ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
27/10/2564 11.1104 -0.0350 | 0.3140 % 11.1105 11.1104 75,842,715.15
K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
27/10/2564 11.0856 -0.0344 | 0.3094 % 11.0857 11.0856 49,007,758.86
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 28/10/2564 29.4498 +0.0152 | 0.0516 % 29.4499 29.4498 7,547,132,974.10
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
27/10/2564 12.9523 -0.0563 | 0.4328 % 12.9524 12.9523 2,568,199,074.81
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 27/10/2564 9.4660 -0.1961 | 2.0296 % 9.4661 9.4660 3,038,283,986.41
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 28/10/2564 33.5184 +0.0205 | 0.0612 % 33.5185 33.5184 11,244,448,076.29
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 27/10/2564 21.9926 -0.0271 | 0.1231 % 21.9927 21.9926 1,163,894,581.96
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 28/10/2564 15.7721 +0.0028 | 0.0178 % 15.7722 15.7721 9,241,029,870.77
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
28/10/2564 90.1451 +0.0476 | 0.0528 % 90.1452 90.1451 14,618,453,100.04
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ 27/10/2564 17.3971 -0.0038 | 0.0218 % 17.3972 17.3971 2,192,125,387.26
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 28/10/2564 14.7406 +0.0024 | 0.0163 % 14.7407 14.7406 10,902,323,801.74
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 28/10/2564 14.7441 +0.1168 | 0.7985 % 14.7442 14.7441 4,176,504,593.28
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 27/10/2564 14.6456 +0.0679 | 0.4658 % 14.6457 14.6456 2,626,137,882.31
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 27/10/2564 12.9949 +0.0444 | 0.3428 % 12.9950 12.9949 357,944,865.73
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 27/10/2564 15.3588 -0.1787 | 1.1501 % 15.3589 15.3588 531,194,872.42
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 28/10/2564 18.8199 -0.0710 | 0.3758 % 18.8200 18.8199 4,689,406,248.32
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 28/10/2564 9.5158 +0.0205 | 0.2159 % 9.5159 9.5158 368,833,248.28
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 28/10/2564 12.6244 -0.0085 | 0.0673 % 12.6245 12.6244 2,944,577,439.88
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 28/10/2564 14.1089 +0.0002 | 0.0014 % 14.1090 14.1089 4,945,549,278.75
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ 28/10/2564 10.9810 -0.0079 | 0.0719 % 10.9811 10.9810 312,379,399.37
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 27/10/2564 11.3400 -0.1285 | 1.1205 % 11.3401 11.3400 730,995,598.43

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน