ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/09/2562 27.5654 -0.0109 | 0.0395 % 27.5655 27.5654 7,026,247,215.02
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
18/09/2562 32.8278 -0.1760 | 0.5333 % 32.8279 32.8278 8,530,070,089.19
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 17/09/2562 13.6804 -0.0472 | 0.3438 % 13.6805 13.6804 309,876,152.62
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/09/2562 15.2650 +0.0051 | 0.0334 % 15.2651 15.2650 7,363,154,270.75
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/09/2562 83.6478 -0.1113 | 0.1329 % 83.6479 83.6478 14,496,412,570.15
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 17/09/2562 13.1439 -0.0169 | 0.1284 % 13.1440 13.1439 995,534,674.34
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/09/2562 14.4392 +0.0069 | 0.0478 % 14.4393 14.4392 9,656,378,808.68
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/09/2562 12.5471 +0.0281 | 0.2245 % 12.5472 12.5471 4,365,121,424.26
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 17/09/2562 9.8790 +0.0394 | 0.4004 % 9.8791 9.8790 1,000,132,008.30
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 17/09/2562 11.4953 +0.0547 | 0.4781 % 11.4954 11.4953 219,168,736.14
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 17/09/2562 12.1660 -0.0191 | 0.1567 % 12.1661 12.1660 440,516,704.87
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/09/2562 14.9503 -0.0875 | 0.5819 % 14.9504 14.9503 3,967,561,020.62
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/09/2562 13.7415 -0.0912 | 0.6593 % 13.7416 13.7415 2,561,373,176.99
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/09/2562 13.7578 +0.0009 | 0.0065 % 13.7579 13.7578 4,058,065,637.21
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 18/09/2562 9.9801 -0.0669 | 0.6659 % 9.9802 9.9801 215,740,548.86

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน