ลงทุนในหุ้นระยะยาว (LTF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 09/12/2565 15.0881 -0.0347 | 0.2295 % 15.0882 15.0881 14,043,240,527.56
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 09/12/2565 14.3355 -0.0006 | 0.0042 % 14.3356 14.3355 18,752,589,426.21
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 09/12/2565 16.5527 -0.0036 | 0.0217 % 16.5528 16.5527 16,521,865,739.11
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 09/12/2565 33.2035 -0.0071 | 0.0214 % 33.2036 33.2035 10,480,494,094.41
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 09/12/2565 15.5996 -0.0083 | 0.0532 % 15.5997 15.5996 5,277,054,950.03
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 09/12/2565 13.9888 -0.0280 | 0.1998 % 13.9889 13.9888 1,612,175,894.82
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 09/12/2565 10.5327 -0.0166 | 0.1574 % 10.5328 10.5327 261,212,818.76
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 09/12/2565 11.8748 +0.0184 | 0.1552 % 11.8749 11.8748 1,858,583,567.78

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน