ลงทุน LTF RMF ผ่านแอปครั้งแรกรับโปรโมชั่นพิเศษ

เลือก KDLTF กองทุนปันผลสูงสุด

หรือ KEQRMF กองทุนยอดนิยมสูงสุด

Linked Slide
รวมกองทุน 5 ดาวคับคั่งจาก Morningstar ที่นี่ที่เดียว

ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุนด้วยกองทุน 5 ดาวจากกสิกรไทย

Linked Slide

*กองทุนหลักแบ่งเป็นหลาย class ซึ่งมีราคาแตกต่างกัน ราคาของกองทุนหลักข้างต้นอาจไม่ตรงกับ class ที่กองทุนภายใต้การจัดการของ KAsset ลงทุน

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน