ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2566 9.2882 -0.0733 | 0.7830 % 9.2883 9.2882 403,402,405.72
K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2566 9.2524 -0.0735 | 0.7881 % 9.2525 9.2524 160,627,456.26
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 06/02/2566 29.5489 -0.0601 | 0.2030 % 29.5490 29.5489 7,773,226,889.98
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2566 10.1182 +0.2070 | 2.0885 % 10.1183 10.1182 3,949,789,649.13
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2566 6.6875 -0.0740 | 1.0944 % 6.6876 6.6875 4,620,473,793.43
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2566 18.0357 +0.2616 | 1.4718 % 18.0358 18.0357 1,086,620,836.69
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 06/02/2566 15.8241 -0.0040 | 0.0253 % 15.8242 15.8241 10,647,136,228.17
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 06/02/2566 92.3518 -0.4042 | 0.4358 % 92.3519 92.3518 14,915,580,287.54
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2566 14.8315 -0.0701 | 0.4704 % 14.8316 14.8315 2,172,883,407.21
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 06/02/2566 14.6904 -0.0024 | 0.0163 % 14.6905 14.6904 11,282,271,006.95
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 06/02/2566 14.8729 -0.2217 | 1.4687 % 14.8730 14.8729 4,181,368,038.72
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2566 13.3845 +0.0027 | 0.0202 % 13.3846 13.3845 2,972,179,238.84
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2566 12.0425 -0.1518 | 1.2448 % 12.0426 12.0425 370,793,740.33
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
03/02/2566 10.2136 -0.0075 | 0.0734 % 10.2137 10.2136 173,158,643.74
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2566 14.8499 -0.0255 | 0.1714 % 14.8500 14.8499 541,346,011.76
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 06/02/2566 19.2051 -0.0320 | 0.1663 % 19.2052 19.2051 4,992,589,784.91
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 06/02/2566 9.0192 -0.0944 | 1.0358 % 9.0193 9.0192 423,462,101.03
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 06/02/2566 13.2900 -0.0747 | 0.5589 % 13.2901 13.2900 3,435,015,928.09
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
06/02/2566 14.2185 +0.0002 | 0.0014 % 14.2186 14.2185 7,739,258,552.06
KSTARRMF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
06/02/2566 34.0851 -0.1944 | 0.5671 % 34.0852 34.0851 12,351,576,241.25
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ 06/02/2566 11.2858 -0.0751 | 0.6610 % 11.2859 11.2858 393,498,560.53
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 03/02/2566 5.4256 -0.0304 | 0.5572 % 5.4257 5.4256 806,682,431.95
KVIETNAMRMF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
06/02/2566 8.2780 +0.1547 | 1.9044 % 8.2781 8.2780 1,287,726,446.39

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน