กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 05/03/2564 16.2122 +0.1804 | 1.1253 % 16.3744 16.2122 8,410,652.33
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 05/03/2564 16.4484 +0.1831 | 1.1257 % 16.4485 16.4484 16,931,922,792.63
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 05/03/2564 15.2660 +0.0897 | 0.5911 % 15.4188 15.2660 2,853,410.30
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 05/03/2564 14.9143 +0.0876 | 0.5908 % 14.9144 14.9143 21,522,932,047.45
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 05/03/2564 9.8730 +0.2639 | 2.7464 % 9.8830 9.8631 442,603,272.80
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 05/03/2564 17.6026 +0.1529 | 0.8762 % 17.7787 17.6026 6,237,527.40
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 05/03/2564 17.0506 +0.1482 | 0.8768 % 17.0507 17.0506 18,337,333,503.21
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 05/03/2564 14.0165 +0.1050 | 0.7548 % 14.0306 14.0025 352,785,849.02
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 05/03/2564 33.0712 +0.2732 | 0.8330 % 33.4020 33.0712 920,831.49
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 05/03/2564 33.0705 +0.2732 | 0.8330 % 33.0706 33.0705 12,174,644,652.03
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
05/03/2564 31.7278 +0.2314 | 0.7347 % 31.7279 31.7278 10,967,077,841.57
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 05/03/2564 16.4462 +0.1271 | 0.7788 % 16.6108 16.4462 3,572,555,980.64
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 05/03/2564 16.5867 +0.1353 | 0.8224 % 16.7527 16.5867 1,129,792.55
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 05/03/2564 15.9134 +0.1298 | 0.8224 % 15.9135 15.9134 6,005,695,289.91
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 05/03/2564 7.6394 -0.0209 | 0.2728 % 7.6471 7.6318 158,454,870.83
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 05/03/2564 15.3649 +0.0890 | 0.5826 % 15.5187 15.3649 1,393,442,477.16
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 05/03/2564 12.0153 +0.0679 | 0.5683 % 12.1356 12.0153 375,121.33
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 05/03/2564 12.0251 +0.0681 | 0.5695 % 12.0252 12.0251 1,333,789,799.10
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 05/03/2564 16.2041 +0.0914 | 0.5673 % 16.2042 16.2041 4,139,099,405.33
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 05/03/2564 8.9590 -0.0059 | 0.0658 % 9.0487 8.9590 81,642,572.61
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 05/03/2564 8.9264 -0.0058 | 0.0649 % 9.0158 8.9264 482,273.28
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 05/03/2564 8.9259 -0.0058 | 0.0649 % 8.9260 8.9259 199,803,040.22
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 05/03/2564 11.2301 +0.0605 | 0.5416 % 11.2414 11.2189 2,548,794.26
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 05/03/2564 11.1207 +0.0596 | 0.5388 % 11.1208 11.1207 1,761,462,539.75
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 05/03/2564 12.2215 +0.0655 | 0.5388 % 12.2216 12.2215 2,930,659,684.30
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 05/03/2564 8.1460 +0.0950 | 1.1800 % 8.2276 8.1460 681,293,073.82
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 05/03/2564 31.9292 +0.1710 | 0.5384 % 31.9612 31.8973 7,038,351,038.28
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
05/03/2564 41.1313 +0.3042 | 0.7451 % 41.3371 41.1313 1,333,787,838.94
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
05/03/2564 41.0701 +0.3037 | 0.7450 % 41.2756 41.0701 2,420,166,484.51
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
05/03/2564 41.1182 +0.3042 | 0.7453 % 41.1183 41.1182 383,342,654.96
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 05/03/2564 40.5265 +0.4557 | 1.1372 % 40.9319 40.5265 631,477,140.45
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 05/03/2564 12.2943 +0.0928 | 0.7606 % 12.2944 12.2943 2,426,672,895.42
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 05/03/2564 10.9686 +0.1664 | 1.5404 % 10.9687 10.9686 314,522,085.01
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 05/03/2564 6.3330 +0.0692 | 1.1048 % 6.3964 6.3330 3,250,651,126.30
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 05/03/2564 7.2370 +0.0605 | 0.8430 % 7.3095 7.2370 344,432,170.45

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน