ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 07/08/2563 26.1302 -0.0573 | 0.2188 % 26.1303 26.1302 6,727,302,362.12
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
แนะนำ
07/08/2563 27.2933 -0.1574 | 0.5734 % 27.2934 27.2933 9,036,652,923.36
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 06/08/2563 15.4266 -0.0251 | 0.1624 % 15.4267 15.4266 526,538,827.25
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 07/08/2563 15.3930 +0.0033 | 0.0214 % 15.3931 15.3930 8,021,573,141.97
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 07/08/2563 70.1273 -0.4245 | 0.6017 % 70.1274 70.1273 12,074,339,882.48
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 06/08/2563 14.6588 +0.0162 | 0.1106 % 14.6589 14.6588 1,238,201,515.01
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 07/08/2563 14.6210 +0.0016 | 0.0109 % 14.6211 14.6210 10,690,519,871.61
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 07/08/2563 16.8620 +0.0995 | 0.5936 % 16.8621 16.8620 5,089,652,191.29
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 06/08/2563 12.2600 +0.0126 | 0.1029 % 12.2601 12.2600 1,581,093,284.04
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 06/08/2563 10.9132 -0.0880 | 0.7999 % 10.9133 10.9132 297,446,302.96
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 06/08/2563 11.7976 -0.0303 | 0.2562 % 11.7977 11.7976 379,191,647.46
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 07/08/2563 13.2937 -0.0368 | 0.2761 % 13.2938 13.2937 3,504,678,352.17
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/08/2563 9.2133 -0.0719 | 0.7744 % 9.2134 9.2133 220,140,769.61
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 07/08/2563 10.8870 -0.0908 | 0.8271 % 10.8871 10.8870 2,466,224,865.93
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 07/08/2563 13.8980 +0.0017 | 0.0122 % 13.8981 13.8980 4,235,485,867.86
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 07/08/2563 8.9605 -0.0580 | 0.6431 % 8.9606 8.9605 240,630,947.17

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน