กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 22/07/2562 17.6676 -0.1595 | 0.8947 % 17.6677 17.4026 16,628,959,827.55
K70LTF กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 22/07/2562 17.0958 -0.0905 | 0.5266 % 17.0959 16.8394 24,624,360,677.60
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 22/07/2562 12.1709 +0.0252 | 0.2075 % 12.1832 12.1587 264,342,589.01
KDLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล
แนะนำ
22/07/2562 20.4817 -0.1449 | 0.7025 % 20.4818 20.1745 18,157,091,283.28
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 22/07/2562 14.6367 +0.0190 | 0.1300 % 14.6514 14.6221 362,624,457.57
KEQLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว 22/07/2562 36.1749 -0.2303 | 0.6326 % 36.1750 35.6323 13,924,183,812.65
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
22/07/2562 33.6510 -0.1824 | 0.5391 % 33.6511 33.6510 8,483,218,399.89
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
22/07/2562 18.4772 -0.1036 | 0.5576 % 18.6621 18.4772 4,483,941,805.77
KGLTF กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 22/07/2562 18.8007 -0.0970 | 0.5133 % 18.8008 18.5187 7,222,252,654.57
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 22/07/2562 9.5330 -0.0915 | 0.9507 % 9.5426 9.5235 135,628,776.57
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 22/07/2562 15.1747 -0.0663 | 0.4350 % 15.3265 15.1747 2,328,068,288.50
KMSLTF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว 22/07/2562 11.7145 -0.0457 | 0.3886 % 11.7146 11.5388 1,247,859,242.64
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/07/2562 15.7890 -0.0624 | 0.3937 % 15.7891 15.7890 4,175,001,232.49
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 22/07/2562 11.5007 -0.0254 | 0.2204 % 11.6158 11.5007 156,390,233.75
KMVLTF กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว 22/07/2562 11.4287 -0.0244 | 0.2130 % 11.4288 11.2573 213,677,140.69
KS50LTF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว 22/07/2562 12.8623 -0.0816 | 0.6304 % 12.8624 12.6694 1,289,411,590.14
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/07/2562 14.1536 -0.0899 | 0.6312 % 14.1537 14.1536 2,501,966,235.04
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 22/07/2562 8.7169 -0.0652 | 0.7424 % 8.8042 8.7169 808,391,875.87
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 22/07/2562 36.7637 -0.2328 | 0.6292 % 36.8006 36.7269 5,779,628,508.18
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
22/07/2562 43.3850 -0.2294 | 0.5260 % 43.6020 43.3850 1,253,930,825.93
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
22/07/2562 43.3207 -0.2290 | 0.5258 % 43.5374 43.3207 2,546,547,972.38
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 22/07/2562 40.5780 -0.2814 | 0.6887 % 40.9839 40.5780 455,059,730.08
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/07/2562 10.1887 -0.0470 | 0.4592 % 10.1888 10.1887 211,692,473.85
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 22/07/2562 7.5035 -0.0087 | 0.1158 % 7.5786 7.5035 4,085,259,800.01
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 22/07/2562 7.7269 -0.0341 | 0.4394 % 7.8043 7.7269 398,160,980.11

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน