กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KCR3YA-UI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.3144 +0.0070 | 0.0679 % N/A N/A 433,043,375.45
KCR3YB-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.6114 +0.0274 | 0.2589 % N/A N/A 422,440,879.17
KCR3YC-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 9.4771 -0.0100 | 0.1054 % N/A N/A 823,397,732.15
KCR3YD-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 9.9595 -0.3328 | 3.2335 % N/A 9.9595 1,353,128,096.88
KEC3-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.0736 +0.0163 | 0.1621 % N/A N/A 2,508,241,256.41
KEC4-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.0776 +0.0164 | 0.1630 % N/A N/A 3,062,702,157.63
KEC5-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.0152 +0.0085 | 0.0849 % N/A N/A 4,025,817,713.91
KFF6MAA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 01/03/2564 10.0464 -0.0162 | 0.1610 % N/A 10.0464 2,451,095,724.87
KFF6MAB-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 04/03/2564 10.0455 -0.0580 | 0.5741 % N/A 10.0455 2,367,375,796.43
KFF6MAC-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/03/2564 10.0466 +0.0141 | 0.1405 % N/A 10.0466 1,378,189,376.56
KFF6MAD-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 17/03/2564 10.0459 +0.0128 | 0.1276 % N/A 10.0459 919,174,658.80
KFF6MAE-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 25/03/2564 10.0462 -0.0498 | 0.4933 % N/A 10.0462 570,889,236.83
KFF6MAF-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 01/04/2564 10.0456 -0.0066 | 0.0657 % N/A 10.0456 1,371,380,394.83
KFF6MAG-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/04/2564 10.0430 -0.0147 | 0.1462 % N/A 10.0430 1,250,283,519.72
KFF6MAH-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.0464 -0.0030 | 0.0299 % N/A N/A 905,962,836.07
KFF6MAI-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.0523 -0.0024 | 0.0239 % N/A N/A 705,272,611.61
KFF6MAJ-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.0372 -0.0116 | 0.1154 % N/A N/A 330,154,524.08
KFF6MAK-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.0556 +0.0023 | 0.0229 % N/A N/A 1,261,431,573.02
KFF6MAL-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.0547 -0.0050 | 0.0497 % N/A N/A 1,383,742,315.86
KFF6MAM-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.0139 -0.0259 | 0.2580 % N/A N/A 867,189,670.56
KFF6MAN-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.0210 -0.0172 | 0.1713 % N/A N/A 1,309,498,279.34
KFF6MAO-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.0404 -0.0015 | 0.0149 % N/A N/A 1,751,034,854.78
KFF6MAP-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.0305 -0.0045 | 0.0448 % N/A N/A 1,164,825,422.01
KFF6MAQ-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.0423 +0.0071 | 0.0708 % N/A N/A 1,113,010,527.01
KFF6MAR-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.0024 -0.0139 | 0.1388 % N/A N/A 1,395,107,344.02
KFF6MAS-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAS ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.0240 +0.0005 | 0.0050 % N/A N/A 1,938,483,072.43
KFF6MAT-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.0105 -0.0133 | 0.1327 % N/A N/A 810,364,893.94
KFF6MAU-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAU ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.0254 -0.0095 | 0.0947 % N/A N/A 612,242,927.51
KFF6MAV-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAV ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.0020 -0.0111 | 0.1109 % N/A N/A 547,024,646.34
KFF6MAW-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAW ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.0177 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 2,047,521,854.47
KFF6MAX-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAX ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.0169 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 2,443,301,222.26
KFF6MT-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 14/01/2564 10.0577 +0.0422 | 0.4213 % N/A 10.0577 2,595,963,917.60
KFF6MU-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MU ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 19/01/2564 10.0571 +0.0114 | 0.1135 % N/A 10.0571 3,255,139,977.05
KFF6MV-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MV ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/01/2564 10.0503 -0.0203 | 0.2016 % N/A 10.0503 2,722,372,892.95
KFF6MW-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MW ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 26/01/2564 10.0450 -0.0082 | 0.0816 % N/A 10.0450 2,017,355,628.26
KFF6MX-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MX ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 02/02/2564 10.0405 +0.0115 | 0.1147 % N/A 10.0405 768,094,837.81
KFF6MY-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MY ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/02/2564 10.0404 +0.0282 | 0.2817 % N/A 10.0404 1,686,699,903.37
KFF6MZ-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MZ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 25/02/2564 10.0446 -0.0606 | 0.5997 % N/A 10.0446 2,026,424,950.35
KTF25MA กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 25 เดือน A 23/03/2564 10.5048 -0.0005 | 0.0048 % N/A 10.5048 1,887,413,594.47
KTF25MB กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 25 เดือน B 23/03/2564 10.5008 -0.0006 | 0.0057 % N/A 10.5008 1,269,179,761.86
KTF3YA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.7480 +0.0007 | 0.0065 % N/A N/A 2,260,027,929.71
KTF4YA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 4 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2564 10.7858 +0.0428 | 0.3984 % N/A N/A 2,144,635,552.23

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน