กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 29/05/2563 14.7221 +0.1484 | 1.0183 % 14.7222 14.5013 15,483,237,384.68
K70LTF กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 29/05/2563 14.4339 +0.1055 | 0.7363 % 14.4340 14.2174 21,447,296,978.92
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 29/05/2563 7.3604 -0.0625 | 0.8420 % 7.3679 7.3530 258,195,084.77
KDLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล 29/05/2563 16.1670 +0.1654 | 1.0336 % 16.1671 15.9245 17,759,246,123.70
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 29/05/2563 12.3404 +0.0085 | 0.0689 % 12.3528 12.3281 314,608,241.42
KEQLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว 29/05/2563 30.0124 +0.2891 | 0.9726 % 30.0125 29.5622 11,616,823,108.63
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
29/05/2563 27.1229 +0.2150 | 0.7990 % 27.1230 27.1229 8,979,089,344.47
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
29/05/2563 14.7815 +0.0919 | 0.6256 % 14.9294 14.7815 3,465,863,745.80
KGLTF กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 29/05/2563 14.5968 +0.0824 | 0.5677 % 14.5969 14.3778 5,684,985,756.86
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 29/05/2563 8.0665 +0.0952 | 1.1943 % 8.0747 8.0584 163,699,481.90
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 29/05/2563 11.9037 +0.0416 | 0.3507 % 12.0228 11.9037 1,399,981,388.73
KMSLTF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว 29/05/2563 9.3962 +0.0237 | 0.2529 % 9.3963 9.2553 1,013,903,383.68
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 29/05/2563 12.6792 +0.0337 | 0.2665 % 12.6793 12.6792 3,367,594,498.41
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 29/05/2563 8.8619 +0.0490 | 0.5560 % 8.9506 8.8619 92,453,347.12
KMVLTF กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว 29/05/2563 8.8036 +0.0499 | 0.5700 % 8.8037 8.6715 193,672,093.58
KS50LTF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว 29/05/2563 10.3539 +0.0822 | 0.8003 % 10.3540 10.1986 1,631,483,323.21
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 29/05/2563 11.3899 +0.0904 | 0.8000 % 11.3900 11.3899 2,552,968,260.46
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 29/05/2563 7.0825 +0.0675 | 0.9622 % 7.1534 7.0825 636,316,532.11
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 29/05/2563 29.6625 +0.2358 | 0.8013 % 29.6923 29.6328 6,103,550,625.38
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
29/05/2563 35.2417 +0.2581 | 0.7378 % 35.4180 35.2417 1,173,435,152.27
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
29/05/2563 35.1894 +0.2577 | 0.7377 % 35.3654 35.1894 2,246,578,251.66
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
29/05/2563 35.1907 +0.2577 | 0.7377 % 35.3668 35.1907 1,481,878,169.76
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 29/05/2563 35.1923 +0.2578 | 0.7380 % 35.1924 N/A 7,557,962.14
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 29/05/2563 32.9774 +0.2935 | 0.8980 % 33.3073 32.9774 621,802,659.21
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ
แนะนำ
29/05/2563 10.6028 +0.0766 | 0.7277 % 10.6029 N/A 561,292,580.99
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 29/05/2563 8.8168 +0.0503 | 0.5738 % 8.8169 8.8168 226,172,959.48
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 29/05/2563 5.6917 +0.0567 | 1.0062 % 5.7487 5.6917 3,232,152,740.09
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 29/05/2563 6.0121 +0.0340 | 0.5687 % 6.0723 6.0121 298,063,549.49

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน