กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/10/2563 12.7909 -0.0170 | 0.1327 % 12.9189 12.7909 3,723,077.32
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 22/10/2563 12.7906 -0.0170 | 0.1327 % 12.7907 12.5987 13,353,427,758.73
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/10/2563 13.1956 -0.0199 | 0.1506 % 13.3277 13.1956 1,719,072.51
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 22/10/2563 12.9235 -0.0196 | 0.1514 % 12.9236 12.7296 19,027,562,037.05
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 22/10/2563 6.1408 -0.0249 | 0.4038 % 6.1470 6.1347 290,028,401.31
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/10/2563 14.1760 -0.0349 | 0.2456 % 14.3179 14.1760 2,566,362.39
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 22/10/2563 13.9108 -0.0343 | 0.2460 % 13.9109 13.7021 15,180,786,507.58
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 22/10/2563 10.6574 -0.0103 | 0.0966 % 10.6682 10.6467 289,251,427.75
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/10/2563 26.2462 -0.0634 | 0.2410 % 26.5088 26.2462 2,876,516.78
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 22/10/2563 26.2457 -0.0633 | 0.2406 % 26.2458 25.8520 9,996,129,240.85
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
22/10/2563 24.9447 -0.0468 | 0.1873 % 24.9448 24.9447 8,419,116,676.87
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
22/10/2563 13.0671 -0.0325 | 0.2481 % 13.1979 13.0671 3,030,559,095.52
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/10/2563 13.0442 -0.0163 | 0.1248 % 13.1747 13.0442 399,382.01
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 22/10/2563 12.7788 -0.0160 | 0.1251 % 12.7789 12.5871 4,928,092,649.47
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 22/10/2563 7.2479 -0.0127 | 0.1749 % 7.2552 7.2407 153,123,897.56
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 22/10/2563 11.8398 +0.0787 | 0.6692 % 11.9583 11.8398 1,213,791,500.15
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/10/2563 9.2690 +0.0554 | 0.6013 % 9.3618 9.2690 147,849.14
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 22/10/2563 9.2724 +0.0554 | 0.6011 % 9.2725 9.1333 1,000,118,967.20
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/10/2563 12.4712 +0.0772 | 0.6229 % 12.4713 12.4712 3,271,396,468.97
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 22/10/2563 8.0520 +0.0245 | 0.3052 % 8.1326 8.0520 81,893,794.19
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/10/2563 7.9880 +0.0249 | 0.3127 % 8.0680 7.9880 165,511.76
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 22/10/2563 7.9876 +0.0249 | 0.3127 % 7.9877 7.8678 174,026,355.72
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/10/2563 8.9152 -0.0284 | 0.3175 % 8.9242 8.9063 615,541.93
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 22/10/2563 8.8531 -0.0283 | 0.3186 % 8.8532 8.7203 1,400,276,387.96
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/10/2563 9.7375 -0.0310 | 0.3173 % 9.7376 9.7375 2,279,207,036.70
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 22/10/2563 6.3515 -0.0077 | 0.1211 % 6.4151 6.3515 555,640,032.70
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 22/10/2563 25.3957 -0.0807 | 0.3168 % 25.4212 25.3703 6,139,690,522.32
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
22/10/2563 32.2984 -0.0617 | 0.1907 % 32.4600 32.2984 1,067,196,955.91
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
22/10/2563 32.2504 -0.0617 | 0.1910 % 32.4118 32.2504 2,001,428,290.98
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
22/10/2563 32.2711 -0.0616 | 0.1905 % 32.2712 N/A 72,534,075.91
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 22/10/2563 31.2164 +0.0204 | 0.0654 % 31.5287 31.2164 559,246,714.61
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 22/10/2563 9.8297 -0.0162 | 0.1645 % N/A N/A 1,944,090,851.69
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/10/2563 8.2765 +0.0014 | 0.0169 % 8.2766 8.2765 224,808,542.15
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 22/10/2563 5.0499 +0.0036 | 0.0713 % 5.1005 5.0499 2,759,419,031.93
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 22/10/2563 5.5713 -0.0076 | 0.1362 % 5.6271 5.5713 274,721,614.66

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน