กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 26/09/2565 14.9010 -0.1416 | 0.9413 % 15.0501 14.9010 17,666,240.31
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 26/09/2565 14.9883 -0.1408 | 0.9307 % 14.9884 14.9883 14,053,240,142.89
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 26/09/2565 14.9108 -0.0782 | 0.5217 % 15.0600 14.9108 10,668,395.85
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 26/09/2565 14.1785 -0.0728 | 0.5108 % 14.1786 14.1785 18,740,310,730.15
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร
แนะนำ
26/09/2565 10.8234 -0.1223 | 1.1173 % 10.8343 10.8126 426,126,352.96
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 26/09/2565 16.9321 -0.1173 | 0.6880 % 17.1015 16.9321 13,807,350.35
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 26/09/2565 16.3439 -0.1122 | 0.6818 % 16.3440 16.3439 16,409,799,334.57
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 26/09/2565 15.5548 -0.1494 | 0.9513 % 15.5705 15.5392 249,563,171.08
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/09/2565 32.7715 -0.2237 | 0.6780 % 33.0993 32.7715 1,462,410.42
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 26/09/2565 32.7887 -0.2213 | 0.6704 % 32.7888 32.7887 10,492,589,273.17
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
26/09/2565 33.1274 -0.2508 | 0.7514 % 33.1275 33.1274 11,249,532,910.49
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 26/09/2565 16.1782 -0.1523 | 0.9326 % 16.3401 16.1782 3,201,818,147.09
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 26/09/2565 16.0038 -0.1540 | 0.9531 % 16.1639 16.0038 2,291,385.85
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 26/09/2565 15.4516 -0.1450 | 0.9297 % 15.4517 15.4516 5,272,448,953.14
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 26/09/2565 10.4152 +0.1187 | 1.1528 % 10.4257 10.4048 204,059,273.33
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 26/09/2565 17.4780 -0.1705 | 0.9661 % 17.6529 17.4780 834,962,290.57
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/09/2565 13.7118 -0.1313 | 0.9485 % 13.8490 13.7118 2,124,560.98
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 26/09/2565 13.7599 -0.1307 | 0.9409 % 13.7600 13.7599 1,597,851,316.96
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 26/09/2565 18.5153 -0.1759 | 0.9411 % 18.5154 18.5153 4,708,697,512.59
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 26/09/2565 10.6379 -0.0718 | 0.6704 % 10.7444 10.6379 80,208,515.37
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/09/2565 10.4886 -0.0703 | 0.6658 % 10.5936 10.4886 1,005,113.44
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 26/09/2565 10.5033 -0.0692 | 0.6545 % 10.5034 10.5033 264,095,326.92
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/09/2565 11.9432 -0.0748 | 0.6224 % 11.9552 11.9313 8,047,108.98
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 26/09/2565 11.7910 -0.0724 | 0.6103 % 11.7911 11.7910 1,832,726,250.29
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/09/2565 12.9492 -0.0796 | 0.6110 % 12.9493 12.9492 3,117,261,896.98
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 26/09/2565 7.4282 -0.0711 | 0.9481 % 7.5026 7.4282 609,637,183.95
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 26/09/2565 33.9175 -0.2080 | 0.6095 % 33.9515 33.8836 7,103,073,381.13
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
26/09/2565 42.9141 -0.3365 | 0.7780 % 43.1288 42.9141 1,578,934,705.53
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
26/09/2565 42.8517 -0.3357 | 0.7773 % 43.0661 42.8517 2,045,044,246.28
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
26/09/2565 42.9837 -0.3373 | 0.7786 % 42.9838 42.9837 845,061,372.89
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 26/09/2565 43.5746 -0.4105 | 0.9333 % 44.0104 43.5746 498,769,814.14
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 26/09/2565 12.2378 -0.0942 | 0.7639 % 12.2379 12.2378 2,404,885,801.20
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ 26/09/2565 10.8004 -0.0705 | 0.6485 % 10.8005 10.8004 341,685,552.48
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 26/09/2565 5.6207 -0.0362 | 0.6399 % 5.6770 5.6207 2,549,909,529.34
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 26/09/2565 6.7040 -0.0610 | 0.9017 % 6.7711 6.7040 306,712,839.71

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน