กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 08/06/2566 14.0505 +0.2492 | 1.8056 % 14.1911 14.0505 15,255,245.24
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 08/06/2566 14.1491 +0.2509 | 1.8053 % 14.1492 14.1491 12,473,327,159.36
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 08/06/2566 14.5366 +0.1741 | 1.2122 % 14.6821 14.5366 9,179,758.49
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 08/06/2566 13.8441 +0.1658 | 1.2121 % 13.8442 13.8441 17,315,713,338.14
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 08/06/2566 11.7731 +0.1562 | 1.3446 % 11.7850 11.7613 469,311,588.09
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 08/06/2566 16.5237 +0.2831 | 1.7432 % 16.6890 16.5237 17,810,556.93
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 08/06/2566 15.8463 +0.2715 | 1.7432 % 15.8464 15.8463 15,390,529,430.94
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 08/06/2566 13.6088 +0.3480 | 2.6243 % 13.6225 13.5952 241,106,764.50
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 08/06/2566 32.0002 +0.5464 | 1.7372 % 32.3203 32.0002 1,477,299.32
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 08/06/2566 32.0494 +0.5472 | 1.7370 % 32.0495 32.0494 9,617,397,481.94
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 08/06/2566 15.2051 +0.2680 | 1.7942 % 15.3573 15.2051 2,997,928,460.38
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 08/06/2566 15.1500 +0.2685 | 1.8043 % 15.3016 15.1500 2,294,429.49
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 08/06/2566 14.7188 +0.2609 | 1.8045 % 14.7189 14.7188 4,775,216,256.94
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 08/06/2566 9.9419 +0.0923 | 0.9371 % 9.9519 9.9320 178,705,516.28
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 08/06/2566 16.6793 +0.1444 | 0.8733 % 16.8462 16.6793 836,325,711.85
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 08/06/2566 13.0772 +0.1111 | 0.8568 % 13.2081 13.0772 2,253,853.79
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 08/06/2566 13.1471 +0.1117 | 0.8569 % 13.1472 13.1471 1,358,335,557.83
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 08/06/2566 17.6832 +0.1519 | 0.8665 % 17.6833 17.6832 4,582,493,511.70
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 08/06/2566 10.5055 +0.1207 | 1.1623 % 10.6107 10.5055 74,622,524.99
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 08/06/2566 10.3712 +0.1182 | 1.1528 % 10.4750 10.3712 1,041,455.60
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 08/06/2566 10.3979 +0.1186 | 1.1538 % 10.3980 10.3979 233,642,354.89
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 08/06/2566 11.7774 +0.2347 | 2.0333 % 11.7893 11.7656 10,981,410.67
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 08/06/2566 11.6315 +0.2317 | 2.0325 % 11.6316 11.6315 1,753,865,683.32
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 08/06/2566 12.7680 +0.2543 | 2.0322 % 12.7681 12.7680 3,488,940,819.63
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 08/06/2566 6.8379 +0.1091 | 1.6214 % 6.9064 6.8379 561,638,560.91
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 08/06/2566 33.4683 +0.6665 | 2.0319 % 33.5019 33.4348 7,475,497,824.06
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
08/06/2566 40.8237 +0.6732 | 1.6767 % 41.0279 40.8237 1,802,752,163.24
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
08/06/2566 40.7721 +0.6722 | 1.6763 % 40.9761 40.7721 1,956,589,116.34
K-STAR-C(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 08/06/2566 41.0800 +0.6774 | 1.6766 % 41.0801 41.0800 1,576,972.33
KSTARRMF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
08/06/2566 31.4480 +0.5331 | 1.7244 % 31.4481 31.4480 11,591,754,524.88
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
08/06/2566 40.9319 +0.6750 | 1.6767 % 40.9320 40.9319 1,267,123,838.91
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 08/06/2566 40.9572 +0.6671 | 1.6557 % 41.3669 40.9572 481,583,910.08
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 08/06/2566 11.3904 +0.1916 | 1.7109 % 11.3905 11.3904 2,236,615,062.45
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ 08/06/2566 10.4381 +0.1659 | 1.6150 % 10.4382 10.4381 378,904,441.77
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 08/06/2566 5.2731 +0.0846 | 1.6305 % 5.3259 5.2731 2,352,756,385.70
K-VIETNAM-SSF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม 08/06/2566 10.5803 -0.0855 | 0.8016 % 10.5804 10.5803 448,448,944.28
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 08/06/2566 6.1830 +0.1091 | 1.7962 % 6.2449 6.1830 280,778,274.54

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน