กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 20/01/2563 17.0208 -0.0994 | 0.5806 % 17.0209 16.7655 18,084,473,784.03
K70LTF กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล 20/01/2563 16.2174 -0.0793 | 0.4866 % 16.2175 15.9741 24,365,865,036.83
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 20/01/2563 9.6891 -0.4700 | 4.6264 % 9.6989 9.6794 293,108,541.14
KDLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล 20/01/2563 19.0844 -0.1299 | 0.6761 % 19.0845 18.7981 21,256,341,696.71
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 20/01/2563 14.9825 +0.0585 | 0.3920 % 14.9976 14.9675 340,575,640.40
KEQLTF กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว 20/01/2563 35.0581 -0.2534 | 0.7176 % 35.0582 34.5322 13,960,389,140.47
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
20/01/2563 31.8103 -0.3411 | 1.0609 % 31.8104 31.8103 10,080,377,525.45
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
20/01/2563 17.3023 -0.1296 | 0.7435 % 17.4754 17.3023 4,245,049,955.48
KGLTF กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 20/01/2563 17.1932 -0.1942 | 1.1169 % 17.1933 16.9353 6,803,251,147.48
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 20/01/2563 8.6697 -0.0216 | 0.2485 % 8.6785 8.6610 175,489,317.85
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 20/01/2563 13.9507 -0.0400 | 0.2859 % 14.0903 13.9507 1,849,180,741.17
KMSLTF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว 20/01/2563 10.8053 -0.0309 | 0.2852 % 10.8054 10.6432 1,175,003,000.44
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/01/2563 14.6086 -0.0411 | 0.2806 % 14.6087 14.6086 3,939,195,132.42
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 20/01/2563 10.4823 -0.0536 | 0.5087 % 10.5872 10.4823 123,994,700.16
KMVLTF กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว 20/01/2563 10.4458 -0.0524 | 0.4991 % 10.4459 10.2891 232,854,494.86
KS50LTF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว 20/01/2563 12.1693 -0.1059 | 0.8627 % 12.1694 11.9868 1,915,980,729.86
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/01/2563 13.3896 -0.1161 | 0.8596 % 13.3897 13.3896 2,823,703,747.28
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 20/01/2563 8.2214 -0.0422 | 0.5107 % 8.3037 8.2214 751,321,474.45
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 20/01/2563 34.8379 -0.3013 | 0.8574 % 34.8728 34.8031 6,415,166,191.30
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
20/01/2563 40.8678 -0.4513 | 1.0922 % 41.0722 40.8678 1,386,552,242.18
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
20/01/2563 40.8071 -0.4506 | 1.0922 % 41.0112 40.8071 2,631,802,853.44
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
20/01/2563 40.8081 -0.4506 | 1.0921 % 41.0122 40.8081 1,302,363,311.85
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 20/01/2563 38.7352 -0.1815 | 0.4664 % 39.1227 38.7352 763,636,797.58
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 20/01/2563 9.8509 -0.0646 | 0.6515 % 9.8510 9.8509 248,097,697.16
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 20/01/2563 6.6527 -0.0371 | 0.5546 % 6.7193 6.6527 3,737,986,095.21
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 20/01/2563 7.0192 -0.0824 | 1.1603 % 7.0895 7.0192 362,868,239.47

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน