กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KCR1YA กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A 13/08/2563 10.0000 +0.0814 | 0.8207 % N/A 10.0000 2,950,075,960.30
KCR1YB กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B 30/09/2563 10.0171 +0.0121 | 0.1209 % N/A N/A 1,224,259,948.66
KCR3YA-UI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 9.3674 -0.0124 | 0.1322 % N/A N/A 393,284,028.54
KCR3YB-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.1280 +0.0186 | 0.1840 % N/A N/A 403,194,706.40
KCR3YC-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 9.5331 +0.0029 | 0.0304 % N/A N/A 850,625,019.07
KCR3YD-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 9.7714 +0.0014 | 0.0143 % N/A N/A 1,327,563,702.12
KFF1YGM กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GM 07/07/2563 10.2038 -0.0765 | 0.7441 % N/A 10.2038 5,954,639,737.71
KFF1YGN กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GN 14/07/2563 10.2033 -0.1897 | 1.8253 % N/A 10.2033 3,592,116,758.57
KFF1YGO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GO 23/07/2563 10.1835 -0.0658 | 0.6420 % N/A 10.1835 1,313,386,537.87
KFF1YGP กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GP 29/07/2563 10.1835 -0.0291 | 0.2849 % N/A 10.1835 2,370,821,310.00
KFF1YGQ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GQ 05/08/2563 10.1684 +0.0700 | 0.6932 % N/A 10.1684 682,260,360.16
KFF1YGR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GR 13/08/2563 10.1687 +0.0719 | 0.7121 % N/A 10.1687 1,749,691,862.57
KFF1YGS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GS 18/08/2563 10.1678 -0.0202 | 0.1983 % N/A 10.1678 3,993,199,839.80
KFF1YGT กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GT 22/09/2563 10.1525 +0.0085 | 0.0838 % N/A 10.1525 906,926,519.91
KFF1YGU กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GU 29/09/2563 10.1627 -0.0959 | 0.9348 % N/A 10.1627 1,921,081,367.58
KFF1YGV กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GV 29/09/2563 10.1596 -0.1102 | 1.0730 % N/A 10.1596 1,474,163,792.48
KFF1YGW กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GW 14/10/2563 10.1631 +0.0827 | 0.8204 % N/A 10.1631 1,014,995,582.20
KFF1YGX กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GX 21/10/2563 10.1631 -0.1069 | 1.0409 % N/A 10.1631 1,977,948,205.87
KFF1YGY กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GY 30/09/2563 10.1952 +0.0129 | 0.1267 % N/A N/A 1,320,564,241.41
KFF1YGZ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GZ 30/09/2563 10.1805 +0.0119 | 0.1170 % N/A N/A 1,820,925,070.25
KFF1YHA กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HA 30/09/2563 10.1663 +0.0205 | 0.2021 % N/A N/A 1,462,788,548.16
KFF1YHB กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HB 30/09/2563 10.1750 +0.0140 | 0.1378 % N/A N/A 1,787,639,509.66
KFF1YHC กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HC 30/09/2563 10.1460 +0.0237 | 0.2341 % N/A N/A 391,407,625.17
KFF1YHD กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HD 30/09/2563 10.1585 +0.0166 | 0.1637 % N/A N/A 847,299,123.01
KFF1YHE กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HE 30/09/2563 10.1580 +0.0241 | 0.2378 % N/A N/A 384,837,187.07
KFF1YHF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HF 30/09/2563 10.1570 +0.0240 | 0.2368 % N/A N/A 407,507,258.63
KFF1YHG กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HG 30/09/2563 10.1327 +0.0268 | 0.2652 % N/A N/A 1,102,892,621.59
KFF3MA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 02/07/2563 10.0228 -0.0196 | 0.1952 % N/A 10.0228 296,944,954.73
KFF3MB-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/07/2563 10.0291 -0.0413 | 0.4101 % N/A 10.0291 6,932,070,848.79
KFF3MCF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน CF 06/08/2563 10.0305 +0.0733 | 0.7362 % N/A 10.0305 2,093,630,255.32
KFF3MCG กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน CG 20/08/2563 10.0274 -0.0380 | 0.3775 % N/A 10.0274 779,184,668.45
KFF3MCI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน CI 27/08/2563 10.0274 -0.0512 | 0.5080 % N/A 10.0274 1,388,438,364.65
KFF6MAA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.0172 +0.0249 | 0.2492 % N/A N/A 2,443,972,169.99
KFF6MA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/08/2563 10.0681 +0.0634 | 0.6337 % N/A 10.0681 3,539,844,550.07
KFF6MAB-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.0039 | 0.0000 % N/A N/A 2,357,569,290.87
KFF6MAC-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.0156 | 0.0000 % N/A N/A 1,373,941,292.01
KFF6MAD-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.0090 | 0.0000 % N/A N/A 915,799,342.30
KFF6MAE-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.0011 | 0.0000 % N/A N/A 568,327,737.37
KFF6MAF-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 9.9961 | 0.0000 % N/A N/A 1,364,631,048.39
KFF6MB-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 13/08/2563 10.0606 +0.1293 | 1.3019 % N/A 10.0606 1,442,793,520.92
KFF6MC-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 19/08/2563 10.0560 -0.0483 | 0.4780 % N/A 10.0560 686,356,418.02
KFF6MD-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 25/08/2563 10.0550 -0.0726 | 0.7169 % N/A 10.0550 2,170,083,844.96
KFF6ME-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 08/09/2563 10.0570 -0.0211 | 0.2094 % N/A 10.0570 895,238,021.90
KFF6MF-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/09/2563 10.0522 -0.0060 | 0.0597 % N/A 10.0522 793,721,916.98
KFF6MG-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 24/09/2563 10.0455 -0.0548 | 0.5426 % N/A 10.0455 846,610,540.10
KFF6MH-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/09/2563 10.0450 -0.1542 | 1.5119 % N/A 10.0450 1,056,633,586.48
KFF6MHX กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HX 05/08/2563 10.0678 +0.0644 | 0.6438 % N/A 10.0678 4,842,578,335.73
KFF6MHY กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HY 30/09/2563 10.0418 +0.0232 | 0.2316 % N/A N/A 707,305,315.96
KFF6MI-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 14/10/2563 10.0503 +0.1273 | 1.2829 % N/A 10.0503 1,775,760,788.52
KFF6MJ-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.0596 +0.0237 | 0.2362 % N/A N/A 6,288,656,136.79
KFF6MK-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.0579 +0.0259 | 0.2582 % N/A N/A 4,303,349,019.55
KFF6ML-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.0521 +0.0187 | 0.1864 % N/A N/A 2,856,271,679.50
KFF6MM-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.0549 +0.0277 | 0.2762 % N/A N/A 5,925,479,134.19
KFF6MN-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.0526 +0.0280 | 0.2793 % N/A N/A 8,917,556,788.37
KFF6MO-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.0460 +0.0206 | 0.2055 % N/A N/A 5,110,520,935.87
KFF6MP-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.0468 +0.0252 | 0.2515 % N/A N/A 6,411,737,894.14
KFF6MQ-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.0385 +0.0162 | 0.1616 % N/A N/A 6,290,711,545.31
KFF6MR-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.0387 +0.0235 | 0.2346 % N/A N/A 10,681,579,359.96
KFF6MS-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MS ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.0267 +0.0150 | 0.1498 % N/A N/A 1,734,443,378.37
KFF6MT-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.0415 +0.0361 | 0.3608 % N/A N/A 2,591,785,466.05
KFF6MU-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MU ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.0388 +0.0381 | 0.3810 % N/A N/A 3,249,231,410.90
KFF6MV-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MV ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.0229 +0.0244 | 0.2440 % N/A N/A 2,714,939,992.73
KFF6MW-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MW ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.0191 +0.0155 | 0.1549 % N/A N/A 2,012,154,323.92
KFF6MX-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MX ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.0142 +0.0166 | 0.1660 % N/A N/A 766,077,997.87
KFF6MY-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MY ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.0091 +0.0050 | 0.0500 % N/A N/A 1,681,440,551.63
KFF6MZ-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MZ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.0217 +0.0273 | 0.2732 % N/A N/A 2,021,797,211.09
KFI1YH กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี H 03/09/2563 10.1431 -0.0177 | 0.1742 % N/A 10.1431 510,136,504.13
KFI1YI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี I 03/09/2563 10.1435 -0.0198 | 0.1948 % N/A 10.1435 1,071,941,874.58
KFI3YA กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี A 06/10/2563 10.7914 -0.0005 | 0.0046 % N/A 10.7914 2,067,448,180.43
KFI3YA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/08/2563 10.9842 +0.0191 | 0.1742 % N/A 10.9842 4,641,996,282.21
KTF25MA กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 25 เดือน A 30/09/2563 10.4481 +0.0008 | 0.0077 % N/A N/A 1,877,233,059.20
KTF25MB กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 25 เดือน B 30/09/2563 10.4437 +0.0008 | 0.0077 % N/A N/A 1,262,271,331.26
KTF3YA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.5959 +0.0009 | 0.0085 % N/A 10.5959 2,300,366,355.72
KTF4YA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 4 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/09/2563 10.5828 +0.0194 | 0.1837 % N/A N/A 2,140,509,948.08

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน