22/11/2566

กสิกรไทยกวาด 5 รางวัล จาก SET Awards 2023


ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลยอดเยี่ยม Best Sustainability Awards สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์สูงกว่า 1 แสนล้านบาท นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลยอดเยี่ยม Deals of the Year Awards จำนวน 2 รางวัล และนายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ (ขวา) Chief Investment Officer บลจ.กสิกรไทย เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น (Outstanding Asset Management Company) และ รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่นด้าน ESG (Outstanding Asset Management Company - ESG) นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการประกาศผลการประเมิน SET ESG Rating ประจำปี 2566 ให้ธนาคารกสิกรไทยได้คะแนนระดับ AAA สะท้อนการดำเนินธุรกิจบนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืนที่ได้มาตรฐานชั้นนำอีกด้วย จากการประกาศผลรางวัลในงาน SET Awards 2023 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เมื่อเร็ว ๆ นี้​

ประเภท