ลงทุนในหุ้นระยะยาว (LTF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 21/10/2564 16.0458 +0.0273 | 0.1704 % 16.0459 16.0458 16,155,339,513.59
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 21/10/2564 14.8363 +0.0323 | 0.2182 % 14.8364 14.8363 20,944,709,480.64
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 21/10/2564 17.2581 +0.0480 | 0.2789 % 17.2582 17.2581 18,188,368,228.54
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 21/10/2564 33.8355 +0.0833 | 0.2468 % 33.8356 33.8355 11,929,847,551.31
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 21/10/2564 16.1008 +0.0349 | 0.2172 % 16.1009 16.1008 5,944,757,885.85
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 21/10/2564 14.1174 +0.0241 | 0.1710 % 14.1175 14.1174 1,725,370,662.29
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 21/10/2564 10.6063 +0.0424 | 0.4014 % 10.6064 10.6063 271,268,411.87
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 21/10/2564 11.6350 +0.0342 | 0.2948 % 11.6351 11.6350 1,830,005,698.58

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน