กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 27/03/2563 12.3773 +0.0573 | 0.4651 % 12.3774 12.1916 13,045,131,025.27
K70LTF กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 27/03/2563 12.8343 +0.0369 | 0.2883 % 12.8344 12.6418 19,129,713,613.61
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 27/03/2563 6.2785 +0.2440 | 4.0434 % 6.2849 6.2722 210,995,436.37
KDLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล 27/03/2563 13.6188 +0.0622 | 0.4588 % 13.6189 13.4145 15,003,922,016.43
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 27/03/2563 9.8353 -0.1487 | 1.4894 % 9.8452 9.8255 249,240,010.38
KEQLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว 27/03/2563 25.2578 +0.1177 | 0.4682 % 25.2579 24.8789 9,868,164,885.59
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
27/03/2563 22.7752 +0.1355 | 0.5985 % 22.7753 22.7752 7,494,428,497.21
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
27/03/2563 12.4271 +0.0522 | 0.4218 % 12.5515 12.4271 3,024,413,788.84
KGLTF กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 27/03/2563 12.0485 +0.0398 | 0.3314 % 12.0486 11.8678 4,707,763,763.16
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 27/03/2563 7.4294 -0.0255 | 0.3421 % 7.4369 7.4220 148,734,720.23
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 27/03/2563 9.2229 +0.1849 | 2.0458 % 9.3152 9.2229 1,130,323,850.87
KMSLTF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว 27/03/2563 7.3859 +0.1345 | 1.8548 % 7.3860 7.2751 797,259,651.67
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 27/03/2563 9.9845 +0.1826 | 1.8629 % 9.9846 9.9845 2,641,537,075.48
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 27/03/2563 7.5753 +0.1693 | 2.2860 % 7.6512 7.5753 79,073,672.68
KMVLTF กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว 27/03/2563 7.5401 +0.1613 | 2.1860 % 7.5402 7.4270 167,903,237.51
KS50LTF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว 27/03/2563 8.5044 +0.0264 | 0.3114 % 8.5045 8.3768 1,335,778,176.98
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 27/03/2563 9.3571 +0.0291 | 0.3120 % 9.3572 9.3571 2,100,119,620.88
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 27/03/2563 5.9781 +0.0287 | 0.4824 % 6.0380 5.9781 536,807,901.10
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 27/03/2563 24.3610 +0.0759 | 0.3125 % 24.3855 24.3366 4,741,746,797.29
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
27/03/2563 29.5116 +0.1800 | 0.6137 % 29.6593 29.5116 1,032,395,567.19
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
27/03/2563 29.4678 +0.1797 | 0.6136 % 29.6152 29.4678 1,913,658,954.21
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
27/03/2563 29.4689 +0.1797 | 0.6135 % 29.6163 29.4689 1,240,936,322.47
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 27/03/2563 27.9362 +0.1528 | 0.5500 % 28.2157 27.9362 530,939,062.31
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 27/03/2563 7.3210 +0.0195 | 0.2671 % 7.3211 7.3210 183,563,964.93
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 27/03/2563 4.7858 +0.0358 | 0.7537 % 4.8338 4.7858 2,700,400,703.49
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 27/03/2563 4.9193 +0.0204 | 0.4164 % 4.9686 4.9193 249,165,495.68

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน