กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 20/03/2562 16.4423 +0.0040 | 0.0243 % 16.4424 16.1957 15,716,717,390.75
K70LTF กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 20/03/2562 16.3830 -0.0133 | 0.0811 % 16.3831 16.1373 24,644,147,356.67
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 20/03/2562 11.8849 -0.0485 | 0.4064 % 11.8969 11.8730 290,345,830.85
KDLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล
แนะนำ
20/03/2562 19.3874 -0.0218 | 0.1123 % 19.3875 19.0966 17,656,564,497.33
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 20/03/2562 13.7014 -0.0384 | 0.2795 % 13.7152 13.6877 422,800,195.02
KEQLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว 20/03/2562 33.9503 -0.0504 | 0.1482 % 33.9504 33.4410 13,596,506,213.12
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
20/03/2562 31.3561 -0.0338 | 0.1077 % 31.3562 31.3561 8,044,824,698.18
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
20/03/2562 17.6442 -0.0178 | 0.1008 % 17.8207 17.6442 4,496,045,475.66
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/03/2562 82.8852 -0.1201 | 0.1447 % 82.8853 82.8852 14,851,308,681.39
KGLTF กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 20/03/2562 17.6352 -0.0099 | 0.0561 % 17.6353 17.3707 7,089,930,791.78
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 20/03/2562 7.9773 -0.0142 | 0.1777 % 7.9854 7.9693 129,626,947.31
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 20/03/2562 14.1622 -0.0226 | 0.1593 % 14.3039 14.1622 2,420,604,023.79
KMSLTF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว 20/03/2562 10.9505 -0.0171 | 0.1559 % 10.9506 10.7862 1,183,352,795.24
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/03/2562 14.7735 -0.0205 | 0.1386 % 14.7736 14.7735 3,977,111,720.13
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 20/03/2562 11.1016 +0.0219 | 0.1977 % 11.2127 11.1016 171,878,082.26
KMVLTF กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว 20/03/2562 11.0472 +0.0222 | 0.2014 % 11.0473 10.8815 187,046,508.42
KS50LTF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว 20/03/2562 12.1328 -0.0260 | 0.2138 % 12.1329 11.9508 1,135,657,299.25
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/03/2562 13.3508 -0.0287 | 0.2145 % 13.3509 13.3508 2,389,719,373.09
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 20/03/2562 8.1096 +0.0008 | 0.0099 % 8.1908 8.1096 796,963,221.81
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 20/03/2562 34.6461 -0.0740 | 0.2131 % 34.6808 34.6115 5,896,694,552.61
K-STADE กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล 07/11/2561 6.0880 +0.0173 | 0.2850 % N/A 6.0880 809,406,363.63
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
20/03/2562 40.4168 -0.0392 | 0.0969 % 40.6190 40.3158 1,291,130,758.85
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
20/03/2562 40.3668 -0.0392 | 0.0970 % 40.5687 40.2659 2,578,389,070.72
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 20/03/2562 37.6982 -0.0283 | 0.0750 % 38.0753 37.6982 491,695,751.89
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/03/2562 9.4803 -0.0123 | 0.1296 % 9.4804 9.4803 193,408,512.98
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 20/03/2562 6.9971 -0.0021 | 0.0300 % 7.0672 6.9971 4,221,603,407.12
RKF2 กองทุนเปิดรวงข้าว 2 05/11/2561 12.8904 -0.0987 | 0.7599 % N/A 12.8904 1,175,188,688.09
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 20/03/2562 7.2405 -0.0041 | 0.0566 % 7.3130 7.2405 388,458,849.12
RKF-HI2 กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 07/11/2561 4.4298 +0.0113 | 0.2557 % N/A 4.4298 280,477,090.94

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน