กองทุนหุ้น

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/06/2564 15.6152 +0.0025 | 0.0160 % 15.7715 15.6152 14,623,440.27
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 22/06/2564 15.8587 +0.0025 | 0.0158 % 15.8588 15.8587 16,141,061,303.95
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/06/2564 15.1815 +0.0034 | 0.0224 % 15.3334 15.1815 5,231,578.35
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 22/06/2564 14.8555 +0.0033 | 0.0222 % 14.8556 14.8555 21,184,178,835.25
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 22/06/2564 9.0861 +0.0523 | 0.5789 % 9.0953 9.0770 452,182,906.06
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/06/2564 17.4100 +0.0033 | 0.0190 % 17.5842 17.4100 12,335,810.91
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 22/06/2564 16.8737 +0.0032 | 0.0190 % 16.8738 16.8737 17,956,888,775.92
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 22/06/2564 14.1247 +0.0007 | 0.0050 % 14.1389 14.1106 293,497,684.05
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/06/2564 32.6800 +0.0072 | 0.0220 % 33.0069 32.6800 1,540,779.05
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 22/06/2564 32.6809 +0.0072 | 0.0220 % 32.6810 32.6809 11,777,232,955.24
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
22/06/2564 32.1649 +0.0143 | 0.0445 % 32.1650 32.1649 10,895,538,817.12
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 22/06/2564 16.2538 +0.0018 | 0.0111 % 16.4164 16.2538 3,456,541,982.43
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/06/2564 16.2361 -0.0005 | 0.0031 % 16.3986 16.2361 1,665,009.49
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 22/06/2564 15.6000 -0.0004 | 0.0026 % 15.6001 15.6000 5,823,826,113.19
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 22/06/2564 8.2799 -0.0227 | 0.2734 % 8.2883 8.2716 145,359,130.70
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 22/06/2564 17.2942 +0.0811 | 0.4712 % 17.4672 17.2942 1,397,286,600.19
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/06/2564 13.5226 +0.0632 | 0.4696 % 13.6579 13.5226 1,070,734.94
KMSLTF-C(L) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 22/06/2564 13.5388 +0.0633 | 0.4697 % 13.5389 13.5388 1,590,870,800.41
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/06/2564 18.2355 +0.0815 | 0.4489 % 18.2356 18.2355 4,584,923,217.77
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 22/06/2564 10.2558 +0.0225 | 0.2199 % 10.3585 10.2558 95,163,840.79
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/06/2564 10.1738 +0.0211 | 0.2078 % 10.2756 10.1738 629,533.24
KMVLTF-C(L) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 22/06/2564 10.1731 +0.0211 | 0.2078 % 10.1732 10.1731 238,349,602.20
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/06/2564 11.3675 -0.0117 | 0.1028 % 11.3790 11.3561 3,768,402.81
KS50LTF-C(L) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 22/06/2564 11.2389 -0.0118 | 0.1049 % 11.2390 11.2389 1,770,711,465.66
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/06/2564 12.3491 -0.0130 | 0.1052 % 12.3492 12.3491 2,910,478,342.72
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 22/06/2564 7.4199 +0.0009 | 0.0121 % 7.4942 7.4199 605,690,763.68
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 22/06/2564 32.2861 -0.0335 | 0.1037 % 32.3185 32.2538 6,910,871,479.11
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
22/06/2564 41.7055 +0.0113 | 0.0271 % 41.9141 41.7055 1,814,930,623.39
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
22/06/2564 41.6434 +0.0112 | 0.0269 % 41.8517 41.6434 2,350,743,643.25
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
22/06/2564 41.7062 +0.0115 | 0.0276 % 41.7063 41.7062 436,077,222.55
K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน 22/06/2564 40.8090 +0.1060 | 0.2604 % 41.2172 40.8090 511,820,204.56
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 22/06/2564 12.0722 +0.0051 | 0.0423 % 12.0723 12.0722 2,380,256,542.04
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/06/2564 10.7026 -0.0150 | 0.1400 % 10.7027 10.7026 306,413,132.17
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 22/06/2564 6.2853 +0.0059 | 0.0940 % 6.3483 6.2853 3,096,328,384.77
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 22/06/2564 7.1037 -0.0001 | 0.0014 % 7.1748 7.1037 335,813,726.84

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน