กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 13/05/2565 14.7807 +0.0384 | 0.2605 % 14.9286 14.7807 16,317,189.21
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 13/05/2565 14.8556 +0.0386 | 0.2605 % 14.8557 14.8556 14,115,259,109.73
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 13/05/2565 14.7505 +0.0181 | 0.1229 % 14.8981 14.7505 9,449,876.79
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 13/05/2565 14.1737 +0.0174 | 0.1229 % 14.1738 14.1737 19,029,227,699.98
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร
แนะนำ
13/05/2565 10.3373 -0.1371 | 1.3089 % 10.3477 10.3270 418,163,398.22
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 13/05/2565 16.9526 +0.0304 | 0.1796 % 17.1222 16.9526 11,981,429.28
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 13/05/2565 16.3546 +0.0294 | 0.1801 % 16.3547 16.3546 16,607,500,342.61
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 13/05/2565 14.6396 +0.0570 | 0.3909 % 14.6543 14.6250 258,651,335.67
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 13/05/2565 32.2984 +0.0552 | 0.1712 % 32.6215 32.2984 1,444,795.92
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 13/05/2565 32.3036 +0.0551 | 0.1709 % 32.3037 32.3036 10,598,909,448.29
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 13/05/2565 32.8384 +0.1213 | 0.3708 % 32.8385 32.8384 11,214,753,200.56
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 13/05/2565 16.0099 +0.0650 | 0.4077 % 16.1701 16.0099 3,205,228,082.73
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 13/05/2565 16.0393 +0.0593 | 0.3711 % 16.1998 16.0393 2,051,431.17
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 13/05/2565 15.4897 +0.0574 | 0.3719 % 15.4898 15.4897 5,367,502,662.40
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 13/05/2565 11.9932 -0.3309 | 2.6850 % 12.0053 11.9812 268,159,708.45
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 13/05/2565 17.6315 +0.1968 | 1.1288 % 17.8079 17.6315 896,049,181.20
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 13/05/2565 13.8419 +0.1504 | 1.0985 % 13.9804 13.8419 2,001,829.08
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 13/05/2565 13.8775 +0.1509 | 1.0993 % 13.8776 13.8775 1,627,780,018.67
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 13/05/2565 18.6725 +0.2023 | 1.0953 % 18.6726 18.6725 4,785,531,389.97
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 13/05/2565 10.7388 +0.0056 | 0.0522 % 10.8463 10.7388 84,129,013.52
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 13/05/2565 10.5950 +0.0056 | 0.0529 % 10.7011 10.5950 1,038,071.39
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 13/05/2565 10.5960 +0.0055 | 0.0519 % 10.5961 10.5960 266,984,550.03
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 13/05/2565 11.6320 +0.0368 | 0.3174 % 11.6437 11.6204 7,812,437.42
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 13/05/2565 11.4826 +0.0364 | 0.3180 % 11.4827 11.4826 1,786,647,205.93
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 13/05/2565 12.6114 +0.0399 | 0.3174 % 12.6115 12.6114 3,064,878,305.22
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 13/05/2565 7.3402 +0.0467 | 0.6403 % 7.4137 7.3402 600,487,867.57
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 13/05/2565 33.0230 +0.1048 | 0.3184 % 33.0561 32.9900 6,808,164,185.39
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
13/05/2565 42.6138 +0.1567 | 0.3691 % 42.8270 42.6138 1,646,577,446.28
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
13/05/2565 42.5515 +0.1564 | 0.3689 % 42.7644 42.5515 2,066,653,789.46
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
13/05/2565 42.6637 +0.1570 | 0.3694 % 42.6638 42.6637 783,028,810.74
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 13/05/2565 41.9245 +0.2204 | 0.5285 % 42.3438 41.9245 483,512,430.96
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 13/05/2565 12.1376 +0.0425 | 0.3514 % 12.1377 12.1376 2,387,296,320.92
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ 13/05/2565 10.6055 +0.0205 | 0.1937 % 10.6056 10.6055 332,270,522.54
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 13/05/2565 5.6524 +0.0184 | 0.3266 % 5.7090 5.6524 2,574,289,544.50
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 13/05/2565 6.6218 +0.0297 | 0.4505 % 6.6881 6.6218 306,004,892.35

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน