กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 18/01/2562 16.0245 +0.0104 | 0.0649 % 16.0246 15.7841 15,451,084,410.83
K70LTF กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 18/01/2562 16.2227 +0.0393 | 0.2428 % 16.2228 15.9794 24,940,577,883.04
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 18/01/2562 11.6483 -0.2755 | 2.3105 % 11.6600 11.6367 271,870,616.69
KDLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล
แนะนำ
18/01/2562 19.0589 +0.0661 | 0.3480 % 19.0590 18.7730 17,549,238,621.03
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 18/01/2562 13.3115 +0.1832 | 1.3955 % 13.3249 13.2982 409,604,951.09
KEQLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว 18/01/2562 33.0932 +0.1462 | 0.4437 % 33.0933 32.5968 13,500,467,967.17
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
18/01/2562 30.5132 +0.0724 | 0.2378 % 30.5133 30.5132 7,806,495,157.85
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
18/01/2562 17.1482 +0.0373 | 0.2180 % 17.3198 17.1482 4,354,501,482.02
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/01/2562 81.2019 -0.0012 | 0.0015 % 81.2020 81.2019 14,647,957,536.35
KGLTF กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 18/01/2562 17.1265 +0.0497 | 0.2910 % 17.1266 16.8696 7,038,504,622.56
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 18/01/2562 7.2663 +0.0371 | 0.5132 % 7.2737 7.2590 122,867,946.23
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 18/01/2562 13.4404 -0.0310 | 0.2301 % 13.5749 13.4404 2,277,225,422.76
KMSLTF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว 18/01/2562 10.3987 -0.0238 | 0.2284 % 10.3988 10.2427 1,124,281,236.19
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/01/2562 14.0287 -0.0329 | 0.2340 % 14.0288 14.0287 3,778,162,746.07
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 18/01/2562 10.3411 +0.0043 | 0.0416 % 10.4446 10.3411 165,193,258.82
KMVLTF กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว 18/01/2562 10.2956 +0.0042 | 0.0408 % 10.2957 10.1412 169,287,018.92
KS50LTF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว 18/01/2562 11.8108 +0.0353 | 0.2998 % 11.8109 11.6336 1,084,972,971.39
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/01/2562 12.9961 +0.0390 | 0.3010 % 12.9962 12.9961 2,297,134,670.51
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 18/01/2562 7.8707 +0.0331 | 0.4223 % 7.9495 7.8707 788,782,552.57
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 18/01/2562 33.7156 +0.1001 | 0.2978 % 33.7494 33.6819 5,364,679,275.41
K-STADE กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล 07/11/2561 6.0880 +0.0173 | 0.2850 % N/A 6.0880 809,406,363.63
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
18/01/2562 39.3344 +0.0799 | 0.2035 % 39.5312 39.2361 1,181,147,019.79
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
18/01/2562 39.2902 +0.0794 | 0.2025 % 39.4868 39.1920 2,512,578,368.25
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 18/01/2562 36.5619 +0.1652 | 0.4539 % 36.9276 36.5619 477,539,880.60
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/01/2562 9.2525 +0.0327 | 0.3547 % 9.2526 9.2525 180,760,215.13
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 18/01/2562 6.6893 +0.0237 | 0.3556 % 6.7563 6.6893 4,087,758,087.99
RKF2 กองทุนเปิดรวงข้าว 2 05/11/2561 12.8904 -0.0987 | 0.7599 % N/A 12.8904 1,175,188,688.09
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 18/01/2562 6.9728 +0.0199 | 0.2862 % 7.0426 6.9728 380,325,534.42
RKF-HI2 กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 07/11/2561 4.4298 +0.0113 | 0.2557 % N/A 4.4298 280,477,090.94

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน