กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KCR1YA กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A 28/02/2563 9.9206 -0.0179 | 0.1801 % N/A N/A 2,926,653,828.85
KCR1YB กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B 28/02/2563 9.9294 +0.0156 | 0.1574 % N/A N/A 1,213,547,145.40
KCR3YA-UI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2563 10.3372 -0.0122 | 0.1179 % N/A N/A 449,290,267.84
KCR3YB-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2563 10.4173 +0.0198 | 0.1904 % N/A N/A 425,504,829.09
KCR3YC-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2563 9.5000 -0.4685 | 4.6998 % N/A N/A 847,677,024.29
KCR3YD-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2563 9.7611 -0.1806 | 1.8166 % N/A N/A 1,361,645,880.38
KEC1-UI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2563 10.1962 -0.0032 | 0.0314 % N/A N/A 1,520,701,404.08
KEC2-UI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2563 10.1448 +0.0019 | 0.0187 % N/A N/A 3,642,619,766.73
KFF1YFQ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ 07/01/2563 10.1968 -0.0016 | 0.0157 % N/A 10.1968 3,621,629,168.67
KFF1YFR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FR 16/01/2563 10.2044 +0.0050 | 0.0490 % N/A 10.2044 4,619,890,916.32
KFF1YFS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FS 23/01/2563 10.2044 -0.0326 | 0.3185 % N/A 10.2044 3,825,211,669.81
KFF1YFT กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FT 04/02/2563 10.2072 -0.0404 | 0.3942 % N/A 10.2072 4,818,625,476.48
KFF1YFU กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FU 20/02/2563 10.2044 -0.0047 | 0.0460 % N/A 10.2044 2,739,865,534.80
KFF1YFV กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV 24/02/2563 10.2022 -0.1931 | 1.8576 % N/A 10.2022 3,262,181,897.50
KFF1YFW กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FW 03/03/2563 10.2087 +0.1084 | 1.0732 % N/A 10.2087 3,132,093,288.76
KFF1YFX กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FX 04/03/2563 10.2052 +0.0263 | 0.2584 % N/A 10.2052 3,311,297,413.65
KFF1YFY กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FY 11/03/2563 10.2050 -0.0118 | 0.1155 % N/A 10.2050 2,529,674,993.11
KFF1YFZ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FZ 26/03/2563 10.2044 -0.2515 | 2.4053 % N/A 10.2044 1,212,301,542.50
KFF1YGA กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GA 27/03/2563 10.3269 +0.1376 | 1.3504 % N/A N/A 1,259,935,017.88
KFF1YGB กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GB 28/02/2563 10.1712 +0.0012 | 0.0118 % N/A N/A 1,448,506,354.13
KFF1YGC กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GC 28/02/2563 10.1504 -0.0042 | 0.0414 % N/A N/A 2,290,599,185.13
KFF1YGD กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GD 28/02/2563 10.1371 -0.0066 | 0.0651 % N/A N/A 1,578,273,516.16
KFF1YGE กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GE 28/02/2563 10.1398 -0.0024 | 0.0237 % N/A N/A 3,014,072,594.16
KFF1YGF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GF 28/02/2563 10.1551 +0.0058 | 0.0571 % N/A N/A 3,423,766,808.92
KFF1YGG กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GG 28/02/2563 10.1352 -0.0040 | 0.0395 % N/A N/A 2,860,071,584.61
KFF1YGH กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GH 28/02/2563 10.1478 +0.0044 | 0.0434 % N/A N/A 4,806,833,845.18
KFF1YGI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GI 28/02/2563 10.1322 -0.0207 | 0.2039 % N/A N/A 3,235,494,553.23
KFF1YGJ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GJ 28/02/2563 10.1217 -0.0153 | 0.1509 % N/A N/A 2,767,128,096.98
KFF1YGK กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GK 28/02/2563 10.1305 -0.0025 | 0.0247 % N/A N/A 4,994,621,995.65
KFF1YGL กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GL 28/02/2563 10.1110 -0.0172 | 0.1698 % N/A N/A 5,224,747,420.85
KFF1YGM กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GM 28/02/2563 10.1297 +0.0051 | 0.0504 % N/A N/A 5,911,367,844.81
KFF1YGN กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GN 28/02/2563 10.1181 +0.0037 | 0.0366 % N/A N/A 3,562,095,478.96
KFF1YGO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GO 28/02/2563 10.0791 -0.0100 | 0.0991 % N/A N/A 1,299,913,087.49
KFF1YGP กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GP 28/02/2563 10.1045 -0.0016 | 0.0158 % N/A N/A 2,352,410,649.62
KFF1YGQ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GQ 28/02/2563 10.1162 +0.0109 | 0.1079 % N/A N/A 678,759,238.50
KFF1YGR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GR 28/02/2563 10.0862 -0.0102 | 0.1010 % N/A N/A 1,735,503,576.68
KFF1YGS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GS 28/02/2563 10.0705 -0.0139 | 0.1378 % N/A N/A 3,954,980,594.05
KFF1YGT กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GT 28/02/2563 10.1175 +0.0341 | 0.3382 % N/A N/A 903,800,068.40
KFF1YGU กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GU 28/02/2563 10.1170 +0.0241 | 0.2388 % N/A N/A 1,912,442,211.59
KFF1YGV กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GV 28/02/2563 10.1026 +0.0200 | 0.1984 % N/A N/A 1,465,898,670.49
KFF1YGW กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GW 28/02/2563 10.1025 +0.0268 | 0.2660 % N/A N/A 1,008,948,996.07
KFF1YGX กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GX 28/02/2563 10.1022 +0.0232 | 0.2302 % N/A N/A 1,966,100,315.99
KFF1YGY กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GY 28/02/2563 10.1065 +0.0323 | 0.3206 % N/A N/A 1,309,074,976.64
KFF1YGZ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GZ 28/02/2563 10.0860 +0.0225 | 0.2236 % N/A N/A 1,804,023,214.07
KFF1YHA กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HA 28/02/2563 10.0756 +0.0201 | 0.1999 % N/A N/A 1,449,749,000.83
KFF1YHB กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HB 28/02/2563 10.0631 +0.0174 | 0.1732 % N/A N/A 1,767,980,081.68
KFF1YHC กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HC 28/02/2563 10.0780 +0.0386 | 0.3845 % N/A N/A 388,785,432.22
KFF1YHD กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HD 28/02/2563 10.0912 +0.0492 | 0.4899 % N/A N/A 841,688,058.54
KFF1YHE กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HE 28/02/2563 10.0769 +0.0391 | 0.3895 % N/A N/A 381,767,055.46
KFF1YHF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HF 28/02/2563 10.0770 +0.0372 | 0.3705 % N/A N/A 404,297,321.78
KFF1YHG กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HG 28/02/2563 10.0643 +0.0341 | 0.3400 % N/A N/A 1,095,448,853.27
KFF6MA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2563 10.0566 +0.0050 | 0.0497 % N/A N/A 3,535,808,954.20
KFF6MB-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2563 10.0516 +0.0056 | 0.0557 % N/A N/A 1,441,504,572.27
KFF6MC-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2563 10.0460 +0.0194 | 0.1935 % N/A N/A 685,676,166.22
KFF6MD-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2563 10.0266 -0.0698 | 0.6913 % N/A N/A 2,163,961,168.73
KFF6MHA กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HA 06/01/2563 10.0964 -0.0111 | 0.1098 % N/A 10.0964 3,624,143,730.81
KFF6MHB กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HB 09/01/2563 10.0947 -0.0253 | 0.2500 % N/A 10.0947 3,941,147,749.04
KFF6MHC กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HC 13/01/2563 10.0930 -0.0202 | 0.1997 % N/A 10.0930 2,634,222,485.16
KFF6MHD กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HD 16/01/2563 10.0806 +0.0338 | 0.3364 % N/A 10.0806 1,411,988,691.12
KFF6MHE กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HE 22/01/2563 10.0805 -0.0275 | 0.2721 % N/A 10.0805 2,400,489,439.70
KFF6MHF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HF 03/02/2563 10.0773 -0.0007 | 0.0069 % N/A 10.0773 1,929,465,208.67
KFF6MHG กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HG 13/02/2563 10.0785 -0.0078 | 0.0773 % N/A 10.0785 2,789,947,019.54
KFF6MHH กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HH 19/02/2563 10.0781 -0.0154 | 0.1526 % N/A 10.0781 2,453,870,466.84
KFF6MHI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HI 12/03/2563 10.0681 -0.1450 | 1.4197 % N/A 10.0681 3,019,380,739.97
KFF6MHJ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HJ 16/03/2563 10.0695 -0.2889 | 2.7890 % N/A 10.0695 2,609,276,185.41
KFF6MHK กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HK 27/03/2563 10.1625 +0.0668 | 0.6617 % N/A N/A 3,507,797,658.08
KFF6MHL กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HL 28/02/2563 10.0813 +0.0118 | 0.1172 % N/A N/A 3,631,862,491.03
KFF6MHM กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HM 28/02/2563 10.0866 +0.0186 | 0.1847 % N/A N/A 2,486,674,584.14
KFF6MHN กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HN 28/02/2563 10.0725 +0.0136 | 0.1352 % N/A N/A 3,784,122,526.34
KFF6MHO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HO 28/02/2563 10.0659 +0.0074 | 0.0736 % N/A N/A 2,681,644,720.95
KFF6MHP กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HP 28/02/2563 10.0883 +0.0326 | 0.3242 % N/A N/A 3,724,897,792.28
KFF6MHQ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HQ 28/02/2563 10.0744 +0.0240 | 0.2388 % N/A N/A 2,704,269,834.27
KFF6MHR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HR 28/02/2563 10.0649 +0.0223 | 0.2221 % N/A N/A 3,564,702,128.29
KFF6MHS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HS 28/02/2563 10.0755 +0.0401 | 0.3996 % N/A N/A 1,596,535,226.07
KFF6MHT กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HT 28/02/2563 10.0706 +0.0370 | 0.3688 % N/A N/A 1,573,777,813.85
KFF6MHU กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HU 28/02/2563 10.0869 +0.0504 | 0.5022 % N/A N/A 1,008,684,469.72
KFF6MHV กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HV 28/02/2563 10.0579 +0.0245 | 0.2442 % N/A N/A 1,522,786,175.97
KFF6MHW กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HW 28/02/2563 10.0583 +0.0214 | 0.2132 % N/A N/A 1,550,218,004.02
KFF6MHX กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HX 28/02/2563 10.0786 +0.0570 | 0.5688 % N/A N/A 4,847,772,465.16
KFI1YH กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี H 28/02/2563 10.1222 +0.0260 | 0.2575 % N/A N/A 509,083,856.96
KFI1YI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี I 28/02/2563 10.1286 +0.0302 | 0.2991 % N/A N/A 1,070,366,678.25
KFI3YA กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี A 28/02/2563 10.6780 +0.0274 | 0.2573 % N/A N/A 2,071,805,435.41
KFI3YA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2563 10.8876 +0.0003 | 0.0028 % N/A N/A 4,601,177,233.92
KFI6MCT กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน CT 20/02/2563 10.0643 +0.0125 | 0.1244 % N/A 10.0643 1,181,737,546.42
KFI6MCU กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน CU 12/03/2563 10.0681 -0.1228 | 1.2050 % N/A 10.0681 2,616,185,558.34
KTF18MA กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 18 เดือน A 28/02/2563 10.2978 +0.0130 | 0.1264 % N/A N/A 2,307,286,644.94
KTF25MA กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 25 เดือน A 27/03/2563 10.3969 +0.0080 | 0.0770 % N/A N/A 1,910,722,714.65
KTF25MB กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 25 เดือน B 27/03/2563 10.3882 +0.0098 | 0.0944 % N/A N/A 1,284,274,383.40
KTF3YA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/03/2563 10.5065 -0.0354 | 0.3358 % N/A N/A 2,317,395,203.05
KTF4YA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 4 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2563 10.5992 +0.0998 | 0.9505 % N/A N/A 2,180,771,306.36

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน