ดาวน์โหลดเอกสารกองทุน

ชื่อย่อกองทุน เรื่อง ดาวน์โหลด
ABFTH รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.3 MB
K20SLTF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.3 MB
K-2500 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
K-2510 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-2520 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.5 MB
K-2530 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.4 MB
K70LTF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.6 MB
KACB รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.9 MB
K-AEC รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KAEQ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.4 MB
K-AFIXED รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
K-AGRI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
K-APB รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
K-ART รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KASF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.0 MB
K-ASIA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
K-BANKING รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 2.9 MB
KBLRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
K-CASH รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 2.8 MB
K-CBOND รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.0 MB
K-CCTV รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.1 MB
K-CHINA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.0 MB
K-CHX รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.0 MB
KCR3YA-UI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KCR3YB-AI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KCR3YC-AI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KDLTF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.4 MB
K-ENERGY รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.4 MB
KEQLTF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.2 MB
KEQRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-EQUITY รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 2.8 MB
KEURMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 2.9 MB
K-EUROPE รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 2.7 MB
K-EUSAGE รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 2.9 MB
K-EUSMALL รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.1 MB
K-EUX รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 2.9 MB
K-FEQ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KFF1YDF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KFF1YDG รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
KFF1YDH รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.9 MB
KFF1YDI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KFF1YDJ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KFF1YDK รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KFF1YDL รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KFF1YDM รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KFF1YDN รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KFF1YDO รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KFF1YDP รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KFF1YDQ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KFF1YDR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KFF1YDS รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
KFF1YDT รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF1YDU รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.0 MB
KFF1YDV รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KFF1YDW รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KFF1YDX รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KFF1YDY รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KFF1YDZ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KFF1YEA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KFF1YEB รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KFF1YEC รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KFF1YED รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KFF1YEE รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KFF1YEF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KFF1YEG รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YEH รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YEI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YEJ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YEK รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YEL รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.1 MB
KFF1YEM รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.1 MB
KFF1YEN รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.1 MB
KFF1YEO รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.1 MB
KFF1YEP รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.1 MB
KFF1YEQ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.1 MB
KFF1YER รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.1 MB
KFF1YES รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.1 MB
KFF1YEV รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YEW รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YEX รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YEY รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.1 MB
KFF1YEZ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFB รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFC รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFD รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFE รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFG รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFH รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFJ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KFF1YFK รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KFF1YFL รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KFF1YFM รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KFF1YFN รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFO รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFP รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFQ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFS รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFT รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFU รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFV รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFF1YFW รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFI3YA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KFI3YA-AI รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
KFI60MA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.4 MB
KFIRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
K-FITL รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 2.9 MB
K-FITM รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 2.8 MB
K-FITS รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 2.9 MB
K-FITXL รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 2.9 MB
K-FIXED รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.5 MB
K-FIXEDPLUS รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
KFLRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
K-GA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KGARMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
K-GB รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.8 MB
KGBRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KGDRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
K-GEMO รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KGF3 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 2.1 MB
KGF4 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 1.9 MB
KGFIN รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 1.9 MB
K-GHEALTH รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
K-GHEALTH(UH) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KGHRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KGIFRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
K-GINCOME รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
K-GINCOME-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
K-GINCOME-A(R) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
K-GINFRA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
K-GLOBE รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KGLTF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.3 MB
K-GOLD รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 2.8 MB
K-GPROP รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 2.8 MB
K-GREAT รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.0 MB
KGT5YA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KGT5YB รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
K-ICT รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.3 MB
K-INDIA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
K-INDX รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
K-JP รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 2.9 MB
KJPRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 2.9 MB
K-JPX รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 2.8 MB
K-MIDSMALL รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.4 MB
K-MONEY รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.2 MB
KMSLTF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.4 MB
KMSRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.0 MB
K-MVEQ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.0 MB
KMVLTF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.3 MB
K-OIL รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
K-PLAN1 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.4 MB
K-PLAN2 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.5 MB
K-PLAN3 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.3 MB
K-PROP รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KS50LTF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.4 MB
KS50RMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.4 MB
KSDLTF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.1 MB
K-SELECT รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
K-SEMQ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
K-SET50 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
K-SF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.7 MB
K-SFPLUS รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.2 MB
KSFRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
K-SGM รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 2.9 MB
K-STADE รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.4 MB
K-STAR รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-STAR-A(A) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-STAR-A(R) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.6 MB
K-STEQ รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
KTF18MA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KTF25MA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KTF25MB รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KTF32MA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
KTHAICGRMF รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
K-TREASURY รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
K-USA รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 3.1 MB
K-USXNDQ-A(D) รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.8 MB
K-VALUE รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.3 MB
K-VIETNAM รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
RKBC รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.2 MB
RKF2 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 4.2 MB
RKF4 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 2.9 MB
RKF-HI2 รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก 5.6 MB