กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 31/03/2563 12.5619 +0.3254 | 2.6593 % 12.5620 12.3735 13,235,711,583.42
K70LTF กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 31/03/2563 12.9868 +0.2468 | 1.9372 % 12.9869 12.7920 19,358,702,932.77
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 31/03/2563 6.4748 +0.3399 | 5.5404 % 6.4814 6.4683 218,269,091.09
KDLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล 31/03/2563 13.8722 +0.4090 | 3.0379 % 13.8723 13.6641 15,279,108,588.91
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 31/03/2563 10.0562 +0.3979 | 4.1198 % 10.0664 10.0461 259,258,734.89
KEQLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว 31/03/2563 25.7335 +0.7657 | 3.0667 % 25.7336 25.3475 10,043,182,867.21
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
31/03/2563 23.1765 +0.6872 | 3.0557 % 23.1766 23.1765 7,615,615,971.92
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
31/03/2563 12.6717 +0.3673 | 2.9851 % 12.7985 12.6717 3,083,768,932.65
KGLTF กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 31/03/2563 12.2904 +0.3720 | 3.1212 % 12.2905 12.1060 4,801,039,792.33
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 31/03/2563 7.7445 +0.2672 | 3.5735 % 7.7523 7.7368 154,719,306.21
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 31/03/2563 9.4329 +0.2891 | 3.1617 % 9.5273 9.4329 1,151,392,771.11
KMSLTF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว 31/03/2563 7.5463 +0.2232 | 3.0479 % 7.5464 7.4331 816,370,874.13
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 31/03/2563 10.2010 +0.3023 | 3.0539 % 10.2011 10.2010 2,698,282,476.35
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 31/03/2563 7.6967 +0.2455 | 3.2948 % 7.7738 7.6967 80,326,102.34
KMVLTF กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว 31/03/2563 7.6544 +0.2378 | 3.2063 % 7.6545 7.5396 169,807,534.10
KS50LTF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว 31/03/2563 8.6929 +0.3037 | 3.6201 % 8.6930 8.5625 1,367,051,081.95
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 31/03/2563 9.5645 +0.3341 | 3.6196 % 9.5646 9.5645 2,147,055,820.26
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 31/03/2563 6.0698 +0.1591 | 2.6917 % 6.1306 6.0698 544,566,251.72
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 31/03/2563 24.9002 +0.8687 | 3.6148 % 24.9252 24.8753 4,841,075,546.33
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
31/03/2563 30.0702 +0.9266 | 3.1794 % 30.2207 30.0702 1,053,650,544.53
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
31/03/2563 30.0256 +0.9253 | 3.1797 % 30.1758 30.0256 1,914,276,027.40
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
31/03/2563 30.0267 +0.9253 | 3.1796 % 30.1769 30.0267 1,264,425,130.95
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 31/03/2563 28.3449 +0.7324 | 2.6524 % 28.6285 28.3449 538,017,453.14
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 31/03/2563 7.4364 +0.1843 | 2.5413 % 7.4365 7.4364 185,772,310.03
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 31/03/2563 4.8920 +0.1581 | 3.3397 % 4.9410 4.8920 2,759,620,362.95
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 31/03/2563 5.0208 +0.1558 | 3.2025 % 5.0711 5.0208 254,342,158.12

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน