กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/01/2565 15.8482 -0.0783 | 0.4916 % 16.0068 15.8482 17,748,699.71
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 19/01/2565 15.9235 -0.0786 | 0.4912 % 15.9236 15.9235 15,610,143,981.97
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/01/2565 15.2592 -0.0292 | 0.1910 % 15.4119 15.2592 8,819,524.96
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 19/01/2565 14.6803 -0.0281 | 0.1910 % 14.6804 14.6803 20,267,885,206.03
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 19/01/2565 10.7314 -0.1241 | 1.1432 % 10.7422 10.7207 535,559,710.71
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/01/2565 17.6492 -0.0461 | 0.2605 % 17.8258 17.6492 11,372,675.76
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 19/01/2565 17.0125 -0.0445 | 0.2609 % 17.0126 17.0125 17,626,092,434.92
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 19/01/2565 15.2068 +0.1435 | 0.9526 % 15.2221 15.1916 266,989,051.68
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/01/2565 33.3318 -0.0880 | 0.2633 % 33.6652 33.3318 1,789,025.03
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 19/01/2565 33.3350 -0.0881 | 0.2636 % 33.3351 33.3350 11,367,930,254.00
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2565 33.8752 -0.1042 | 0.3067 % 33.8753 33.8752 11,713,071,942.14
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 19/01/2565 16.3736 -0.0629 | 0.3827 % 16.5374 16.3736 3,339,626,304.94
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/01/2565 16.7045 -0.0773 | 0.4606 % 16.8716 16.7045 2,215,595.82
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 19/01/2565 16.0629 -0.0744 | 0.4610 % 16.0630 16.0629 5,763,483,930.10
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 19/01/2565 11.3290 +0.0478 | 0.4237 % 11.3404 11.3177 163,206,521.87
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 19/01/2565 18.6446 -0.1163 | 0.6199 % 18.8311 18.6446 1,089,480,704.03
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/01/2565 14.6662 -0.0874 | 0.5924 % 14.8130 14.6662 3,376,924.53
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 19/01/2565 14.6969 -0.0876 | 0.5925 % 14.6970 14.6969 1,805,622,536.26
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2565 19.7619 -0.1128 | 0.5676 % 19.7620 19.7619 5,151,505,096.51
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 19/01/2565 10.8167 -0.0517 | 0.4757 % 10.9250 10.8167 92,276,681.57
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/01/2565 10.6738 -0.0499 | 0.4653 % 10.7806 10.6738 1,083,247.18
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 19/01/2565 10.6740 -0.0499 | 0.4653 % 10.6741 10.6740 272,531,868.55
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 19/01/2565 11.7603 +0.0184 | 0.1567 % 11.7722 11.7485 5,733,797.55
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 19/01/2565 11.6155 +0.0182 | 0.1569 % 11.6156 11.6155 1,801,259,484.70
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2565 12.7592 +0.0199 | 0.1562 % 12.7593 12.7592 3,102,066,606.35
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 19/01/2565 7.7925 -0.0079 | 0.1013 % 7.8705 7.7925 635,415,433.85
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 19/01/2565 33.3870 +0.0521 | 0.1563 % 33.4205 33.3536 6,989,371,414.13
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
19/01/2565 44.0592 -0.1482 | 0.3352 % 44.2796 44.0592 1,877,645,368.01
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
19/01/2565 43.9944 -0.1480 | 0.3353 % 44.2145 43.9944 2,233,364,779.73
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
19/01/2565 44.0944 -0.1482 | 0.3350 % 44.0945 44.0944 754,681,866.38
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 19/01/2565 44.7943 -0.1429 | 0.3180 % 45.2423 44.7943 537,501,998.86
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 19/01/2565 12.5067 -0.0438 | 0.3490 % 12.5068 12.5067 2,461,748,423.01
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2565 11.2852 -0.0367 | 0.3242 % 11.2853 11.2852 354,270,305.72
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 19/01/2565 6.6906 -0.0205 | 0.3055 % 6.7576 6.6906 3,002,036,102.79
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 19/01/2565 7.0677 -0.0305 | 0.4297 % 7.1385 7.0677 330,120,472.82

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน