ลงทุนในหุ้นระยะยาว (LTF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 12/06/2567 12.6725 +0.0060 | 0.0474 % 12.6726 12.6725 9,983,125,870.17
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 12/06/2567 12.4604 +0.0010 | 0.0080 % 12.4605 12.4604 14,086,251,198.56
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 12/06/2567 13.8878 +0.0016 | 0.0115 % 13.8879 13.8878 12,441,230,449.90
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 12/06/2567 28.4463 +0.0029 | 0.0102 % 28.4464 28.4463 7,743,143,145.56
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 12/06/2567 12.8404 -0.0034 | 0.0265 % 12.8405 12.8404 3,846,520,074.40
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 12/06/2567 11.7900 -0.0850 | 0.7158 % 11.7901 11.7900 1,047,286,950.02
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 12/06/2567 9.5311 -0.0001 | 0.0010 % 9.5312 9.5311 197,406,043.98
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 12/06/2567 10.2398 +0.0352 | 0.3449 % 10.2399 10.2398 1,401,173,719.33

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน