ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
20/09/2566 9.3653 -0.0507 | 0.5384 % 9.3654 9.3653 487,669,010.79
K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
20/09/2566 9.3219 -0.0521 | 0.5558 % 9.3220 9.3219 193,837,493.42
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 21/09/2566 28.6575 +0.0749 | 0.2620 % 28.6576 28.6575 7,500,327,405.33
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
20/09/2566 9.0602 -0.0804 | 0.8796 % 9.0603 9.0602 3,595,832,150.47
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
20/09/2566 4.9959 -0.0525 | 1.0399 % 4.9960 4.9959 3,737,327,015.52
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 20/09/2566 17.0353 +0.0579 | 0.3410 % 17.0354 17.0353 1,026,418,312.60
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 21/09/2566 15.9036 +0.0062 | 0.0390 % 15.9037 15.9036 10,561,932,720.65
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 21/09/2566 86.2357 +0.5367 | 0.6263 % 86.2358 86.2357 14,039,762,069.86
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
20/09/2566 14.6545 +0.0642 | 0.4400 % 14.6546 14.6545 2,189,444,396.63
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 21/09/2566 14.6485 +0.0137 | 0.0936 % 14.6486 14.6485 10,901,156,104.58
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 21/09/2566 14.8638 -0.0299 | 0.2008 % 14.8639 14.8638 4,150,087,658.35
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 20/09/2566 12.9653 +0.0699 | 0.5421 % 12.9654 12.9653 2,920,628,612.86
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 20/09/2566 11.1497 -0.0133 | 0.1191 % 11.1498 11.1497 340,098,225.52
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
20/09/2566 9.9781 +0.0162 | 0.1626 % 9.9782 9.9781 245,940,707.39
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 20/09/2566 16.9548 -0.1504 | 0.8793 % 16.9549 16.9548 579,750,674.01
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 21/09/2566 17.8724 +0.1866 | 1.0551 % 17.8725 17.8724 4,612,526,301.41
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 21/09/2566 8.0923 -0.0992 | 1.2110 % 8.0924 8.0923 398,486,629.11
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 21/09/2566 12.5730 +0.0450 | 0.3592 % 12.5731 12.5730 3,466,673,049.64
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
21/09/2566 14.3412 +0.0005 | 0.0035 % 14.3413 14.3412 8,216,016,808.24
KSTARRMF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
21/09/2566 31.0215 +0.2084 | 0.6763 % 31.0216 31.0215 11,544,499,451.70
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ 21/09/2566 10.3946 +0.0633 | 0.6127 % 10.3947 10.3946 380,575,790.94
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 19/09/2566 5.6844 -0.0129 | 0.2264 % 5.6845 5.6844 901,993,436.36
KVIETNAMRMF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 21/09/2566 9.4381 -0.0755 | 0.7936 % 9.4382 9.4381 1,615,518,618.71

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน