ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/05/2566 9.3206 +0.1187 | 1.2900 % 9.3207 9.3206 434,320,838.72
K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/05/2566 9.2812 +0.1181 | 1.2889 % 9.2813 9.2812 173,265,017.53
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 29/05/2566 28.7687 +0.0504 | 0.1755 % 28.7688 28.7687 7,578,973,971.65
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 26/05/2566 9.5182 -0.0623 | 0.6503 % 9.5183 9.5182 3,743,010,671.42
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
25/05/2566 5.2848 -0.0920 | 1.7111 % 5.2849 5.2848 3,819,036,419.98
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 26/05/2566 18.2955 +0.1732 | 0.9557 % 18.2956 18.2955 1,108,198,352.98
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
29/05/2566 15.8890 +0.0058 | 0.0365 % 15.8891 15.8890 10,514,174,922.67
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 29/05/2566 86.1831 +0.3905 | 0.4552 % 86.1832 86.1831 14,043,675,584.02
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
26/05/2566 14.5298 +0.0567 | 0.3918 % 14.5299 14.5298 2,144,042,358.62
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 29/05/2566 14.6821 +0.0049 | 0.0334 % 14.6822 14.6821 11,050,741,511.91
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 26/05/2566 15.2737 -0.0862 | 0.5612 % 15.2738 15.2737 4,206,767,600.95
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
25/05/2566 12.9998 -0.1207 | 0.9199 % 12.9999 12.9998 2,899,326,234.38
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 26/05/2566 11.3825 -0.0044 | 0.0386 % 11.3826 11.3825 347,654,883.00
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
25/05/2566 9.8671 -0.0445 | 0.4490 % 9.8672 9.8671 218,363,102.08
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 26/05/2566 15.7634 -0.0927 | 0.5846 % 15.7635 15.7634 541,703,335.45
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 29/05/2566 17.3382 +0.0535 | 0.3095 % 17.3383 17.3382 4,498,148,392.35
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 29/05/2566 8.3194 +0.0186 | 0.2241 % 8.3195 8.3194 406,081,127.07
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 29/05/2566 12.5802 +0.0938 | 0.7512 % 12.5803 12.5802 3,437,375,648.49
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
29/05/2566 14.2814 +0.0026 | 0.0182 % 14.2815 14.2814 7,895,471,037.32
KSTARRMF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
29/05/2566 31.3921 +0.1706 | 0.5464 % 31.3922 31.3921 11,558,813,532.86
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ 29/05/2566 10.4658 +0.0452 | 0.4338 % 10.4659 10.4658 380,934,543.74
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 25/05/2566 5.3487 +0.1425 | 2.7371 % 5.3488 5.3487 819,524,565.52
KVIETNAMRMF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 26/05/2566 8.1277 +0.0015 | 0.0185 % 8.1278 8.1277 1,292,688,588.05

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน