27/04/2020

​บลจ.กสิกรไทย แนะจัดพอร์ตกระจายลงทุนรับมือ COVID-19 มอง Downside Risk มีจำกัด คาดสถานการณ์คลี่คลายไตรมาส 3

​​​​​บลจ.กสิกรไทย แนะผู้ลงทุนจัดพอร์ตรับมือสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังเข้าสู่การคลายล็อคดาวน์ เน้นกระจายลงทุนทั้งในสินทรัพย์เสี่ยงและสินทรัพย์ปลอดภัย โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนกองทุนตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่อง ส่วนผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูงเป็นจังหวะที่ดีในการเริ่มกลับเข้าลงทุนกองทุนหุ้นอย่าง SSFX รวมถึงกองทุนต่างประเทศที่เน้นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย มองตลาดยังคงผันผวน โดยมีปัจจัยลบน่าจะอยู่ในขอบเขตที่จำกัดมากขึ้น และคาดสถานการณ์จะคลี่คลายชัดเจนขึ้นในไตรมาสที่ 3 โดยเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป 


นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่าแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ตลาดเงินตลาดทุนดูซบเซาลงไปในช่วงที่ผ่านมา แต่ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวมีทิศทางที่ดีขึ้นจากมาตรการของภาครัฐในการควบคุมการแพร่กระจายและการพยุงเศรษฐกิจ ซึ่งมีแนวโน้มการเปิดเศรษฐกิจและการฟื้นตัวจะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยตลาดเงินตลาดทุนได้มีการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในช่วงที่ผ่านมากว่า 20% โดยรวม ถึงแม้จะมีความผันผวนที่สูงและปัจจัยลบอยู่บ้างแต่คาดว่าจะเป็นไปอย่างจำกัดมากขึ้น ดังนั้น บลจ.กสิกรไทย จึงแนะนำให้ผู้ลงทุนมองเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว โดยให้ผู้ลงทุนจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับได้ เน้นกระจายลงทุนในกองทุนหลากหลายประเภทสินทรัพย์ ทั้งกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยง และกลุ่มสินทรัพย์ปลอดภัย เพื่อให้สินทรัพย์แต่ละประเภททำหน้าที่สร้างผลตอบแทนในภาวะตลาดเช่นนี้​ 

นายวศินกล่าวต่อไปว่า สำหรับกลุ่มสินทรัพย์ปลอดภัย ผู้ลงทุนสามารถพิจารณากองทุนตราสารหนี้ โดยบลจ.กสิกรไทย แนะนำกองทุนเปิดเค บริหารเงิน (K-CASH) ซึ่งจะเน้นเรื่องสภาพคล่องสูงและมีความผันผวนต่ำ หรือหากต้องการผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่จะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อย แนะนำกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส (K-FIXEDPLUS) ส่วนผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้มาก และต้องการจับจังหวะในช่วงที่ราคาหุ้นปรับตัวลง ก็สามารถเพิ่มสัดส่วนในกองทุนหุ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนรวมเพื่อการออมแบบพิเศษ (SSFX) อย่างกองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ (K-SUPSTAR-SSFX) ซึ่งนอกจากจะได้ลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นนำที่มีความมั่นคงสูงเพื่อโอกาสทำกำไรในระยะยาวแล้ว ผู้ลงทุนยังจะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้นอีก 2 แสนบาท โดยลงทุนได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้เท่านั้น สำหรับกองทุนต่างประเทศ แนะนำกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม (K-GINCOME) ที่เน้นกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก และปรับสัดส่วนให้สอดรับกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และกองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ (K-CCTV) ที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศจีนซึ่งได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) และมีการปรับสัดส่วนการลงทุนอยู่ตลอดเวลาเพื่อลดความผันผวนของกองทุน ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าในระยะสั้นตลาดยังมีความผันผวนอยู่สูง โดยเฉพาะสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้น แต่คาดว่าปัจจัยลบในช่วงที่ผ่านมาจะมีผลอย่างจำกัดมากขึ้น

ล่าว

564

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจกองทุนของบลจ.กสิกรไทย สามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่านแอป K PLUS, K-My Funds, ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางดังกล่าว และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนประเภท