ลงทุนในหุ้นระยะยาว (LTF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 22/01/2564 15.4564 -0.1160 | 0.7449 % 15.4565 15.4564 15,998,915,927.69
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 22/01/2564 14.6356 -0.0714 | 0.4855 % 14.6357 14.6356 21,254,464,390.99
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 22/01/2564 16.5313 -0.1206 | 0.7242 % 16.5314 16.5313 17,891,144,276.44
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 22/01/2564 31.1576 -0.2312 | 0.7366 % 31.1577 31.1576 11,601,987,362.43
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 22/01/2564 15.3953 -0.1086 | 0.7005 % 15.3954 15.3953 5,856,316,211.33
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 22/01/2564 10.8704 -0.0655 | 0.5989 % 10.8705 10.8704 1,169,034,673.85
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 22/01/2564 8.8260 -0.0230 | 0.2599 % 8.8261 8.8260 198,429,317.60
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 22/01/2564 10.8368 -0.1361 | 1.2403 % 10.8369 10.8368 1,719,345,855.47

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน