กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 24/05/2562 16.6889 +0.0719 | 0.4327 % 16.6890 16.4386 15,896,147,504.13
K70LTF กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 24/05/2562 16.4722 +0.0224 | 0.1362 % 16.4723 16.2251 24,441,370,988.12
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 24/05/2562 11.9334 +0.0561 | 0.4723 % 11.9454 11.9215 283,129,341.57
KDLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล
แนะนำ
24/05/2562 19.5266 +0.0342 | 0.1755 % 19.5267 19.2337 17,677,888,475.87
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 24/05/2562 13.4110 -0.0278 | 0.2069 % 13.4245 13.3976 362,533,167.73
KEQLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว 24/05/2562 34.2526 +0.0612 | 0.1790 % 34.2527 33.7388 13,608,732,266.93
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
24/05/2562 31.5827 +0.0861 | 0.2734 % 31.5828 31.5827 8,111,743,301.05
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
24/05/2562 17.7732 +0.0388 | 0.2188 % 17.9510 17.7732 4,477,410,185.83
KGLTF กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 24/05/2562 17.6287 +0.0364 | 0.2069 % 17.6288 17.3643 6,985,619,424.63
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 24/05/2562 8.1811 +0.0183 | 0.2242 % 8.1894 8.1729 127,662,945.03
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 24/05/2562 14.1720 +0.0689 | 0.4885 % 14.3138 14.1720 2,438,079,451.65
KMSLTF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว 24/05/2562 10.9516 +0.0548 | 0.5029 % 10.9517 10.7873 1,186,651,054.60
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/05/2562 14.7806 +0.0761 | 0.5175 % 14.7807 14.7806 3,965,032,177.44
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 24/05/2562 11.0066 -0.0145 | 0.1316 % 11.1168 11.0066 170,807,036.44
KMVLTF กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว 24/05/2562 10.9382 -0.0148 | 0.1351 % 10.9383 10.7741 199,431,373.60
KS50LTF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว 24/05/2562 12.1138 +0.0179 | 0.1480 % 12.1139 11.9321 1,168,321,714.30
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/05/2562 13.3296 +0.0196 | 0.1473 % 13.3297 13.3296 2,401,749,247.44
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 24/05/2562 8.2278 +0.0329 | 0.4015 % 8.3102 8.2278 794,709,954.66
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 24/05/2562 34.6121 +0.0513 | 0.1484 % 34.6468 34.5775 6,221,038,697.03
K-STADE กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล 07/11/2561 6.0880 +0.0173 | 0.2850 % N/A 6.0880 809,406,363.63
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
24/05/2562 40.7065 +0.1059 | 0.2608 % 40.9101 40.7065 1,442,570,414.48
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
24/05/2562 40.6461 +0.1057 | 0.2607 % 40.8494 40.6461 2,546,417,534.49
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 24/05/2562 38.2523 +0.1094 | 0.2868 % 38.6349 38.2523 465,860,148.45
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/05/2562 9.5220 +0.0273 | 0.2875 % 9.5221 9.5220 201,099,542.97
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 24/05/2562 7.0426 +0.0073 | 0.1038 % 7.1131 7.0426 4,139,487,573.76
RKF2 กองทุนเปิดรวงข้าว 2 05/11/2561 12.8904 -0.0987 | 0.7599 % N/A 12.8904 1,175,188,688.09
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 24/05/2562 7.2278 +0.0143 | 0.1982 % 7.3002 7.2278 386,617,869.37
RKF-HI2 กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 07/11/2561 4.4298 +0.0113 | 0.2557 % N/A 4.4298 280,477,090.94

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน