กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 03/07/2563 15.1864 -0.0224 | 0.1473 % 15.1865 15.1864 16,062.46
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 03/07/2563 15.1863 -0.0225 | 0.1479 % 15.1864 14.9585 15,938,530,686.95
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 03/07/2563 14.7810 -0.0287 | 0.1938 % 14.7811 14.7810 27,831.31
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 03/07/2563 14.7809 -0.0288 | 0.1945 % 14.7810 14.5592 21,920,835,508.97
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 03/07/2563 7.2437 -0.1165 | 1.5828 % 7.2510 7.2365 285,469,632.36
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 03/07/2563 16.6433 -0.0517 | 0.3097 % 16.6434 16.6433 4,046.90
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 03/07/2563 16.6431 -0.0518 | 0.3103 % 16.6432 16.3935 18,250,288,557.28
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 03/07/2563 13.1168 +0.1551 | 1.1966 % 13.1300 13.1037 343,293,482.22
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 03/07/2563 30.8297 -0.1102 | 0.3562 % 30.8298 30.8297 2,537.57
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 03/07/2563 30.8294 -0.1102 | 0.3562 % 30.8295 30.3670 11,865,159,794.20
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
03/07/2563 28.1019 -0.0707 | 0.2510 % 28.1020 28.1019 9,276,202,287.52
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
03/07/2563 15.2889 -0.0374 | 0.2440 % 15.4419 15.2889 3,618,687,398.70
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 03/07/2563 15.0970 -0.0529 | 0.3492 % 15.0971 15.0970 2,524.60
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 03/07/2563 15.0969 -0.0530 | 0.3498 % 15.0970 14.8704 5,855,293,606.86
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 03/07/2563 7.9303 -0.0455 | 0.5705 % 7.9383 7.9224 163,455,195.79
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 03/07/2563 12.6722 +0.0643 | 0.5100 % 12.7990 12.6722 1,455,183,869.57
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 03/07/2563 9.9240 +0.0381 | 0.3854 % 9.9241 9.9240 2,033.78
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 03/07/2563 9.9239 +0.0381 | 0.3854 % 9.9240 9.7750 1,060,803,032.76
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 03/07/2563 13.3891 +0.0491 | 0.3681 % 13.3892 13.3891 3,549,934,858.19
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 03/07/2563 9.0344 -0.0296 | 0.3266 % 9.1248 9.0344 97,296,151.92
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 03/07/2563 8.9786 -0.0313 | 0.3474 % 8.9787 8.9786 1,009.51
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 03/07/2563 8.9785 -0.0313 | 0.3474 % 8.9786 8.8438 196,293,071.91
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 03/07/2563 10.5018 -0.0396 | 0.3757 % 10.5124 10.4913 3,541.04
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 03/07/2563 10.4883 -0.0425 | 0.4036 % 10.4884 10.3310 1,658,771,453.05
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 03/07/2563 11.5377 -0.0468 | 0.4040 % 11.5378 11.5377 2,604,946,647.14
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 03/07/2563 7.2690 -0.0163 | 0.2237 % 7.3418 7.2690 654,016,510.25
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 03/07/2563 30.0561 -0.1216 | 0.4029 % 30.0863 30.0260 6,504,543,881.54
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
03/07/2563 36.4901 -0.0896 | 0.2449 % 36.6727 36.4901 1,297,113,974.48
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
03/07/2563 36.4360 -0.0894 | 0.2448 % 36.6183 36.4360 2,332,090,484.09
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 03/07/2563 36.4445 -0.0893 | 0.2444 % 36.4446 N/A 28,621,455.74
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 03/07/2563 34.3830 -0.0803 | 0.2330 % 34.7269 34.3830 642,612,187.67
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 03/07/2563 10.9815 -0.0179 | 0.1627 % N/A N/A 2,171,893,297.58
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 03/07/2563 9.0850 -0.0351 | 0.3849 % 9.0851 9.0850 244,309,276.76
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 03/07/2563 5.8747 -0.0051 | 0.0867 % 5.9335 5.8747 3,263,465,242.82
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 03/07/2563 6.2670 -0.0096 | 0.1529 % 6.3298 6.2670 312,726,119.44

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน