กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 09/12/2565 14.9953 -0.0345 | 0.2295 % 15.1454 14.9953 18,237,345.88
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 09/12/2565 15.0881 -0.0347 | 0.2295 % 15.0882 15.0881 14,043,240,527.56
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 09/12/2565 15.0715 -0.0006 | 0.0040 % 15.2223 15.0715 10,512,020.21
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 09/12/2565 14.3355 -0.0006 | 0.0042 % 14.3356 14.3355 18,752,589,426.21
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร
แนะนำ
09/12/2565 10.8503 +0.0132 | 0.1218 % 10.8613 10.8394 425,279,905.33
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 09/12/2565 17.1415 -0.0038 | 0.0222 % 17.3130 17.1415 13,598,248.03
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 09/12/2565 16.5527 -0.0036 | 0.0217 % 16.5528 16.5527 16,521,865,739.11
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 09/12/2565 15.3218 +0.0649 | 0.4254 % 15.3372 15.3065 253,842,093.53
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 09/12/2565 33.1754 -0.0070 | 0.0211 % 33.5073 33.1754 1,485,090.88
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 09/12/2565 33.2035 -0.0071 | 0.0214 % 33.2036 33.2035 10,480,494,094.41
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 09/12/2565 16.3373 -0.0090 | 0.0551 % 16.5008 16.3373 3,225,464,771.79
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 09/12/2565 16.1346 -0.0085 | 0.0527 % 16.2960 16.1346 2,303,408.77
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 09/12/2565 15.5996 -0.0083 | 0.0532 % 15.5997 15.5996 5,277,054,950.03
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 09/12/2565 9.6664 +0.0089 | 0.0922 % 9.6762 9.6567 181,136,944.73
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 09/12/2565 17.7382 -0.0349 | 0.1964 % 17.9157 17.7382 861,151,356.51
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 09/12/2565 13.9327 -0.0279 | 0.1998 % 14.0721 13.9327 2,407,756.39
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 09/12/2565 13.9888 -0.0280 | 0.1998 % 13.9889 13.9888 1,612,175,894.82
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 09/12/2565 18.8245 -0.0374 | 0.1983 % 18.8246 18.8245 4,824,473,754.55
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 09/12/2565 10.6638 -0.0169 | 0.1582 % 10.7705 10.6638 79,556,107.82
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 09/12/2565 10.5128 -0.0167 | 0.1586 % 10.6180 10.5128 1,017,777.99
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 09/12/2565 10.5327 -0.0166 | 0.1574 % 10.5328 10.5327 261,212,818.76
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 09/12/2565 12.0264 +0.0187 | 0.1557 % 12.0385 12.0144 8,918,423.66
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 09/12/2565 11.8748 +0.0184 | 0.1552 % 11.8749 11.8748 1,858,583,567.78
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 09/12/2565 13.0397 +0.0202 | 0.1552 % 13.0398 13.0397 3,243,396,464.61
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 09/12/2565 7.4264 -0.0086 | 0.1157 % 7.5008 7.4264 608,560,156.99
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 09/12/2565 34.1615 +0.0530 | 0.1554 % 34.1958 34.1273 7,319,093,107.84
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
09/12/2565 43.3888 -0.0051 | 0.0118 % 43.6058 43.3888 1,531,618,468.59
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
09/12/2565 43.3286 -0.0051 | 0.0118 % 43.5453 43.3286 2,060,763,064.54
KSTARRMF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
09/12/2565 33.4803 +0.0059 | 0.0176 % 33.4804 33.4803 11,599,111,501.53
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
09/12/2565 43.4728 -0.0049 | 0.0113 % 43.4729 43.4728 957,370,899.40
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 09/12/2565 44.1451 -0.0555 | 0.1256 % 44.5867 44.1451 523,033,931.64
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 09/12/2565 12.2220 +0.0023 | 0.0188 % 12.2221 12.2220 2,401,256,352.88
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ 09/12/2565 11.0583 +0.0058 | 0.0525 % 11.0584 11.0583 357,226,447.63
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 09/12/2565 5.6722 -0.0021 | 0.0370 % 5.7290 5.6722 2,558,500,454.93
K-VIETNAM-SSF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม 09/12/2565 10.4760 +0.1106 | 1.0670 % 10.4761 10.4760 93,495,970.09
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 09/12/2565 6.7748 -0.0023 | 0.0339 % 6.8426 6.7748 307,720,056.24

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน