กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 20/11/2562 16.8974 -0.1207 | 0.7092 % 16.8975 16.6439 16,567,043,561.34
K70LTF กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 20/11/2562 16.1669 -0.0784 | 0.4826 % 16.1670 16.1669 23,443,641,708.15
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 20/11/2562 10.4625 +0.0122 | 0.1167 % 10.4731 10.4520 285,292,919.38
KDLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล
แนะนำ
20/11/2562 19.0534 -0.1289 | 0.6720 % 19.0535 18.7676 17,975,376,916.81
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 20/11/2562 14.2862 -0.1002 | 0.6965 % 14.3006 14.2719 332,795,307.77
KEQLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว 20/11/2562 35.1154 -0.2308 | 0.6530 % 35.1155 34.5887 13,564,118,829.87
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
20/11/2562 32.1016 -0.2432 | 0.7519 % 32.1017 32.1016 8,706,066,662.00
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
20/11/2562 17.4137 -0.1329 | 0.7574 % 17.5879 17.4137 4,236,220,726.73
KGLTF กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 20/11/2562 17.5508 -0.1402 | 0.7925 % 17.5509 17.2875 6,764,199,515.16
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 20/11/2562 9.0737 -0.0630 | 0.6895 % 9.0829 9.0646 164,792,381.32
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 20/11/2562 13.7457 -0.1218 | 0.8783 % 13.8833 13.7457 1,913,338,525.31
KMSLTF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว 20/11/2562 10.6667 -0.0845 | 0.7860 % 10.6668 10.5067 1,136,258,935.95
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/11/2562 14.4187 -0.1117 | 0.7687 % 14.4188 14.4187 3,833,657,940.27
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 20/11/2562 10.7224 +0.0369 | 0.3453 % 10.8297 10.7224 128,417,580.22
KMVLTF กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว 20/11/2562 10.6873 +0.0381 | 0.3578 % 10.6874 10.5270 212,536,974.22
KS50LTF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว 20/11/2562 12.2190 -0.0969 | 0.7868 % 12.2191 12.0357 1,438,751,279.77
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/11/2562 13.4422 -0.1065 | 0.7861 % 13.4423 13.4422 2,601,963,577.83
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 20/11/2562 8.3740 -0.0718 | 0.8501 % 8.4578 8.3740 766,570,556.16
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 20/11/2562 34.9529 -0.2770 | 0.7863 % 34.9880 34.9179 6,151,314,385.64
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
20/11/2562 41.2445 -0.3035 | 0.7305 % 41.4508 41.2445 1,373,112,670.48
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
20/11/2562 41.1833 -0.3031 | 0.7306 % 41.3893 41.1833 2,431,785,194.98
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
20/11/2562 41.1833 -0.3032 | 0.7308 % 41.3893 41.1833 497,786,970.40
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 20/11/2562 38.9542 -0.3094 | 0.7880 % 39.3438 38.9542 514,358,475.32
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/11/2562 9.8132 -0.0687 | 0.6952 % 9.8133 9.8132 219,055,592.37
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 20/11/2562 6.5569 -0.0403 | 0.6109 % 6.6226 6.5569 3,629,344,176.43
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 20/11/2562 7.1757 -0.0579 | 0.8004 % 7.2476 7.1757 369,978,581.47

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน