ค้นหา..พอร์ตการลงทุน
ที่เหมาะกับคุณ

เพื่อชีวิตการลงทุนที่ง่ายขึ้น เริ่มต้นค้นหาพอร์ตการลงทุน
ที่เหมาะกับคุณผ่าน 3 ขั้นตอนง่ายๆ

ขั้นตอนที่ 1

ประเมินระดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2

ดูพอร์ตการลงทุนแนะนำ

ขั้นตอนที่ 3

เริ่มต้นลงทุน

เริ่มค้นหาพอร์ตการลงทุน

ลงทุนกับกองทุนกสิกรไทย
เริ่มต้นเพียง 500 บาท

เลือกเปิดบัญชีกองทุนได้ 3 ช่องทาง