กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KCR3YA-UI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2562 9.3014 +0.1297 | 1.4141 % N/A N/A 417,633,326.20
KCR3YB-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2562 9.8176 +0.0863 | 0.8868 % N/A N/A 411,360,454.67
KCR3YC-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2562 9.9393 -0.2285 | 2.2473 % N/A N/A 909,690,500.97
KFF1YDY กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DY 22/01/2562 10.1678 +0.1051 | 1.0445 % N/A 10.1678 1,657,067,209.41
KFF1YDZ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DZ 29/01/2562 10.1628 +0.0859 | 0.8524 % N/A 10.1628 1,143,687,433.49
KFF1YEA กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EA 05/02/2562 10.1678 +0.0088 | 0.0866 % N/A 10.1678 1,954,243,648.20
KFF1YEB กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EB 11/02/2562 10.1673 +0.0311 | 0.3068 % N/A 10.1673 1,434,911,200.36
KFF1YEC กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EC 20/02/2562 10.1631 +0.0228 | 0.2248 % N/A 10.1631 1,437,901,275.59
KFF1YED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี ED 28/02/2562 10.1273 +0.2188 | 2.2082 % N/A N/A 1,234,773,194.70
KFF1YEE กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EE 28/02/2562 10.1487 +0.0911 | 0.9058 % N/A N/A 1,952,322,186.97
KFF1YEF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EF 28/02/2562 10.1230 +0.0349 | 0.3460 % N/A N/A 2,720,405,061.15
KFF1YEG กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EG 28/02/2562 10.1211 +0.0341 | 0.3381 % N/A N/A 3,500,634,941.48
KFF1YEH กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EH 28/02/2562 10.1168 +0.0363 | 0.3601 % N/A N/A 1,804,282,544.67
KFF1YEI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EI 28/02/2562 10.1436 +0.0976 | 0.9715 % N/A N/A 1,617,205,112.33
KFF1YEJ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EJ 28/02/2562 10.1158 +0.0382 | 0.3791 % N/A N/A 4,568,085,546.55
KFF1YEK กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EK 28/02/2562 10.1389 +0.0970 | 0.9660 % N/A N/A 2,595,206,311.46
KFF1YEL กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EL 28/02/2562 10.1427 +0.1056 | 1.0521 % N/A N/A 5,074,768,483.48
KFF1YEM กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EM 28/02/2562 10.1343 +0.1893 | 1.9035 % N/A N/A 4,100,542,149.90
KFF1YEN กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EN 28/02/2562 10.1117 +0.0772 | 0.7693 % N/A N/A 5,739,145,133.73
KFF1YEO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EO 28/02/2562 10.1052 +0.0849 | 0.8473 % N/A N/A 1,037,590,420.11
KFF1YEP กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EP 28/02/2562 10.0870 +0.0557 | 0.5553 % N/A N/A 901,435,611.81
KFF1YEQ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EQ 28/02/2562 10.1146 +0.1906 | 1.9206 % N/A N/A 2,611,233,467.98
KFF1YER กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี ER 28/02/2562 10.1133 +0.1732 | 1.7424 % N/A N/A 1,080,092,715.11
KFF1YES กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี ES 28/02/2562 10.1066 +0.0640 | 0.6373 % N/A N/A 2,641,153,265.98
KFF1YEV กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EV 28/02/2562 10.1348 +0.1717 | 1.7234 % N/A N/A 11,103,428,394.84
KFF1YEW กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EW 28/02/2562 10.1090 +0.0715 | 0.7123 % N/A N/A 5,921,843,693.49
KFF1YEX กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EX 28/02/2562 10.1128 +0.1598 | 1.6055 % N/A N/A 1,226,424,503.33
KFF1YEY กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EY 28/02/2562 10.1500 +0.2337 | 2.3567 % N/A N/A 5,439,319,388.02
KFF1YEZ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EZ 28/02/2562 10.1371 +0.2104 | 2.1195 % N/A N/A 2,526,102,969.80
KFF1YFA กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FA 28/02/2562 10.1099 +0.1483 | 1.4887 % N/A N/A 2,181,928,395.61
KFF1YFB กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FB 28/02/2562 10.0815 +0.0820 | 0.8200 % N/A N/A 3,374,992,392.13
KFF1YFC กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FC 28/02/2562 10.0982 +0.0703 | 0.7010 % N/A N/A 4,075,874,343.18
KFF1YFD กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FD 28/02/2562 10.0798 +0.0560 | 0.5587 % N/A N/A 1,226,559,650.11
KFF1YFE กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FE 28/02/2562 10.0629 +0.0408 | 0.4071 % N/A N/A 4,319,093,192.96
KFF1YFF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FF 28/02/2562 10.0830 +0.0678 | 0.6770 % N/A N/A 5,111,961,161.36
KFF1YFG กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FG 28/02/2562 10.0725 +0.0433 | 0.4317 % N/A N/A 927,851,783.47
KFF1YFH กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FH 28/02/2562 10.0712 +0.0657 | 0.6566 % N/A N/A 1,724,731,832.24
KFF1YFI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FI 28/02/2562 10.0525 +0.0731 | 0.7325 % N/A N/A 675,159,651.88
KFF1YFJ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FJ 28/02/2562 10.0338 +0.0738 | 0.7410 % N/A N/A 1,201,447,649.11
KFF1YFK กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FK 28/02/2562 10.0881 +0.1505 | 1.5145 % N/A N/A 998,697,751.63
KFF1YFL กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FL 28/02/2562 10.0519 +0.1039 | 1.0444 % N/A N/A 1,075,986,075.68
KFF1YFM กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FM 28/02/2562 10.0318 +0.0743 | 0.7462 % N/A N/A 837,874,060.15
KFF1YFN กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FN 28/02/2562 10.0157 +0.0542 | 0.5441 % N/A N/A 602,450,504.52
KFF1YFO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FO 28/02/2562 10.0277 +0.0759 | 0.7627 % N/A N/A 682,200,086.57
KFF1YFP กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FP 28/02/2562 10.0338 +0.0649 | 0.6510 % N/A N/A 1,903,224,084.76
KFF1YFQ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ 28/02/2562 10.0382 +0.0367 | 0.3669 % N/A N/A 3,565,280,995.14
KFF1YFR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FR 28/02/2562 10.0319 +0.0680 | 0.6825 % N/A N/A 4,541,763,098.33
KFF1YFS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FS 28/02/2562 10.0374 +0.0842 | 0.8460 % N/A N/A 3,762,610,798.00
KFF1YFT กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FT 28/02/2562 10.0272 +0.0667 | 0.6696 % N/A N/A 4,733,670,959.04
KFF1YFU กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FU 28/02/2562 10.0125 -0.0562 | 0.5582 % N/A N/A 2,688,365,951.21
KFF1YFV กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FV 28/02/2562 10.0687 +0.0545 | 0.5442 % N/A N/A 3,219,516,128.14
KFF1YFW กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FW 28/02/2562 10.0142 -0.0290 | 0.2888 % N/A N/A 3,072,422,853.02
KFF3MBD กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน BD 22/01/2562 10.0432 +0.1143 | 1.1512 % N/A 10.0432 3,979,789,682.41
KFF3MBE กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน BE 22/01/2562 10.0376 +0.1257 | 1.2682 % N/A 10.0376 481,810,519.14
KFF3MBF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน BF 22/01/2562 10.0370 +0.1264 | 1.2754 % N/A 10.0370 1,954,555,306.66
KFF3MBG กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน BG 11/02/2562 10.0399 +0.0776 | 0.7789 % N/A 10.0399 2,284,282,357.46
KFF3MBH กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน BH 21/02/2562 10.0411 +0.0349 | 0.3488 % N/A 10.0411 2,128,360,587.78
KFF3MBI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน BI 28/02/2562 10.0612 +0.0958 | 0.9613 % N/A N/A 1,937,832,682.63
KFF3MBJ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน BJ 28/02/2562 10.0372 +0.0704 | 0.7063 % N/A N/A 2,792,105,256.76
KFF3MBK กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน BK 28/02/2562 10.0759 +0.0096 | 0.0954 % N/A N/A 1,116,893,167.98
KFF3MBL กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน BL 28/02/2562 10.0663 +0.0472 | 0.4711 % N/A N/A 2,210,040,422.92
KFF3MBM กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน BM 28/02/2562 10.0191 -0.0061 | 0.0608 % N/A N/A 3,871,111,804.29
KFF3MBN กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน BN 28/02/2562 10.0252 -0.0370 | 0.3677 % N/A N/A 2,303,187,314.55
KFF6MFH กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน FH 22/01/2562 10.0622 +0.0839 | 0.8408 % N/A 10.0622 1,786,343,246.66
KFF6MFI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน FI 29/01/2562 10.0674 +0.1492 | 1.5043 % N/A 10.0674 2,721,732,036.03
KFF6MFL กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน FL 11/02/2562 10.0855 -0.0044 | 0.0436 % N/A 10.0855 8,288,235,783.00
KFF6MFM กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน FM 14/02/2562 10.0812 +0.0505 | 0.5035 % N/A 10.0812 5,171,614,434.05
KFF6MFN กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน FN 21/02/2562 10.0681 +0.0401 | 0.3999 % N/A 10.0681 1,030,688,586.00
KFF6MFO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน FO 26/02/2562 10.0751 -0.0881 | 0.8669 % N/A 10.0751 3,692,910,768.07
KFF6MFP กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน FP 12/03/2562 10.0751 -0.0723 | 0.7125 % N/A 10.0751 2,248,220,435.52
KFF6MFQ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน FQ 28/02/2562 10.0908 +0.0569 | 0.5671 % N/A N/A 2,699,117,863.62
KFF6MFR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน FR 28/02/2562 10.0888 +0.0565 | 0.5632 % N/A N/A 1,712,020,827.22
KFF6MFS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน FS 28/02/2562 10.0706 +0.0421 |