กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 28/09/2564 15.5592 -0.0451 | 0.2890 % 15.7149 15.5592 15,490,254.32
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 28/09/2564 15.6317 -0.0453 | 0.2890 % 15.6318 15.6317 15,772,028,087.81
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 28/09/2564 15.1635 -0.0527 | 0.3463 % 15.3152 15.1635 6,928,461.44
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 28/09/2564 14.5824 -0.0507 | 0.3465 % 14.5825 14.5824 20,621,810,889.42
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 28/09/2564 9.9312 -0.1785 | 1.7656 % 9.9412 9.9213 505,913,036.96
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 28/09/2564 17.4540 -0.0777 | 0.4432 % 17.6286 17.4540 13,279,707.55
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 28/09/2564 16.8206 -0.0750 | 0.4439 % 16.8207 16.8206 17,767,606,932.11
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 28/09/2564 14.4473 +0.0048 | 0.0332 % 14.4618 14.4329 275,929,001.80
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 28/09/2564 32.9789 -0.1424 | 0.4299 % 33.3088 32.9789 1,419,488.52
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 28/09/2564 32.9798 -0.1424 | 0.4299 % 32.9799 32.9798 11,679,837,007.89
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
28/09/2564 32.8385 -0.0749 | 0.2276 % 32.8386 32.8385 11,019,141,613.24
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 28/09/2564 16.4672 -0.0575 | 0.3480 % 16.6320 16.4672 3,533,356,222.21
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 28/09/2564 16.2893 -0.0627 | 0.3834 % 16.4523 16.2893 1,940,939.97
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 28/09/2564 15.6535 -0.0603 | 0.3837 % 15.6536 15.6535 5,791,898,235.42
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 28/09/2564 9.7409 +0.0385 | 0.3968 % 9.7507 9.7312 152,993,908.02
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 28/09/2564 17.2560 +0.0411 | 0.2387 % 17.4287 17.2560 1,364,786,248.86
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 28/09/2564 13.5663 +0.0289 | 0.2135 % 13.7021 13.5663 1,074,675.34
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 28/09/2564 13.5874 +0.0289 | 0.2132 % 13.5875 13.5874 1,653,819,486.96
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 28/09/2564 18.2958 +0.0373 | 0.2043 % 18.2959 18.2958 4,555,836,874.87
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 28/09/2564 10.6935 -0.0038 | 0.0355 % 10.8005 10.6935 92,965,107.26
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 28/09/2564 10.5682 -0.0046 | 0.0435 % 10.6740 10.5682 767,480.31
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 28/09/2564 10.5674 -0.0046 | 0.0435 % 10.5675 10.5674 275,432,987.20
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 28/09/2564 11.5568 -0.0364 | 0.3140 % 11.5685 11.5452 4,144,460.99
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 28/09/2564 11.4191 -0.0361 | 0.3151 % 11.4192 11.4191 1,795,721,745.98
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 28/09/2564 12.5456 -0.0396 | 0.3147 % 12.5457 12.5456 2,915,721,747.00
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 28/09/2564 7.5430 +0.0219 | 0.2912 % 7.6185 7.5430 624,268,011.96
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 28/09/2564 32.8171 -0.1035 | 0.3144 % 32.8500 32.7843 6,811,682,206.61
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
28/09/2564 42.5065 -0.0827 | 0.1942 % 42.7191 42.5065 1,732,434,558.30
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
28/09/2564 42.4434 -0.0826 | 0.1942 % 42.6557 42.4434 2,335,026,682.85
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
28/09/2564 42.5227 -0.0827 | 0.1941 % 42.5228 42.5227 488,839,911.65
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 28/09/2564 42.5610 +0.0811 | 0.1909 % 42.9867 42.5610 485,709,195.05
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 28/09/2564 12.3095 -0.0259 | 0.2100 % 12.3096 12.3095 2,423,664,770.22
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 28/09/2564 10.8919 -0.0211 | 0.1933 % 10.8920 10.8919 308,020,752.99
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 28/09/2564 6.4500 -0.0268 | 0.4138 % 6.5146 6.4500 2,967,488,952.26
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 28/09/2564 6.8867 -0.0252 | 0.3646 % 6.9557 6.8867 323,252,801.89

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน