กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 18/09/2563 13.6944 -0.0135 | 0.0985 % 13.6945 13.6944 3,868,967.89
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 18/09/2563 13.6941 -0.0134 | 0.0978 % 13.6942 13.4887 14,320,369,992.57
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 18/09/2563 13.8440 +0.0124 | 0.0896 % 13.8441 13.8440 1,225,508.61
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 18/09/2563 13.5585 +0.0120 | 0.0886 % 13.5586 13.3551 20,003,312,887.86
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 18/09/2563 6.4858 +0.0814 | 1.2710 % 6.4924 6.4793 292,974,037.00
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 18/09/2563 15.1864 +0.0169 | 0.1114 % 15.1865 15.1864 2,156,625.93
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 18/09/2563 14.9023 +0.0165 | 0.1108 % 14.9024 14.6788 16,282,024,986.18
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 18/09/2563 11.5857 +0.0189 | 0.1634 % 11.5974 11.5741 313,758,880.31
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 18/09/2563 28.1491 +0.0314 | 0.1117 % 28.1492 28.1491 2,743,659.19
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 18/09/2563 28.1485 +0.0314 | 0.1117 % 28.1486 27.7263 10,759,448,612.46
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
18/09/2563 26.4517 +0.0569 | 0.2156 % 26.4518 26.4517 8,822,096,625.02
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
18/09/2563 13.9611 +0.0251 | 0.1801 % 14.1008 13.9611 3,251,361,310.41
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 18/09/2563 13.9301 +0.0242 | 0.1740 % 13.9302 13.9301 364,736.27
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 18/09/2563 13.6468 +0.0237 | 0.1740 % 13.6469 13.4421 5,265,788,128.47
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 18/09/2563 7.6780 +0.0495 | 0.6489 % 7.6858 7.6703 160,858,170.54
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 18/09/2563 12.1119 +0.0811 | 0.6741 % 12.2331 12.1119 1,274,669,463.78
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 18/09/2563 9.5007 +0.0589 | 0.6238 % 9.5008 9.5007 86,623.24
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 18/09/2563 9.5031 +0.0590 | 0.6247 % 9.5032 9.3606 1,021,197,171.05
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/09/2563 12.8020 +0.0811 | 0.6375 % 12.8021 12.8020 3,358,905,553.19
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 18/09/2563 8.4228 +0.0579 | 0.6922 % 8.5071 8.4228 85,917,326.15
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 18/09/2563 8.3607 +0.0577 | 0.6949 % 8.3608 8.3607 158,680.23
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 18/09/2563 8.3603 +0.0577 | 0.6950 % 8.3604 8.2349 184,635,182.78
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 18/09/2563 9.6543 +0.0141 | 0.1463 % 9.6641 9.6446 481,332.16
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 18/09/2563 9.5931 +0.0134 | 0.1399 % 9.5932 9.4492 1,513,086,491.76
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/09/2563 10.5523 +0.0146 | 0.1386 % 10.5524 10.5523 2,415,124,902.40
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 18/09/2563 6.7133 +0.0008 | 0.0119 % 6.7805 6.7133 587,484,688.88
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 18/09/2563 27.5136 +0.0389 | 0.1416 % 27.5412 27.4861 6,475,315,435.56
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
18/09/2563 34.2974 +0.0764 | 0.2233 % 34.4690 34.2974 1,132,080,704.69
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
18/09/2563 34.2465 +0.0763 | 0.2233 % 34.4178 34.2465 2,177,514,701.42
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
18/09/2563 34.2642 +0.0765 | 0.2238 % 34.2643 N/A 54,981,400.23
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 18/09/2563 32.3986 +0.0613 | 0.1896 % 32.7227 32.3986 581,547,679.73
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 18/09/2563 10.3777 +0.0228 | 0.2202 % N/A N/A 2,052,483,810.79
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/09/2563 8.7195 +0.0470 | 0.5419 % 8.7196 8.7195 234,430,895.03
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 18/09/2563 5.3757 +0.0146 | 0.2723 % 5.4296 5.3757 2,956,977,458.44
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 18/09/2563 5.8861 +0.0212 | 0.3615 % 5.9451 5.8861 292,970,343.21

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน