กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 13/08/2563 14.5804 +0.0890 | 0.6142 % 14.5805 14.5804 1,633,237.51
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 13/08/2563 14.5802 +0.0890 | 0.6142 % 14.5803 14.3615 15,270,955,198.83
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 13/08/2563 14.4599 +0.0593 | 0.4118 % 14.4600 14.4599 648,723.57
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 13/08/2563 14.4596 +0.0592 | 0.4111 % 14.4597 14.2427 21,368,580,645.89
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 13/08/2563 7.1739 +0.3546 | 5.1999 % 7.1812 7.1667 307,405,511.85
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 13/08/2563 16.1388 +0.1142 | 0.7127 % 16.1389 16.1388 471,431.15
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 13/08/2563 16.1385 +0.1142 | 0.7127 % 16.1386 15.8964 17,658,559,884.46
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 13/08/2563 12.5291 +0.0713 | 0.5723 % 12.5417 12.5166 345,646,790.74
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 13/08/2563 29.8867 +0.2216 | 0.7470 % 29.8868 29.8867 1,249,148.98
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 13/08/2563 29.8861 +0.2216 | 0.7470 % 29.8862 29.4378 11,454,736,174.77
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
13/08/2563 27.7398 +0.2334 | 0.8485 % 27.7399 27.7398 9,178,740,375.91
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
13/08/2563 14.9058 +0.1205 | 0.8150 % 15.0550 14.9058 3,492,709,629.99
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 13/08/2563 14.7865 +0.1475 | 1.0076 % 14.7866 14.7865 283,607.41
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 13/08/2563 14.7862 +0.1476 | 1.0083 % 14.7863 14.5644 5,717,151,557.96
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 13/08/2563 8.0414 +0.0037 | 0.0460 % 8.0495 8.0334 166,387,494.80
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 13/08/2563 12.3978 -0.2038 | 1.6173 % 12.5219 12.3978 1,337,759,042.40
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 13/08/2563 9.7281 -0.1487 | 1.5055 % 9.7282 9.7281 83,570.92
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 13/08/2563 9.7293 -0.1487 | 1.5054 % 9.7294 9.5834 1,044,803,535.26
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 13/08/2563 13.1223 -0.2054 | 1.5412 % 13.1224 13.1223 3,455,757,690.31
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 13/08/2563 9.0317 -0.0121 | 0.1338 % 9.1221 9.0317 93,503,749.20
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 13/08/2563 8.9735 -0.0123 | 0.1369 % 8.9736 8.9735 66,731.43
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 13/08/2563 8.9731 -0.0123 | 0.1369 % 8.9732 8.8385 197,594,797.77
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 13/08/2563 10.2115 +0.1509 | 1.4999 % 10.2218 10.2013 252,349.79
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 13/08/2563 10.1603 +0.1495 | 1.4934 % 10.1604 10.0079 1,608,503,987.97
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 13/08/2563 11.1774 +0.1647 | 1.4955 % 11.1775 11.1774 2,531,469,503.64
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 13/08/2563 7.1009 +0.0278 | 0.3930 % 7.1720 7.1009 629,512,456.40
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 13/08/2563 29.1405 +0.4289 | 1.4938 % 29.1697 29.1114 6,407,998,727.50
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
13/08/2563 35.9713 +0.2985 | 0.8368 % 36.1513 35.9713 1,234,381,836.71
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
13/08/2563 35.9179 +0.2981 | 0.8369 % 36.0976 35.9179 2,310,032,916.71
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
13/08/2563 35.9316 +0.2984 | 0.8374 % 35.9317 N/A 38,881,250.91
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 13/08/2563 33.8172 +0.0492 | 0.1457 % 34.1555 33.8172 622,662,631.47
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 13/08/2563 10.8581 +0.0804 | 0.7460 % N/A N/A 2,147,490,998.52
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 13/08/2563 9.1048 +0.0688 | 0.7614 % 9.1049 9.1048 244,729,452.03
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 13/08/2563 5.7440 +0.0363 | 0.6360 % 5.8015 5.7440 3,183,533,051.87
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 13/08/2563 6.1944 +0.0618 | 1.0077 % 6.2564 6.1944 308,527,810.45

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน