กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/10/2564 15.9703 +0.0272 | 0.1706 % 16.1301 15.9703 16,598,862.29
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 21/10/2564 16.0458 +0.0273 | 0.1704 % 16.0459 16.0458 16,155,339,513.59
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/10/2564 15.4262 +0.0336 | 0.2183 % 15.5806 15.4262 6,266,095.90
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 21/10/2564 14.8363 +0.0323 | 0.2182 % 14.8364 14.8363 20,944,709,480.64
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 21/10/2564 10.1422 -0.0020 | 0.0197 % 10.1524 10.1321 503,043,768.88
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/10/2564 17.9073 +0.0498 | 0.2789 % 18.0865 17.9073 13,370,357.43
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 21/10/2564 17.2581 +0.0480 | 0.2789 % 17.2582 17.2581 18,188,368,228.54
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 21/10/2564 14.8331 +0.0922 | 0.6255 % 14.8480 14.8183 278,568,121.57
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/10/2564 33.8331 +0.0832 | 0.2465 % 34.1715 33.8331 1,450,342.61
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 21/10/2564 33.8355 +0.0833 | 0.2468 % 33.8356 33.8355 11,929,847,551.31
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
21/10/2564 33.7817 +0.0757 | 0.2246 % 33.7818 33.7817 11,332,907,464.03
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 21/10/2564 16.9238 +0.0446 | 0.2642 % 17.0931 16.9238 3,609,616,036.91
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/10/2564 16.7526 +0.0364 | 0.2178 % 16.9202 16.7526 1,784,620.23
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 21/10/2564 16.1008 +0.0349 | 0.2172 % 16.1009 16.1008 5,944,757,885.85
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 21/10/2564 9.4636 +0.0234 | 0.2479 % 9.4732 9.4541 155,059,651.11
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 21/10/2564 17.9559 +0.0220 | 0.1227 % 18.1356 17.9559 1,376,783,756.66
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/10/2564 14.0932 +0.0240 | 0.1706 % 14.2342 14.0932 1,187,488.89
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 21/10/2564 14.1174 +0.0241 | 0.1710 % 14.1175 14.1174 1,725,370,662.29
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2564 19.0138 +0.0347 | 0.1828 % 19.0139 19.0138 4,734,477,210.42
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 21/10/2564 10.7424 +0.0438 | 0.4094 % 10.8499 10.7424 93,472,243.69
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/10/2564 10.6064 +0.0424 | 0.4014 % 10.7126 10.6064 841,185.79
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 21/10/2564 10.6063 +0.0424 | 0.4014 % 10.6064 10.6063 271,268,411.87
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/10/2564 11.7758 +0.0347 | 0.2955 % 11.7877 11.7640 4,606,125.38
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 21/10/2564 11.6350 +0.0342 | 0.2948 % 11.6351 11.6350 1,830,005,698.58
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2564 12.7823 +0.0377 | 0.2958 % 12.7824 12.7823 2,975,041,817.60
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 21/10/2564 7.7455 +0.0164 | 0.2122 % 7.8231 7.7455 642,854,563.52
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 21/10/2564 33.4387 +0.0986 | 0.2957 % 33.4722 33.4053 6,947,395,610.20
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
21/10/2564 43.7390 +0.1055 | 0.2418 % 43.9578 43.7390 1,809,276,453.66
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
21/10/2564 43.6744 +0.1053 | 0.2417 % 43.8929 43.6744 2,376,801,209.85
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/10/2564 43.7590 +0.1056 | 0.2419 % 43.7591 43.7590 516,567,567.15
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 21/10/2564 43.7175 +0.0872 | 0.1999 % 44.1548 43.7175 489,923,701.10
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 21/10/2564 12.6675 +0.0300 | 0.2374 % 12.6676 12.6675 2,494,100,103.64
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2564 11.1045 -0.0074 | 0.0666 % 11.1046 11.1045 315,936,167.38
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 21/10/2564 6.5643 +0.0108 | 0.1648 % 6.6300 6.5643 2,991,057,024.45
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 21/10/2564 7.0856 +0.0157 | 0.2221 % 7.1566 7.0856 331,642,730.94

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน