กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 12/04/2564 15.6282 -0.2608 | 1.6414 % 15.7846 15.6282 13,669,866.31
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 12/04/2564 15.8691 -0.2649 | 1.6419 % 15.8692 15.8691 16,240,550,219.42
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 12/04/2564 14.9932 -0.1789 | 1.1791 % 15.1432 14.9932 3,568,579.28
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 12/04/2564 14.6675 -0.1749 | 1.1784 % 14.6676 14.6675 21,066,402,876.61
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 12/04/2564 9.5871 -0.2616 | 2.6562 % 9.5968 9.5775 430,462,031.78
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 12/04/2564 17.1485 -0.2899 | 1.6624 % 17.3201 17.1485 10,255,299.98
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 12/04/2564 16.6191 -0.2809 | 1.6621 % 16.6192 16.6191 17,793,037,795.78
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 12/04/2564 13.5991 -0.1735 | 1.2597 % 13.6128 13.5855 316,285,969.77
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 12/04/2564 32.2084 -0.5499 | 1.6787 % 32.5306 32.2084 943,501.52
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 12/04/2564 32.2077 -0.5499 | 1.6787 % 32.2078 32.2077 11,753,124,626.42
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
12/04/2564 30.9520 -0.5240 | 1.6648 % 30.9521 30.9520 10,571,751,887.70
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 12/04/2564 16.0350 -0.2685 | 1.6469 % 16.1955 16.0350 3,450,067,093.65
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 12/04/2564 16.0419 -0.2841 | 1.7402 % 16.2024 16.0419 1,185,423.22
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 12/04/2564 15.4080 -0.2729 | 1.7403 % 15.4081 15.4080 5,786,752,766.14
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 12/04/2564 7.8092 -0.1057 | 1.3355 % 7.8171 7.8014 163,504,977.93
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 12/04/2564 15.6236 -0.3624 | 2.2670 % 15.7799 15.6236 1,469,434,255.40
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 12/04/2564 12.2119 -0.2799 | 2.2407 % 12.3341 12.2119 959,615.77
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 12/04/2564 12.2234 -0.2801 | 2.2402 % 12.2235 12.2234 1,391,175,144.98
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 12/04/2564 16.4714 -0.3800 | 2.2550 % 16.4715 16.4714 4,173,592,706.55
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 12/04/2564 9.3082 -0.0981 | 1.0429 % 9.4014 9.3082 86,649,074.85
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 12/04/2564 9.2577 -0.0983 | 1.0507 % 9.3504 9.2577 395,483.14
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 12/04/2564 9.2570 -0.0984 | 1.0518 % 9.2571 9.2570 207,568,260.37
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 12/04/2564 11.0591 -0.1721 | 1.5323 % 11.0703 11.0480 2,698,640.99
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 12/04/2564 10.9444 -0.1705 | 1.5340 % 10.9445 10.9444 1,728,491,734.03
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 12/04/2564 12.0271 -0.1874 | 1.5342 % 12.0272 12.0271 2,855,053,887.76
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 12/04/2564 7.8497 -0.1445 | 1.8076 % 7.9283 7.8497 640,761,568.22
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 12/04/2564 31.4297 -0.4893 | 1.5329 % 31.4612 31.3983 6,857,667,644.27
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
12/04/2564 40.1801 -0.6814 | 1.6676 % 40.3811 40.1801 1,308,746,795.44
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
12/04/2564 40.1203 -0.6804 | 1.6676 % 40.3210 40.1203 2,342,637,582.10
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
12/04/2564 40.1717 -0.6808 | 1.6665 % 40.1718 40.1717 386,929,775.01
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 12/04/2564 39.6127 -0.7120 | 1.7657 % 40.0089 39.6127 523,654,193.38
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 12/04/2564 11.6186 -0.1962 | 1.6606 % 11.6187 11.6186 2,292,198,701.20
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 12/04/2564 10.6082 -0.2253 | 2.0797 % 10.6083 10.6082 317,015,362.82
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 12/04/2564 6.1731 -0.1155 | 1.8367 % 6.2349 6.1731 3,136,409,116.14
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 12/04/2564 7.0215 -0.1272 | 1.7793 % 7.0918 7.0215 334,198,523.97

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน