กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 18/01/2564 15.3374 -0.1479 | 0.9551 % 15.4909 15.3374 6,586,637.39
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 18/01/2564 15.3369 -0.1479 | 0.9551 % 15.3370 15.3369 15,883,631,805.68
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 18/01/2564 14.9474 -0.0820 | 0.5456 % 15.0970 14.9474 2,365,663.09
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 18/01/2564 14.6390 -0.0802 | 0.5449 % 14.6391 14.6390 21,277,639,766.88
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 18/01/2564 8.7936 -0.1987 | 2.2097 % 8.8025 8.7848 409,906,140.11
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 18/01/2564 16.8507 -0.1316 | 0.7749 % 17.0193 16.8507 4,815,657.68
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 18/01/2564 16.5349 -0.1292 | 0.7753 % 16.5350 16.5349 17,898,434,039.70
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 18/01/2564 14.0372 -0.0764 | 0.5413 % 14.0513 14.0232 320,549,815.31
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 18/01/2564 31.1675 -0.2381 | 0.7581 % 31.4793 31.1675 750,856.66
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 18/01/2564 31.1667 -0.2381 | 0.7582 % 31.1668 31.1667 11,623,441,817.71
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
18/01/2564 29.6233 -0.1810 | 0.6073 % 29.6234 29.6233 10,448,828,543.30
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 18/01/2564 15.4705 -0.1161 | 0.7449 % 15.6253 15.4705 3,461,422,090.96
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 18/01/2564 15.6784 -0.1492 | 0.9427 % 15.8353 15.6784 795,780.03
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 18/01/2564 15.3588 -0.1462 | 0.9429 % 15.3589 15.3588 5,846,390,546.29
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 18/01/2564 7.8576 -0.0536 | 0.6775 % 7.8656 7.8497 161,081,572.92
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 18/01/2564 13.8025 +0.0837 | 0.6101 % 13.9406 13.8025 1,330,604,012.40
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 18/01/2564 10.8011 +0.0648 | 0.6036 % 10.9092 10.8011 54,786.76
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 18/01/2564 10.8084 +0.0649 | 0.6041 % 10.8085 10.8084 1,161,627,570.97
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/01/2564 14.5460 +0.0876 | 0.6059 % 14.5461 14.5460 3,822,549,245.86
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 18/01/2564 8.8956 -0.0008 | 0.0090 % 8.9847 8.8956 88,260,404.35
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 18/01/2564 8.8504 -0.0008 | 0.0090 % 8.9390 8.8504 332,007.61
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 18/01/2564 8.8500 -0.0007 | 0.0079 % 8.8501 8.8500 198,389,118.85
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 18/01/2564 11.0484 -0.0959 | 0.8605 % 11.0595 11.0374 1,640,854.94
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 18/01/2564 10.9511 -0.0952 | 0.8618 % 10.9512 10.9511 1,737,623,542.64
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/01/2564 12.0372 -0.1046 | 0.8615 % 12.0373 12.0372 2,956,463,890.42
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 18/01/2564 7.5942 -0.0419 | 0.5487 % 7.6702 7.5942 645,737,673.68
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 18/01/2564 31.4374 -0.2715 | 0.8562 % 31.4689 31.4060 6,755,315,943.23
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
18/01/2564 38.3935 -0.2388 | 0.6181 % 38.5856 38.3935 1,229,084,200.66
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
18/01/2564 38.3364 -0.2385 | 0.6183 % 38.5282 38.3364 2,270,462,802.92
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
18/01/2564 38.3741 -0.2383 | 0.6172 % 38.3742 38.3741 347,437,600.20
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 18/01/2564 37.5041 -0.1584 | 0.4206 % 37.8792 37.5041 639,986,092.40
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 18/01/2564 11.4697 -0.0724 | 0.6273 % 11.4698 11.4697 2,266,498,200.63
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/01/2564 10.1240 -0.0882 | 0.8637 % 10.1241 10.1240 310,758,387.69
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 18/01/2564 5.9789 -0.0483 | 0.8014 % 6.0388 5.9789 3,119,667,570.66
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 18/01/2564 6.7208 -0.0633 | 0.9331 % 6.7881 6.7208 323,181,611.05

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน