงานประจำปี 7.4 MB
K-GINCOME-A(R) รายงานประจำปี 7.4 MB
K-GINFRA รายงานประจำปี 5.6 MB
K-GLOBE รายงานประจำปี 5.3 MB
KGLTF รายงานประจำปี 6.2 MB
K-GOLD รายงานประจำปี 8.4 MB
K-GPROP รายงานประจำปี 12.1 MB
K-GREAT รายงานประจำปี 5.9 MB
K-ICT รายงานประจำปี 8.8 MB
K-INDIA รายงานประจำปี 5.5 MB
K-INDX รายงานประจำปี 5.3 MB
K-JP รายงานประจำปี 5.5 MB
KJPRMF รายงานประจำปี 5.4 MB
K-JPX รายงานประจำปี 9.4 MB
K-MIDSMALL รายงานประจำปี 6.7 MB
K-MONEY รายงานประจำปี 6.3 MB
KMSLTF รายงานประจำปี 7.0 MB
KMSRMF รายงานประจำปี 6.9 MB
K-MVEQ รายงานประจำปี 9.1 MB
KMVLTF รายงานประจำปี 6.2 MB
K-OIL รายงานประจำปี 5.3 MB
K-PLAN1 รายงานประจำปี 6.1 MB
K-PLAN2 รายงานประจำปี 6.9 MB
K-PLAN3 รายงานประจำปี 6.9 MB
K-PROP รายงานประจำปี 5.6 MB
KS50LTF รายงานประจำปี 6.9 MB
KS50RMF รายงานประจำปี 7.1 MB
KSDLTF รายงานประจำปี 6.2 MB
K-SELECT รายงานประจำปี 6.1 MB
K-SEMQ รายงานประจำปี 6.9 MB
K-SET50 รายงานประจำปี 6.9 MB
K-SF รายงานประจำปี 6.1 MB
K-SFPLUS รายงานประจำปี 6.3 MB
KSFRMF รายงานประจำปี 6.1 MB
K-SGM รายงานประจำปี 5.9 MB
K-STADE รายงานประจำปี 2.4 MB
K-STAR รายงานประจำปี 10.3 MB
K-STAR-A(A) รายงานประจำปี 10.3 MB
K-STAR-A(R) รายงานประจำปี 10.3 MB
K-STEQ รายงานประจำปี 6.0 MB
KTF32MA รายงานประจำปี 5.0 MB
KTHAICGRMF รายงานประจำปี 5.9 MB
K-TREASURY รายงานประจำปี 5.0 MB
K-USA รายงานประจำปี 6.4 MB
K-USXNDQ รายงานประจำปี 6.7 MB
K-USXNDQ-A(D) รายงานประจำปี 6.7 MB
K-VALUE รายงานประจำปี 6.5 MB
RKBC รายงานประจำปี 10.6 MB
RKF2 รายงานประจำปี 12.4 MB
RKF4 รายงานประจำปี 12.0 MB
RKF-HI2 รายงานประจำปี 6.9 MB