กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KCR1YA กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A 13/08/2563 10.0000 +0.0814 | 0.8207 % N/A 10.0000 2,950,075,960.30
KCR1YB กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B 31/07/2563 9.9509 -0.0229 | 0.2296 % N/A N/A 1,216,164,517.54
KCR3YA-UI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 9.2314 +0.0034 | 0.0368 % N/A N/A 387,577,469.84
KCR3YB-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 10.0116 -0.0016 | 0.0160 % N/A N/A 408,934,393.38
KCR3YC-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 9.4389 -0.0252 | 0.2663 % N/A N/A 842,224,001.34
KCR3YD-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 9.6868 -0.0110 | 0.1134 % N/A N/A 1,316,066,705.45
KFF1YGD กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GD 05/05/2563 10.1932 +0.0015 | 0.0147 % N/A 10.1932 1,587,014,212.62
KFF1YGE กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GE 11/05/2563 10.2022 +0.0370 | 0.3640 % N/A 10.2022 3,032,612,752.68
KFF1YGF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GF 18/05/2563 10.2028 +0.0114 | 0.1119 % N/A 10.2028 3,439,828,627.06
KFF1YGG กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GG 20/05/2563 10.2001 +0.0620 | 0.6116 % N/A 10.2001 2,878,387,066.85
KFF1YGH กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GH 04/06/2563 10.2044 +0.0859 | 0.8489 % N/A 10.2044 4,833,637,102.06
KFF1YGI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GI 10/06/2563 10.2039 +0.1403 | 1.3941 % N/A 10.2039 3,258,405,213.89
KFF1YGJ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GJ 15/06/2563 10.2028 +0.2629 | 2.6449 % N/A 10.2028 2,789,308,239.67
KFF1YGK กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GK 17/06/2563 10.2000 -0.0270 | 0.2640 % N/A 10.2000 5,028,903,924.19
KFF1YGL กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GL 29/06/2563 10.2029 +0.0335 | 0.3294 % N/A 10.2029 5,272,217,862.31
KFF1YGM กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GM 07/07/2563 10.2038 -0.0765 | 0.7441 % N/A 10.2038 5,954,639,737.71
KFF1YGN กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GN 14/07/2563 10.2033 -0.1897 | 1.8253 % N/A 10.2033 3,592,116,758.57
KFF1YGO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GO 23/07/2563 10.1835 -0.0658 | 0.6420 % N/A 10.1835 1,313,386,537.87
KFF1YGP กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GP 29/07/2563 10.1835 -0.0291 | 0.2849 % N/A 10.1835 2,370,821,310.00
KFF1YGQ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GQ 05/08/2563 10.1684 +0.0700 | 0.6932 % N/A 10.1684 682,260,360.16
KFF1YGR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GR 13/08/2563 10.1687 +0.0719 | 0.7121 % N/A 10.1687 1,749,691,862.57
KFF1YGS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GS 31/07/2563 10.1254 -0.0068 | 0.0671 % N/A N/A 3,976,541,203.84
KFF1YGT กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GT 31/07/2563 10.1304 -0.0232 | 0.2285 % N/A N/A 904,953,757.79
KFF1YGU กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GU 31/07/2563 10.1511 +0.0082 | 0.0808 % N/A N/A 1,918,886,817.24
KFF1YGV กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GV 31/07/2563 10.1290 -0.0267 | 0.2629 % N/A N/A 1,469,721,836.06
KFF1YGW กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GW 31/07/2563 10.1284 -0.0187 | 0.1843 % N/A N/A 1,011,535,408.90
KFF1YGX กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GX 31/07/2563 10.1222 -0.0216 | 0.2129 % N/A N/A 1,969,989,142.34
KFF1YGY กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GY 31/07/2563 10.1277 -0.0070 | 0.0691 % N/A N/A 1,311,825,480.10
KFF1YGZ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GZ 31/07/2563 10.1122 -0.0231 | 0.2279 % N/A N/A 1,808,709,543.06
KFF1YHA กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HA 31/07/2563 10.1144 +0.0045 | 0.0445 % N/A N/A 1,455,331,826.90
KFF1YHB กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HB 31/07/2563 10.1020 -0.0191 | 0.1887 % N/A N/A 1,774,810,352.24
KFF1YHC กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HC 31/07/2563 10.0865 -0.0068 | 0.0674 % N/A N/A 389,115,136.93
KFF1YHD กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HD 31/07/2563 10.1241 +0.0294 | 0.2912 % N/A N/A 844,432,720.44
KFF1YHE กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HE 31/07/2563 10.0989 +0.0019 | 0.0188 % N/A N/A 382,600,129.55
KFF1YHF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HF 31/07/2563 10.0992 +0.0022 | 0.0218 % N/A N/A 405,187,305.00
KFF1YHG กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี HG 31/07/2563 10.0966 +0.0237 | 0.2353 % N/A N/A 1,098,965,593.16
KFF3MA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 02/07/2563 10.0228 -0.0196 | 0.1952 % N/A 10.0228 296,944,954.73
KFF3MB-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/07/2563 10.0291 -0.0413 | 0.4101 % N/A 10.0291 6,932,070,848.79
KFF3MCF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน CF 06/08/2563 10.0305 +0.0733 | 0.7362 % N/A 10.0305 2,093,630,255.32
KFF3MCG กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน CG 31/07/2563 10.0175 +0.0029 | 0.0290 % N/A N/A 778,415,930.60
KFF3MCI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน CI 31/07/2563 10.0191 +0.0185 | 0.1850 % N/A N/A 1,387,287,479.88
KFF6MA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/08/2563 10.0681 +0.0634 | 0.6337 % N/A 10.0681 3,539,844,550.07
KFF6MB-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 13/08/2563 10.0606 +0.1293 | 1.3019 % N/A 10.0606 1,442,793,520.92
KFF6MC-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 10.0391 +0.0026 | 0.0259 % N/A N/A 685,201,753.33
KFF6MD-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 10.0434 +0.0059 | 0.0588 % N/A N/A 2,167,581,449.50
KFF6ME-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 10.0294 +0.0075 | 0.0748 % N/A N/A 892,781,827.35
KFF6MF-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 10.0697 +0.0630 | 0.6296 % N/A N/A 795,106,605.80
KFF6MG-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 9.9667 -0.0413 | 0.4127 % N/A N/A 839,963,690.56
KFF6MH-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 10.0139 -0.0012 | 0.0120 % N/A N/A 1,053,357,131.69
KFF6MHQ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HQ 12/05/2563 10.0777 +0.1040 | 1.0427 % N/A 10.0777 2,705,157,809.23
KFF6MHR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HR 14/05/2563 10.0757 +0.1268 | 1.2745 % N/A 10.0757 3,568,545,470.25
KFF6MHS กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HS 19/05/2563 10.0650 +0.0207 | 0.2061 % N/A 10.0650 1,594,870,267.86
KFF6MHT กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HT 01/06/2563 10.0670 -0.0023 | 0.0228 % N/A 10.0670 1,573,220,354.96
KFF6MHU กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HU 09/06/2563 10.0676 -0.1018 | 1.0010 % N/A 10.0676 1,006,747,313.97
KFF6MHV กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HV 16/06/2563 10.0670 -0.0176 | 0.1745 % N/A 10.0670 1,524,173,421.75
KFF6MHW กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HW 23/06/2563 10.0675 +0.0266 | 0.2649 % N/A 10.0675 1,551,644,659.44
KFF6MHX กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HX 05/08/2563 10.0678 +0.0644 | 0.6438 % N/A 10.0678 4,842,578,335.73
KFF6MHY กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HY 31/07/2563 9.9876 -0.0099 | 0.0990 % N/A N/A 703,487,750.90
KFF6MI-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 10.0245 -0.0072 | 0.0718 % N/A N/A 1,771,205,484.51
KFF6MJ-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 10.0026 -0.0076 | 0.0759 % N/A N/A 6,253,002,458.95
KFF6MK-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 9.9570 -0.0560 | 0.5593 % N/A N/A 4,260,183,525.15
KFF6ML-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 9.9986 -0.0164 | 0.1638 % N/A N/A 2,841,092,428.49
KFF6MM-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 9.9500 -0.0587 | 0.5865 % N/A N/A 5,863,626,161.17
KFF6MN-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 9.9475 -0.0588 | 0.5876 % N/A N/A 8,824,325,345.91
KFF6MO-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 9.9753 -0.0301 | 0.3008 % N/A N/A 5,074,559,276.02
KFF6MP-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 9.9605 -0.0421 | 0.4209 % N/A N/A 6,356,629,746.54
KFF6MQ-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 10.0151 +0.0171 | 0.1710 % N/A N/A 6,276,007,906.87
KFF6MR-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 9.9633 -0.0308 | 0.3082 % N/A N/A 10,601,341,408.09
KFF6MS-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MS ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 9.9924 -0.0053 | 0.0530 % N/A N/A 1,728,508,051.28
KFF6MT-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 9.9977 +0.0051 | 0.0510 % N/A N/A 2,580,464,564.56
KFF6MU-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MU ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 9.9926 +0.0666 | 0.6710 % N/A N/A 3,234,261,922.45
KFF6MV-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MV ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 9.9260 -0.0487 | 0.4882 % N/A N/A 2,688,689,998.27
KFF6MW-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MW ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 9.9747 -0.1683 | 1.6593 % N/A N/A 2,003,228,606.63
KFI1YH กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี H 31/07/2563 10.1430 +0.0099 | 0.0977 % N/A N/A 510,129,855.89
KFI1YI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี I 31/07/2563 10.1472 +0.0127 | 0.1253 % N/A N/A 1,072,339,102.67
KFI3YA กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี A 31/07/2563 10.7574 +0.0174 | 0.1620 % N/A N/A 2,060,934,023.28
KFI3YA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/08/2563 10.9842 +0.0191 | 0.1742 % N/A 10.9842 4,641,996,282.21
KTF18MA กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 18 เดือน A 01/06/2563 10.3185 -0.0010 | 0.0097 % N/A 10.3185 2,311,916,936.53
KTF25MA กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 25 เดือน A 31/07/2563 10.4115 +0.0127 | 0.1221 % N/A N/A 1,891,984,830.86
KTF25MB กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 25 เดือน B 31/07/2563 10.4068 +0.0136 | 0.1309 % N/A N/A 1,272,154,678.40
KTF3YA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 10.5608 +0.0174 | 0.1650 % N/A N/A 2,292,744,793.54
KTF4YA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 4 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 10.5551 +0.0146 | 0.1385 % N/A N/A 2,134,908,672.56

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน