ลงทุนในหุ้นระยะยาว (LTF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 29/05/2566 14.1545 +0.1044 | 0.7431 % 14.1546 14.1545 12,499,942,704.32
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 29/05/2566 13.8309 +0.0554 | 0.4022 % 13.8310 13.8309 17,328,022,715.57
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 29/05/2566 15.8265 +0.0908 | 0.5770 % 15.8266 15.8265 15,388,007,559.72
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 29/05/2566 32.0116 +0.1827 | 0.5740 % 32.0117 32.0116 9,623,079,624.90
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 29/05/2566 14.7071 +0.0836 | 0.5717 % 14.7072 14.7071 4,777,785,949.00
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 29/05/2566 12.8898 +0.0401 | 0.3121 % 12.8899 12.8898 1,334,535,278.87
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 29/05/2566 10.3077 +0.0635 | 0.6199 % 10.3078 10.3077 230,609,905.72
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 29/05/2566 11.4602 +0.0856 | 0.7526 % 11.4603 11.4602 1,727,702,422.74

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน