กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 23/01/2563 16.9323 +0.0620 | 0.3675 % 16.9324 16.6783 17,984,554,855.97
K70LTF กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 23/01/2563 16.1085 +0.0197 | 0.1224 % 16.1086 15.8669 24,178,883,851.10
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 23/01/2563 9.7756 -0.0308 | 0.3141 % 9.7855 9.7658 312,249,517.47
KDLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล 23/01/2563 18.9218 +0.0282 | 0.1493 % 18.9219 18.6380 21,065,132,612.42
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 23/01/2563 14.7985 -0.1078 | 0.7232 % 14.8134 14.7837 334,944,740.76
KEQLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว 23/01/2563 34.7686 +0.0429 | 0.1235 % 34.7687 34.2471 13,837,620,114.93
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
23/01/2563 31.2873 -0.0377 | 0.1204 % 31.2874 31.2873 9,925,068,128.50
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
23/01/2563 17.0463 -0.0147 | 0.0862 % 17.2169 17.0463 4,185,031,899.04
KGLTF กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 23/01/2563 16.9302 -0.0187 | 0.1103 % 16.9303 16.6762 6,692,444,533.49
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 23/01/2563 8.6451 -0.0096 | 0.1109 % 8.6538 8.6365 175,170,666.33
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 23/01/2563 13.6765 +0.0640 | 0.4702 % 13.8134 13.6765 1,812,856,203.66
KMSLTF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว 23/01/2563 10.6010 +0.0530 | 0.5025 % 10.6011 10.4420 1,152,002,204.59
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/01/2563 14.3320 +0.0735 | 0.5155 % 14.3321 14.3320 3,863,167,868.33
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 23/01/2563 10.3259 -0.0750 | 0.7211 % 10.4293 10.3259 122,162,006.50
KMVLTF กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว 23/01/2563 10.2944 -0.0727 | 0.7013 % 10.2945 10.1400 229,317,244.18
KS50LTF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว 23/01/2563 12.0677 -0.0056 | 0.0464 % 12.0678 11.8867 1,902,434,354.40
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/01/2563 13.2781 -0.0061 | 0.0459 % 13.2782 13.2781 2,805,756,333.87
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 23/01/2563 8.1495 +0.0096 | 0.1179 % 8.2311 8.1495 744,428,549.75
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 23/01/2563 34.5480 -0.0157 | 0.0454 % 34.5826 34.5135 6,399,538,396.90
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
23/01/2563 40.2353 -0.0361 | 0.0896 % 40.4366 40.2353 1,356,357,146.04
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
23/01/2563 40.1756 -0.0360 | 0.0895 % 40.3766 40.1756 2,667,115,497.84
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
23/01/2563 40.1765 -0.0360 | 0.0895 % 40.3775 40.1765 1,282,206,037.66
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 23/01/2563 38.3592 +0.0416 | 0.1086 % 38.7429 38.3592 758,721,280.24
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/01/2563 9.7585 -0.0136 | 0.1392 % 9.7586 9.7585 245,958,193.60
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 23/01/2563 6.5527 -0.0069 | 0.1052 % 6.6183 6.5527 3,679,992,273.78
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 23/01/2563 6.9077 -0.0092 | 0.1330 % 6.9769 6.9077 357,048,931.24

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน