K-FIT กองทุนที่ฟิตพอดีกับชีวิต

เลือกฟิตตามความเสี่ยง เพื่อเป้าหมายที่ต้องการ

Linked Slide
รวมกองทุน 5 ดาวคับคั่งจาก Morningstar ที่นี่ที่เดียว

ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุนด้วยกองทุน 5 ดาวจากกสิกรไทย

Linked Slide
​​​


*กองทุนหลักแบ่งเป็นหลาย class ซึ่งมีราคาแตกต่างกัน ราคาของกองทุนหลักข้างต้นอาจไม่ตรงกับ class ที่กองทุนภายใต้การจัดการของ KAsset ลงทุน

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน