กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 02/02/2566 15.3281 -0.0290 | 0.1888 % 15.4815 15.3281 17,336,930.27
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 02/02/2566 15.4273 -0.0292 | 0.1889 % 15.4274 15.4273 13,921,860,370.87
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 02/02/2566 15.3185 -0.0226 | 0.1473 % 15.4718 15.3185 10,848,260.23
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 02/02/2566 14.5758 -0.0216 | 0.1480 % 14.5759 14.5758 18,618,373,832.31
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร
แนะนำ
02/02/2566 11.2477 -0.0096 | 0.0853 % 11.2590 11.2365 489,525,186.05
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 02/02/2566 17.5578 -0.0360 | 0.2046 % 17.7335 17.5578 16,731,003.05
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 02/02/2566 16.9588 -0.0348 | 0.2048 % 16.9589 16.9588 16,689,295,834.47
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 02/02/2566 15.1608 -0.1427 | 0.9325 % 15.1761 15.1456 257,395,433.11
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/02/2566 33.9995 -0.0717 | 0.2104 % 34.3396 33.9995 1,752,111.09
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 02/02/2566 34.0363 -0.0717 | 0.2102 % 34.0364 34.0363 10,435,282,050.25
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 02/02/2566 16.4567 -0.0244 | 0.1480 % 16.6214 16.4567 3,243,497,860.43
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 02/02/2566 16.5050 -0.0224 | 0.1355 % 16.6702 16.5050 2,200,315.95
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 02/02/2566 15.9731 -0.0217 | 0.1357 % 15.9732 15.9731 5,292,498,445.49
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 02/02/2566 10.2427 -0.0323 | 0.3144 % 10.2530 10.2325 187,150,936.12
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 02/02/2566 18.0925 +0.0061 | 0.0337 % 18.2735 18.0925 871,757,174.02
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/02/2566 14.2180 +0.0071 | 0.0500 % 14.3603 14.2180 2,361,232.74
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 02/02/2566 14.2811 +0.0072 | 0.0504 % 14.2812 14.2811 1,528,473,590.50
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 02/02/2566 19.1951 +0.0052 | 0.0271 % 19.1952 19.1951 4,989,965,767.43
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 02/02/2566 10.8807 -0.0572 | 0.5230 % 10.9896 10.8807 79,907,418.88
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/02/2566 10.7344 -0.0563 | 0.5217 % 10.8418 10.7344 1,046,256.22
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 02/02/2566 10.7581 -0.0564 | 0.5215 % 10.7582 10.7581 247,928,664.69
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 02/02/2566 12.2647 -0.0402 | 0.3267 % 12.2771 12.2524 9,879,222.99
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 02/02/2566 12.1109 -0.0397 | 0.3267 % 12.1110 12.1109 1,839,272,408.26
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 02/02/2566 13.2974 -0.0436 | 0.3268 % 13.2975 13.2974 3,437,179,554.12
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 02/02/2566 7.6147 -0.0242 | 0.3168 % 7.6909 7.6147 623,865,154.28
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 02/02/2566 34.8426 -0.1142 | 0.3267 % 34.8775 34.8078 7,124,185,055.08
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
02/02/2566 44.2492 -0.0434 | 0.0980 % 44.4705 44.2492 1,543,890,597.66
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
02/02/2566 44.1890 -0.0433 | 0.0979 % 44.4100 44.1890 2,075,974,676.83
K-STAR-C(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 02/02/2566 44.5206 -0.0433 | 0.0972 % 44.5207 44.5206 2,803.37
KSTARRMF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
02/02/2566 34.2084 -0.0326 | 0.0952 % 34.2085 34.2084 12,402,933,843.17
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
02/02/2566 44.3444 -0.0433 | 0.0975 % 44.3445 44.3444 1,279,487,636.10
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 02/02/2566 45.3075 -0.1899 | 0.4174 % 45.7607 45.3075 515,538,891.98
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 02/02/2566 12.4983 -0.0120 | 0.0959 % 12.4984 12.4983 2,455,520,765.17
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ 02/02/2566 11.3413 -0.0106 | 0.0934 % 11.3414 11.3413 395,224,094.91
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 02/02/2566 5.8226 -0.0163 | 0.2792 % 5.8809 5.8226 2,619,632,536.16
K-VIETNAM-SSF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม
แนะนำ
02/02/2566 10.1843 +0.0141 | 0.1386 % 10.1844 10.1843 398,377,503.55
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 02/02/2566 6.6977 -0.0040 | 0.0597 % 6.7648 6.6977 305,741,206.98

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน