ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ (RMF)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ 01/03/2567 10.5139 +0.1101 | 1.0583 % 10.5140 10.5139 683,551,813.00
K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ 01/03/2567 10.4830 +0.1097 | 1.0575 % 10.4831 10.4830 332,245,969.62
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 01/03/2567 28.1569 +0.0187 | 0.0665 % 28.1570 28.1569 7,427,961,587.65
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 01/03/2567 9.6025 +0.0382 | 0.3994 % 9.6026 9.6025 4,053,254,375.00
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 01/03/2567 4.3847 +0.0426 | 0.9811 % 4.3848 4.3847 3,760,877,936.91
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 01/03/2567 20.1071 +0.0105 | 0.0522 % 20.1072 20.1071 1,239,670,237.49
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 01/03/2567 16.2388 +0.0007 | 0.0043 % 16.2389 16.2388 11,659,686,933.03
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 01/03/2567 79.9623 +0.1007 | 0.1261 % 79.9624 79.9623 13,121,000,255.45
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ 01/03/2567 15.7454 +0.0089 | 0.0566 % 15.7455 15.7454 2,535,127,310.15
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 01/03/2567 14.9304 +0.0007 | 0.0047 % 14.9305 14.9304 11,359,509,265.40
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 01/03/2567 15.4479 +0.0267 | 0.1731 % 15.4480 15.4479 4,361,182,695.89
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
01/03/2567 13.9233 -0.0012 | 0.0086 % 13.9234 13.9233 3,246,238,986.89
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 01/03/2567 10.8759 -0.0967 | 0.8813 % 10.8760 10.8759 328,797,249.52
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ 01/03/2567 10.3296 -0.0028 | 0.0271 % 10.3297 10.3296 400,606,602.39
KGTECHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
29/02/2567 11.3189 +0.1163 | 1.0382 % 11.3190 11.3189 115,149,546.99
KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 01/03/2567 18.2886 +0.1828 | 1.0096 % 18.2887 18.2886 658,245,074.89
KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 01/03/2567 16.5171 +0.0017 | 0.0103 % 16.5172 16.5171 4,284,024,751.83
KPLANETRMF กองทุนเปิดเค Planetary Transition เพื่อการเลี้ยงชีพ 29/02/2567 10.6386 +0.0235 | 0.2214 % 10.6387 10.6386 16,323,465.27
KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ 01/03/2567 8.1967 +0.0179 | 0.2189 % 8.1968 8.1967 417,060,684.89
KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 01/03/2567 11.4051 -0.0306 | 0.2676 % 11.4052 11.4051 3,486,752,867.17
KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
01/03/2567 14.5273 +0.0015 | 0.0103 % 14.5274 14.5273 10,165,821,884.31
KSTARRMF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
01/03/2567 28.5654 +0.0199 | 0.0697 % 28.5655 28.5654 11,074,061,536.85
KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ 01/03/2567 9.5714 +0.0215 | 0.2251 % 9.5715 9.5714 378,600,873.88
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
29/02/2567 6.7330 +0.0492 | 0.7361 % 6.7331 6.7330 1,366,584,625.49
KVIETNAMRMF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
01/03/2567 9.6626 +0.0809 | 0.8443 % 9.6627 9.6626 2,159,475,919.76
WPBALANCEDRMF กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
01/03/2567 10.4283 +0.0464 | 0.4469 % 10.4284 10.4283 102,134,460.89
WPULTIMATERMF กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท เพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
01/03/2567 10.6781 +0.0839 | 0.7919 % 10.6782 10.6781 67,656,608.41

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน