กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KCR3YA-UI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/12/2561 9.0773 -0.1218 | 1.3240 % N/A N/A 407,572,301.02
KCR3YB-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/12/2561 9.6664 -0.0586 | 0.6026 % N/A N/A 405,025,923.15
KFF1YDM กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DM 18/09/2561 10.1525 -0.0173 | 0.1701 % N/A 10.1525 1,805,446,256.53
KFF1YDN กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DN 24/09/2561 10.1470 +0.0330 | 0.3263 % N/A 10.147 1,521,808,368.65
KFF1YDO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DO 09/10/2561 10.1450 -0.0231 | 0.2272 % N/A 10.145 1,308,856,632.91
KFF1YDP กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DP 11/10/2561 10.1330 -0.0653 | 0.6403 % N/A 10.133 666,055,631.84
KFF1YDQ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DQ 16/10/2561 10.1271 -0.0261 | 0.2571 % N/A 10.1271 342,429,628.66
KFF1YDR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DR 24/10/2561 10.1376 +0.0546 | 0.5415 % N/A 10.1376 645,875,894.95
KFF1YDS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DS 02/11/2561 10.1412 +0.0405 | 0.4010 % N/A 10.1412 1,582,431,252.85
KFF1YDT กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DT 13/11/2561 10.1474 +0.0724 | 0.7186 % N/A 10.1474 677,793,052.84
KFF1YDU กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DU 26/11/2561 10.1509 -0.0255 | 0.2506 % N/A 10.1509 299,069,981.18
KFF1YDV กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DV 27/11/2561 10.1474 -0.0611 | 0.5985 % N/A 10.1474 636,640,417.95
KFF1YDW กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DW 28/12/2561 10.1784 +0.0019 | 0.0187 % N/A 10.1784 2,538,479,676.90
KFF1YDX กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DX 14/01/2562 10.1774 +0.0488 | 0.4818 % N/A 10.1774 3,224,232,961.81
KFF1YDY กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DY 28/12/2561 9.8909 -0.0443 | 0.4459 % N/A N/A 1,611,944,648.87
KFF1YDZ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DZ 28/12/2561 9.9884 -0.0234 | 0.2337 % N/A N/A 1,124,063,749.08
KFF1YEA กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EA 28/12/2561 10.1318 -0.0042 | 0.0414 % N/A N/A 1,947,316,159.51
KFF1YEB กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EB 28/12/2561 10.1374 +0.0046 | 0.0454 % N/A N/A 1,430,683,905.32
KFF1YEC กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EC 28/12/2561 10.1074 -0.0116 | 0.1146 % N/A N/A 1,430,018,129.88
KFF1YED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี ED 28/12/2561 9.9106 -0.0463 | 0.4650 % N/A N/A 1,208,351,781.60
KFF1YEE กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EE 28/12/2561 10.0583 -0.0189 | 0.1876 % N/A N/A 1,934,923,716.34
KFF1YEF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EF 28/12/2561 10.0883 +0.0013 | 0.0129 % N/A N/A 2,711,095,454.44
KFF1YEG กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EG 28/12/2561 10.0895 +0.0062 | 0.0615 % N/A N/A 3,489,689,397.67
KFF1YEH กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EH 28/12/2561 10.0822 +0.0007 | 0.0069 % N/A N/A 1,798,109,294.77
KFF1YEI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EI 28/12/2561 10.0452 -0.0287 | 0.2849 % N/A N/A 1,601,510,032.16
KFF1YEJ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EJ 28/12/2561 10.0810 +0.0010 | 0.0099 % N/A N/A 4,552,377,084.78
KFF1YEK กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EK 28/12/2561 10.0401 -0.0266 | 0.2642 % N/A N/A 2,569,923,440.48
KFF1YEL กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EL 28/12/2561 10.0357 -0.0345 | 0.3426 % N/A N/A 5,021,236,012.99
KFF1YEM กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EM 28/12/2561 9.9381 -0.0506 | 0.5066 % N/A N/A 4,021,142,860.15
KFF1YEN กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EN 28/12/2561 10.0341 -0.0230 | 0.2287 % N/A N/A 5,695,078,000.62
KFF1YEO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EO 28/12/2561 10.0135 -0.0397 | 0.3949 % N/A N/A 1,028,169,141.27
KFF1YEP กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EP 28/12/2561 10.0376 -0.0078 | 0.0776 % N/A N/A 897,028,701.09
KFF1YEQ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EQ 28/12/2561 9.9182 -0.0505 | 0.5066 % N/A N/A 2,560,525,144.14
KFF1YER กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี ER 28/12/2561 9.9332 -0.0571 | 0.5716 % N/A N/A 1,060,853,736.05
KFF1YES กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี ES 28/12/2561 10.0448 -0.0142 | 0.1412 % N/A N/A 2,625,001,571.40
KFF1YEV กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EV 28/12/2561 9.9478 -0.0533 | 0.5329 % N/A N/A 10,898,558,997.57
KFF1YEW กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EW 28/12/2561 10.0406 -0.0258 | 0.2563 % N/A N/A 5,881,730,288.01
KFF1YEX กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EX 28/12/2561 9.9384 -0.0584 | 0.5842 % N/A N/A 1,205,273,236.19
KFF1YEY กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EY 28/12/2561 9.8922 -0.0850 | 0.8519 % N/A N/A 5,301,169,920.84
KFF1YEZ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EZ 28/12/2561 9.9013 -0.0806 | 0.8075 % N/A N/A 2,467,333,899.10
KFF1YFA กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FA 28/12/2561 9.9420 -0.0585 | 0.5850 % N/A N/A 2,145,688,567.17
KFF1YFB กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FB 28/12/2561 10.0003 -0.0322 | 0.3210 % N/A N/A 3,347,806,890.92
KFF1YFC กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FC 28/12/2561 10.0334 -0.0138 | 0.1374 % N/A N/A 4,049,714,766.61