ลงทุนในหุ้นระยะยาว (LTF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 20/11/2562 16.8974 -0.1207 | 0.7092 % 16.8975 16.6439 16,567,043,561.34
K70LTF กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 20/11/2562 16.1669 -0.0784 | 0.4826 % 16.1670 16.1669 23,443,641,708.15
KDLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล
แนะนำ
20/11/2562 19.0534 -0.1289 | 0.6720 % 19.0535 18.7676 17,975,376,916.81
KEQLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว 20/11/2562 35.1154 -0.2308 | 0.6530 % 35.1155 34.5887 13,564,118,829.87
KGLTF กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 20/11/2562 17.5508 -0.1402 | 0.7925 % 17.5509 17.2875 6,764,199,515.16
KMSLTF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว 20/11/2562 10.6667 -0.0845 | 0.7860 % 10.6668 10.5067 1,136,258,935.95
KMVLTF กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว 20/11/2562 10.6873 +0.0381 | 0.3578 % 10.6874 10.5270 212,536,974.22
KS50LTF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว 20/11/2562 12.2190 -0.0969 | 0.7868 % 12.2191 12.0357 1,438,751,279.77

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน