ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/06/2567 10.8430 +0.0167 | 0.1543 % 10.8431 10.8430 741,363,061.49
K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/06/2567 10.8068 +0.0163 | 0.1511 % 10.8069 10.8068 406,800,669.03
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 20/06/2567 27.5876 -0.0601 | 0.2174 % 27.5877 27.5876 7,096,827,269.85
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 18/06/2567 9.3267 +0.0815 | 0.8815 % 9.3268 9.3267 3,869,354,435.09
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 18/06/2567 4.6677 -0.0162 | 0.3459 % 4.6678 4.6677 4,135,020,680.22
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 18/06/2567 20.4026 -0.2039 | 0.9895 % 20.4027 20.4026 1,255,093,037.46
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
20/06/2567 16.3382 +0.0074 | 0.0453 % 16.3383 16.3382 11,796,962,283.79
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 20/06/2567 75.7287 -0.4297 | 0.5642 % 75.7288 75.7287 12,112,166,686.15
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/06/2567 16.1857 +0.1265 | 0.7877 % 16.1858 16.1857 2,607,197,638.20
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 20/06/2567 14.9995 +0.0080 | 0.0534 % 14.9996 14.9995 11,268,256,720.24
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 20/06/2567 17.5058 +0.1729 | 0.9975 % 17.5059 17.5058 4,883,614,846.03
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 18/06/2567 13.9649 +0.0240 | 0.1722 % 13.9650 13.9649 3,231,568,618.87
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 18/06/2567 11.1308 +0.0308 | 0.2775 % 11.1309 11.1308 329,922,162.67
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
18/06/2567 10.6560 +0.0319 | 0.3003 % 10.6561 10.6560 432,726,660.17
KGTECHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 17/06/2567 12.6669 +0.1015 | 0.8078 % 12.6670 12.6669 194,504,921.47
KINDIARMF กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 18/06/2567 11.2860 +0.1345 | 1.2061 % 11.2861 11.2860 131,782,982.38
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 18/06/2567 18.0345 -0.0061 | 0.0338 % 18.0346 18.0345 655,678,100.90
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
20/06/2567 15.3942 -0.1591 | 1.0229 % 15.3943 15.3942 3,896,833,432.29
KPLANETRMF กองทุนเปิดเค Planetary Transition เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/06/2567 11.0496 +0.0100 | 0.0906 % 11.0497 11.0496 22,199,979.84
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 20/06/2567 7.8834 +0.0128 | 0.1626 % 7.8835 7.8834 406,236,553.88
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 20/06/2567 11.1586 -0.0541 | 0.4825 % 11.1587 11.1586 3,391,984,173.84
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
20/06/2567 14.6262 +0.0025 | 0.0171 % 14.6263 14.6262 10,614,637,328.02
KSTARRMF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
20/06/2567 26.9054 -0.2263 | 0.8341 % 26.9055 26.9054 10,252,047,311.51
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ 20/06/2567 9.0199 -0.0583 | 0.6422 % 9.0200 9.0199 361,113,961.28
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
17/06/2567 6.9750 +0.0424 | 0.6116 % 6.9751 6.9750 1,461,689,679.72
KVIETNAMRMF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
20/06/2567 10.1699 +0.0517 | 0.5110 % 10.1700 10.1699 2,387,446,101.95
KWPBALRMF กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
18/06/2567 10.5906 +0.0231 | 0.2186 % 10.5907 10.5906 229,906,642.61
KWPULTIRMF กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
18/06/2567 11.0352 +0.0691 | 0.6301 % 11.0353 11.0352 178,150,531.54

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน