ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
12/05/2565 9.0249 +0.0143 | 0.1587 % 9.0250 9.0249 310,176,361.24
K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
12/05/2565 8.9732 +0.0130 | 0.1451 % 8.9733 8.9732 114,955,795.85
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 13/05/2565 28.6687 +0.0484 | 0.1691 % 28.6688 28.6687 7,400,141,963.96
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
12/05/2565 8.5802 -0.3050 | 3.4327 % 8.5803 8.5802 2,933,655,843.36
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 12/05/2565 6.0310 -0.1470 | 2.3794 % 6.0311 6.0310 2,843,298,430.44
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 13/05/2565 32.8384 +0.1213 | 0.3708 % 32.8385 32.8384 11,214,753,200.56
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 12/05/2565 16.1416 -0.2651 | 1.6158 % 16.1417 16.1416 985,931,887.17
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 13/05/2565 15.4982 +0.0011 | 0.0071 % 15.4983 15.4982 9,668,540,820.22
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
13/05/2565 87.8273 +0.2986 | 0.3411 % 87.8274 87.8273 14,277,959,736.34
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ 12/05/2565 14.6846 -0.2599 | 1.7391 % 14.6847 14.6846 2,016,562,005.13
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 13/05/2565 14.4674 +0.0013 | 0.0090 % 14.4675 14.4674 10,842,337,360.59
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 13/05/2565 14.8950 -0.2104 | 1.3929 % 14.8951 14.8950 4,137,446,723.61
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 12/05/2565 12.5564 -0.2645 | 2.0630 % 12.5565 12.5564 2,520,987,064.01
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 12/05/2565 12.1733 -0.2364 | 1.9050 % 12.1734 12.1733 364,436,871.22
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 12/05/2565 13.6641 -0.2063 | 1.4873 % 13.6642 13.6641 506,833,678.93
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 13/05/2565 18.6725 +0.2023 | 1.0953 % 18.6726 18.6725 4,785,531,389.97
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 13/05/2565 8.6882 +0.0857 | 0.9962 % 8.6883 8.6882 378,220,296.07
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 13/05/2565 12.6114 +0.0399 | 0.3174 % 12.6115 12.6114 3,064,878,305.22
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 13/05/2565 14.1066 -0.0009 | 0.0064 % 14.1067 14.1066 5,896,250,778.61
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ 13/05/2565 10.6055 +0.0205 | 0.1937 % 10.6056 10.6055 332,270,522.54
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 12/05/2565 4.6274 -0.3064 | 6.2102 % 4.6275 4.6274 474,830,389.80

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน