ดาวน์โหลดเอกสารกองทุน

วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
7/10/2562 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 63.4 KB
11/9/2562 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 62.5 KB
13/8/2562 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 62.9 KB
3/7/2562 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 55.5 KB
28/5/2562 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 63.0 KB
5/6/2562 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 54.9 KB
19/4/2562 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 เมษายน 2562 62.8 KB
3/4/2562 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 54.9 KB
2/11/2561 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 57.9 KB
3/10/2561 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 57.2 KB
25/9/2561 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 57.6 KB
25/9/2561 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 64.2 KB
29/7/2561 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 62.9 KB