กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน สกุลเงิน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KCR1YJ-BR กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี J ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 28/06/2567 9.9500 +0.0160
0.1611 %
N/A N/A 528,679,082.07
KFF1YAE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 07/02/2567 10.1503 +0.0074
0.0730 %
N/A 10.1503 711,095,372.71
KFF1YAF-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 12/06/2567 10.1754 +0.0267
0.2631 %
N/A 10.1754 460,810,537.88
KFF1YAG-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 10/07/2567 10.2010 +0.1586
1.5793 %
N/A 10.2010 1,490,481,627.67
KFF6MCK-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 01/02/2567 10.0958 -0.0139
0.1375 %
N/A N/A 4,711,245,023.65
KFF6MCL-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 21/02/2567 10.1003 -0.0118
0.1167 %
N/A 10.1003 3,346,475,324.73
KFF6MCM-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 29/02/2567 10.1009 +0.0653
0.6507 %
N/A 10.1009 3,382,072,111.87
KFF6MCN-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 06/03/2567 10.1004 +0.0513
0.5105 %
N/A 10.1004 2,637,200,529.69
KFF6MCO-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 21/03/2567 10.1010 +0.0995
0.9949 %
N/A 10.1010 2,757,656,446.54
KFF6MCP-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 27/03/2567 10.1053 +0.0421
0.4184 %
N/A 10.1053 2,858,417,876.44
KFF6MCQ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 03/04/2567 10.1054 -0.0591
0.5814 %
N/A 10.1054 1,105,482,826.85
KFF6MCR-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 18/04/2567 10.1153 +0.0019
0.0188 %
N/A 10.1153 2,068,886,503.20
KFF6MCS-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCS ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 23/04/2567 10.1140 -0.0484
0.4763 %
N/A 10.1140 2,017,363,552.70
KFF6MCT-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 28/06/2567 10.0267 -0.0036
0.0359 %
N/A N/A 3,146,822,071.71
KFF6MCU-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCU ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 28/06/2567 10.0263 +0.0012
0.0120 %
N/A N/A 4,729,040,465.76
KFF6MCV-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCV ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 28/06/2567 9.9882 -0.0194
0.1939 %
N/A N/A 4,406,302,108.43
KFF6MCW-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCW ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 28/06/2567 9.9810 -0.0166
0.1660 %
N/A N/A 2,667,539,241.95
KFI2YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 28/06/2567 10.3447 +0.0166
0.1607 %
N/A N/A 3,528,671,775.40
KFI3YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 28/06/2567 10.4811 +0.0281
0.2688 %
N/A N/A 3,838,337,175.58
KFI6MD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน D ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 14/02/2567 10.0959 +0.0281
0.2791 %
N/A 10.0959 7,229,057,326.62
KFI6ME-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 06/03/2567 10.0984 +0.0264
0.2621 %
N/A 10.0984 3,349,926,291.47
KFI9MA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 9 เดือน A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 10/04/2567 10.1532 +0.0030
0.0296 %
N/A 10.1532 5,727,417,011.05
KGB11MB กองทุนเปิดเค พันธบัตร 11 เดือน B THB 09/05/2567 10.1538 -0.0004
0.0039 %
N/A 10.1538 3,357,885,580.43
KGB11MC กองทุนเปิดเค พันธบัตร 11 เดือน C THB 28/06/2567 10.0259 +0.0133
0.1328 %
N/A N/A 6,744,253,357.24
KGB11MD กองทุนเปิดเค พันธบัตร 11 เดือน D THB 28/06/2567 10.0214 +0.0133
0.1329 %
N/A N/A 3,845,098,644.68
KGB1YC กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี C THB 04/01/2567 10.1158 -0.0002
0.0020 %
N/A 10.1158 3,032,009,554.06
KGB1YD กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี D THB 08/02/2567 10.1439 -0.0002
0.0020 %
N/A 10.1439 3,151,297,089.94
KGB1YE กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี E THB 07/03/2567 10.1521 -0.0002
0.0020 %
N/A 10.1521 5,427,528,362.04
KGB1YF กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี F THB 04/04/2567 10.1504 -0.0002
0.0020 %
N/A 10.1504 4,732,527,836.53
KGB1YG กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี G THB 17/04/2567 10.1499 +0.0020
0.0197 %
N/A 10.1499 4,496,937,500.75
KGB1YH กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี H THB 13/06/2567 10.1761 -0.0002
0.0020 %
N/A 10.1761 1,289,529,550.55
KGB1YI กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี I THB 04/07/2567 10.1722 -0.0002
0.0020 %
N/A 10.1722 3,196,189,864.67
KGB1YJ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี J THB 28/06/2567 10.1663 +0.0148
0.1458 %
N/A N/A 3,115,727,565.62
KGB1YK กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี K THB 28/06/2567 10.1507 +0.0153
0.1510 %
N/A N/A 3,301,122,878.90
KGB1YL กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี L THB 28/06/2567 10.1360 +0.0150
0.1482 %
N/A N/A 4,870,121,940.43
KGB1YM กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี M THB 28/06/2567 10.1308 +0.0149
0.1473 %
N/A N/A 3,192,599,228.79
KGB1YN กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี N THB 28/06/2567 10.1067 +0.0142
0.1407 %
N/A N/A 5,957,987,037.11
KGB1YO กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี O THB 28/06/2567 10.0012 0.0000
0.0000 %
N/A N/A 4,306,766,399.41
KGB1YP กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี P THB 28/06/2567 10.0957 +0.0071
0.0704 %
N/A N/A 488,697,663.77
KGB1YQ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี Q THB 28/06/2567 10.0951 +0.0070
0.0694 %
N/A N/A 7,191,409,954.71
KGB1YR กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี R THB 28/06/2567 10.0688 +0.0158
0.1572 %
N/A N/A 6,571,597,708.25
KGB1YS กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี S THB 28/06/2567 10.0439 +0.0137
0.1366 %
N/A N/A 6,080,412,794.01
KGB1YT กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี T THB 28/06/2567 10.0347 +0.0136
0.1357 %
N/A N/A 4,920,501,059.46
KGB1YU กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี U THB 28/06/2567 10.0082 +0.0130
0.1301 %
N/A N/A 3,472,767,861.10
KGB5MD กองทุนเปิดเค พันธบัตร 5 เดือน D THB 28/06/2567 10.0278 +0.0156
0.1558 %
N/A N/A 4,825,509,766.06
KGB6MAD กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AD THB 03/01/2567 10.0857 -0.0002
0.0020 %
N/A 10.0857 11,101,666,528.29
KGB6MAE กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AE THB 17/01/2567 10.0825 -0.0001
0.0010 %
N/A 10.0825 11,339,426,080.18
KGB6MAF กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AF THB 31/01/2567 10.0853 -0.0001
0.0010 %
N/A 10.0853 7,175,765,262.58
KGB6MAG กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AG THB 14/02/2567 10.0854 -0.0001
0.0010 %
N/A 10.0854 3,088,976,867.35
KGB6MAH กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AH THB 13/03/2567 10.0913 -0.0002
0.0020 %
N/A 10.0913 7,334,892,179.94
KGB6MAI กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AI THB 27/03/2567 10.1014 -0.0001
0.0010 %
N/A 10.1014 8,110,359,844.46
KGB6MAJ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AJ THB 10/04/2567 10.0995 -0.0001
0.0010 %
N/A 10.0995 5,368,194,697.92
KGB6MAK กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AK THB 24/04/2567 10.0976 -0.0001
0.0010 %
N/A 10.0976 7,387,189,181.19
KGB6MAL กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AL THB 24/04/2567 10.0965 -0.0001
0.0010 %
N/A 10.0965 3,135,642,537.85
KGB6MAM กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AM THB 08/05/2567 10.0961 -0.0002
0.0020 %
N/A 10.0961 7,939,981,746.74
KGB6MAN กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AN THB 23/05/2567 10.0985 +0.0004
0.0040 %
N/A 10.0985 4,800,631,777.76
KGB6MAO กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AO THB 05/06/2567 10.0946 -0.0001
0.0010 %
N/A 10.0946 9,877,010,201.83
KGB6MAP กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AP THB 19/06/2567 10.0951 -0.0001
0.0010 %
N/A 10.0951 7,892,786,461.49
KGB6MAQ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AQ THB 03/07/2567 10.0951 -0.0002
0.0020 %
N/A 10.0951 4,632,025,291.48
KGB6MAR กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AR THB 03/07/2567 10.0943 -0.0002
0.0020 %
N/A 10.0943 3,269,212,352.69
KGB6MAS กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AS THB 28/06/2567 10.0491 +0.0167
0.1665 %
N/A N/A 7,561,477,239.34
KGB6MAT กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AT THB 17/07/2567 10.0976 -0.0001
0.0010 %
N/A 10.0976 6,756,958,443.51
KGB6MAU กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AU THB 17/07/2567 10.0967 -0.0001
0.0010 %
N/A 10.0967 3,231,791,675.91
KGB6MAV กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AV THB 28/06/2567 10.0808 +0.0151
0.1500 %
N/A N/A 11,360,823,093.97
KGB6MAW กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AW THB 28/06/2567 10.0711 +0.0156
0.1551 %
N/A N/A 10,149,926,951.81
KGB6MAX กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AX THB 28/06/2567 10.0599 +0.0161
0.1603 %
N/A N/A 5,758,330,384.67
KGB6MAY กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AY THB 28/06/2567 10.0472 +0.0154
0.1535 %
N/A N/A 9,885,025,169.90
KGB6MAZ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AZ THB 28/06/2567 10.0371 +0.0151
0.1507 %
N/A N/A 10,429,119,168.95
KGB6MBA กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BA THB 28/06/2567 10.0189 +0.0152
0.1519 %
N/A N/A 7,640,471,102.88
KGB6MBB กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BB THB 28/06/2567 10.0130 +0.0144
0.1440 %
N/A N/A 7,744,826,904.15
KGB6MBC กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BC THB 28/06/2567 10.0072 0.0000
0.0000 %
N/A N/A 9,577,455,758.08
KGB6MBD กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BD THB 28/06/2567 10.0061 0.0000
0.0000 %
N/A N/A 2,824,628,674.66
KGB6MBE กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน BE THB 28/06/2567 10.0041 0.0000
0.0000 %
N/A N/A 7,300,015,606.44
KJG5MA กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 5MA THB 10/05/2567 10.0933 -0.0184
0.1820 %
N/A 10.0933 2,034,874,180.65
KJG6MA กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MA THB 10/05/2567 10.1034 +0.0432
0.4294 %
N/A 10.1034 4,702,246,279.17
KJG6MB กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MB THB 10/06/2567 10.1026 -0.0131
0.1295 %
N/A 10.1026 3,954,097,171.21
KJG6MC กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MC THB 10/07/2567 10.0984 +0.1217
1.2198 %
N/A 10.0984 3,285,066,597.69
KJG6MD กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MD THB 28/06/2567 10.0107 -0.0005
0.0050 %
N/A N/A 3,140,176,397.22
KJG6ME กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6ME THB 28/06/2567 9.9750 -0.0038
0.0381 %
N/A N/A 6,731,387,946.98
KJG6MF กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MF THB 28/06/2567 9.9617 0.0000
0.0000 %
N/A N/A 4,876,054,071.83
KTF23MA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 23MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 28/06/2567 10.3878 +0.0197
0.1900 %
N/A N/A 3,278,360,305.22
KTF2YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 17/06/2567 10.4146 +0.0009
0.0086 %
N/A 10.4146 3,580,223,880.24
KTF2YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 28/06/2567 10.4063 +0.0185
0.1781 %
N/A N/A 3,611,391,301.51
KTF2YC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 28/06/2567 10.4078 +0.0198
0.1906 %
N/A N/A 3,216,011,321.05

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน