กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 18/09/2562 17.1032 -0.0671 | 0.3908 % 17.1033 16.8467 16,412,997,502.78
K70LTF กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 18/09/2562 16.3714 -0.0212 | 0.1293 % 16.3715 16.1258 23,608,680,916.74
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 18/09/2562 11.0867 +0.0609 | 0.5523 % 11.0979 11.0756 260,825,497.90
KDLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล
แนะนำ
18/09/2562 19.3510 -0.0438 | 0.2258 % 19.3511 19.0607 17,616,289,609.24
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 18/09/2562 14.4438 -0.2968 | 2.0135 % 14.4583 14.4294 360,299,678.45
KEQLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว 18/09/2562 35.3812 -0.0843 | 0.2377 % 35.3813 34.8505 13,660,610,656.03
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
18/09/2562 32.8278 -0.1760 | 0.5333 % 32.8279 32.8278 8,530,070,089.19
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
18/09/2562 17.7219 -0.0804 | 0.4516 % 17.8992 17.7219 4,314,856,554.73
KGLTF กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 18/09/2562 18.0635 -0.0938 | 0.5166 % 18.0636 17.7925 6,930,411,743.91
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 18/09/2562 9.6549 +0.0662 | 0.6904 % 9.6647 9.6452 159,553,229.75
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 18/09/2562 14.3202 -0.0853 | 0.5921 % 14.4635 14.3202 2,078,570,713.74
KMSLTF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว 18/09/2562 11.0861 -0.0671 | 0.6016 % 11.0862 10.9198 1,184,492,701.27
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/09/2562 14.9503 -0.0875 | 0.5819 % 14.9504 14.9503 3,967,561,020.62
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 18/09/2562 11.0671 -0.0302 | 0.2721 % 11.1779 11.0671 138,877,203.07
KMVLTF กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว 18/09/2562 11.0155 -0.0305 | 0.2761 % 11.0156 10.8503 213,298,379.54
KS50LTF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว 18/09/2562 12.4892 -0.0829 | 0.6594 % 12.4893 12.3019 1,370,431,619.10
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/09/2562 13.7415 -0.0912 | 0.6593 % 13.7416 13.7415 2,561,373,176.99
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 18/09/2562 8.5348 -0.0481 | 0.5604 % 8.6202 8.5348 782,831,116.53
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 18/09/2562 35.7089 -0.2365 | 0.6579 % 35.7447 35.6732 5,646,669,891.30
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
18/09/2562 42.2566 -0.2155 | 0.5074 % 42.4680 42.2566 1,342,669,343.20
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
18/09/2562 42.1939 -0.2152 | 0.5074 % 42.4050 42.1939 2,488,069,534.96
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 18/09/2562 39.6870 -0.2155 | 0.5401 % 40.0840 39.6870 492,332,405.77
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/09/2562 9.9801 -0.0669 | 0.6659 % 9.9802 9.9801 215,740,548.86
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 18/09/2562 6.8702 -0.0568 | 0.8200 % 6.9390 6.8702 3,791,349,081.60
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 18/09/2562 7.3947 -0.0391 | 0.5260 % 7.4687 7.3947 381,374,880.87

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน