กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KCR1YA กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A 29/05/2563 9.9584 +0.0237 | 0.2386 % N/A N/A 2,937,798,512.89
KCR1YB กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B 29/05/2563 9.9588 +0.0454 | 0.4580 % N/A N/A 1,217,138,479.48
KCR3YA-UI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/05/2563 9.1148 +0.0081 | 0.0889 % N/A N/A 382,678,854.65
KCR3YB-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/05/2563 9.9370 -0.0263 | 0.2640 % N/A N/A 405,888,408.86
KCR3YC-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/05/2563 9.4069 +0.0298 | 0.3178 % N/A N/A 839,367,479.74
KCR3YD-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/05/2563 9.6698 +0.0315 | 0.3268 % N/A N/A 1,313,761,535.55
KEC1-UI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/04/2563 10.2546 +0.1860 | 1.8473 % N/A 10.2546 1,529,411,670.41
KEC2-UI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/04/2563 10.1809 +0.1521 | 1.5166 % N/A 10.1809 3,655,576,623.66
KFF1YFW กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FW 03/03/2563 10.2087 +0.1084 | 1.0732 % N/A 10.2087 3,132,093,288.76
KFF1YFX กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FX 04/03/2563 10.2052 +0.0263 | 0.2584 % N/A 10.2052 3,311,297,413.65
KFF1YFY กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FY 11/03/2563 10.2050 -0.0118 | 0.1155 % N/A 10.2050 2,529,674,993.11
KFF1YFZ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FZ 26/03/2563 10.2044 -0.2515 | 2.4053 % N/A 10.2044 1,212,301,542.50
KFF1YGA กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GA 30/03/2563 10.2029 -0.1240 | 1.2007 % N/A 10.2029 1,244,801,472.21
KFF1YGB กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GB 07/04/2563 10.2045 -0.0232 | 0.2268 % N/A 10.2045 1,453,238,478.29
KFF1YGC กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GC 23/04/2563 10.2007 +0.1252 | 1.2426 % N/A 10.2007 2,301,952,491.93
KFF1YGD กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GD 05/05/2563 10.1932 +0.0015 | 0.0147 % N/A 10.1932 1,587,014,212.62
KFF1YGE กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GE 11/05/2563 10.2022 +0.0370 | 0.3640 % N/A 10.2022 3,032,612,752.68
KFF1YGF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GF 18/05/2563 10.2028 +0.0114 | 0.1119 % N/A 10.2028 3,439,828,627.06
KFF1YGG กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GG 20/05/2563 10.2001 +0.0620 | 0.6116 % N/A 10.2001 2,878,387,066.85
KFF1YGH กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GH 29/05/2563 10.2039 +0.0292 | 0.2870 % N/A N/A 4,833,385,791.00
KFF1YGI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GI 29/05/2563 10.2015 +0.0325 | 0.3196 % N/A N/A 3,257,621,055.69
KFF1YGJ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GJ 29/05/2563 10.1965 +0.0379 | 0.3731 % N/A N/A 2,787,581,638.96
KFF1YGK กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GK 29/05/2563 10.1939 +0.0401 | 0.3949 % N/A N/A 5,025,883,722.51
KFF1YGL กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GL 29/05/2563 10.1700 +0.0213 | 0.2099 % N/A N/A 5,255,236,613.78
KFF1YGM กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GM 29/05/2563 10.1778 +0.0222 | 0.2186 % N/A N/A 5,939,454,889.73
KFF1YGN กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GN 29/05/2563 10.1647 +0.0192 | 0.1892 % N/A N/A 3,578,501,822.81
KFF1YGO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GO 29/05/2563 10.1358 +0.0434 | 0.4300 % N/A N/A 1,307,231,902.41
KFF1YGP กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GP 29/05/2563 10.1500 +0.0325 | 0.3212 % N/A N/A 2,363,004,706.16
KFF1YGQ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GQ 29/05/2563 10.1531 +0.0242 | 0.2389 % N/A N/A 681,232,804.65
KFF1YGR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GR 29/05/2563 10.1346 +0.0215 | 0.2126 % N/A N/A 1,743,818,068.03
KFF1YGS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GS 29/05/2563 10.1108 +0.0084 | 0.0831 % N/A N/A 3,970,802,497.25
KFF1YGT กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GT 29/05/2563 10.1431 +0.0355 | 0.3512 % N/A N/A 906,087,841.84
KFF1YGU กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GU 29/05/2563 10.1837 +0.0747 | 0.7389 % N/A N/A 1,925,052,945.60
KFF1YGV กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GV 29/05/2563 10.1455 +0.0373 | 0.3690 % N/A N/A 1,472,125,425.35
KFF1YGW กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GW 29/05/2563 10.1502 +0.0473 | 0.4682 % N/A N/A 1,013,711,683.76
KFF1YGX กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GX 29/05/2563 10.1564 +0.0489 | 0.4838 % N/A N/A 1,976,645,904.75
KFF1YGY กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GY 29/05/2563 10.1667 +0.0620 | 0.6136 % N/A N/A 1,316,878,397.80
KFF1YGZ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GZ 29/05/2563 10.1183 +0.0448 | 0.4447 % N/A N/A 1,809,786,443.54
KFF1YHA กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HA 29/05/2563 10.1167 +0.0423 | 0.4199 % N/A N/A 1,455,661,495.67
KFF1YHB กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HB 29/05/2563 10.1077 +0.0522 | 0.5191 % N/A N/A 1,775,823,614.13
KFF1YHC กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HC 29/05/2563 10.1042 +0.0416 | 0.4134 % N/A N/A 389,797,423.56
KFF1YHD กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HD 29/05/2563 10.1532 +0.0645 | 0.6393 % N/A N/A 846,854,989.19
KFF1YHE กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HE 29/05/2563 10.1282 +0.0714 | 0.7100 % N/A N/A 383,708,129.64
KFF1YHF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HF 29/05/2563 10.1290 +0.0716 | 0.7119 % N/A N/A 406,384,316.40
KFF1YHG กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HG 29/05/2563 10.1104 +0.0560 | 0.5570 % N/A N/A 1,100,461,304.21
KFF3MA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/05/2563 10.0046 +0.0097 | 0.0970 % N/A N/A 296,405,236.28
KFF3MB-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/05/2563 10.0031 +0.0148 | 0.1482 % N/A N/A 6,914,136,947.45
KFF3MCF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน CF 29/05/2563 10.0185 +0.0206 | 0.2060 % N/A N/A 2,091,111,217.50
KFF3MCG กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน CG 29/05/2563 10.0141 -0.0005 | 0.0050 % N/A N/A 778,151,009.85
KFF3MCI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน CI 29/05/2563 10.0146 -0.1102 | 1.0884 % N/A N/A 1,386,676,720.01
KFF6MA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/05/2563 10.1248 +0.0845 | 0.8416 % N/A N/A 3,559,792,004.90
KFF6MB-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/05/2563 10.0657 +0.0116 | 0.1154 % N/A N/A 1,443,527,244.49
KFF6MC-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/05/2563 10.0564 +0.0067 | 0.0667 % N/A N/A 686,382,060.69
KFF6MD-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/05/2563 10.0516 -0.0019 | 0.0189 % N/A N/A 2,169,346,443.14
KFF6ME-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/05/2563 10.0565 +0.0344 | 0.3432 % N/A N/A 895,192,407.30
KFF6MF-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/05/2563 10.1036 +0.0762 | 0.7599 % N/A N/A 797,778,924.49
KFF6MG-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/05/2563 9.9885 +0.0081 | 0.0812 % N/A N/A 841,800,512.15
KFF6MH-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/05/2563 10.0016 +0.0087 | 0.0871 % N/A N/A 1,052,065,556.64
KFF6MHI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HI 12/03/2563 10.0681 -0.1450 | 1.4197 % N/A 10.0681 3,019,380,739.97
KFF6MHJ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HJ 16/03/2563 10.0695 -0.2889 | 2.7890 % N/A 10.0695 2,609,276,185.41
KFF6MHK กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HK 30/03/2563 10.0773 -0.0852 | 0.8384 % N/A 10.0773 3,478,380,153.45
KFF6MHL กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HL 01/04/2563 10.0753 +0.0276 | 0.2747 % N/A 10.0753 3,629,694,108.82
KFF6MHM กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HM 08/04/2563 10.0753 +0.0948 | 0.9499 % N/A 10.0753 2,483,896,354.10
KFF6MHN กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HN 23/04/2563 10.0785 +0.1468 | 1.4781 % N/A 10.0785 3,786,377,252.74
KFF6MHO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HO 28/04/2563 10.0781 +0.1212 | 1.2172 % N/A 10.0781 2,684,883,131.15
KFF6MHP กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HP 28/04/2563 10.0748 +0.0992 | 0.9944 % N/A 10.0748 3,719,886,216.17
KFF6MHQ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HQ 12/05/2563 10.0777 +0.1040 | 1.0427 % N/A 10.0777 2,705,157,809.23
KFF6MHR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HR 14/05/2563 10.0757 +0.1268 | 1.2745 % N/A 10.0757 3,568,545,470.25
KFF6MHS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HS 19/05/2563 10.0650 +0.0207 | 0.2061 % N/A 10.0650 1,594,870,267.86
KFF6MHT กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HT 29/05/2563 10.0693 +0.0066 | 0.0656 % N/A N/A 1,573,584,417.05
KFF6MHU กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HU 29/05/2563 10.1517 +0.0925 | 0.9196 % N/A N/A 1,015,158,510.46
KFF6MHV กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HV 29/05/2563 10.1383 +0.0904 | 0.8997 % N/A N/A 1,534,959,136.28
KFF6MHW กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HW 29/05/2563 10.1319 +0.0842 | 0.8380 % N/A N/A 1,561,568,789.86
KFF6MHX กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HX 29/05/2563 10.1337 +0.0764 | 0.7596 % N/A N/A 4,874,301,117.04
KFF6MI-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/05/2563 10.0172 +0.0204 | 0.2041 % N/A N/A 1,769,907,890.62
KFF6MJ-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/05/2563 10.0167 +0.0244 | 0.2442 % N/A N/A 6,261,861,066.04
KFF6MK-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/05/2563 9.9919 -0.0060 | 0.0600 % N/A N/A 4,275,105,867.31
KFF6ML-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/05/2563 9.9979 +0.0104 | 0.1041 % N/A N/A 2,840,884,383.88
KFF6MM-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/05/2563 9.9875 -0.0047 | 0.0470 % N/A N/A 5,885,726,986.01
KFF6MN-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/05/2563 9.9922 -0.1765 | 1.7357 % N/A N/A 8,863,969,868.65
KFI1YH กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี H 29/05/2563 10.1687 +0.0491 | 0.4852 % N/A N/A 511,421,158.08
KFI1YI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี I 29/05/2563 10.1702 +0.0496 | 0.4901 % N/A N/A 1,074,769,912.48
KFI3YA กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี A 29/05/2563 10.7248 +0.0113 | 0.1055 % N/A N/A 2,054,685,230.87
KFI3YA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/05/2563 10.9475 +0.0149 | 0.1363 % N/A N/A 4,626,457,965.53
KFI6MCU กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน CU 12/03/2563 10.0681 -0.1228 | 1.2050 % N/A 10.0681 2,616,185,558.34
KTF18MA กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 18 เดือน A 29/05/2563 10.3195 +0.0030 | 0.0291 % N/A N/A 2,312,141,771.44
KTF25MA กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 25 เดือน A 29/05/2563 10.3813 -0.0030 | 0.0289 % N/A N/A 1,886,494,401.83
KTF25MB กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 25 เดือน B 29/05/2563 10.3753 -0.0001 | 0.0010 % N/A N/A 1,268,306,590.01
KTF3YA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/05/2563 10.5118 +0.0117 | 0.1114 % N/A N/A 2,282,092,131.48
KTF4YA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 4 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/05/2563 10.5059 -0.0263 | 0.2497 % N/A N/A 2,161,580,154.49

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน