กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 01/07/2565 14.7726 +0.0202 | 0.1369 % 14.9204 14.7726 16,571,114.06
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 01/07/2565 14.8554 +0.0203 | 0.1368 % 14.8555 14.8554 14,048,189,059.18
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 01/07/2565 14.7481 +0.0448 | 0.3047 % 14.8957 14.7481 10,152,807.80
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 01/07/2565 14.1764 +0.0430 | 0.3042 % 14.1765 14.1764 18,931,515,619.92
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร
แนะนำ
01/07/2565 10.5508 +0.0405 | 0.3853 % 10.5615 10.5402 426,462,917.18
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 01/07/2565 16.9073 +0.0711 | 0.4223 % 17.0765 16.9073 12,193,108.05
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 01/07/2565 16.3177 +0.0686 | 0.4222 % 16.3178 16.3177 16,496,417,119.06
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 01/07/2565 14.6918 +0.0867 | 0.5936 % 14.7066 14.6771 256,180,103.71
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 01/07/2565 32.2376 +0.1349 | 0.4202 % 32.5601 32.2376 1,435,446.37
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 01/07/2565 32.2498 +0.1348 | 0.4197 % 32.2499 32.2498 10,473,421,377.14
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 01/07/2565 32.6843 +0.1518 | 0.4666 % 32.6844 32.6843 11,174,910,659.43
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 01/07/2565 15.9593 +0.0695 | 0.4374 % 16.1190 15.9593 3,179,925,219.95
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 01/07/2565 15.9826 +0.0661 | 0.4153 % 16.1425 15.9826 2,110,480.13
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 01/07/2565 15.4469 +0.0639 | 0.4154 % 15.4470 15.4469 5,323,485,293.76
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 01/07/2565 10.3851 +0.0155 | 0.1495 % 10.3956 10.3747 212,007,874.81
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 01/07/2565 17.5360 -0.0395 | 0.2247 % 17.7115 17.5360 863,376,471.63
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 01/07/2565 13.7622 -0.0294 | 0.2132 % 13.8999 13.7622 2,092,711.39
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 01/07/2565 13.8043 -0.0294 | 0.2125 % 13.8044 13.8043 1,616,661,333.28
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 01/07/2565 18.5763 -0.0405 | 0.2175 % 18.5764 18.5763 4,732,280,747.66
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 01/07/2565 10.5577 +0.0133 | 0.1261 % 10.6634 10.5577 81,741,292.38
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 01/07/2565 10.4117 +0.0129 | 0.1241 % 10.5159 10.4117 999,810.44
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 01/07/2565 10.4243 +0.0130 | 0.1249 % 10.4244 10.4243 260,526,492.25
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 01/07/2565 11.6489 +0.0585 | 0.5047 % 11.6606 11.6373 8,245,897.76
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 01/07/2565 11.4999 +0.0577 | 0.5043 % 11.5000 11.4999 1,786,270,706.73
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 01/07/2565 12.6308 +0.0644 | 0.5125 % 12.6309 12.6308 3,055,466,573.75
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 01/07/2565 7.2618 +0.0040 | 0.0551 % 7.3345 7.2618 594,840,703.20
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 01/07/2565 33.0745 +0.1660 | 0.5044 % 33.1077 33.0414 6,900,616,170.93
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
01/07/2565 42.4305 +0.1978 | 0.4684 % 42.6428 42.4305 1,667,976,559.22
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
01/07/2565 42.3685 +0.1975 | 0.4683 % 42.5804 42.3685 2,059,816,495.75
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
01/07/2565 42.4879 +0.1983 | 0.4689 % 42.4880 42.4879 804,282,340.20
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 01/07/2565 42.4042 +0.0846 | 0.1999 % 42.8283 42.4042 484,308,875.57
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 01/07/2565 12.0804 +0.0572 | 0.4757 % 12.0805 12.0804 2,375,517,939.16
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ 01/07/2565 10.6389 +0.0662 | 0.6261 % 10.6390 10.6389 334,588,385.74
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 01/07/2565 5.5869 +0.0342 | 0.6159 % 5.6429 5.5869 2,549,692,317.42
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 01/07/2565 6.6066 +0.0259 | 0.3936 % 6.6728 6.6066 304,584,233.07

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน