ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/01/2563 27.3679 +0.0175 | 0.0640 % 27.3680 27.3679 7,197,993,284.19
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
23/01/2563 31.2873 -0.0377 | 0.1204 % 31.2874 31.2873 9,925,068,128.50
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/01/2563 15.6283 +0.1509 | 0.9750 % 15.6284 15.6283 509,968,951.43
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/01/2563 15.3965 +0.0045 | 0.0292 % 15.3966 15.3965 8,096,308,499.03
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/01/2563 80.7108 -0.0009 | 0.0011 % 80.7109 80.7108 14,278,399,098.37
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/01/2563 14.0267 +0.0402 | 0.2874 % 14.0268 14.0267 1,155,386,330.94
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/01/2563 14.5526 +0.0047 | 0.0323 % 14.5527 14.5526 10,132,509,798.64
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/01/2563 12.9129 -0.0181 | 0.1400 % 12.9130 12.9129 4,611,451,103.56
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/01/2563 11.4471 +0.0127 | 0.1111 % 11.4472 11.4471 1,295,651,868.07
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/01/2563 12.3788 +0.0866 | 0.7045 % 12.3789 12.3788 303,868,712.52
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 22/01/2563 13.1834 +0.0204 | 0.1550 % 13.1835 13.1834 460,509,608.62
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/01/2563 14.3320 +0.0735 | 0.5155 % 14.3321 14.3320 3,863,167,868.33
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/01/2563 10.2442 +0.0003 | 0.0029 % 10.2443 10.2442 190,829,493.41
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/01/2563 13.2781 -0.0061 | 0.0459 % 13.2782 13.2781 2,805,756,333.87
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/01/2563 13.8427 +0.0007 | 0.0051 % 13.8428 13.8427 4,113,996,057.27
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 23/01/2563 9.7585 -0.0136 | 0.1392 % 9.7586 9.7585 245,958,193.60

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน