ดาวน์โหลดเอกสารกองทุน

วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
2/3/2566 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 328.1 KB
3/2/2566 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 328.3 KB
4/1/2566 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 3 มกราคม 2566 328.7 KB
4/11/2565 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 329.2 KB
4/10/2565 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 329.1 KB
2/9/2565 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 329.1 KB
2/8/2565 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 325.2 KB
7/7/2565 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 324.4 KB
6/6/2565 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 325.8 KB
5/5/2565 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 328.5 KB
4/4/2565 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 327.0 KB
2/3/2565 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 327.8 KB
2/2/2565 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 328.7 KB
17/1/2565 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 4 มกราคม 2565 326.2 KB
10/5/2564 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 331.5 KB
2/4/2564 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 328.0 KB
22/3/2564 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 327.8 KB
22/3/2564 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 328.7 KB
22/3/2564 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 328.9 KB
3/12/2563 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 329.7 KB
4/11/2563 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 330.0 KB
5/10/2563 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 328.7 KB
10/9/2563 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 330.8 KB
10/8/2563 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 330.9 KB
7/7/2563 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 584.9 KB
4/6/2563 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 584.9 KB
7/5/2563 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 586.3 KB
3/4/2563 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 580.6 KB
26/3/2563 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 576.3 KB
3/3/2563 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563 581.4 KB
4/2/2563 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 585.2 KB
15/1/2563 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 14 มกราคม 2563 64.5 KB
11/12/2562 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 63.0 KB
11/11/2562 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 63.2 KB
7/10/2562 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 63.4 KB
11/9/2562 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 62.5 KB
13/8/2562 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 62.9 KB
3/7/2562 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 55.5 KB
29/5/2562 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 63.0 KB
5/6/2562 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 54.9 KB
19/4/2562 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 เมษายน 2562 62.8 KB
3/4/2562 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 54.9 KB
2/11/2561 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 57.9 KB
3/10/2561 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 57.2 KB
25/9/2561 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 57.6 KB
25/9/2561 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 64.2 KB
29/7/2561 รายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 62.9 KB