กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 27/11/2563 15.5165 -0.0810 | 0.5193 % 15.6718 15.5165 4,699,108.95
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 27/11/2563 15.5162 -0.0809 | 0.5187 % 15.5163 15.5162 16,178,149,698.59
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 27/11/2563 15.0046 -0.0046 | 0.0306 % 15.1547 15.0046 1,672,560.00
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 27/11/2563 14.6950 -0.0045 | 0.0306 % 14.6951 14.6950 21,565,127,013.54
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 27/11/2563 8.2850 -0.0675 | 0.8081 % 8.2934 8.2767 407,520,845.19
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 27/11/2563 16.9338 -0.0093 | 0.0549 % 17.1032 16.9338 1,673,838.36
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 27/11/2563 16.6166 -0.0091 | 0.0547 % 16.6167 16.6166 18,104,057,957.76
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 27/11/2563 13.3061 -0.0034 | 0.0255 % 13.3195 13.2928 350,549,256.05
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 27/11/2563 31.3454 -0.0147 | 0.0469 % 31.6590 31.3454 645,413.97
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 27/11/2563 31.3446 -0.0148 | 0.0472 % 31.3447 31.3446 11,884,368,976.61
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 27/11/2563 29.4016 +0.0511 | 0.1741 % 29.4017 29.4016 10,016,188,333.72
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 27/11/2563 15.5005 +0.0321 | 0.2075 % 15.6556 15.5005 3,540,850,323.11
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 27/11/2563 15.7756 +0.0192 | 0.1219 % 15.9335 15.7756 650,319.25
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 27/11/2563 15.4543 +0.0188 | 0.1218 % 15.4544 15.4543 5,944,302,771.64
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 27/11/2563 7.7895 -0.0015 | 0.0193 % 7.7974 7.7817 165,093,709.00
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 27/11/2563 13.0978 +0.1400 | 1.0804 % 13.2289 13.0978 1,306,566,301.54
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 27/11/2563 10.2295 +0.0992 | 0.9792 % 10.3319 10.2295 11,587.08
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 27/11/2563 10.2346 +0.0994 | 0.9807 % 10.2347 10.2346 1,095,449,492.36
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 27/11/2563 13.7759 +0.1365 | 1.0008 % 13.7760 13.7759 3,607,975,947.70
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 27/11/2563 8.6879 +0.0449 | 0.5195 % 8.7749 8.6879 89,052,366.61
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 27/11/2563 8.6402 +0.0466 | 0.5423 % 8.7267 8.6402 319,117.28
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 27/11/2563 8.6398 +0.0467 | 0.5435 % 8.6399 8.6398 185,469,804.72
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 27/11/2563 10.9000 -0.0050 | 0.0459 % 10.9110 10.8891 1,013,497.74
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 27/11/2563 10.8161 -0.0054 | 0.0499 % 10.8162 10.8161 1,714,229,449.83
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 27/11/2563 11.8924 -0.0057 | 0.0479 % 11.8925 11.8924 2,836,917,936.27
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 27/11/2563 7.5590 -0.0246 | 0.3244 % 7.6347 7.5590 657,858,480.92
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 27/11/2563 31.0302 -0.0153 | 0.0493 % 31.0613 30.9992 7,046,545,447.24
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
27/11/2563 38.1406 +0.0613 | 0.1610 % 38.3314 38.1406 1,281,195,466.05
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
27/11/2563 38.0840 +0.0613 | 0.1612 % 38.2745 38.0840 2,330,629,475.64
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
27/11/2563 38.1136 +0.0615 | 0.1616 % 38.1137 N/A 116,160,562.43
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 27/11/2563 36.9974 -0.0745 | 0.2010 % 37.3675 36.9974 653,419,094.88
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 27/11/2563 11.5895 +0.0147 | 0.1270 % N/A N/A 2,292,146,764.94
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 27/11/2563 9.7734 +0.0207 | 0.2122 % 9.7735 9.7734 270,296,446.02
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 27/11/2563 5.9361 +0.0203 | 0.3431 % 5.9956 5.9361 3,172,753,889.71
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 27/11/2563 6.7328 +0.0111 | 0.1651 % 6.8002 6.7328 325,881,975.39

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน