ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 29/05/2563 26.0110 +0.0677 | 0.2610 % 26.0111 26.0110 6,707,009,451.40
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
29/05/2563 27.1229 +0.2150 | 0.7990 % 27.1230 27.1229 8,979,089,344.47
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 28/05/2563 14.4793 +0.1603 | 1.1195 % 14.4794 14.4793 477,800,965.75
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 29/05/2563 15.3607 -0.0062 | 0.0403 % 15.3608 15.3607 7,950,315,380.15
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 29/05/2563 70.5006 +0.4248 | 0.6062 % 70.5007 70.5006 12,187,760,012.31
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 28/05/2563 13.4741 +0.1429 | 1.0719 % 13.4742 13.4741 1,111,607,620.57
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 29/05/2563 14.5945 -0.0032 | 0.0219 % 14.5946 14.5945 10,663,323,032.13
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 29/05/2563 14.2951 +0.0493 | 0.3461 % 14.2952 14.2951 4,589,460,909.87
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 28/05/2563 11.6341 +0.3682 | 3.2683 % 11.6342 11.6341 1,419,692,383.35
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 28/05/2563 10.6303 +0.2022 | 1.9390 % 10.6304 10.6303 285,935,028.69
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 28/05/2563 11.9166 +0.1020 | 0.8633 % 11.9167 11.9166 391,918,097.10
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 29/05/2563 12.6792 +0.0337 | 0.2665 % 12.6793 12.6792 3,367,594,498.41
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 29/05/2563 9.4153 +0.1762 | 1.9071 % 9.4154 9.4153 214,095,562.35
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 29/05/2563 11.3899 +0.0904 | 0.8000 % 11.3900 11.3899 2,552,968,260.46
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 29/05/2563 13.8765 -0.0025 | 0.0180 % 13.8766 13.8765 4,145,530,996.54
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 29/05/2563 8.8168 +0.0503 | 0.5738 % 8.8169 8.8168 226,172,959.48

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน