ลงทุนสั้น เสี่ยงน้อย สภาพคล่องสูง

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 18/09/2562 13.0932 +0.0007 | 0.0053 % 13.0933 13.0932 10,395,500,388.06
K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 18/09/2562 12.2004 +0.0005 | 0.0041 % 12.2005 12.2004 61,754,763,307.36
K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น 18/09/2562 11.1046 +0.0011 | 0.0099 % 11.1047 11.1046 160,910,880,980.02
K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส
แนะนำ
18/09/2562 10.5549 +0.0014 | 0.0133 % 10.5550 10.5549 75,507,379,848.66
K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น 18/09/2562 13.0546 +0.0008 | 0.0061 % 13.0547 13.0546 14,969,648,469.35

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน