12/14/2023

เมื่อไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ...วันนี้ คุณวางเเผนสร้างผลตอบแทนเพื่อชีวิตเกษียณสุข แล้วหรือยัง?​

คุณรู้หรือไม่? ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เป็นที่เรียบร้อยในปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่ว่า มีจำนวนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% จากประชากรทั้งหมด 

"ซึ่งการที่คนไทยมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้นนั้นถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่สิ่งที่ไม่น่ายินดีและเป็นสิ่งที่คนไทยในวัยเกษียณส่วนใหญ่กำลังประสบอยู่ นั่นคือ การมีเงินออมที่ไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ" 

โดยสาเหตุหลักมาจากขาดการตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนเกษียณตั้งแต่เนิ่นๆ และขาดความรู้ความเข้าใจในการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ ส่วนผู้ที่ลงทุนก็ยังมีข้อจำกัดจากการลงทุนอยู่เฉพาะในประเทศ (Home Bias) ทำให้พลาดโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศอยู่ไม่น้อย

"ปัจจุบันมีเครื่องมือทางการเงินหลายรูปแบบที่ช่วยในการวางแผนเกษียณ ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ นั่นคือ กองทุนรวมเพื่อการเกษียณในรูปแบบของกองทุน ‘RMF Target Date’ ซึ่งเป็นที่นิยมมากในต่างประเทศ" 

ด้วยกลไกการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงให้อัตโนมัติตามช่วงอายุเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตลงเมื่อเข้าใกล้วัยเกษียณ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงไม่ต้องเสียเวลาจัดสรรเงินด้วยตัวเองว่าจะนำไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหน เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชั่วโมงบินที่สูงกว่า จึงย่อมส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมตามแต่ละช่วงเวลามากกว่า

วันนี้ KAsset ขอแนะนำกองทุนรวมเพื่อการเกษียณ ‘K Target Retirement จำนวน 2 กองทุน คือ K2035 RMF และ K2040 RMF’ ซึ่งถือเป็นผู้นำด้านกองทุนเพื่อการเกษียณ 

“โดยมีจุดเด่นถือครองและลงทุนกองเดียวต่อเนื่องได้ทุกปีจนเกษียณ ผ่านนโยบายกระจายลงทุนในกองทุนเพื่อวัยเกษียณที่ดีที่สุดในโลก แบบ Fund of funds” 
 
จุดเด่นของ กองทุน K2035RMF และ K2040RMF​ ​ RMF 

1. มีผู้จัดการกองทุนคอยจับจังหวะหรือปรับน้ำหนักการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด 
พร้อมทั้งปรับลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนลงเมื่อเข้าใกล้ปีเกษียณอายุ

2. กองทุน กองทุน K2035RMF และ K2040RMF​ มีความยืดหยุ่นในการลงทุน 
มีการกระจายการลงทุนไปทั่วโลก เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงกว่าการลงทุนเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น

3. ภายใต้การบริหารของ Capital Group บริษัทจัดการกองทุนระดับโลก ที่มีชื่อเสียงมายาวนานมากกว่า 90 ปี กองทุนสามารถทำผลการดำเนินงานได้อย่างโดดเด่น 
Capital Group มีความเชี่ยวชาญในการบริหารกองทุนประเภท Target Date ซึ่งสะท้อนผ่านผลการดำเนินงานในอดีตทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่โดดเด่น โดยในช่วงระยะเวลา 10 ปีย้อนหลังจนถึงสิ้นปี 2565 กองทุนภายใต้การบริหารของ Capital Group กว่า 87% สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยได้ชนะคู่แข่ง

โดยกองทุน K2035 RMF และ K2040 RMF มีผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีที่โดดเด่น ติดอันดับ Top Quartile ที่ 1  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566) ในกลุ่ม Global Allocation Fund ตามการแบ่งกลุ่มของ Morningstar

Chart 1: กองทุนภายใต้การบริหารของ Capital Group กว่า 87% สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยได้ชนะคู่แข่ง​

messageImage_1702381258025.jpg
ที่มา: Capital Group.
ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน โดยศึกษานโยบายกองทุนและความเสี่ยงได้ที่ www.kasikornasset.com​

บทความโดย ฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บลจ.กสิกรไทย 
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2023

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
เทคนิคเกษียณง่าย สไตล์มนุษย์เงินเดือน >>Click
เกษียณไว​ สไตล์ Gen Z ไม่ใช่เรื่องยาก​​​ >>Click
จัดพอร์ตลงทุนให้โตไว ด้วยกลยุทธ์​​​ >>Click​
กองทุนประหยัดภาษี เงินก้อนใหญ่ที่ไม่ควรมองข้าม​ >>Click​​


Yes
12/14/2023
0